Skip to main content

Full text of "Muinntear na tuaṫa"

See other formats


iuira'i-nA-oatA Wl 
HÉL_ 

■«ttHHÍ 

JIUl m 
>ft 
fte 

-*t <T COLLEGIUM pV^ 
| BOSTONIENSE 

Gift oT~ r 
1 r. Tirnothv Scanlón %: 7 /i 

/ I 


í^c / / ■' k 


~<yv( --><? ( JV 
-3 HliraiMlA-tlldtA f\J 
vo scníot). 

Cu'SiJUA L tí tn. ti. 51U i a rhAC, ueop. 1910 m. tl. 51it -} -A tflAC, Ceoji. 221093 mtnnnceAn tiA Cuaca. 

:w: 

An pxvóAC. 

Tlti^i|\ x>o bíof-f^ 1m , g^^fún bío'ó 5-dtMif f 14*0415 45 
r\A Con^ttAig, 45 cU\mn Sé4mtiif '^c ITItif ca*óa. T)eA$- 
bfÁt^in x>o "ÓomnAtt móf Ó Con^itt a u'eA^o Sé^miif, 
4£tif aw $a\x> if ríiAif ax\ f e-An-f e^f níon f odf f é teif n^ 
54*041^, acz nuAif a CAitteAt) é níon f^n n^ <-yvó4in 1 
bf^vo 'w-a "01^1*6. t>4 mmic 4 t^5^i*oíf «05 fi<<yúAc 'f^ 
^cotri^ff^nAóc fo ^s^mn-ne, ^uf if fómpA *oo 010*0 
^n fÁitue 45 05 if cfíonn^. X)Á moéA*o 51-áfffiAt) 1 
^Cnoc x\a gf Af^i'óe nó ^n t^oib ax\ ÓnocAm Huai > ó níof 
DAogAt^o'émne b-Amc teif ótm 50 x>za^ax) v\a fi.A'ó.di'ote 

AS^f t\A ^AtfAM^ f 14*041 g 4f A tÓ1f . 

ílí f4ib f a p4fóifce f eo -AgAinn-ne 4n ti4if fm 4óc aw 
c-4on fcoit, fcoit av\ Ctnte4nn4i§. TLÁ CÚ15 cmn aca 
4noif 4nn. X)\ 4n f coit cúpt4 míte ó ti£ m'4t4f , if $4n 
4on ag eite 1 ngion j\4óc cúpt4 p4if\ce *o'4n *oti5-n4, 4óc 
m4f fm f ém if nó-4nn4tfi *oo bmn-f e £4n ctn*oe4óu4 45 
54b4it foif *oom 4f m4i*om ctm n4 fcoite. 1364*0 
Se4g4n Ú4i*ó5m ó ce4nn 4n bóitmn, nó tn^c Sé4tntnf a 
C4fft4ig ó n tiof , tem' coif 50 mmic ; nó bé4*ó 
T)omn4tt Ó5 Ó "bftngm 45 feite4tfi tiom, if é 45 
f4if\e4*o 4f\ bf\4T>4n 1 bpott n4 péite nó 1 n-4ice te 
T)foice4*o n4 5e4*04ige. t)4 *oíotfi4om 4n m4c é 4n 
T)otrm4tt cé4*on4. 

ITl4i*oe4n e4f\f\4ig 45 *out 4f\ fcoit t)om, ^Stif mé 
btntte beAg *oéi*óe4n4ó t4n$4 f ti4f teif 4n 50111*0 eite A 
if \ax> b4itigte móf 'oatnce^U 4f £4*05 g4b4, 45«^ 
eife4n 45 ctin i4f4mn 4f\ f\ot4i*oib *oo *Ó4it fíe^g^m 
1 n-4tce te fint 4n *of\oici*o. 1 ^cionn C4tn4itt x>o 

A ÓAiti£edmAip 50 léi|\ Unn, 50 m<\tt |\igin, m&\\ if ^hácaó 
le fcoU\ij\ib fcoite, 4511 f a\\ au T)CAob t&ll T>e'n 
T>|\oice<\T> cé bé^vó ttotíiAmn <\n An mbócAn nÁ SiobÁn a' 
sAniroAit. leAt-óinreAC boóc a b'eA*b SiobÁn ir 5^n 
t)e flige-beACA aici <acc ^5 fitibAt noímpi. X)'ax\a- 
ftnnifc e^tA a ónn tnttci. X)Á mbéAt) ^catza ^é^nnA 
A^tif 5x\nn > oAt o|\ca Af An mbócAn ttoímpi ní tei5fe.<vó avi 
c-e^5U\ t>o SiobAn ^AbÁit CAttf ca. X)o b^\if zeA*o SiobÁn 
a ganiro-Ait nu\n te^\f-Amm tnnci, A^tif 50 T>eimm fém 
níon óu-AtA-f a fiAti'i Aon Amm eite a^ SiobÁn bocc. t)í 
fí AtiA-t)iA > óAice ^\f f^vo, A^tif zax\ éif av\ Aiffmn T)1-A 
T)oninAig ní fÁifeoóAt) ^\on Áic SiobÁn acc te n-,<\if 
cobÁn ^\n uifce coifne.<\c<\n, a px\iT>ttín 'n^ t<\im aici, if 1 
45 fce^\tU\*ó avi tnf ce At\ Ár\ bpobx\t a\\ *óut AmAc T)óib. 
1f bx\ogtAó ^titt 'm^úó pAix>itt nÁ fAib f ó-f óg^ncA T)o 
fu^in SiobÁn T>e oax\x\ a fAocAif, 50 móf-món ó rnA 
CAitíníb ó^a 50 mbíot) bACAí péACAóA ^ttf nibíní T>eAfA 
oncA ; acc bíot) ex\<5U\ ofc^\ f oc<\t a jv<yó, mAtt bí f iof 
aca 50 mx\ic t>á mbéA'ú feAf5 uifci x\Á\\ niAic x\n bAtt 
oftA ce^n^-A SiobÁn av\ JAnnT>Ait a zaí\ f -<\c oj\c<\. 

" 5° mbe-Ann ti 151*0 T)ia *úuic, ^\ Siobán/' AffA T>tnne 
-A^Amn. 

" ttlAife, 50 mbeAnntngi'ó X)ía if tTStnjte tf pÁT)fi<\i5 
*óAoib, a buAc^ittí," At\fA SiobÁn, ^tif í 45 cuf T>í fé 
■óém av\ t>|\oicit>. " 1f T>ócA, ,, a\\ fife, " nÁ feACAbAif 
aow §AnnT)At -<\n x\n mbócA|\. ,, 

" Ó," Aff' An CÁffc^\c 05, " zá fCACA 5é^nnA x\5tif 
5^nnT>At móf bÁn oft^\, 1 n-Aice te Cnoc pe^fAmn tH 
pt01nn. ,, 

íf A5tif ," Aff a SeA^Án ÚAi'ó^ín, (( a StobÁn, mÁ zÁ f onn 
of c Avi pÁif c $^\fb a bAinc AmAc, f eAóAtn za\\ b Se^gÁin 

X)lA\\mA*OA." 

Af n-oóigcif, ní fAib 56 'nA 5^nnT>At ^\f -<\n mbócAf , 
x\5tif bí <<\n cAnb tiT> ceAn^Aitce if C15 1 5cnó. "O'f Á^AmAup SiobÁn 'r\A feAf^m 1 tÁf\ ^n bóc^f a^ ce^nn Ar\ T>foiciT>, 
AS^f btiAiteAmAif tmn foin An bóc<Af\, if ^An ptiinn 
'oe^DAit) ojtdmn. Tlíof bfATM 50 fw\ib fife Af\ foTMf 
'nÁfv nT>iAi*ó, if í A5 cámnc 'f A5 cnÁitíifeÁit. Hí fu\b- 
AmAif ^cc T)ífeAó A5 feAn-ceAtnp^tt Citt tócÁm nuAif 
t)o óonnACAm^if n-A fi-A > ó^i > óce A^tif r\A 5«<vóxMf\ fiAt)Aig 
^5 5AoAit cugAmn Anoif\ ó 'Ófom a tócÁm. Siút) ctm 
fino-Ait fmn a\\ fce-dtUvó, ^stif nuAif t>o ffoifeAm^if 
cfoif Ce-Atf AmA x\a htlmAn 'fé ax\ áic 'wa r\A\o fiAT>-fan 
r\Á a^ 05 avi cf^-difc. X)'yAr\Arr\A\r\ a^ at\ ^cfoif ctm 
50 t)cÁn5AT)Af . t)í feife-df nó móf\-feifeAf\ T>e T)^omio 
tiAifte -ónn, A-gur aox\ oe^n n^f At AtfiÁm. X)o fCAT>,<roAf\ 
CAtn^tt A<£ avi scrioif , A^tif f iúT) ak bóicfín f i-df\ teo, iT>if\ 
rhAfOAig if sAtiAip . T\\ cúifce oíoT)^f-f^n imcigce nÁ 
T)o caic SeAgÁn ÚAi^ó^ín An fóT) món^ bí fén' ofCAitt 
-Ai^e, 1 n-Áijvoe f a f péif. "Óém aw ctiiT> eite 50 téif ax\ 
cte^f céAT>riA acc AtfiÁm mé fém. t)í fonn if f Aicce^f 
orvtn-f a. X)a ri\A\t tiom An r:\At>Aó a teAn-ArhAmc, aóz bí 
'fiof ^Am 50 T)iAn-rhAic X)Á mbéxvó 'fiof a^ m'AtA\r\ nÁ 
fADAf-f a a\\ f coit CAf éif é 'om ctin Ann, 50 nT)íotf>dinn 
50 T)AO|\Af mo ctiro fpóifc. t)í aí\ ctiiT> eite A5 c-Ac^nc 
ofm T)tit teo, acc ní fw\ib Aon tfiAice^f T>óib -dnn. t)íof 
^5 bo^A'ó tiom foif 50 tnAtt, fiigin, cr\omA-cr\oi k óe-dó. 
Cfom tiA btiAóAittí eite a\\ beic a% mA^Atf fúm. 

" ÍIac é An pe^cA é," Aff a T)time aca, "AS^f An c-e^tA 
a ctiifeAnn ft-AC ax\ mÁigifcif\ Air\. 7> 

" TIÁ bAC teif ax\ te^nb bocc/' AT>eif\ fe^f eite, 
" b'f éiT)if\ 50 mbéA^ó míf teÁm 'x\a cóif\ a% ax\ mÁigif cf\eÁf 
nti^ifv a bei^ó f é .45 T)tit f tiAf ctnci ay\ b^tt te ceAcc^if- 
eAóc ó n mÁigifcif, ^tif cá bfiof T>Aoib x\Á 50 bf a£a*ó 
f é pó^ tiAici 1 T>ce^nncA r\A míf teÁn ? " 

<f Aifin ! ní mífteÁm 'nÁ a teicéiT>í azá ua\*ó," Ar\t"A 
T)orfmAtt Ó t)f\tngm, " acz ^e^fÁn a *oéAt\Atr\ of\f\-dmn-ne 
teif at\ mÁigifcif, T)'fonn if 50 mbé^vó ?\a*óac aca 'r\Ár\ n-oivMt). CmffeAf Afl nuMgircin 05 ^S l1 f ^ ' 5-A"óai^ 
£14*041$ ' a\\ Á\\ T>cóif , A^tif ^n btiACAitt mACÁncA f o 
mAf píotóicit>e oj\ca. t)eit) a ctnT) 'r a ctú Ai^e." 

t)í *\n f céAt 50 *oi^n onm. t1í f AbAf fiAtfi 1111' ge^n- 
Átu\i*óe. Híon m^ic tiom Anoif 'r\Á niAm cút-CAmnc 
T)o t>éAn-Am a\\ émne. t)í 'f iof A£Axy\ 50 m.Aic T>Á > océi > ómn 
A]\ rcoit irn' Aon^f 50 mbéA'ó An iriÁigif cin ^5 ctij\ ctiAin if 5 
tu\ cot)A eite onm. tlíon riiAic tiom fséiceA/ó oncA, if 
níon m^it tiom bféA^ *o innrmc. " Cax> a 'oéAnfAt)," 
Aff a mife im' Aigne fém. t)o "óemeAf x\n ftit) bA triAit 
tiom a X>éAr\Am ó cúf . ÓAiceAf tiAim m'f óx> món^, if x>o 
te-An-df av\ ctn'o eite. X)o tiúgATMf-fAn 50 téin te 

tl-át-Af. 

t)í bfó^A Af ctiit) A^Amn ; A^tif cá 'f iof ^5 An f^ogAt 
5tif cfom x\n c-tiAtAó iat> bf 05A a\\ gAff tm tÁ fixróAig. 
T)o b-Amex\m-<\if Trínn n^ bfó^A if t>o ctnn eAnuMf iat> f ém 
-ó^tif Á\\ sctiiT) teAb^f 1 bfotAó 1 T>con móf -dicmn a\\ 
ctxM'óe An bóicfín. Siút) fiAf fmn ctm 50 TíC^n^Am-Af 
cotfi x:ax>a te cAob tiA r\Arjr\A. í)í An jeAT>Aó f ó-Ár\x> 
T)íimn An Ác a gAbAit, acc te nÁ'ótfiAfWMge An T>omAm bí 
mAC CAtAit nA t)ó A5 ctif 5Aifbéit aitiac Af An mbócAf , 
A^tif ctiif feife^n tAf AbAmn Anonn fmn. 'Y\a ftiAro 
fm níof b'f ax>a t)úitin ctm ^tif f tiSAmAf Ar\ An bfiA'úAó. 
1 ^donn CAmAitt T)'eiftg seAfffiA'ú Af a gnAcói^. 
pfeAbAife zé&^A]\tA tAi*oif a b'exrú é. Sm^o ctm fitibAit 
é, A^tif fiííT) WA 5At)Aif 50 X)i^n A|\ a cóif, A^tif x\a 
mAfCAig Af fÁtAib wa n^A^óA^. t)í ftíit A^Amn 50 
mbtiAitfexvú fé fiAf ó ttiAi^ó cfé Cnoc-nA-5t v AfxM k óe, 
A^iif 50 mbéAt) f At)Afc bfeÁg A^Ainn-ne a\\ avi bfiA^óAó 
ó n ^cnoc, acc *oo bí a tíiAtAifc X)'^uax>ai^ f é. péAfÁn^ó 
AntiAf ó fn^ cntnc a b'e^^ó aví btiACAitt úx>. 1f Af ha 
cnuicT)o cti^ fé AgxMt) Anoif. Siút> ó X>eAf é. Ctnffé-An 
AbA ^nonn T>é, Agtif ifce^ó teif 1 tÁf pofCAig An $tn|\c- 
btii'óe A5 btm n^ jcnoc. Úti^ n^ 5^*0^1^ lAff acc Af An tt5e<Af\nf:nvó a teAtiAnMinc, acc X>a X)eA% ax\ rhdicedf *oóirj 
é. T)o féit) An A'óAnc, Aguf ^n mé\x> aca t>o cu^nj tAn 
^úxMnn -dnonn T/fitte-dTMfv -dn-dtt 'nA ^ce^nn ^uf 'íia 
^ce^nn, if X>a *óóig tedc te fé-dc-dmc onc-d 50 ttdifj fóttc 
nÁif e of t& x>'^Árd if S^í 1 f c-Aoite-At)A|\ udc^ ^n se^n n f iAt). 
t)íonn a ciAtt f ém &$ aw n^.d'fj.dtt . 

CuAttT)uigedm>ditt wa h-oiteÁm coif r\A r\-AX)\\A. t)udit 
T)i.dttmuiT) ITlAOf tmn if a cteic -dige. Tlíon X)Ac fé f ém 
nÁ v\a m^oif eite te tn.doittfe.dcc via h^itme av\ Xá fo. 
ílíon X)Ac émne te horj.ditt XÁ aw f id/fjdig. T)o rjí Ud*ó5 
^aX)a 'wa f e^f Am a\k aw nT)noiceAT), a píop 'riA óédt ^i^e 
-dguf a t>Á XÁ\m fÁicce ifce^c fé'11 Apnún gtéi^e-dt, 
^5^1*6 -din com ^e^t ten' .dpnún, if *óÁ cndp fúit .din 
a^ f AM^eAt> dtt íia mAfC-dó^ht) .d^uf Af n^ 5d*c>.dttAirj 45 
cti-AjVOAC n.d n-oiteÁn. tTlÁ t)e.dtt;5 UAt)^ a píop ^on udin 
^mÁm, T)o ^óe^f^ fé fe,dcc n-u.dine í. Udf éif cdfvfvdc 
nó Xjó a t)Amc Aifci x>o fCdT)f a*ó fé, -dóc m-dn fm fém ní 
fjcdt) f é f Áf ca gdn ^n cf e.dn- > óúiT)ín a oe\t nd rjé^t di^e. 
t)í T)dic SeAgAm fém .dnn, a ucc t>u.ditce -Af ftAic ^n 
T)f 01ÓIT), if é '5Á cAf-Arh -An tÁ t>o rjeic cdicce A^uf ^aw 
Aon mx> X)6av\za A\$e. IféAc ! Cé hé fiúT> c.dtt Af 
p<ditt a' T)r\oiciT), Aguf f51.dc.din Ain a^ da^am^z Ar\ tucc 
^n fiA^óAig ? ílí T)óc^ 50 fjfuit fiof a^ -óomne cax> zá 
Af fiurj^t A^e. "OonnóAt) "bfeAc azá Ann. t)í fé a^ 
cfeAtjAt) 1 rjpÁifc r\A Citte, A^uf fmne a^ T)ut A\y f coit. 
T)'fÁ5 fé a feifne.dc 'ti^ feAf^rh 1 tÁn n^ pÁifce. 1f 
T)óig te "OonnóAt) nA fuit 'fiof a^ émne aóc ^i^e fém 
cá mX)éAt> geAffvf 1^T) te f AgÁit. 'Siat) ua ^eÁicfí acá f é 

AnOlf 'WÁ A 'o'lAffAlt) A CUfv 1 n-úit T)0 fUA fl^^llJClt) 

50 rjf tnt ^e^ffvf \a*ó 1 mbAtt éi^m 1 5-dn f iof Tío'n cf Aogdt 
50 téif, actz T)o > ÓonnóA > ó t)feAc. 

W\ rjemn f ém f Áf za ^au rjeic if C15 1 me^f c r\A r\^AX)A^. 
t)íof a^ f A\ryeAt> Af gA-ó^fv rhófv rjfeAc, if >oá ótudif rhófv^ 

A1fv. t)í fé A% CUfv T)e A^Uf a ffón ^fv AK\ X>ZAlAm. T)o 6 óeánn ; x>o cinf fé ^tom -Af, ^uf Tnmtig a\\\. 
X)e\\\ ce<\nn eile ^n cteAf cé&x>n&. S\úx> ctm f luo^it iat> 
50 léi|\ Agu? ceot aca. 1lí ^eACA-r-A -Aon ge<<\ffVfi,<vó r\Á 
a \\\m\, A&z ctu\U\ tu *a<\oine ^5 titigjug A^uf iat> n-A 
f e.\f <\m ^\|\ n^ ct<\t-<\cAib. Úu^Af f ém Aguf n^\ buAóx\ittí 
eite u\j\fu\ct ^\n coimeÁT) ftt^\f teif n<<\ fi^'óAi'ótib, acz 
níof fé^\t)Am>áif é. t)í -án cói|\ r\ó-t>\Ar\. Su,<\f tmn ^\f 
t<\ob Cnoc-n^-gf^fAi-óe, AS^f &? fAn fíof 50 Cnoc 
Ipe^f Ainn t1í ptomn. X)\ f -<vó-df c Átumn ^inn Anoif At\ 
5^\T)^\f if ^\f cApAtl. Síof teó coif n<<\ n^\onA ax\ fce^t- 
Uvo, cttn 50 x>zÁr\^AX>Ar\ cotti f at>a te g^if e ™ ponuuig. 
T)o ó-Af-dtMf fiAf cfé Jofc-nA-Sceice Aguf 5^\n f€AT> 
teo cun ^ttf bAmeATMf ^m^c <cig n<<\ Sc^ifce. 

~CÁ cofft<\c Citt 5obn,<\c<\n 1 T)ceof Amn n^ Sc<\ij\ce. flí 
Dfti^\ife^\f fém ^on ft<vó,<\fc a\\ <<\n n^e^fffi^t) fóf, 
-<\cc fiúT> n^ ^A^óAif ifue<\c 1 tÁf &n coff Aig if iat> a§ 
\\\t x\nonn 'f <<\nAtt. Six\f tmne ^\n bóc<\f\ Ajjuf ifcex\c 
zr\é t,Ái€j\eÁn -ón tlmnce-<vó if cfé pAifc ^\n %A\XÁm. 

Ar\ f a\x> if dÍ r\A gA'óAif tf ag 'f a cof ft<\c T)'f ^n n^\ m^\f- 
c<\ig coif ctge n^ So<\if\ue, féAóAmc cÁ ngeóDAt) ^\n 
geAfffM-ó. T)o ott-dit cuit> x\o<\ fiAf tA]\ ju\ife r\A 
bpgexvoóifí, AS^f tA\\ ceóf^mn ifce^c 1 >oc<\L<\m 
mtnnnuif CéitteAc^\if , te tiAif ^n cofft<\ig. X)o bíou<\f 
a^ cuf t)Íod fiAf ó *óeAf ^\f ime^tt <<\n coffuvig ctm ^ttf 
t&w^ADAxx a\\ ax\ n^t^ife A\\\f 1 T>ceojt<\mn n^\ Sex\n- 
Cttix\n-í\c><\f ax\ T)caoid te^\f x>e'r) coffAó. t)íom^\if-ne 
a^ f A\r\ eAt> ^gtif fmn n-Áf f e^f^m ^\f mnttAó cUvi'úe. 

Híof t)f ax)a 50 ofe^\cAm^\if cttgAmn Aníof ax\ ^e^ff- 
pAx>, at\ cféx\cúifm bocc, -Agtif \ te^t-bAitce zí\aocza. 
1 ^ce^nn c^\mAitt T)o tAmi^ n^ 5^*0^1^ x\m^\c Ay ax\ gcof- 
f^\ó, \ax> tÁn T>e ó^\fc^\, -A^tif ftixM^úte ctuffe^ó 50 teóf . 
T)o leAr\AX>At\ at\ ^eAt\r\pAX>, if T)o teAn^\mx\if-ne \ax>-y*a\\ 
a\\ r:eAt> c^\m^\itt bi^. Tlíof ^óe^c^if coimeAT) fti^\f teo 
^noif. X)\ r\A m^\fctng a% ^ttt^ife^óc 50 cmg. Seo óug<vmn Ani-Afi cfiúf nó ce&tpAp aca a\\ cof-m-ÁifTíe, 
^Stif Ar\ oeAr\ nAr-Al -Afv cof^c. t)í bóitfvín ctim-Ans ann, 
^e^c-ó ^f t^ob v oe, AS^f beÁfvn^ ctoc <áf -án T>c.4ob eite. 
t)í aw se&cA T>x\n~c&. W\ f éAX)\2AX) -Aon c^p^tt T>Afv rh^in 
fví^m ^n ^e^c^ -A^tif <an be^fn-A a gLAinvó. X)o bí CAp^tt 
n^ mnA-ti>difte -05 T)é.AnArh a\\ at\ n^eACA. t)í m^fC-Aó 
eite 'x\a > oiai > ó A^tif é a x>' \Ar\r\A\t) ccacc f ua^ téi ; 
acc ní f^ib ^on rh^ite-Af x>ó &nt\. t)í ^ofoc-ftixvo-Af fé 
c^p^tt x\a mn^-uAif te. ílí f^ib ^n -^caca f eAcc f ^m^me 
viAtA. t)íof fém a\\ Cfit, t)íom4if\ 50 téif a\\ cfit. 
" tTUfbóóAfv t," Aff a mif e, if mo cfoi^óe im bédt A^Am. 
/dcc ax\ f^it) if beiteA ^5 cnnitc x>o cttiAife bí Se^gÁn 
£41*05111 Anti-Af 'oe'n cUvi^óe a\\ ax\ mbóitfín, av\ ^eACA 
ofCAitce -Ai^e, 45tif ax\ oeAx\ ti^f^t 'f a cApAtt tA\\ oeÁ\\- 
r\AMn ifce^c mAf a oéAX) éAr\. X)o te^n r\A m^fCAig eite 
í ; acc ^e^tt^im-fe 'otnc ^tif b^m fife Ar\ ce^fb^c x>Á 
cap^tt ntiAif T)o ftiAif fí 'f^ pAifvC-Thóifv é. t)í fé 
mímgte 4ici 45 fA^^mc n^ pÁifce úx>. 

S^oite^m-Aif 50 fuMb Ar\ -^eA^rxpAtf A^tif n^ 54*041^ 
1 bf ax> ti^mn f é n x>caca f o ; acc ní m^f fm a bí. 
X)o bí, if X)óca, Ar\ eféAcúifín 45 X)éAr\Arh a\\ r\A 
noiteAnAib foif — m^f if ^r\ÁtAc te ^e^fffixvó i4f\fv- 
acc a t^b^ifc a\\ fittexvo Ab^ite. t)í Ar\ cóif \\ó- 
*óiAn, -AmtAc. X)o oAmeA^ó ca^a'ú Aifo 45 bótAf 
ax\ te^f^. Si4f téi 45 ^oéAn^m a\\ Cfoif r\A SeAx\- 
Ctti^n^ó. X)a tftixvg teAc beit ^5 fé-Ac^mc Aifti. X)a 
ge^tt te cAicín teAt-bÁi*óce í. Ar\ éi^in a jtAib ctiifc 
Ar\ ctiicín f ém mnci, ^tif í a^ ftiAtA^ó -dnonn 'f ^n-Att a 
'o'iAfvfvAit) bAitmgAt) téi. t)' ftiifvifc -Aitmc nAfb \:ax>a 
tiAiti. t)í fí A5 ctif T>1 50 m^tt ctnffeAc cfvAocc^, ^tif 
Ar\ sAttAri móf bfe^c a\\ a fÁt^ib. t)í Ar\ -^A^úAr^ a^ ctif 
50 X)iAr\ Aifti. X)o béic fí iDífe^c m^f a béicf e^^ó te^nb. 
tti.5 fí Mffv^cc a\\ c-áf-A'ó ifceAó 1 mb^nnfvAó pitib 
"CArx>^. ttig Ar\ ^A^ó^fv móf bfe^vc fúiti. X)o y^\\eAX> 8 

fí 50 cnuAiJméileAt. X)o nu£ Ati 5At)An .dinti, 4511^ 
ttij f Áfc«vo *oi a cmn *oeine téi. 11í n^ib 'tia tn^it) f^n 

ACC ^CAnnfUVÓ 1T)1|A COtlAinC. 

T)o bí ua mAncing Aguf tiA t)^oitie 50 tétn cnummjte 
a\\ au mbót^n. t)í tu 5^t)^in fiA^ó-Aig A5 b^tAiteoineAcc 
món-*ocimóe-AtL av\ uAnnnAig. t)í c^nc if ocn-df ont^. 
T)o féit) fiA'óAnóe ua nsAt^n au ,<voAnc, T>'f onn íax> 50 
téin a bAitutgAt). t)í 5AC uite t)ume A5 uttmuj-dt) óun 
bótAin. t)í An be^n tiAfAt Ann — be^n b|\e-A§ t>AtAmA\t 
-Ab' eAt> í, tf cút ^nuAige bne^g buit)e Ainti. ÍMotMf 
50 téin A5 cun cúnf aí An U\e cné tiA óétte. 1 mX)éA\\lA 
bí nA m-dncAig A5 cdmnc. flí n Aib An j^ e>01 ^ 1 b ^5 u<dif tib 
05A n& nCineAnn fé n Atn f^n. flí fuvib fí cdittce a\\ 
fAT) -A5 cuit> T>e fn^ feAn-u^iftib. X)a x>\An-mA\t An 
5Aet)iti5 a bí A5 f eAn-Sé^muf 'ac tTlun ca*óa f ém, if 5-An 
focdt t>Í A5 T>ume t>á cUvmn, ^uf if mA\\ a óéite avi 
f céAt é mT>iu a^ ftiocc a f teAóCA. 

CuAtA-f a An be.An uA^At ' Á n áxj te mAfCAó 05 -a bí 1 
n-Aice téi 50 mbA rhAit téi a fiof a beit aici cé'nti c ax\ 

bUACAltt T>'ofC<Alt SeAZA AV\ bÓltfUn Ó ÓIAUAlb tu, 

" A bf eice^nn cú Annf o é ? " -án feife^n. 

" A^uf x>Á bfeicmn fém, T>An nT>óic," ^n f 1 f e > " ^ 11 
-Aitneo'mn é ; bí a teitéiT) x>']:uax)Aí\ fé mo c<vpAtt nÁ 
juvib axy\ A^Am féAc^mc a\]\, if mé a^ T>ut cne^fnA au 
bóitnín. féAc a' bf uit fé Annf o, mÁ fé x>o toit é." 

" &' bf uit ftof a^ éititie," Aff An 'otiine ua^aI 50 nóf 
Áft), " cé né ofCAit ^e^cA aw bóttfín ó CiAUAib *oo'n 
mnAoi u-Af Ait feo ? " 

X^'féACA^ fém Anotiti a\\ SeA^Án ói^ó^ín, acc ní f^ib 

bO^At) Af. 

" "Cá 'fiof A^Am-fA cé "hé féin," Af f a mife. 
" A' bf uit f é >Annf o ? " Aff An m^f cac 05. 
" TZá," ^ff a mife. " StúT) é tAtt é, Se^gÁn 
(tA1*65m. ,, 9 
" Za\\ a teic Antif o ctigdm, a Se.AgÁ1n/ , ^ff' av\ T>uine 

U-Af-At. 

fttiAit SeA^Án 1 teic ótic^, if b-A *óóig te^c Aif ^un 
ctm a óf oúca a bíce.Af . ÚÁmig -An be«An ti.Af.At .AntiAf t>á 

CApAÍl. 

" Anoif, a ttu-Aó-AiLUn/' A\y fife, "if ce^nc T>om-f 4 betc 
50 tiAnA-t)tii > óeAc Af fAt) t>íoc. T)o fÁoÁitif tr/.An.Am 
mTHti. tTltm-A mbe.A'ó ^tif ofctAif-fe ^caca An bóicnín 
forh-ám-f^ ó ói.An.Aibín, if bAogt-Aó n.Aó ^nnfo t>o bemn 
-Anoif ; .acc motAt) te T)i.a ^.An T>noó-fcéAt ^inn 1 
nT>eine An LAe, -A^tif if of c-f a AtiiÁin if .An *Óia n& ^tóif e 
if ce^fc a otn'óe^cAf f^n a beic. A^tif mo LÁtfi if 
m'f ocAt > ot11c/ , A^ fife, a^ fíne,A > ó -d tAime ótm Se^gÁm 
" nAó tMogAt T)om-f a T)e.Anm.AT> .a 'úé.An.Atn a\k avi tÁ 'nTnti 
aw x>Á tÁ ^óéA^ .A^tif tfiAiff e.A > ó. ,, 

t)í f các Af Se.Ag.An Af T>cúf , acc dí a tfiif ne.Aó a^ ccacc 
ótn^e. 

" 1f t>óóa 50 mbíonn cú Af f coit," .Aff avi T)time ti^f At 

" t)ím, ,, AffA Se-AgÁn. 

" CÁ mbíonn cti ^f f coit ? 

" Af f coit ^n Ct11teAnn < A1g. ,, 

" Tlí f .Ab.Aif Af f coit mT>iti, if T>ócA. ,, 

" tlí f Ab-Af ." 

" A^tlf Ca' tlA CAOb ? " 

" tlí f e.AT>.An /' Af f a Se-AgÁn 50 f cÁc^tfiAit. 
Ó, ^«151^/' -Aff' ^n m-dfcdó 05. " ltle.Att.An fi.At>Aó 
tx\ f ém if x\a 5^f fúm eite ; acc if t>óca 50 mbein a\k 
fcott 1mbÁ1|\eAc. ,, 

" t)éAT>, te congn-Am > Oé. ,, 

" As^f 1 f *oóú.a 50 mbei'ó ^n m-ÁiJifcif T>iAn of ^ib 
m^f ge-Att Af ob^if An t^e , nT)1tl. ,, 

rí 1f bAogt^c 50 mbeit), a *óume tiAf^it, -acc nít tetge^f 
-Aif Anoif/ 7 10 

tíUife, 50 T)eimm, tf fíon t>tnc rm. Seo féifín 
tmhc/' A5"f t>o fín fé te<4t-conóm ctm Se^g^m. 

" 5° ™e\voingi*ó X)\a tti, a ^ótnne ti-AfAit," a\\^a 
Se<\£Án. t)í iia niAjtcáig 50 téif imtijte fé'n ayy\ fo, 
acz é péw ^stif ax\ be^n tiAfAt. tlu-Aif bíoT>,An-fAn a^ 
miceAóc ótn|\e^m^i|t 50 téin Á\\ mbe^nn^cc teo 50 
mittw\cxAc. T/Ájvotng ax\ Tmme tiAfAt & óAipín x>Á 
ce>Ann ; *oo tei£ ah be^n vía^aI rmon-gÁine ^ifci a^ 
f é<\cAinc f \a\\ on^mne, A^tif fiúT> ctm rmb^t \ax> Af cor- 
m-áifvoe. II. 
mAúnóriA tniAt)Aiiíx\. 

t)í i-Ac^tt ofamn fitte^t) t^n n-Aif -A x>'\a\\\\a\*ó n^ 
te<Abu\f A5 u f n^ mbfóg. X)\ ocftAf ofx\mn, ní n^c ion- 
gn^t), acz oa m-Ait ax\ T)íot <Afv Se^gÁn ÚAi'ó^ín é, te^t- 
conóm a beit ^i^e T)o óe^nntng fé tti^c féit x>e 
btntmíb 1 fiopA ax\ bótxvin. 1f m^óó (iom > úA) but) mitif 
t>o bLdife^f ó ax\ tÁ úx> 50 t>cí <dn tÁ 'nT>m, acc níon 
bUMfeAf nixMri 'nÁ ó f om aox\ bi^t) b^ mitfe 'r\Á btntín 
U\e x\n fi>AT)-Aig. 1f m^it At\ c-AnnUmn <dn c-ocfAf . 

tlíon rx\A\t tmn ax\ bótA\\ a g^bAit. tlíon bfiof cé 
c^ffAiT)e of^mn. T)o b'feA\\\\ tmn r\Á feicfe^t) fcot- 
-áifí n^ fco 1 te fém fmn. X)\ Ar\ tÁ AnA-tifim a\\ pvo, 
if bí fiof A^^mn 50 mbé^ró -An je^TMc 1 bf4T> níof ífte 
nÁ m^f a bí fí ^f mAiT)m. 

Irce^c tmn 1 mómféAu $Afb áédmtnf ttí &éA%A, 
if cfíT) r\A noiteÁnAib ftiAf coif x\a r\-Abr\A, ^511 f t^n 
át xmonn 50 btm n^ f Aitte. 11í f Ab^m^in 1 bf-áT) ^5 ctif 
ax\ bóitfín foif T)ínn ctm ^tif ^imfige-dm-Aif ^n cof 
'n a\\ fÁ-£AmA\t\ r\A bfó^^ Agtif x\a te^b^if. THo ófe^ó 
m mo ófÁ^ó ' ní f-Aib bfó^ 'nÁ te^b^f \a cof. T)ein 
-An f e^n-f oc^t ^tif ctim^ te f e-Af wa mbf 05 cá ótnf e-Ann II 

fé a cof , Atz 4.noif *oob' ut) bu<4ó,Aittí r\A mbfós t>o 
bí -Ag femim r\A bpofc ti^i^ne^c t)í ^n f cé>dt x>ox\a 50 
teof -a^ tticc tiA te^b-Af, -ócc T)o ttnc aw cubAifce a\\ 
fAT> a\\ fe^f n^ mbfó^. T)o cfom chit> ^mn -df 
ptifAige-At gtnt. 

" Cax> é ^n m^ite^f T>^oib beit a^, sot," Atxr- Ar\ 

Cáfft^C 05. 

" Ó, if bo^ a tA^Awn CAintic cu^c-f a, " aíx^a T>tnne 
eite, " níof óAittif-fe acz t>o f e,dn-te^bAf , acc ní't 
-Aon gnó Ab-áite A^Am-yA ^nocc ^aw mo ox\ ó^a." 

" Acc X)Á mbeiteÁ 45 oUvgón ctin 50 T>ctncfe<<vó wa 
fúite AfAC, c-dX) a oéAt> tm b^fjtd ^s^c 1 n*oeife r\A 
f cfíbe ? " 

" UÁ fiof A^Am-yA 50 fíof-m^it cdT> a beit) t>e OAt\r\ 
^n t^e -Ag-Am-f-A," -Aff-A mife, " beit) sfe^TMT) ó m'-AtAin 
xv^tif fCAtlAX) ce-dn^n óm' mÁtA\\\ . x\cc, co^A\\ y cá 
b'fiof T>úmn n^c AmtAXt) a C05 T>time éi^m n^ bfó^A 
A^xxf wa te-Ab^if -df ^n T)cof f o ctm mt> a ctjf 1 bf oLac 1 
n-Áic eite, T>'f onn if 50 mb^mf cax> f é pfe^b <<vp<vinn ? 
Cu-Afrotngmíf x>Á ctái'óe au bóitfín." 

Do ctJAjVotn§m<<vif , -acc fin a \\a\o x>Á oa\\\\ a A^A\r\r\. 
Tlí \\ a\o te-db-Af r\Á bf 05 te f AgAit 1 bpott nÁ 1 bpóiff e,, 
tAtt r\Á 1 bf tif . 

" C-AT) if x>6\% te-At-f-A, a Se^gA1n/ , A\\yA T)omm4tt 
Ó t)ftH5in, te Se^gÁm Ú^i^ó^ín, "a\\ soiT)e,<vt) iat) nó <<vf 
\t Y\A OA \ax> ? " 

" THof it r\A da \AX), mA\\ X)Á n-íoff Ai^oíf bé\<vú a \\\Ar\ 
1 mbxvtt éi^m. "O'Á^tng T>time éi^m teif \ax), ^tif 
nÁf éjifigit) a ttif^f teif , pé 1^6 féin/' 

" An X)ó\-§ teAz a ^a\o émne a^ f édó^mc of ^mn -Agtif 
pnn 45 ctif r\A leAt)Ai(\ if í\a mbf 05: 1 bf ot^c ? " 

" Cá bfiof T>om-f-A ciac-a r\A\o nó r\Á \\A\o, acz fé mo 
tti>áifim 50 |tdib SiobAn a ^Ar\r\X)A\\, y r\A feAfxvm a\\ ax\ 
mbót^f if 50 bfeACd fí finn." 12 

l3íoniA|\ 50 léij\ 50 cnÁit)ce, if $An 'fiof A5 mnne 
.A^Ainn cat) a b'feAfnA tnímn a t)éAnAm, nuAif\ t>o buAit 
iiiac CaúaiI nA t)ó An bóicfín -AniAn cugAmn, é fém A$uf 
a CApAittín, f tnp CAf ca CAf\ a guAtAinn, cAOf cÁn ^Ainbéit 
9 f a C|\ucAitt Ai$e, é 'n-A fuit)e ^n cóm ctéib ifag 1 tÁn 
11A cnucAitteAó, A^uf 5A11 An f AogAt A5 cun puinn cniob- 
tóiT)e aij\. 

9t Cat) cá ofAib, a buAóAittí, nó Af\ cAitteAbAin Aon-ní ?" 

" T)o CAitteAinAin 50 téif\ Áf\ 5CUIT) teAb-Af, Aguf *oo 

óAitt cuit> A^Ainn Áf\ mbf\ó£;A. T)o cuif\eAmAin mt> 50 

téif\ 1 X)COf Af mAttmi. 11ít -a T)cuAififc A^nn ^noif. 

T)o 5oiT)eAt) iat>," -Aj\f a mif e. 

" t) , félT)1f 5U|\ 1C tlA bA 1AT). tlÁ fUlt f10f A^Alb 5Uf\ 

ic ceAnn aca einbAtt CAfói^e ÓeÁgAm *ÓiAf\mAT)A ca 
f eAccrhAin ó f om, if ^un ic ceAnn eite aca bnífce ax\ 
Af Ait At\ pngín a T)úr\A." 

" tlí T>óig tiom-fA," -Aff a SeAgán tAit^m, " 50 f\Aib 
-Aon bAinc a% bum nÁ a^ <yMfiAm teo. T)o 5oiT>eAt) iat>." 

" Cé goiT)feAt) T>oj\n feAn-bnóx; A^uf beAfc feAn- 
teAbAf ? " 

" 1f T)óig te cuiT) A^Amn ^uftAb í SiobÁn a' JAnnT>Ait 

.A g01T> 1AT>. X\ bf Ult f10f -A^AC cá bfuit fí ? " 

" 11í feACA-f a ó mAiT)m í ; acc cuifeAnn fí f úici 50 
mmic 1 T)ag pmjín a' T)únA, if b'f éiT>if\ 50 mbéAt) fí ax\x\ 
Anoif /' 

t)í ag pngín A|\ tAob An bócAin it>if\ An gcnoif -Aguf 
An T>|\oiceAT>. SiAf tmn a\\ f ox>a\\ . tlíon tAbAin T>ume 
A^Ainn focAt A5 ^AbÁit fiAf\ T>úmn. 'Sé mo cuAifum 
f ém 5Uj\ óeAp ^aó T>ume A^Amn nÁ béAt) Ann aóc cufAf 
1 n-AifceAf. t3í beAn píngín a^ au nT)0|\Af t\ otíiAinn. 

r< Uá mo ftnte CAm/ At\ fife, fí A5 féAóAmc fiAf au 
bócAf ó gAib t\A fiAt)Ait)ce foif, te fúit if 50 mbéAt) 
^ib-fe A5 ceAóc AniAf ó n nT)|\oiceAT). T)'fÁ5 mAC 
CAtAit v\a t)ó "oofn teAbAf A^uf cúptA feit)|\e bfó$ 13 

Antifo ó ciAimb. T)tibAinc ré ^tin tib-fe iax>, ^tin 
cmne^bxMn 1 bf otdó 1 T)con iat) ^n m^iTnn, AS^r m-An^ 
mbéAtt eifexm 50 mbédt) n^ bnó^-A icce ^5 n^ btt-ótb. 
Seo T^oib ^noif ixvo, if b<ntigiT) Hb ^b^ite. UÁ >án 
ctnT) eite 'f^ b^ite 1 bf^vo ó fom ; T)úbAnc-f^ teó, 
A5 g^bÁit fi^\f T)óib, a nÁT) tib-fe 50 fiAib wa bnós-A 
-A^tif wa te^b-din 1 5Coime^T> ASAm-yA." 

ílíon fAnAmAp teif n^ b\\ó^A a ctin ofUMnn, .dóc b^it- 
itigAT) tmn 5<dn rhoitt ótm gun b^me<dmAif T)n oiceAT) n^ 
Jexvo^ige Am-Aó. CtiAtdm^in pníncíf e.dc ÚAit)^ J^b^ ^5 
féiT)e-<vó n^ mbtnt^ ifcig 'f^ ceÁjvocAm, ^uf conn^c- 
^m^in ^n saX)A fém, a c^fún 'via Uvnfi ^i^e, if é 
^5 bámc ceoit Ay avi mneóm. t)A ^nÁtAc tmn 
fe-Af^m as T)Ojtdf n^ ceÁjvócxm <<V£tif i^njtAóc a 
c^b^ifc a\\ bneic ^n v\a fpfé-Aó^ib a bíot) a^ imce^cc 
m^n a bé-AT) cioc <df <an Mnn^nn T)e^n5 f é btnttíb óAfúin 
"Ca^^. Atz -Anoif ní jt<vib Aon fonn on^mn ftnne^c. 
t)í a m^t^ifc T)e cújtdm on^mn 1 n-é^mtiif beic 45 f Ain- 
e^X) Af -dn n^b^ if ^n tiA fpné\dóAib. t)o g^ib ctiiT) 
^titi fi^f aw bóc^n T)ífeAó — bti^óAittí ax\ Le^fA AS^f 
btMó^ittí wa Se-án-CttiAn^c. TH ctnmm tiom 1 j;ce^fc 
^noif cé tiiAT) a bí ^nn, ^cc corii m^ic if cá ctnmne^m 
A^Am ^if , f é if T)óig tiom 50 n Aib cnmn nó ce^cnAn ó An 
tiof ^nn ^tif T)tnne nó beinc ó aw Se^n-CttiAm. 
ThiAin a bíomAin a^ f c^f^m-ámc te céite 1 T)c<\ob cMft 
T)e n T)foice^T), T)o 'óe^nmATMm^n, ntiT) ^b' ^nn^m 
tmn, f cftdc víá f óT) ^ cAice^m te n-A céite. 

tlí fAib a^ 5<AbAit te mo coif-fe <dóc beifc, Se^g^n 
C^iT)5ín -Agttf TDomnAtt 05 Ó "bftn^m. t)i 5^0 T)time 
A$Áinn ^ ^o'i^ff Ait) teAc-fcéit a ctimAt), acc b-A be^5 An 
m^ice^f T)timn é. t)A mó "v'eA^lA a bí ofm-f-AnÁ onc.A- 
f-An. ^e^f oibfe a be^t) AtAif SeAgAm. t)í fé nA 
b^mcfe^c te i?at>a, if ^An x>e coimeAT)Ai > óe cige^i^e^óc 
té^n, a mge^n. tliof b^og-At T)o Ú^iT)5m ^ beic fA 14 

ÓAite, dgtif níon UigA r\Á p-dti r\A\\ b^ogAt *oo té^n ^on 
gCAnÁn a T)éAin\tii le riA n-4CAin 1 *ocAob a X)eAr\br\ÁtAr\. 

t)í *óá fei|\m CAttfiAti A5 ^vc-Ain *ÓomnAitt Ó15 : ce^nn 
áCA 1 n-Aice tmn-ne, ^tif ce^nn eite ci^n nne-Afc r\A 
n^te^nn, ^£tif if Ann a bío*ó f é 'tu corhntn'óe. t1í nAib 
Aon fcoit aca mf n^ ^te^nncAib acc fcoit ^n^-f ax>a ó 
bAite, Aguf T>'f onn if nÁ bé<vó a rhAC g^n f cottiróe^cc X)o 
ctnn DorhnAtt Ó t)ntngm é Ani^n Annfo fé cúnAm fe-Aóc- 
Aif e r\A f einme. t)í & f AogAt av\ a coit f ém 45 T)ótfmAtt 
Ó5, 5 Ari &t&\\\ r\Á mAcAif ctm é fmAóctig-d'ó, if ^avx 
be^nn A^e a\\ óAinnc 'r\Á av\ cotfiAinte Ar\ ne^ccAine. 

^O'fÁ^Af fém Ar\ beifc a^ ce^nn Ar\ bóicnín. X)a 
gnAcdó tiom ^AbÁit fiAn cne^vpnA n^ bpÁifce^nn^, acz 
x>o te^nAf An bóicnín ax\ bobc^ fo, te fúit if r\Á 
feicfeAt) ém-ne mé. HtiAin *oo fnoifeAf ax\ cemít 
(ceme Aoit) cúptA px$inc ó n *ocig x>o ctnne^f onm 
mo bfó^A. t)í r\A oa 1 bPÁifc r\A UemíotAó, if \Áxy 50 
téin n-A feAf-Am 1 mbéAt t\a beánn^n, a% f Aife a\\ *útit 
AbAite. T)ob' é mo gnó-fA r\A oa a ciomÁmc -AbAite 
cn^cnónA ctm a ;£cn úitrce, tf oa rhicit) x>ó\b a be\t 'f^ 
b^ite tim Ar\ x>zaca f o, A^tif ifag 'f a cnó. 

X)o focftiigeAf mo be^nc leAbAf fé m'ofCAitt, x>o 
*óínigeAf mo c^ipm At\ mo ce^nn, if *oo cnomAf a\\ 
peAt)tiigeAt — m^n *oeA*o if nÁ fwvib ^on eA^tA onm, ^stif 
mo cnoi'úe a^ pfeAb-dfvn-Aig ifcig 1 m' ctiAb. t)í piof 
A^Am 50 *oiAn-rhAic 5ti|\ oeA^ Ar\ rhAiceAf t)otn a beic 
^o'iAffvAit) m'ACAif a t>AllA*ó, 'r\Á a rheAttA*o te te^c- 

fCé\At OACAC. Tlí OéAt> AX\r\ A^Atn ACZ A ^o'lAfvfAlt) 

ptncín a ctin a\k f líitib f e^n-cAic. X)a ce^rvc T)orhf a oe\t 
'r-A oArle uAif a cttn^ ó fom ; if "oo bí cto^ ^Amn-ne. 
1f be^5 -otnne Anoif ^An a ótog -Ai^e, -ástif ^n cé n^ó 

bf tHt A CtO^ CfvOÓCA AV\ tAOO AX\ f-AttA A\%e ZÁ A piOf-d 

mioc^ttAó 'r\A póCA Ar$e. Yúor\ rhAf fm x>o rhtnnncin r\A 
TOuAtA fe^óc mbl\AX>r\A X)éA^ Ar\ pC\x> ó fm. t)í cto^ i5 

1 t)cig -dn cfd^difc, if 1 *ocig -An itiÁig;ifci|\ fcoite, ^uf 
b'f éit)if 1 Tícig nó t>ó eite 'f^ pdf óif ce. ílí f aid T>e cto$ 
^5 a bftifmóf aca acz ax\ coitedó ^fcoit)ce -A^tif &x\ 
gfldn 'f A t-ó" . 

TltlAlf T)0 ÚAn^Af-fA COtfl f AT)A t'e Ctg tlA CfUCAltte^C 

X)o conn-dic r\Á fdib Ar\ z\\ ticditt -dnn. 

" X)'$ éit)if /' Af f-d mif e tiom f ém, " 50 bf tnt m'-dtdif ó 
bxMte, acc cax) é An m^it é fm ? t)ei*ó mo mÁc^if ifctg 
forfidm, A^iif geoDAT) beAffAt) tiAici-fi, -A^tif ^eAftdn- 
f ai^o fí te m'-ACAif tné." 

T)o btidite<df ifce-dó, d$;tif e-d^td mo v óóc,din onm. ílí 
-ftdib ifcig f orhAm ^cc mo *óeifbfiún , if í 50 5noc.dc. 

" Udoi And- > óé1 > óe^nAc/ , a\\ fife tiom 50 D05 f\éit>, 
rr\A\\ b,d gnÁtAó tét. 

" Uá e^Ld ofm 50 bf tntim," Aff a mif e. " Ca bf tnt 
m'-dtAif 'f mo rn.dc.dif ? " 

" Cuax>at\ dnonn tdf Le.dm.dm cdf éif *omnéif. Seo 
^otnc x>o ctnt) pfdcdí — if b-dogLdó 50 Dftnt fi-dt) fti-df 
ofc. "bfofctng ofc ^noif, if ciomÁm Ab.dite n.d X)&. X)a 
rfiAic tiom iax> a beit cftii'óce a^axw fonfi ctncim nd 
not^óce. X)'\a\\\\ mo rr\ÁtA\r\ a\\ XéAr\ Údi'ó^ín ce^cc 1 
teic -d^tif con^n^m a cdbAifc *oom. UÁ fí a^ av\ n$t.dif e 
a TMAff\.di > ó cdnnA tnf ce." 

Tlí r\ AXjAf 1 bf AX) a^ ice mo ctnt) pfUcdí if bAinne. ÍH 
r\A pfdcdí 1 f cittéit)ín a\\ cdob r\A cemeA'ó, if má o\ox>a\\ 
f tiAf ní bfti.dif\e,df Aon tocc of\cd. 

" Cdtom a bei*ó m'dcdif tf mo m.dCdif 'f a bAite ? " 

" ílí f cax>a\\ ; -dóc *otibAifc m',dcdif\ r\Á beit)íf \\ ó- 
/óéi > oe.dndc, if b^ triAit tiom n^ b^ a beit cfúi'óce A^dm 
fómpA. Cím SedgAn ÚAi^ó^ín a^ s^b^it a teit ctig^mn 
— b'féiwf 50 ^ocitib^ffA'ó fé con^nAm tnnc a^ titt- 
mtigA^ó 1 scóif nd mbó/' 

1f ArhlArx) a tÁmi^ Se^gÁn, fédó^mc c^nof m^|\ 
•ó'éifig tiom-fd. T)o focftnj m'^tdif tedbdi'ó fé fn-d i6 

t>t»4iO ; 11Í jwmd A^Ainne te T>éAr\Am aóz mt) t)o óe^n^At 
tfceAó \f péAf a c^bAinc T)óib. t)x\ geAiniT) ^n tfioitt 
ojw\inn ah méiT) fm a cníocntigxvó. 

t)í n<\ X)A cnth'óce if 5AÓ ní cunt-a 1 *ocneó ^Aitin, ifd$ 
9 f Amtng miAin a t^mi^ m'^tAin tf mo mÁú^in AbAite 
4fcoi*óce. 

" £«\54wi ^ e ^11^*0^0^," AfifA mife im' xM^ne f ém, a^ 
T)ut -a cot)Uvó "óom, " *oá mb'i-AT) ponn ITIac CtimAitt 
A^nf n<\ ptAnn^ -A bé-At) x\nn ^on tÁ fex\fc<\, wÁt b-áojAt 
T)om-fA ^n fi-At)^ó a te-An^tfiAinc if mé a^ T)iit a\\ 

fCOlt." 

Acc bí IÁ eite norhAmn f óf. III. 

scoiL Ati CtnteArinAi$. 

1Tl^iT)in t<\n nA bÁine^c Cx\n éif L<\e ^n fixvóx\ig, bíof 
fém tm' ftii'óe ctntte^f^c moó. t)í mo ceAcc^ te fog- 
ttnm A^Am, m^n r\Á jidib Am A^Am a\\ \at> T/fogttnm 
A^ coi^óce. Híon be^s 'úom x\ béA^ó T>e t)on<df Anti^f onm 
mAf ge^tt Ar\ av\ Vj^a'úaó A^tif mo ce<<\ccx\ ^avi a beit 
45-dtn m-Af b^fn -<\n <An x\mT>eife. 1f fAT) ó fom Anoif 
é, 4óc if m^\it if ctntfnn tiom ce^nn aca — ^n ce^nn bA 
^óe-ACf-A — b^itcí món^ n^ Pf^mnce X)'Á\r\eAm. Uáit> 
A%Am mT)iti 50 cntnnn 5-AfCA — 1 bpvo níof fe^nn ^tif 
níof cntimne nÁ uiAn azá fiof ^^m cat> a ctnc Am-dó 
te^c btiA^óAm ó fm. t)í ce^nn eite te f ogttnm A^Am. 
1f T)óig tiom 50 juMb m^f x\mm ^in , " The First Rule 
of Spelling." Seo m^\n a cof ntng f é : u As a general 
rule ' y/ when its place may be supplied by ' i ' is not to 
be written except at the end of a word." 

Sm a bf tnt A^Am -Anoif T>e n fi-Ag^it út). T)o c^ittex\f 
^n ótiiT) eite. 1f bx\o§U\c r\Á \\A\X) fí niAtfi A%Am aóz 50 
bne>dtU\c, -áóc mAT\A f^ib ní hi 5-An fiof 'oom' bAifíníb *7 

é. t)& mmic b^ifíní ceó &%&xx\ m&\\ ge^tt &\\ n& fii^gAt- 
aCmX) xxx>. 

X)& xx\&\t tiotn x>Á mbé-<vo -Aon te-At-fcéAt &^&m cun 
5^n T>tit &]\ fcoit. t)í 'fiof -A^m 50 T)i^n-mAifj cat> a 
bé^Tj rvotriAinn 50 téif , a~£ u V dí 'P°V &^&m 'm te<AnncA 
f-An 50 mbA t)éine bé<vo ^n m,digifcif\ omn-f-A 'ná &x\ 
émne eite 1 Tjc<Aob é&lu^&^ó ó f coit. Ce&p f é 50 fuMb 
níof mó céitte &^ ) &m-y& ) ^5tif níof mó me-df-A &^&m ox\m 
pém x\& m&\\ -a bí &■$ ^n scuit> eite. t>'féiT>ifv 50 fuMb 
&x\ ce-dfic &\~$e, ^uf b'f éiT>if x\& \\&\o. pé f cé^t é, ní 
fiaib «don f onn ornn-f^ T)tit ax\ f coit, &tz ní fuMb ccacc- 
-Airve^óc 50 Citt Ofv^tAnn nÁ Aon te^c-fcé-At eite óun 
mé coimeAT> 'r& b^ite, if tjo b'éi^e^n rjom b-Aitmg.A'ó 
tiom 50 mgm teifce^m^it cfvomA-ófvoi'óe-dc. 

t)í Se^gÁn ÍÚMTj^ín &■$ feice^iti tiom &s ce^nn &x\ 
bóitfvín. 

" 1f Ttóc&," &\\r& mif e teif , " 50 bftnt T)o ce-dccA 

&S&TZ." 

" Tlít ce^nn &c& &%&m 1 ^ce^fc, &cz if cum-d tiom, 
beiTj ^fveAT)^ 1 m' cóif, pé f cé^t é." 

" A bf e^CAíf X)omx\&\X Ó5 ó f om ? " 

" Conn^c ó ci^n-Aib é. tlít f é &% Tjnt &\\ f coit mTnti. 
íf bfe^g &x\ f^og^t ^i^e é, ^tif %&x\ ém-ne ctm ctif 
ifce^c &\\\." 

" 1f fíof *ótnc fm. "Cá fé com m^it ^Aitin bfof- 
ctigA'ú ofuMnn, A^tif 5-An &x\ iom«dT> -á^Ainn beit 1 
X)ze&x\nz& & céite &% T)tit if ce^c. tlti^ifv & bíonn %&r \\&*ó 
&^^ ) &o&\l ifce-Aó cuige &x\ m^iTjm, fé if T>óig tiom fém 
50 mbíonn ^mrvAf &% &x\ mÁigif cif oft^ : -A^uf e&x>\\&\x\x\ 
f ém, if tnimc & bíonn & cúif &\^e." 

" tlí pe&-o&\\ ; ni £ÁTj t)ó beit com x>\&x\ if bíonn fé. 
X)& t)6ig te^c ^i|t x\Á \\&\o fé x\-& g^ff ún fvi^m, if ^tifv 
óti-AtA-f-A f e-An- > Ói^f\m^iT) 'gá f^t) n^ fv^ib & teitéiTj T)e 
óte^f^i^óe -A5 5-db-áit &n bót^fv, ^stif é &% T>ut ^fv f coit. 

B i8 

11í teoriif«vó ceanc 9 t\Á cac, s^bAf 'ná 5At)^n a beit 
aiuuce 'n bót<\ij\ 'nÁ 1 nsionn^cc uncdifv t>ó, nó oá mbé<vú 
d^uf eifeAii Aiin, oa "óóib xja xi\e&\ y &. t)í uvnttdcc ax\a- 
cnumn a\\ fAT) .Ai^e." 

" ^5"f ZA mTuu," AttfA mife. " Comu\c fém a\\ 
An bpÁcnún é, ^uf t>o bjuf f é a fiaib T>e f n-A " Maggies " 
^nn. Cotii Uiac if x>o béA*ó boiT>édt 1 n-Áitvoe a^ fe^n 
tia " Maggies " bí f é tu f miTnnmíb a^ ax\ mÁigifcin. tlít 
^óc cúptd oiftce ó f m ó bí m'Atxun a^ cfAcc ^n ax\ f ean- 
Aimfif , nu<un t>o bí fé p ém Aguf ax\ mÁigifCin &\\ fcoit 
-An ptéime<\nn.Aig. X)wx)A\\ a\\aox\ a% ce^cc Ab-áite ó 
'n f coit tÁ. t)í concAmm pfáCAí beifbte a^; pei^ x\a 
^Cfe^ó. "Cá fiof a^az 50 fAib cig P el 5 ^ n tAob An 
bócAif ; nít & x\\ax\ ax\ Anoif . t>\ peig a^ x^ca^aX) x\a 
bpf áza\ T>CAob Amuig T)e'n T)cáittfig. T/Ájvouig fí téi 
ifce^ó ax\ buijvoeós A^uf x\a pnÁCAí, acz x>'f&s fí an 
cottcÁmín Atntng. t>\ xx\éA\\ ói^m ctoióe 1 tAmi ^n buac- 
Atta. Úu^ fé fé'n ^cofcAmín, T)'Aimfig 50 cnumn é, 
if T)o ctnn fé ^n ctoc aiiu\c cné tóm concxunm pei$ nx\ 
SCneAó. 

" A *Óé, mo téitt-gom if mo cneAó 1 n-émfeAóc ! X>o 
pnedb pei^ aitiac a\\ ax\ nT)Of Af , if níon $Á% f í T)tnne T>e 
f x\a f e^Cc f mnf e^f Aib a tÁmig \\ oimif ^ax\ \ax> t>o cíofAt) 
if T)o 6Á\x\eAt> ; A^tif xja *óiAn-mAit ax\ fÁf ótu^e \ pei^ 
n-A sCneAó. Tlíof tAX)A\x\ ax\ 5-Affún focdt cun 50 
f Aib x>eif e f Áit)ce a^ pei^. Af f eif e^n :— 

" TZÁ AX\A-A\tX\eAtAT A\\ f AX> Of m, A pei^, A f A^Ó 'f 5U{\ 

b|Ufe-Af t>o cofcAmín. tlí feAVA\\ cax> T)o b^m T>om 
if é t)éAnAm ; aóc fe^c, ^n céAX> féifín a geob^T) 
ní b^ogAt T)om 5^n Umc t>o óof c^mín a tdbAin c T)uic." 

T)o óe^p peis a\\ T>cúif guf A5 xx\a^a?> f úiti bí fé, m 
bí f onn uifci f ceimte eite a tdb^ifc T)ó, T>e oa\\\\ a óot>' 
m-d^Ai^ó ; acz nuAif T)o tui^ fí ^un T>Aifí|\i^> a bí f é, tÁini^ 
f ófc nÁife uifti. T)o mdottng a\\ a cuit> fei|\$e, A^uf 19 

'fé T)tibAifvc fí : " 'ttUif e, 50 T)eimm f éin ir 50 T>eAfvbtA, 
ní t)íotrAin. Ainiú, ní fvAbAf-fA acc 45 m<A5-<vó. X)a 
i)UAl X)o íy\ac z&t&^ beit 50 fiAt. t>eit) ha cmncédfvAí 
Annfo 1 nT>eine v\a feAócm^me feo ctigAmn if ní bei*o 
riAT>-f av\ 1 of ax> A5 T>eifitt§,<vo aw concÁmín, -A^iif m-An^ 
mbeiT> f ém, T)'f éAT>x:A*o «Dvós 5 ADA P-Aif ce ctifv ^nn, ó ná 
ftnt ^cc poittín beA^ 'nA tAob/ " 

" TUc é fiúT> cto^ nA t)Án-Ctti-ánAó 45 btiAUvo ? " 

" 'Sé 50 TnrveAC, A^tif béAm-n^ T>ei > oeAnAc. Cat> if 
f eAffvA 'óúmn a *óéAr\Axr\ ? " 

" Cat) eite acc ax\ com^ns^fv a g^bAit," ^fvf a SeAgán. 

" t)éAfvf Afv ofvAinn," Afvf^ mife. 

" tlí bAogAt T>úmn. Tlít ^nn ^óc An beinc ^inn. 
ílít A^Ainn ^cc éAttig-<yo tmn coif av\ ctdi'óe, if ní f eicf it> 
émne fmn ; Agtif t>á bfeiciT>íf fémi$, ní fé-<rof a*ó 
" pncon " nA " ílédf tm " bneit ofvAinn-ne." 

t)íomAfv Anoif 1 n-Aice te C^ifteÁn a Corvftdig, if 
%at\ e-AT)fvAmn A^tif bótAfv n^ fcoite acc cúptA páifvc. 
CtiAt^mAifv av\ f e^T> ^\f\ An T>caob ci^fv T)mn. Cé bé<vó 
Ann -acc An c-Áitceoifv btiAC-dtLd bA rhó f-A pAfvfvóifce, 
^Oi^fvmtnT) O5, if é Af fOT)Afv AniAfv ótig^mn ó tig ^n 
cfA^Aifvc. T)o fe^f óóAt) T)iAfvmtiiT) ^fv bAffv & ómn An 
ftAic An T>fvoióiT), if T)Á mbéAt) An mÁigifcifv ax\ a tóin 
níofv 'óóicige ax\ áic 50 mbé<<yó av\ cteAf Ai'óe crvíocntngte 
feo 'wá ttiAf ax\ bAfvf ^n cfimné, Aguf a t)á óoif 1 
n-ÁifvT)e. 

" 1f longAncAó ax\ x>eAOAt> azá ofuMb," a\k feife^n. 
" Oim t> ,j iax\x\ai*o bfeit ofAib ó "ó'f-Á^Af ^n ceÁp*o6A. 
1f T)óca 50 bf tnt fib 45 ^AbÁit An comn^Afv." 

" ~CÁ f é com mAit A^Amn," a^a mif e, ^tif fitiT) tmn 
ax\ corhng^fv f tiAf crvé "Ófom a tocÁm, A^ttf cfé CeAp^ig 
av\ í?ín. 

t)íom^fv a T)cninfv A5 ctifv T)ínn — mé fém Agtif SeAgAn 
C-Ai^ópn -Astif T)iAfvmuiT) Ó5. T)o te^nAmAifv ofAmn 1 20 

n-Aiee 'n ctAtoe, te f ínt if n^ f eicf i*óe finn. í)íof f ém 
if Se<\£Án 1 *ocofA\ó ^511 f T)i.AnmtiiT> Ó5 btntte be^ 
'tún 11*0141*0. X)'\ imfníom ojVAmn-ne -djvAon ; ní T>óig 
tiom 50 fUMb pinnn T>é a\\ í)i4fmtnT> Ó5, nó, xr\Á bí 
fém, ní féxvof^cvo fé 5A11 4 beit 45 cuax\x>ac x\eAX> ax\ 
tAob ax\ ót^it)e. 

" t>f ofctng, a > Ó1áttmtl1 > o/ , ax\?a mife, " if x\Á bAc teó. 
Uá fé nó-tti^t 'f-d btixro^m f óf . Tlí bei'ó na né.anLdite 
45 *oé^n^m ne*vo 50 ceAnn mí eite." 

1 'Sx>ó if f e^f f 4 fiof ^Am-f a," a\\ f etf eAx\. "1£via\x\- 
e^f fém nexvo fpioT)ói$e cá feAcctfiAm ó fom." 

" bíot) ^e^tt £Uf r~eAx\-x\eAX> ^ bí ^tiíi," ^ff-A Se-agAn 
Ú^i'ó^ín. 

t)íom-Ain ax\ bfti^c &r\ tocAm. 1f be^s T>en' toCán 
azá ax\x\ -Anoif. TZá fé, n^c món, cifim. TLÁ "0105 mójt 
as T)tit ó'n tocAn fíof 50 5^ A1 f e ^ Ue^mptntt. 1f 
oeA-g x\\ax\ T>e'n cofftdc fém azá amce^tt C^ifteáin a* 
Coff^ig. 

" TZÁ ! t-Á ! — Á — á, a cLAft^ifí ! ZAOA\\v.AT>-r*A \\ éAr- tm 
T)^oib ." 

11íof f An^m^n te n-a ttntte.cYó a ctoifmc, acz sf eAT)xVO 
tmn ctm ^ttf bAme<ám-Ain aimac An bótAr\. Conn^c- 
-AmAif ax\ f e-An-btiAc^vitt tíof 1 n-4ice 'n tocÁm, if é aj$ 

bA^A\X\TZ A bAZA of ^mn. 

" 1f x>óca," Ax\fA Se^gÁn ZArú^r], " 50 mbeit) fé 
'x\-Áx\ x\x>\a\x>." 

" 1f ctim-A t1om-f^, ,, AffA T)iAfmtnT> Ó5. " 11í bet'ó 
pumn r Af^nfi te f Ag-áit ^t^e. X)a *oói;g leAZ a\x\ A^ttf an 
x:v,ax)ax\ azá fé ^tif cntntne^cca azá ctift^ A\^e ax\ ax\ 
fCfe-At^n gofUA \xx> a^ tAob ax\ VocAm." 

" 11í cnm-A ^10™-^," At\r-A mife, " Aj^ur- ní né e-A^tA ax\ 
m^i5ifci|\ azá ofm acz e^t-A 50 nse^jUnpvo ' K\éAy ún ' 
te rr\'AtA\r\ mé. Ce-Ap-Aim 50 bf tnt f e-An-g-Aot ^i^m it>1|\ 
é f ém >A5tif mtnnnnf mo xr\ÁtA\\." 21 
" 5 A0 ^ 1 *>V AX> -AtriAó ife^t) é, if *oóca," -djtfA Se^gán 

" 1f T)óóa sunAb e-At) ; acc tt\&t\ fm féin, ' 1f báit>- 
eAtnAit i<vo tucc émóine/ ^suf cá fiof -A^Atn 50 mbé<ró 
m'At^in 50 nAnA-míóé\AT>CAó t>á mbe.<ro ' TléAf ún ' 45 
•oé^nAm ^eAt\Á\t\ onm-f-A ; -A^uf ní m-Af geAtt ^n -don 
T)Amáifce & béAt) T)éAr\ZA ^5^m, tr\At\ nÁ fint tÁ 'ra 
mbti-<roAin ^an •OAome 45 5-AbÁit t&\\ T>onáf ^sAmn-ne, 
acc m^n ge>att Ain n.ac 01neAtfm.dc &t\ nuT) é t>o *óAomib 
Ó5A f e^ns; a cun An > óAomib Aof ca." 

" Seo, Anoif," A|\f a *OiAnmuiT> Ó5, " cuin uaic "oo 
cuit> feAndmóineAcc, if bímíf 45 b 05^*0 tmn, mAtwi 
mAtt te^c beit T>éi*óe-Ann^ó A^uf ^n t>á "oonaf & beit 
-Anu-áf onc 1 T>ceAnncA 'céite." 

tMotriAn 1 x\-&xx\ 50 teon An fcoit. t)í &t\ mAigifcin 
norhdmn 45 ^eAZA t\& fcoite. t)í a ftAicín nigin caic- 
féitmn n-A tAitfi Ai^e. Tlíon tAbAin fé f ocAt tmn, &Cc 
bí a fiof ^s^mn 50 m-Ait, A$uf ^n f umneAtfi & bí Ain <*$ 
c-Af At) n^ ft-Aice, nÁnb Aon T>eAg-fUAT>An a bí fé 

" Cax) if *oóig tib-f e," Afvf a mif e 1 5005^, A£;uf an 
cniún A^Ainn 'nAn furóe ifci§ 1 furóeAcán 1 n-Aice n 

f-Att-A. 

" 'Sé mo tuAinim-f e," Aff A X)\A\\mu\x> Ó5, " 50 mbeit) 
fpófvc -A5^mn ax\ bAtt." T)ob' fíon *oo fAn. TluAin t>o 
tÁmi5 -ón T>eic a cto^ A^uf íia fCotÁini* 50 téin b.dit- 
igte acc f o-'óume, cÁmis &t\ mÁigifan ifceAó. t)u,dit 
fé fíof fu^f úntAn t\& fcoite cúptA uAif, ^uf t>aj\ 
tmne, é a<$ cun t\& fút cnmn. An feife^n : 

" Yía buAó-Aittí x>o teAn An fiA'ódó mT>é, c^5AiT>íf 
AtnAó -Annf o a\\ At\ úftÁ|\ ; cá be-AgÁn -A^^m te nÁ*ó teo 
1 T>CAob tAe ^n fiA'OAig." 

^O'éifigeAf fém 50 m^tt, nigin. 13'éifvig ^n beinc 
ette. Tlí fvAib bo^^t) «Af ém-ne eite f óf . 

" UA fé com tt\A\t &%&\b ce^óc Atn&ó -Annfo, m^f if 22 

tvu\it azá 'fiof A%A\n-x;A cé n-i<<vo ^ bí -Ann/' -Aff ^n 
mÁi£ifcif. 

T)'éifi§ beifc nó cfitíf eite, if T>ob é *oeif\e 'n fcéit 
é 50 fdib T)eióne^b^|\ ^Amn ^mtnj ax\ axx úftÁf 1 
•ocednnc^ céite. 

X)'x;éAc a\x mÁigifui|\ ojvdmn. " 1f *oe<Af na buAódittí 
fib, bait ó *Ó1A ofxMb, A5 u f if j\ó-rhAit é mo gnó-fA 
^nnfo ó ce^nn ce><mn x\a f eAccm^me a TM^ff Ait) fib-fe 
a mtnne<<vó ^nf oax\ mtnnncif 'f^ o-áite a^ yzx\ACAt> 
teif ax\ f^ogat ctm fib-f e 'ctif ax\ f coit. X)a cóif 50 
mbéxvó nÁife of^ib, «acc cím x\Á ftnt, 'nA a teitéiT), 
-Agtif ó'f ftm é ^tif bu^c^ittí 5^n nÁife fib, b'fémif 
50 n^oé^nf^t) e-dgtA fib a teige-áf ." 

X)o óimit 5^0 T)time ^5-Ainn a te^n^ t>á b^if . t)o 
b>Ain -An m^igifcif cúptd cax^a^ú 50 ftnnneArhAit nnii- 
ne^c Ay a fUMCín, AStif T)o btixMt fé ^níof ctigAm-f-A, 

" s&S^V ™é ^nnftíT) 1 T>cof^c ^eAfftA/' 

le 11-d tmn fin t>o buAtA^ó cúptA cxxa^ Axy ax\ nT)Of\Af , 
AS^f feo ctigAmn ifceAó " ftéAftin," a oójza x\a tÁitri 
-Ai^e -Ajtif f^ob^f Af 4 gtit, 

" A mÁigifcif /' ^jt feife<dn, nti^if x>o tAmig -d ^nÁt 
ctnge " if f ó- > óe^f ^f fxvo ax\ f ogttnm azá x\a btiAó-dittí 
feo '%a fÁgdit ti^icfe, if 5^n *oe gnó 'x\Á t/ob-Aif aca ó 
\,v\ax\ 50 SAtAtxn acz a^ bfife^t) tA\y ctdt^cAib A^tif 
45 X)éAnAm T)AmÁifce of m-f-A ^tif ax\ x\a com^ff AnAib. 
flít ^n bót^f m^it a x\x>ótAm T>óib. tlítiT) fÁfCA g^n 
beit ^5 pofÁitc mo 00*0' féif A5Uf 45 leA%A*ó v\a 
mbeÁfn^n ; ^óc c-Abdff AX>-y a fé>dfún T)óib 5^n ^AOÁít 
Ann Atúfz." 

" U^b^ff at>-\>a fé^ftín > otl1c/ , At\yA T)iA\\mAX> Ó5 50 
pf df . " HÁf T)eme^mxMf pioc xiwQdáIa." 

X)o pté-áfó a f^ib fA f coit a\\ gÁifi'óe. X)o pté^fc 
^n m^igifcif fém a\\ %&\\\\*oe. D'fé^ó " tlé^fún " 23 

ottdirm. 'O'fé^c a\\ ^n tnÁigifan, A5Uf fiúT) ctm -ah 
t)Oftiif ^f btnte é. T/iomptng fé on ^mn AS^f é A5 ^ti 
n*oo^f , -A5tif ^n feifean : " ZAOAr\r:AX)-yA fvé^fún 

TMOlb " 

tlí f aid ^m ^i^e ^n ^ ttntteAt) a fÁ*ó nti-Ain t/ofcUvó 
^n *oof -Af , AStif cé oéA*ó A\\r\ r\Á f lA'óAi'óe 05 ax\ lAe n*oé 
AS^f be^n ti-df-dt íia ^fiiAi^e bne^g' btii'óe te n^ coif . 

" 5^oAim p^jvoún a%az, a 'ótime ti<óf,dit AStif a 

oeAr\ tí-df-At," Ar\yA " íLé-dfún/' rr\Ar\ ní fe^od fé ife Arx 
*ocúif , a% b-Ainc a \\atza *óe, ntit) r\Á \\a\o x>e rjéA^A A\^e 
a *oéAr\Atr\ a\\ a teAóz ifce^c ó ci4mibín. 

T)o be^nntng ax\ t)tnne ti^f^t t)o n mÁigif an ^tif t>o 
be-Anntng ax\ mAigifcif x>6, 45 uf T)o n mnúoi uAr*A\l. X)\ 
f ófc fcát a\\\ fómp^. 'Sé mo tti^ifim fém gtin ce^p 
fé 5tif ci^tfe fcoite a o\ A\^e nó T>time món Ar\\AAy ó 
t),Aite At^ CtiAt, 45 fé^c^mc r\A fcoite. T)o tAbAin 
Ar\ mÁigifcif 50 fiAn^-titftAt omóf^c teif. t)í 'fiof 
^5-Amne 50 m-Ait cé bí Ann. 

Ar\y a SeA%Ár\ C^i'ó^ín 1 ^co^^n im' cttiAif-fe : " 1f 
^ioff a 'ótime c-Ab^if T)é r\Á Ar\ X)or\Af ." 

" 1£éAC cax> XDtibdfc-fA tib ó ci^imb nÁ 50 mbé<vó 
fpófu ^Ainn, ^tif bett)/' Ar\r*A X)\Ar\rr\A\X) Ó5. 

^e^f T>e<Af cfvtnnn T>eAg-ctímtA a beAt> ax\ z-ó^áx\ac 
ti-Af-At, g^n a beit r\ 6-Ár\X) 'r\Á r\ ó-íf e-At, acjz rr\Ar\ a x>éAr\- 
f Á \x>\r\ a beit e^coft^, A^tsf tnÁ if fíon an fe-An-f ocAt 
" gtif fcÁtÁn a oeAr\z a ceAr\r\AóA, ,} T>ob' lonnu^oib 
te^u é IÁ riA bftime. 1 X)zaoo r\A mnA ói^e : ConnAC 
f ém mnA 0.4 t)eif e nA í 3 ^tif mnÁ oa *ó^t^mt4 nÁ í, 
acz r\\ feACA ]\\A\i\ r\Á ó fm be^n, 05 nA cfíonn^, 50 
f^ib a h-A^A^i) com 5fÁfUAm-dit com ^eAn^mAit te 
íi-^g^it) r\A m^igiDirie úx>. t)í a fúite rr\Ar\ a oéAt> fúite 
aí\ fmótAig, Agtif nti-Aif X)o bo^ fí ^ béAt ctm cA\r\r\ze 
X)o tAf 4. te^cA te ttnf ne a ótnff eAt> 1 n-úit "o'émtie 50 
mb^ -^eAt é a cfoi'óe ifdg 'n-A ctiAb. 24 

" lf OÓÓA, d riidigircin," -dttf ^n U-Ó5ÁÍIAÓ, " ná f uit 
copungce d^dib ^|\ obdif dn tde f óf." 

" tlít 1 sce.dttc, d "ótnne ti.dfdit," 4j\f ^n mdigircitt. 
" t)í be-d^dn te fdt) ^Am teif x\a budódittib reo 1 
•ocaod 5AT1 idT> ^ beic An rcoit mx>é." 

" 1f T>óig tiom 50 n-Aicnigim cuit> aca ; -Agtif rm é 
•oíneAó a C115 dnnro rmn, mé fém d^uf dn bedn udf^t 
ro, ótin teic-rcéit n^ mbudó,dittí & gdbÁit 1 *ocdob At\ 
l&e Vmé." 

" tlíon riiAic tiom cú t/eiceAó, d *ótnne tidfdit," -dff 
ax\ m.digircitt — AStif a mirne,dc A£ ce-áúc cui^e, " dóc 
cá fiof A^Am-fA 50 rnAic, ttut) nÁ fuit fiof «ds-dc-f-d, 
5un cfUAit) ^n r,dog<dt é A5 mumncin n^ tiÁice feo, 
-Aguf ^titt T>eAOditt T>óib tiA tiAOfÁnAig a coimeÁT) dn 
fcoit, A^tif xx\a\\ ge^tt ax\ feo, ^titt món ax\ náine é t>o 
otiAóAittítj ó^d m-df idT> f o, a oeic A5 é-dttig.d'o ó f coit, 
a^ Odice-árii a 500*0' Aimfife 50 T>íom.dom T>ttoc-gnócdc, 
A B U V A 5 CAtjAifc iDfoc-f^mptA t>o teAnbuíb ó%a 5-dn 
ci^tt -a bíonn r\-A scorii tu -dT>An." 

" Tlíon rii-dic tiom-f a cuf irce-dc ^n t>o ctnt) oibf\e, -d 
riiáigif cin," -Af f a An be^n u-df-dt, " ^óc ce-dpdim *oá 
mbé-d'ú pof a^ac cdt> X)o *oem bu-dcditt aca fo in*oé r\Á 
beiceÁ corii T>idn ot\tA -d^tif c-doi ^noif . HltmA mbédt) 
av\ budóditt úx> cdtt (fíe^gdn Údi'ó^m) if bdogtdó x\ao 
-dnnf o a bemn-fe mT)iu," <d£tif T>'innif fí -dn rcé.dt x>ó 
CfíT) fíof, m-df a\\ fdbAit Se-dgdn Údi^ó^ín a tiAnd.m 
nti<dif T>'orcdit fé gedc^ -dn boitfín f.oímpi int)é, -d^uf 
-^An mnci fém An dic concAbAftAó x>o fe-dó-dmc. 
" A^uf Anoif, a mdigifcin/' a\k fife, -d^uf ^o'fédó i*oin 
ax\ x>á fúit -di|\, " fc^oit teo -dn bobc-d f o." 

" tti-dife 50 T)eiriun f ém, a oqaw tidfd^t," df feire-dn, 
-d^uf cficedn 'n-d gtic, " ní fédT)f^mn -dn c-eicedó d 
tAbdifc T>uic-fe, x>Á mbédt) dn óoif 1 bfdt) níof ctunme 
'nÁ m&p acá fí." 25 

Ctnfvedtndifv 50 téif ttúg fi<vóAig AfAinn. t>A t>óig 
te^c 50 mbfviffe.<vó fí ftnnneósa íia fcoite. T)ob' 
ftnfifc *ó'-Aitinc 50 fáio -dn^-ÁCAf Af p^T) Af ^n 015- 
mn^oi u^f-Ait. T)o tdb^ifv An x>tnne udfAt 1 50054^ 
teif ax\ mÁigifcifv, Agtif "000' é T>ei|\e ax\ fcéit é 50 
t)f tnfeAm^if te^t-tÁ f-Aoife 1 n-onóif tde ax\ fi^vódig. IV. 
A5 X)éAnAm cocaí. 

flí fuio acc cúptd bti-dtMin *o'doif aj; SeAgÁn 
tAi*ó5ín ofm-f-á, ^cc T)'f Anar-fA -Af fcoit 1 bf at> n-A 
•01^1*6. Ó bí Se^gÁn X)Á bti^vódm T)é^5 t/aoif da t\ó- 
Ann^m t)ó ^f fcoit, acc Am^m nit -ón geitfifvi > ó A^ut^ 
CAmAittín 1 t)cof<áó ax\ e-Aff^ig. t1tiAij\ t>o c^At) ax\ 
c-e^ff^ó 1 ^ce^dfc oíot) 5Áir\*oín be^s 4 ^tAfv te cuf 
-Ai^e, A^tif n^ pfÁC-AÍ t>o fAtAt) mf <m *oc-ALArh f cóif a 
bíot) CÓ5CA 45 U-Ai'ó^m ó m'-ACAif-fe. t)A mmic é 
Se^gÁn 45 fÁtAX) íia bpfvÁcdí tmmne, ^tif nu^ifv t\Á 
bío'ó Ann acc ^n beif\c -d^^inn, bmn fém if é f ém 45 
fic At\ a céite. T)o bíot) ax\ cof-Aó a^ Se^gÁn 1 
^comntn'óe. 1f b^ogt^c 50 ^ctnfcí ax\ fíót be^Ámín 
fÁn-Aó, if 5ti|\ mmic a bftn^cí fciottÁn te cút n^ 
ftdm-Ame, ^cc X)A ctim^ f^n ; 're ^n pféAóÁn bfxvodc nó 
ax\ CAOó-ftiA'ó a bíot) fíof teif mtinA X)t:a^ax) ax\ ^f 
fti^f mf ^n Á1C oa ce^fc x>o 1 X)zoyAó ax\ c-f Atfifvdro. 

t)ti<áCAitt -dn^-Áife^mAit ax\ f ax> AoeAX) Se>AgÁn. X)a 
-oiAn-tfiAic ax\ f^f é ctm oap-Aitt t>o giotUM'úe-dcc, 
AS^f ní fAib 'f a pAffóifce ^Aff ún TJOb' fr e-dffv t/fé^vo- 
ipAX) bAt\t\ a ctifv a\\ coca féif 1 mómfé^fv nó At\ óoca- 
fcóifv 1 n-ioctAmn, 'nÁ é fém. 

TltiAifv *oo bímíf a^ fÁbÁitc fréi|\ A^tif n^ cocaí 
pofÁitce te X)éAt\Atx\, v\ox) x\a fifv oib|\e •ootn' Curv féin 
if SeAg-án ÚAi'ó^ín 1 gcomófc^f te n^ céite, ipéACAmz 26 

oaca A^Amn T)ob fe^ftt ctm fe^fáirh Afi ti>-Af\|A -An óoc^, 
tuuM|A x>o oíot) xm fop x>e\\\eAnnAt ftiAf, if g^n fú^Án 
n4 niéA|\ó5 .Att ^n 5COC4, llíott bfe-Aftt Se^gÁn 'nÁ 
mire ctm n^ gcoc^í a cttíocntig<vó. X)\o*ó tno cocA-fA 
Com niAic te n-A óocA-f-an, com ce^nn 'n-A lÁx\, A^tif 
Cotri cittim 'n-A ctiAtÁn 1 n^oeine a\\ cr^tfittAit), acc 
oíot) bti^i-óce A\^e otttn-fA 1 ^cottintu^óe 'v-a cte^f- 
A\X)eAcz, m-Af nÁ f^b^f áoaIza a\\ feAfAtfi itn' cofA- 
b-AcóiT) ax\ bAjttt ^n coc^, if nác é -AmÁm 50 fAib 
Se^gÁn Áb^tc^ -Af ^n méiT> fin -a ^óéAn^m, acc ntiAitt 
a fÁif ccí ^on c-fúg^n Axi\Á\n ax\ An ^coca x>'féAX)V: Atj 
fé fÁt a coif e T>eif e x>o pó$;xró ^gtif é v,a feAf^m ax\ 
teat-coif. tá, <r$tif fmn 45 g^bAitc t/fédtt 1 ngottc 
v\a Sceice, bíof fém if Cofn^í, &r\ bti^óAitt -áimfif e, a^ 
x>éAnAxx\ coca, AStif Se^gÁn Ú^i'ógm Agtif T)iAtttriAiT) 
nA móttA ^5 T)é^n>dm coad eite. t)í ^n tá 50 n-AnA- 
bfotAtt^ó ax\ vax>. W\ fváib teoitne g^oite Ann, -A^tif 
bí a\\ féAf n-4 fn^oif te aotttn^cc a\\ teAtz Ar\ cfÁt- 
nón>A. X)\ m'^cditt, mAtt oa gn^cAc teif, a x>'\a\\\\a\*ó 
beit t^tt 'r 1 bftif. t)í beifc fp&AUvoóitt 45 obAif 
A\%e 1 bp^tf c eite, A^ur bíot) f úit aige 1 nx>\A\t> r\A mbó 
te n-e-A^tA 50 mbttiffiT)íf ifce^c 1 n^oíogbÁit, if íax> 
a^ ^m'óe^t, \\ux> nÁfb ^nn^rh teó. 

" X)e\t> An co]MC -AgAinn-ne o\\tA," Ar\rA Cofn^í 1 
^cos-dtt tiom-]M, AS^f Ár\ %coca nÁó móf cfíocntngte 
-ó5^mn. 

" UeAfctnje^nn cúpt^ bf-Ac eite ua\xx\, if T)óig tiom/' 
ax\ v-a mif e. 

T)em Cojtn^í br\AZ, if x>o ctnf fti^f ctigAm-f^ é. t)o 
ótnf e^f-f-A 50 cf tnnn fém' coif é. T)o bti-Ait Cottn^í 
btutte T)e óút ax\ x\aca t-dtt 'v 1 bf tif -Aif , A5tif *oo cimit 
fé Ar\ x\aca Atiti^f T)e n Coca. 

" X)éAr\VAVx> bf>Aicín be^.5 eite Ar\ gnó 1 ^ceAx\z," Ax\f' 
eif e^n, "acz é beit 50 x>eAr* cx\ tunn, ^tif ce-dnn 'n-A lÁr\." 27 

t)í ax\ beifc eite &$ cttf T>íob 50 citnn cionncAó. 

t)í ^n tm coca cfvíocntttgte ^Aintt, cocd A-gAm 
rém tf CofvtiAí, -A5tif cocd ^5 Se^gÁn C^i-ó^ín -agtif 
T)MfvmAiT) n-A tTlón^. 'Sé ^n ^oe^DAt) bí ax\ Cofvti^í nÁ 
coca eite beit te iDé^n^m : ní fdtb ^rm act: -ó/óo^fv 
cooa eite. X)& mbéAT) cofdó ^Airm-tte, if As-Airm-ne 
béAT) T)éAr\Am ^n coca út>, if bé<vó i^ó^itt At\ TDi-dfv- 
m-Ait) b^inc tMt-d. tlíofv túg^ te Cofn^í fvá'ó tetf T)tit 
AS^f n^ b<A t>o cfúT) 'nA é ótifv a$ b^inc ó cocd réifv. 

" U^fv a teit, ^ Cofvtt^í, A\\fA T)i>Afvm^iT) n>á TTIóttA, 
" ctm 50 ^ctnfvf cdtn fú^^m a\\ at\ ^coca f o." 

" Ari A5 mA^^T) azao\ ? Afv riT)óitifv rrít f é te^t- 
ptrírmceÁtcA fóf a-§a\X)," -dfvf-A Coftt^í 50 tcdt-CAnn- 

CdfAC. 

" O AmAf/' ^ff^ T)i^fvm^iT) 50 fvétt) fíotcAncd. 

" Hít AfTtÓ," ^fvfd COfvtt^í , A^tlf COtg 41fv, T)0 fÁT) 1f 

50 mbé-<vó cofdó ^5 ^n mbeifvc eite ofuMrm-nc 

" Th^if e if f e-Ari-f oc^t é," A\\f & X)iApm&\r>, " ^iifv f eAfvf 

cinn n^ ce-Attri. t) , féiT)if\ Ari ccdfc a beit a^az. Tlí 

Ji-<dori TríoJbAit T)ttinn f oipín beA^ eite a cttfv xMfv. ,, 
Hí fv^ib ó Cofvtt^í acx: moitt T)o cttn ^fv ax\ mbeinu 

eite, te fútt if 50 mbeitrríf-ne tttLdm fvómp^, -Agtif 

bíom^ifv. 

. " Seo -Arioif . a > Ó1^fvmA1T)/ , A\\fA Cofvn^í 50 mtifCAfAc, 

" za\\ ^ttttfo, "CÁ á\\ -gcocA-fA tlttArh. ,, 

T)o ctnfv At\ beifvc fú^n a\\ ax\ ^cocd. TVfátfc- 

CAX)A\\ é. 

" Seo Arioif ," -Afvf-A Cofvn^í tiom-f^, tf mé rni' f e-Af Atrt 
a\\ te^t-coif , " feice^m a bfé^T)fA ^fvenn a bfeit a\\ 
óf\T)ói5 T)o co1fe. ,, 

Úti^Af tAfvf^cc ^ifv. 13'éifvig tiom. t)íof a^ 
féACAinc ^ttotin At\ Se^gAti A^ny aí\ a coca. 

" ^féAc 1 n-ÁifvT)e 'f^ fpéif ," AtxfA Se^g^n. 

X)'féACAf. 28 

" Se^óAin," AnfA ThAnmdiT) tiA fflónd. 

W n^ib av\ f ocdt aíhaó df a bédt nudin t>o bnif 4n 
niéAnó^, nó t>o foaoit bjvAigT>eÁn Conndí, ni fe^T>Af\ 
c\aca, if t)o fleAtfmuige^r ^nu^f c^ob ^n óoca a\\ ^n 
■OCdtArít. 

" O Ar\ 5^nfúin bAfCAigte/' -Affd T)idnmAiT> tiA 
tTlónd, acc ní fuMb pioc onm. T)ob' é coit T)é é 50 
ndib cuit> t)e'n féAn cinim fúm An Ar\ x>zAlAtf\. 

" tttoUvó te X)\a if te tttu1f\e/ , dn reire^n, nudin t>o 
£onnAC fé mé im' fedfdm. 

T)ob' pú *óuic beic a^ éifce^óc te Cofndí, a£z ní 
ti-i.<vo a pAix>neACA a bí aj\ riúbdt A\%e. t)í te^c-ceann 
An ^n 5C0CA, -A^uf m^f bAff ^n ^n «dinT>eire, bí m'dcdin 
^5 5^bAit óugAinn 1 teic &x\ póiffín, d^uf T>edb<vó A\r\. 

" tttoUMm-re Ar\ beifc Agdib óun cooa & *óéAr\AYr\," an 
feife^n. 

" tlít toóc A\r\, Aff a Conndí, " r\Á reice^nn cú ^uf 1 
^commb ax\ cnuic atzá fé a% cuicim/' 

Cím ax\ méiT> fm com m>Aic tedc-fA. "CÁ T>nonn 
^if\ rr\Ar\ a oéAXj a\\ tthóeát r\A bpnédóán «Aguf a yy\aIa 
a\\\. Acc nít aox\ mdicedf beic a^ feAnódf nuAif a 
bíonn ax\ -dnAóAm X)éAr\ZA. tTféiTnn 50 bfé<vorróe é 
^óífiugdt) beA^Ámín te fÁf ca*o r\A médfó^, acc re-áó-din 
A^uf cú A-g bdmc ua\*o 5^n a cuittedt) Tnogbátd d 
> óéAn^m. ,, 

t)í Conndí A5 cuf Atttnf T)é ; bí fíot if bnúrcdn ^n 
f éin A5 cun coódif Af\ ódot a *ónomd, dguf é a^ bdinc ó 
rnd cocdíb. X)a >óedCdin é a oeAr\r\AX) Ar\ cndcnónd úT). 

T)o 6A\teAf-r^A r\A oa t)0 feótd'ó db^ite Cun A 
^cfúifjce. V. 

tlA tiASAIt. 

" tlít Aon AfAt te fÁJAit níof fe-dff r\Á m'-AfAt-fA; 
bíonn mo beAn if mo mÁÚAif An-Áifoe fA uff aúaiji Aif , 
A^-uf An ctn*o eite *oe'n fuÁn 1 mÁt-AÍb aj cndjAf nAi£." 

— Ax\ CmncéAf . 

Com p^TM fMf if zá ctnmne^m im' óe^nri 010*0- 
mómféAf te Tnotcíof ^f ^n mt)Án-Ctii^in. t)ío > ó móm- 
péAf ^5 m'^cdif Ar\r\, if a^ tnófÁn n^f o é T)e minnncif 
at\ oAite feo A^^mn-ne, ^tif b'féroif a ctnttexvo 1 
nT)fom a tMite te hAif Citt OfsUw, nó At\ Át\x> -a' 
UÁtA, btntte be^s tAfcu-Ait) T)e Cfoif n^ CúLac. 1 
bp^ifc av\ cS^gT)Aif 1 n-Aice gÁitvoín v\a t)Án-Ctti,<mAc a 
bí av\ mómfé^f ^Aititi 1 mbti-AiDn^. t)í te^c t\a pÁifce 
A5Amn-ne ? ^tif at\ te^c eite 1 ^cóm^f \X)\t\ Úxvó^; íia 
SciAtt A^tif ^Oonnc^vó t)^n. An P-Áifc bA gioff a tmmn 
'fé DomnAtt n^ hdrce T)o ce-ánntng í T)ó fém if X)Á 
*óeAfbfÁcAif céite ó t)tm ^n Cntnc. 

t)í beifc fpeAUvoótf a^ ob^if ^Ainn-ne 1 nT)eife ^n 
cf-AmfAit) nó 1 T>cofAó ^n pogtfiAif, ní feAX)At\ c\aca 
^noif, ,acc 50 bptnt piop A^Am 50 m^ic 50 t\A\b av\ 
ipéAt\ fÁoÁtcA A^Amn fonfi tÁ AonAig a' phtnc ; A^tif 
bíonn Aon^c a' phtnc 1 ^comntn^óe At\ av\ AonmAi) IÁ 
X)éAv; t)e mí x\Á ttign^f-á, fé fm m^f a x>éA\\t: Á At\ av\ 
■gcéAX) IÁ T)e féij\ av\ cfexm-Áifim. t)í fAotAt\ lAe 
b^mce a% v\a fpeAUvoóifíb if bíomAif ctm beic ^5 fÁb- 
áitc at\ fé\t\ At\ av\ x>zAt\r\A IÁ, TVétfig av\ tr\A\X)eAr\ 50 
btte-Ág zAt\ éif oi^óce X)t\úczA, if T)ob' ptnfipc X)'A\t\r\z 
At\ av\ n^fém 50 mbéAX) av\ Iá 50 TiÁttimn ctm féif ; 
-á^tif mAt\ a T)eif at\ fe^n-foc^t, r\Á t\A\b ém-ne tti^rh 
a\\ a iMce^tt at\ Iá bfe^g — bí m'Ac^if 50 X)íceAltAc. 
bt\mx>eAmAíl. 

29 30 

tHof-f A ótm tuiL te iia mbfvicfeArc a-$ cfiALL a\\ r\A 
fpeAtAT>óifvíb, acc ní fuMb An c-AfAt te fAgáit Afv 
nu\iT)in m aoii bdtt. t)í lAóAtt Oj\m-fA T>tit Afv a tofvj;, 
tf T)ob , éi^e^n T)o SeAgÁn ÚAi'ósm círce AfvÁm Agtif 
"botmáó bAmne T> , Áfv > otigA > o teif fíof An corhnsAfv cúca. 

1f éAócAó a mbíonn T>e ctAi > ófveAcc 1 n-AfAt. An 
c-Af At f o a bí A^Amn-ne, if 1 bf ocAin nA mbó T>o bíoTj 
fé 1 ^comntn'óe, ifcig 'f Atntug. Acc féAó ! t>á mbéAt) 
tlÁ mónA Ann nó Aon tÁ eite, A^tif fmn 50 teAt-tárhAó, 
if ^nó A^Ainn T)e " "biLL," nít Aon Áic 50 mbA ^óóitige 
*óó & beit Ann r\Á tíof 1 n-íoccAf C1LL An ptuT>Aig nó 
toif m 1nnfe nA ^Comíní, Agtif fCACA AfAt eiLe 'n-A 
corhttiATXAfv. 

" 1mtig 0fvC, ,, AffA m'AtAin tiom-fA Af mAiT>m 50 
moc, "tf féAó a bfAigteá An c-Af At : 11í feicim Leif 
tiA btiAib é. tlíott óAitt fé An reAn-béAf fviArh, Ajjtif if 
t>AogtAó ^tif bAitnfi fé Leif Aféifv, mAfv if ^nÁtdc Leif 
a *úé&r\&rn A^tif é A5 ceAfCAbÁit tiAmn. t)tiAit fiAf Af 
T>cúif 50 t>cí pAifvCín r\& ^CfvtiAó, b'féiTnf é beit Ann. 
ConnAc cúptA AfAt Ann Afvéin 50 T>eifveAnnAó A$;tif mé 
A5 ceAóc a Leit ó'n ^CeApAig. tTltifvA bf tnL fé AnnfúT) 
f éAó An mbéA'ú fé tíof A5 thm a t)Aite Le coif AfAit 
av\ figeAiDófvA. Híon rhifce t)uic ^feim AfvÁm TMte Af 

*Ótlt AíWAÓ > Ót11C. ,, 

SiAf Liom A^tif cAnncA AfÁm im' tÁnfi A^Am. ílí 
fvAib " thLL " 1 bpÁincm r\A sCfvtiAó. Siat> r\A bAf aiL a 
bí Ann 'nÁ AfAL ÚomÁif 'ac ttlícíL A^tif AfAL Úai'ós 
t3fvígT)e ó C1LL & pLtmAig, Agnf ce^nn eiLe AntiAf ó'n 
SeAn-t)AiLe. CtnfeAf & ttiAiftfc Ar\ beifc nó cfviufv, 
Atz ní feACA émne aca é 't3é An fcéAL cé&x>r\A a bí 
A^Am CAf éif T)tiL fíof 50 t)tm a t)AiLe. t)í AfAL 
ÓeAgÁn pgeAT>óf & Ar\r\ Agtif AfAL rhAn^Aifve Ar\ éifc, 
A^uf ctipLA ce^nn eiLe, aóc ní fvAib Ar\ c-Af aL f o A^Amn- 
ne oftA. 3i 

t)íof cnÁi*óce, ^s u f At1 t-ocnaf a-$ cun onm. 11 í 
y&x>A céi*óeAnn ^nemi beA^ AfÁm ^au AnnUmn an 
goite gAffúm t>o fÁfÁm ^n tnúiTnn. D'fitte^f AftA\le 
te fúit if 50 nibéAt) " thtt " Atiti n orhAtn, acc f cemite 
cui^e, ní j\Aib, 'nA a cuAinifC. 11í f Aib 'f a bAite n oriMrii 
acc mo riiÁc-din if tu CAitíní : bí Ar\ cuit) etle c^n éif 
imceAcc a^ ^AbÁitc "oo'n fé^n. 

TluAin "oo bí ^feim btt) icce A%A\r\ t>o b^itige^f tiom 
foif coif tiA 5 eAT)A1 5 e > féACAinc Ar\ mbéAt) mo 
-nós-Aine Af Ait 1 n-1nnfe ha ^Comíní nó 1 n-aon batt 
coif nA n-AbnA, acc ní n^ib nÁ Aon AfAt eite acc óorii 
t)e<A5. THneAó A^uf mé ce^pAice a\i fitte^vó Abaite 
T)o conn^c f uAf uAim 1 n-Aice Ar\ T>n oicit>, 5^n f ún eite, 
if é a TMAnnAit) bneic a\\ Af At. SuAf tiom óui^e. Cé 
né béAt) Ann 'r\Á tn^c SeAgÁn An cSiopA. 

" 1f t>óca," Af f a mife teif , " ni feACAit)if ^n c-^f At 
f o -A^mn-ne 1 n-Aon bAtt ó riiAiT>m." 

" T)o óonnAc. Siút> é cu^f é a\\ &r\ "ocaob eite T>e n 
T)noiceAT>. U^n a teic Annfo, féACAinc -a' bfé<vofAimíf 
bneic ^n -dn mbiofAn^ó fo. t)í m'ACAin óun "out 50 
Citt Ainne Af mAiT)in teif. Úe^fcuig A\\Ár\ if zAe 
1141*0, nottA cobAC A^Mf bofCA píopAí 1 scóif conndim 
Sigte r\A mt)ó. t)í An c-AfAt ^^^mn a^ cun mótiA 
^ttiAó -Af nétt) ^n ^AoncAit) te cúptA tÁ. f Uá ^n 
c-Ammit)e boóc cuin f e^c/ Aff a m'ACAin Aféin, ' ba 
tnu-Ag é a ce^n^At ifceAó <\nocc. UAbAin ceAT> a cof 
T)ó. Tlí bAogút t)ó *out 1 bfAT) ó bAite ^f fo 50 
m^iTnn 1 mbÁifeAó/ A^uf féAó ^noif -Ain A^uf An 
ce^fbAc acá Aif, bA t)óig te •ottitie ^uf 45 cóiceAtn a 
tóriA a bí fé nic nA feAccmA1ne. ,, 

" tlí feAt)Af Af tAtArii An T)oriiAin cat) é An T>onAf a 
t)íonn AnuAf Af AfAtAib nÁ bíonn fiAT) fÁfCA coi*óóe 
5-An beit A5 bóicfeóifeAóc Afcoit)ce Af nóf tiA ^cac/' 

" Ait>e, gfeA'OA'ó cúca, nít Aon ciAtt aca. t)eif ^n 32 

ee<\nn a\\\ feo *óom 50 f óitt ctm 50 bf Aige^t) t)tit -An 
nu\nc*\it)eAcc <c\in — Jo bfágAit) X)\a x>o ftÁmce aj^az. 
5eAttAim-fe tnnc-fe 50 mbAinfe,cvo-f,<\ ctnT> 'oe'n 
ceArbAó T)é. UéAnAm onc ,<\noif , 'f é<Aó\Ainc An bfAig- 
míf gneim x\n c'-Af^t-f-cV." 

Sux\f tmn ótn^e. t)í -Af At ^n -^aoa A5Uf «AfAt eite 
te nx\ coif fé fnit <<\n > onoici > o. T)o > óntii > oec\f fém 
ifceAó óun bneic a\\ " t^itt." tlíon 'óem fé c\cc cax^aíí 
móf-t)cimceAtt AS^f sneATMft teif , A-g c<\iceAm a cón,c\, 
cun 5tin bAin fé ^n bAnnftcVó axwac \a bAite. 

X)o gtti^ife-Af fém «Ab^ite Agtif f<c\ob<c\n omn. t)í x\a 

QA \a pAlfC A\\ A%A\t> AX\ T)Oftc\1f AV(\AC, Ct11T> ACA A^ 

mgníof, -Agtif ax\ cu\x> eite aca 'x\a ttnge a^ co^-Amc 
a gcíon^c. t)í " t)itt " ifcig 1 IÁ\\ x\a pAifce a^ mgníon 
t)o fém. Com ctnrce if t>o conn^c fé mife A5 ceAóc 
ifce^ó tA\\ ctAi'óe, T)o C05 fé a ce<\nn, if T>'f éAc onm 
a\\ feevo CAmAittín, CU5 ctxotAt* x>Á e^fb^tt AS^r 
TMmcig -Aif, a\\ bog-f oX)A\\ a\\ fCÁt x\a mbó. 1f x>6ca 
50 x\x>v\oa\\\z fé teif f ém 50 nAib T>f oc-f uat>ax\ fúm, if 
nÁfb lonncAOib teif mé. 

t)íonn a cic\tt fém ax; ax\ AfAt. 

XV\At\ ax)uoax\z ceAnA ní n^vib 'f^ b-cvite \\ omAm -aóc 
mo ttiÁCAif -A^tif r\A cAitíní, mo ^oeinbfiún fém -A^tif 
té<\n 3 T>einbfiún Se^gÁm tAi^ó^ín, ^tif \ax) 50 gnóc-Aó 
a% ctin oibne v\a mAitme ^óíob. t)í cíté-Af-Aí te ^awaX) 
if te fcóUvo aca 1 ^cóif b-cVinne av\ cnÁcnón,c\, 1 
n-éógmtnf bí*ó a cc\b-c\inc x>o mticAib ^tif bAmne *oo 
■^Axr\r\A\o. 

t)í té<<\n ax\ a X)Á ^ttim a\\ úx\Iá\\ x\a cifcmeAó, f op 
f f Aoig 'x\a tÁirh A1C1 if í 45 5U\n,<vó c\léA\\A ; A^tif 
^e^tUvim-fe *oao\o x\á\\ f^5 fí x\on coó-Af a\\ cóm ^n 
cíté<\n a tiT), A^tif xr\Á bí «<\on CtnT) x>e btAf ^n b^mne 
géif 1 x\-At\\Ax\x\ mf -An AX)xr\AX> a\\ xx\a\X)\x\, níon b^ogAt 
x)ó beic x\nn tim CfAtnón-A. 33 

t)í cofcán món tnrce cn occ-d &p av\ TDCeimt) ótin v\a 
SCítéAf *oo fCóUvó, -AStif ctÁn -Af -An ^cofcÁn te 
he^Uvo 50 f-AgAt) X)&lMte av\ T)e<dCAig fé'n tnrce, nó 
50 *octncfeAt) ax\ fúgA -dniiAf Ann. t)í mo > oeifbfiúf 
a^ c^b^inc bAinne x>o gdtfiAin 05, if mo m^cAif A^tif 
ftaicín aici, a TM^ffWMt) v\a cot>a eite t)o coimeÁT) 
Atn^ó tiAit) cttn 50 mbé<vó a comtfom ótCA A^e. ÍH 
bfeif A^tif -a *oótxvm te *oé^nAm aicl tMoTMf 50 téijt 
A5 poc-tétmfig móf T>cimceAtt Aifti A5 u f a^ X)éAnAm 
ifceAó Af av\ mb^mne. 

" ttlAife f cfíob of c if cto^ ó míot of c," a\\ fif e te 
5-AmAin món bfe^c a cÁmtg a\k t>zaoo ti-Af *oí -Aguf -a 
tti^ poc *oí, " nÁc ^oe^CAif cú a fÁf^m. JTéAC Aif -Anoif, 
a bot^ com tÁn te vc\aIa píobxvif e, if 50 mb^ *óóig te-AC 
Agtif av\ ipuAT>A\\ azá fé, nÁf ót fé bjvAon b^mne te 
fe-Aócm-Atn. Seo," a\\ fife tiom-f^, " T!í fe^ff a •ótnt 
beit X)íomAom, a-^uv *oo tÁrhA fÁitce fíof it>' pócAÍb 
a^az, 'r\Á r\A ^Amr\A fo a ciom,ámc fíof 50 btin tiA 
p^ifce C-Aoite, if nttAin a bei*ó ^n méit) fm T>éAr\ZA 
a%az, céin a^wv bAm T)onn pn áza\ 1 ^cóif T)mnéif\ ; 
AS^f mÁ cá ofc beit a\k av\ mt>An CtttAm a\k av\ t>ó a 
ctó^ níof mifce fttnc beit a^ pÁ^^inc n^ tiÁice f eo Af 
a n-<don acz 50 n-áifite. tlÁ bí 1 bf at> Anoif . Ua a 
tÁn te T)éxm^m A^-Ainn-ne fóf, if ní beit) ém-ne eite 
^nnfo a\k oAtt ctm xMfe tAb^ifc T)o fn,A buAib -acc 
fmne." 

t)í nA pfÁC-Aí r\uAt>A 50 f óg-AncA A^Amn if ní n-Ab^f 1 
X)V:at> A-g bAinc tÁn btnf'oeoi^e aca — cntnp bfeÁgA 
f.Am^A, A^v\f 5-An quocÁn oft^. 

t)í ce^f Agtif bfot^tt av\ lAe a^ éifige. t)í n^ 
ctnteAnn-A a% ^ftob^ifc a\\ av\ bn-Aib. "O'imtig n^ 
beitit>ig fe^fCA a-$ ^tn^óe-dt te ceAfb^c, if -^avi fCA*o 
teo ctm ^tif 0AmeAT>A\K axy\ac ^e^c-A av\ bót^if, actz ó 
bí av\ ^eAZA *onncA ^00^' éi^e^n *oóib fitteA'ó tA$ n-,dif ; 

C 34 

Ajtif yu\\\ teo a\\ fceAlUvó 50 to^ av\ Aiffmn 1 bpiinc 
tu\ jUMf e. Ómi5 n*\ b^ bvMtme ifceAó '\*a bAtmn ac ; 
tÁmig "t)itt" ifce^ó teo, acc mÁ c^ini^ ní niA*o iu 
ctnteAnnA a ctnj\ -aoii óonnAbtiAif aij\. t)í feite nigin 
motAttdc Aif A^tif níon b^og.41 *oó ctnt 'r\Á cnedb^fu 
C-Anc a bí ^in, Aguf T>tht 1 n-tnf ce nA bpnác^í. 

T)o téigeAf 1 te^b^n A^tif tné ^n fcoit nA nóUmn 
Af At Aon tnfce aóc fíof-tnfce 5UM1. Tlíon CneiT>eAf é, 
^5tif ní ónemitn ^noif é acc cotfi be^. "b'fe^nn te 
"thtt" tnfce n^ bpnAcAí nÁ fíon-tnfce An ótnnéit. 
'Sé if T>oig tiotn fém 50 n-ótfA'ó fé tnfce n^ ^cof t>A 
mX)é&X) fé 1 ^cítéAf nó 1 n-Aon Áft-Aó eite U\fmtng 
*oe'n *oof-df . 'Oob' fiú 'ótnc beit A5 fé^óAmc Ain ^stif 
Ar\ c-tnf ce ce. 

Híon ctnn Aon óAiféAfAit)e ó Cono<Mg niAtfi níof 
Aicitige ótm bot)t4 ^minte T>'f u^n a>ó 'nÁ m^f x>o *oéAr\~ 
f At> " thtt " te íitnf ce n^ bpjváCAí A^tif ^Al ce^f^ a^ 
éinige ^f . 

T!ti4in a bí a *óeoó ótcA a^ " t)itt " vo ótnneAf 
ifceAó 'fA cnó é. T)o ótnne^f av\ ^téAf ^in. T)o 
óe^n^tAf ctiAb 1 T>cnuc,ditt av\ AfxMt, ^stif f op f éin 1 
T>cóm An ótéib. t)í nA pnácAí beinbte if iat> ifcig 1 

n-éAT)^Ó CtÁlf, A^tlf V\A pf ACAÍ AgtJf AV\ Z-éAX>AÓ CUMf 

ifcig 1 mÁtA. t)í c^nnA T>e b^mne n^ n-oi'úce ^féif 
utUMii aca A^tif me-AfCÁn bneÁg ime a% rnÁrh ifcig ^nn. 

" Anoif," Aff-A mife tem' mÁtxMn, " waca beit> 1 
n-íoócAf av\ ctéib, av\ bxMnne nó n^ pfÁc^í ? 

" X)a óóif 50 mbé^t) 'fiof A]*;az ^tif a% éifge a bíonn 
av\ ce-df 1 gcomntn'óe. X)Á ^ctHfteÁ r\A pfÁCAí 1 n-íoó- 
c^f ^n étéib X)éA*o av\ -^At a^ x>ut fé'n mb^mne, Agtif 
X)éA?> av\ c-ím te^óCA a^az fAf a mbeiteÁ te^c n^ 
ftige. Ctif av\ c^nnA 1 n-íoóCAf, A^tif fop mAit féif 
Anti^f Aif, if ní b-dogAt t>ó ce^f n^ bpfÁCAÍ 1 mb^nf av\ 
ótéib." 35 

Do ^óeineAf nuT) Ainti, if bí $ac aou nut) feircigte 
ce-Ans-Aitce ^Am, mo cipín bionnAó im' LÁim A£Am, 
A^nf mé uttAm cun bót^f T)íneAó A^uf -An cto$ A5 
buaUvó a h-Aon. 

SiúT) óun fiúbAt mé f oin ax\ bóitnín. t)í cemít a\\ 
tAoo avi oóitfín teiteAt) cúptd pÁifce ó n t>ci§, A$uf 
^e^cA ^n -dn mbóitnín coif tia cemíotAó. T)ob éige-An 
•oom-f-A fC^T) cun -An geACA T>'orcAitc. CuAtA An tiug 
A|\ t>zaoo tiAn T>íom. D'féACAf fiAf, if cé bé^vó -Ann 
nÁ 1_éAn ÚAi'ógín ^uf f^otdn aij\ci, 45 mt mi' tnait) 
a\\ a cfoifte t)íóeAtt. 

" Cat> cá ofc ? " Aff a mife nuAin *oo connAC í. 

" 1f cum^ te-Ac-f-A c-dt) zá onm ; mife a% nit it>' 
*>i.ai > o, if a% -^Iao^úaó ofc Aguf nÁ teosfx* onc ^un 
óu^t-Ai^óif mé." 

" ttlAife 50 T)eimm f ém níon óx\a\a ; acc cat) cui^e 

AVl f^OCAf A^Uf AV\ AUAlte A\\ f AX> ? " 

" 11ác T)eAf au ceAócAife bít) tu-f^. t)'é *oe<AiHíiA*o 

AVl Ótélflg A\\ A CtO^ A5&C é, A^Uf Í1A fCe^UA T)'fÁ5" 
^mc 1T)' > 0141 > Ó." 

11 Acc co^Af , a té-An," Af f a mife, " nÁn cóin gun 
of Aib-fe a oéA*ú a mitte^n-fAn, if nác onm-f a ; acz if 
x>óca ^ufAb AttitAit) -d bíonn at\ fcéAt 1 5ComnuiT)e, 'pé 
T)ume óUmn é, 'fé T)omnAtt a t)íotf Ait) -Af ." 

" Seo, cuin cuJac tiA fce^nA if bí a^ oo^a^ó te^c. 
T)úbAinc T)o tfiACAin tiom a nÁ^ó te^c a beit Ab-dite 1 
n-Am cun tía mbó T)o feóUvó AbAite cun cnúi > óce." 

" SLán au fcéAtAi^óe/' a^a mire 50 f e^nb, if T)o 
óom^meAf tiom foif An póiffín. 

Tlíof X)ipAX)A cun 50 fVAbAf fém if m'^fAt ^f ^n 
mbótAn. Úu^Af pfiocAt) beA^ T)e'n cipín bioff ac T)o 
"t)Ut" T)o cuin Af foT)Af é. T^o T>ípeAc A%uif mé a% 
avi bp^inc ^A\\o cé oéAi) a^ ^aoáM 1 teit ^n comn^n 
óug^m ó tig ttlicit a Cnuic nÁ T)omnAtt Ó5 Ó t)fuigm. t€ ^At\" a\\ feife^n tiom-f^; " nÁc ofu azA ax\ 
x>e&X)A > ó — cá bftntifv -Ag tntt ^noif ? " 

" UÁim Ag T)ut te *oínnédfv ótin nA bfe^n oibfe .auá 
-A^Ainn tíof a\\ ay\ mt>Án-Ctu4in, <Ag f^oÁitc féif. 
réAx\Ax\\ ofvc fíof, geobAif mAfvc<\i > óeACc ti-Aim-fe." 

" tD'féiTnf nÁf\ ofe^ffw* *óom beit ^nnf o. Tlít feoiT> 
a' oax\x\a te T)éAn-Am a^axy\." 

" Seo, mÁife^t) ftnt) tAtt Annfút) ^fv ^n te-At-ttnge 
eite, if bímíf ^5 imte<dóc. toeit) m'^t^if A5^f a fúit 
ax\ Á\x\x>e A\^e féACAmrj ax\ bf tnttm-f e a% zeAcz nti^ifv a 
bti^itfit) cto^ x\a tj^n-CttiAnAó ax\ x>ó." 

" Cá bf tnt ax\ móinféAfv a%a\X) ? " 

" 1 bp^lfC A c' S-AgtMlfv." 

" t)ftnt Aon comíní Ann ? " 

" tlí T)Ólg t10m 50 bf Utt, ACC ZÁ\X) \A pAtfvC 1f ^tOf JVA 

'úúmn." 

" tO'féiTnn 50 bfAigmíf gfveim ax\ pou^óÁn ^nn. T)o 
fvti^ pÁT>fvAi5 tÍHcít ^fv t>Á ce^nn ax\ IÁ f é *óeifve toif 1 
tlAnn ax\ gAbAifv. tpíoTMri 1 bpoittín teo fém. T)o 
tti^ fé teif -AbAite \ax>. Tlíofv rhAifv ce^nn aca acc Iá. 
X)\ ax\ ce^nn eite A5 x>éAx\Axf) 50 tnAtt, é fém a^y\v ax\ 
pifcín A5 ót b^me 1 ^ctnbfeAnn té céite." 

" Agtif nÁfv b^c ^n fe^n-c^u teif ? " 

" V AV[ 5° póitt. D'ÁfvTmig pAT)fvAi5 teif ax\ pocAóán 
/íyy\ac 'ta gÁifTnn. t)í ax\ cfvéAuútfvín a^ m^níofv t>o 
pém. t)í ax\ feAn-óAc «A5 r:A\]\eAX) a\x\ 1 ^ax\ ftof t)o 
pÁ*or\ A15. TVétfig fí T>e tétm, Agtif f^fv a y\a\X) 'ftof 
45 pÁTjfuM^ cax) a bí T>éAncA, bí ax\ pocACán m^fvb a^ 
ax\ scaz Ay comAifv a fnt axwac." 

" TlÁfvb í An t)iAbtóifv cxMc í A^nf a teitéiT> a t>éAn- 
-dtri ; Atz if *oóó^ 50 mbfif e-ánn ^n r>útcA? cfvé fiíitib 
^n c^ic. ,> 

" Co^Afv, a ^Óomn^itt — ca' x\a tAorj x\a pou^cAm a 
bett cutxtA 1 bf otAó m-df a mbí*o a-$ ax\ fe>dn-comín ? " 37 

" 1TUft t)o riiAnb 064*0 avi feAn-6oinín fine^nn md, 
A^tif, te ne^iA 50 bfAigexvó ^n fe^n-nó^Aine snenn 
ontA, ctnneAnn An tíiÁCAin 1 bpoittín teo fém u"o, á^uf 
ntiAin a céi^óeAnn rí aty\ac 45 fotÁtAf x>í fém, ctúT>- 
tnge^nn fí béAt av\ poittín 'n-A -0141*0 te cné. T)éin- 
eann An sionnfiA-ó av\ cteAf céAX>r\A." 

" 11Á6 mí-nÁtníncA An nut) é fin Anoif ; a^uf fé-dó An 
5AnnT)At A^tif av\ Aine tug^nn fé T>o fnA ^é^nn-AiD 
05A. 1f mAic é mo 6uitfme-fe ^n ^n n^fe-d'OAt) t>o 
fUAine^f-fA ó'n n^nnTMt f o -A^Ainn-ne, A^uf ^An onm 
acc cóicín beA^. T)o te^ fé An An scAnn-aoitig mé 
an 4541*0 *oonuif cige n4 mbó, 4$uf *oo bí fé 45 $4b- 
áit *04 rci4C4n4ib onm 6un 50 jt4b4f te4t-rii4nb 4i$e. 
1Tlun4 mbéAt) Conn4í t>o bemn m4jtb 4jt f 4*0 415C Acc 
*oo b4me4f-f4 f4f4rii x>é C4m.4tt n-4 *ói4i > o f4n. T)o 
nit fé im' *ói4i > ó, 4£Uf T)o tti^ i4nn acc 4jt bneit onm ; 

X)0 ntl^Af 4f\ fCf O^At 41Jt, 1f X)0 tt1£4f f 0^4-^46^4*0 *óó, 

A^tif nít fé com *o4n4 ó fm if bío*ó fé." 

" 1f x>óc& ^un feAn-mómfé-Af 4n mómfé4n fo 4$4ib- 
fe. 

" Se4*ó $4n 4riin 4f . tlít 4on rhómfé4n eite 4n 4n 
mt>4n-Ctu4m 46c re4n-riiómfé4n. t)í beiti*óig fe4fC4 
4ft fé4f46 A^Ainn-ne 4nn nit 4n géimnit) feo 541 b 
tAfiditm." 

" t)4 cóin 50 mbéA^ó cúfnó^ te f4g4it 1 r\x>\&\x> íia 
fpedUvoóiní. ,> 

" T)4 mbéAt) f ém if b4ogt46 ^un be4$ x>e n mit 4 
béi*o norh4mn-ne. t>ei*ó fí 50 téin 45 Se-AgÁn ÚÁi^ó^ín. 
"ÓéAt) mo ótiiT) fém A^Am-f a mtin-A mbéAt) An f ó^Aine 
AfAit feo beit -An fCfAe -An mAit)m htoiu tl^1nn. ,, 

t)íomAf A5 T)éAnAm An Cfoif n^ CútAó. T)o óAf- 
AmAin f oin bót^n -An pofctng. t)í av\ c-Af At Af f ot)An. 
Híof bf ax>a ^tin ctiAtAm<din ^n f otnom ^n ^oc^ob ti^n 
X)mn. ÍH cóifce Citt-Ai|tne — cóifce nA teicfe^c — A5 38 

ce-Aóc ax\ fceAttA*ó UMfctAfv T>irm. Ótnfv " t)itt " cttiAfA 
a\\ pém Af pe^t) cAtn^itt bi^, teAc-cttMf teif m^fv feo 
leAc-cttiAf \t\ax\ fiút). T)o rhAottng fé &x\ X)Á 
cttiAif, 4$uf fitiT) ctm feACA é mAf a XbéA^ó c^pAtt fÁf . 
ttis-Af-f-A 1-Afrv-Acc ax\ é cotmeÁT), aójz X)A be^s ^n tfiAic 
•óom é. 

" ScAott teif," -Aff a TDomnAtt. " O mtte *oe bócdfv 
teAt-án féit) fvorhAC, \x>\x\ aw á\z feo A^tif ^qaca x\a 
t)^n-Ctti>AnAc. Tlí bíonn cfé-dn btiAn, if bío*ó ^eAtt 50 
mbeit) " thtt " 50 mín cne^f za fA\\ a mbéAm A5 -dn 
n^eAZA. ttí b^ogAt x>o f x\ cttAb x>á teanf a*ó f é ax\ cof- 
\x\-Á\x\x>e Af f o 50 Citt Aifne." 

T)ob fíof x>o tDomn-dtt é. tlíofv tei^ " t)itt " Aif 
^tif ctiAtxMt) fé f ocfom ax\ cóifce A^tif 5feA > OA > ó cof 
x\a scaqaXX ax\ ax\ mbócAf Agtif \ax> a^ ^AbAit axwac 
tA\\A\x\x\ ax\ cof-m-^ifvoe, cúbfvÁn ax\ fite fíof te m-doc- 
ánAib x\a gc^pAtt, if \ax> a^ fé\x>eAt> te fáocAf if te 
T)éine n^ coifni)eAcc<A. VI. 

An X)Án Cttixvm. 

t)í ax\ cto^ ^5 btt^Uvó -An t>ó ^gtif finn -A5 ge^cA x\a 
t)An-Ctti-án>Ac. t)í cig ^n gÁifvTmeófvA UMfcig *oe'n 
%eAZA. t)í mtnnnce-Afv ax\ cige móif a? X)A\le if ftiAtfv- 
e^mAifv ceAX> ^AbÁtt ifce^c ax\ -^eAZA mófv ; ^tif x\ux> 
aXj fe-Afvfv tmn-ne 50 mófv x\Á ax\ ceAX> f o, ctig ax\ s-áifvo- 
neoif ctnfve^vó t)íiinn *otit x>'f eif cmc a gÁijvom ax\ b-Att. 

/dic ^n^-'óe^f Af x;ax) a beAt> ax\ tXán-CttiAtn ^tif 
mife im' g^fvftm, Afv bfvtiAó n^ \,eAxr\x\A ife^^ó azá ax\ 
áic, x>\x\eAt m^fv a c^Ann ax\ 7$eA > óAC tfce-Aó 'f^ 
teArhAm. Ax\ ax\ t)CAob tAtt "oe'n teAtriAm A^\\y ax\ 
A%A\t> x\a t)Án-CttiAn>Aó <Anonn azá fe<dn-ó<AifteÁn t)éit- 
ÁtA~Vf\ÁlA\x; . X)a rhmic comcAtán 1 n--Aice ^n óAifte^m. 39 

í)í*oíf cnummgce -Ann, cuit> món T>e mtnnnan r\& 
Zv\&i&, if T>e mumnan te-AfA Uneige, ^uf *oe 
mumnan &tt-t)on.ám. t)ío > ó bÁine ^tif cte-Af-Ait)- 
e^cc ^c^, ceot &s^V nmnce. 

"C& fiof 45 ^n f^og^t $un món &r\ ftdcc A^uf -dn 
T)eif e^cc &\\ cín if ^n cuaic Cjtdmn & beic 45 fÁf mnci, 
fe^c^f %&r\ a beic te feifcmc dóc ctoc^ -A^uf mAot- 
óUvócÁm. t)í tia cndmn 45 páf ^nnfo 50 ctng &r\ T)<á 
t>Aob -án bócdif, coif r\& JeA'OAige, ^5^f ^n x>& c-dob n^ 
tedrim^. Tlí ti-mT)iu r\& mT>é & cuineAT) r\& cjtAmn út>. 
1f iom^ tnfce §4ib te pm^iT) 4$uf if iomt)A con -a 
óuin aw f^og^t *oe ó cuine^T) ut) -^uf ó có^AT) An 
T>cúif CAifteÁn t)éit At^ ITIátAif &r\ bnu^c n^ 
teAmn-A. 

tlít T)noiceAT> íoccnAc n^ 5 e ^™ 1 5 e ^^ c builte ve&S 
foin ó %e&z& r\& t)in-Ctu^n^ó. X)& mmic & \Ar\ 
X)^ome cnummgce &r\ &r\ T)noicedT>, if &\\ T)Á c^ob &r\ 
T)noiciT), cfxScnón^ T)é T)omn^ig. 1f ^n-A-Átumn &\\ 
V&X) &r\ n At)^f c acá ó n nT>noicexVO cjtÁcnón-d f^mf^iT) 
A5Uf ^n gni<m A5 T)ut fé. Uáit> n^ CnuAc^ T)úb^ ^n 
-dn T)Cdob ce-df, ConnÁn Uu^c^it ^uf thnn Cdene-dó, 
-A^uf 1^T) fu>df if -Anu^f te céite, fé^c^mc ci-a &c& if 
-AoifT)e, ^n x>& jutb^m — Jutb-A ttlón if J^tb^ t)e^s, 
&\\ fC-At r\& bmne, Ctím Gdittige 45 bun &r\ cnuic, ^uf 
pi-AOAt n^ C>Aittige &r\ & cti^c^n. 

Soin ó *óe&v, &\\ X)z&oX> t&tl T)e tte^fn^m &r\ 
Óuimm &z& r\& Uóime ^uf &r\ itUn^nc^, ^uf ó n 
tn^n^fCAm com ip&X)& foif te t)un & *o& Cíc, m^f & 
bu-Aite^nn fpétn if c-át^m te ceite, nít r\& cnuic &y 
f^T)^f c. Ce-Ap-Af fém, if mé im' te^nb, ^uf t>& coc^ 
fcóif t)un & X)& Cíc 1 bf-AT) u^im foif 1 T)ceón^mn 
ConcAige. 

pé^c fi-án uxmc &\\ tuige n^ ^féme, if c^iT) cnuic 
Jte^nnA C^fft^iJ ^uf cnuic tlíb R&t&^ "^5 b^Aifc 4 o 

a gcinn tA|\ •Ojunni a céite" AtMAf oj\c. pé-Aó tA\\ 
C\\ifteán tu TTlAm^e An bóc^f ó cuaitj ctm UfÁig tí 'f 
-aii con'm^Af 1 TíctiAit) caj\ ctiACxSn Steibe TTlif. Ó 
StiAb TThf fiA|\ cíce^n n-A cntnc ónn 50 mbuAiteAnn 
riA*o -An P A W5 e ttlóf UurciAn x>e "ÓAmge^n tlí Cútf 
«Aguf T>e t)Aite 'n pifcéinig. 

Tlí fAib geAC-A age rhóin .<ua c.<\ob ax\ bótAin ó Cdcaif 
thb TUcAig foif 50 Citt Aifne ní oa >óeife 'nÁ 
^e-ACA tnóf 11A t)Án-Ctu^nAc. Tlí T>óig tiom 50 fwMb 
^e^cA 1 ^CiAffAige X)& ^óeife x\Á é. An bóc-Af a bí 
^5 T)ut f tiAf ó'n n^eACA 50 x>ox\Ay An cige móij\, bt fé 
corh corhcnom, corh mín teif ax\ T>Ufváig-mt)Án t\A\\ 
1 tlof-t)eice ? Agtif corh gtAn, óorh fcuAbc-A if oéAt> 
úftÁf cifcmeAó mA\veAx\ T)orhn.Aig. An féAf a bí 
^5 f Af Af ^óá tAob ax\ bócAif , bí f é beAffvCA tÁrh teif 
^n scfé, Atxz mÁ bí f ém bí ax\ f ót> f é T>' coif corh bo$ 
te cúntAó. t)í te^pcAóA ^e^ffCA AtnAó Af ^n mMn, 
iat> tÁn T>e btÁcAn-dib, if ^ax\ *óÁ te-dbAit) aca T>'<Aon 
x>At x\a t>'aox\ *oéA\\Am. t)í ctnT> aca corh cftnnn te 
fÁmne óif^ ctnT> aca cúmneAó, ctnT> aca mA\\ a oéA*o 
a*oax\c x\a ^eAtAige, A^tif fóf , ctnT) eite aca mA\\ a 
oéA*ó pi^fc rhóf, ^stif í túbc^ ax\ a céite, xvguf btAt- 
ax\x\a T>eAfA 1 bftnfm néitcíní A5 f Ay ifcig 1 n^Aó túib 
t>í. t)í imeAttAib x\a te^pcACA -^cAxxxxtA mA\\ a oéA*b te 
fciAm féif, if oa *óóig teAc gtif cÁittiúif a oeA\\x\ 

*ÓÁ gftlAlt) AX\ bÓCAIf. 

t)í reAn-cruvmn Áx\X)A a^ fáf ax\ 5AÓ c-dob, Agtif "oob' 
^oibmn te^c beic a^ éifceAóc te ceot r\A bpfé^cÁn 
imeAfó x\a gcrvAim. 

UA a rhAtAifc T)e ófoc ax\ ax\ á\z úx> ^noif . ConnAC- 
XA é CAm-Att ó fm iT>if ófomAt) if \AAtA*b 'úom. An 
^eACA a bíot) corh ^e^t te fne^ócA, bí fé x\uat> te 
meif5 ; bí fe^n-bof ca\ éifc cAicce ax\ mtittAC a 
Céite t-difdg T>e'n ge^c^ : X)\ fi-A'óAite if ttic^fn^ó a^ 4i 

fÁf 50 rnéit bofb 1 teApcAóxMD n^ mbtÁt, 4511^, 
mAr\ o^ff A|\ ^n Amrjeife, bí cnÁm A^tif a h-Át ^5 

COítlAÓ -Afv t-AOb An DÓC41f . 

ílí fé<vof,Ainn 5^n ctnmneAm ay\ C^ome Citte C^if : — 

" 'Sé mo óf eac f at)a 'f mo téan Siufvc, 
T)o ge^c-dí bn eás' néAC-A ^f LÁf, 
An avenue sfeAnnca f aoi f-Aoc^f 

'S 5^n fofs' -Af Aon c^ob "oe'n walk." VII. 
ati móitiTpéAii. 

t)í n^ fif uttdrh 1 ^cóif a nrjínnéifv, acc da mó T>e'n 
CAfc r\Á T)e n ocn Af a bí ofvt^. T)'f av\ botm^c b^mne 
5>An ót -Af mAiT)m. Ctnn n-A rpe-AUvoóifí Se^gÁn 
ÚAi^ín a x> , iAff avx> fíofv-tnfce, if ctnneATMfv An bf ^on 
bAmne bí aca ^at\ ót mAf tiACAt) aj\ ax\ tnfce, ^uf 
ctúT)uigeAT)Afv An c^nn-A tnf ce téit teif ax\ bf éAX\ ngt^f . 
T)o t)éAnf At> ax\ méiT> T>ige a bí AOd An $nó ctnbeAf ac 
50 teofv T)o beifc nó t>o tfviún feAf, acc nu^if a bí 
bfotAtt at\ tAe A5 éinige, aj^ux* feifeAf nó món-feifeAtt 
^5 véAr\AYh Aif, níof bfAT)A 50 fAib An cay\t\a fotArh. 

T)ob' iat> "Oomn^tt ftuxvo A^uf UomÁf Cfón a bí m^f 
fpeAtAT)óifíb A^Amn-ne Af ^n mt>Án-CtuAm. t)í 
T)orhnAtt TltiA > ón-AfpeAtA > oóif ó bí fé fe^cc mbtiAtmA 
T)éA5 T/^oif. Com fAT),A fi^f if cá ctnmneAtri mi' 
ce^nn bío^ó fé A5 fpeAUroóirveAcc A^Amn-ne, if xja x\ ó- 
rhAit An fÁf é cun fpeite T)o LáirhfeÁit. T)o bí UomÁf 
Cfón 'tv feAfv fÁfCA f ut a r\AMó fpe^t 'x\-a tÁnrh Ai^e. 
Gdit fé ctiiT) iriAit *óá fAogAt mAf Aoi3Aif\e bó ti^f 
1 ngteAnn-CAfftAig. "OtibAifc TMoine 50 fv^ib féit 
fiti^óe^ccA ^nn, if gtifv ciím fé ArhfvÁn av\ ay\ T)C|\eo 42 

'ri-AjA ctnf fé ótin fpe^Uvoóifedóc a ^óéAnAm a^ T>ctíif . 
Seo é -A11 cé<vo ceAt^AmA ve'n Am\\Áu : — 

" T)o tAifjMn^eAf ctigAtfi mo feAti-A-fpe^t fúgAi*o, 
1f T)o tofntnge^f 1 5Ciútri>Aif a cftéibe ^nn ; 
1f ge^ifit) a ctixvódf ntiAif t)o c^f a*ó ati c-tiAtt, 
5ufo é ^n fpeAUvoóif ttiAt a' c-Ao > oA1fve. ,, 

1f T>eADftAc sufv-Ab ArhlArt a te^fctng be^fc e-dffvdó 
tiAi*ó te ctif 1 ^cf 6, if gtif ctm íia n-eAffAó a bdmc X)o 
táirhfig UomÁf Cfón An fpeAt avi céAT) IÁ. T/éifig 
teif 50 mAit, ^rhtAó, mdfv «<voeifv fé fém 1 -^ceAt^AmA 
eite X)á -drhfUn : — 

" X)o o^mfinn-f e avi cffón 

T)e'n ctoic a oéAt) fvorhAm, 
1f níof ^óon^i^oe ax\ gnó 'nÁ An fAobdf é ; 

fltMlfv A tA]$A*Ó aw f ogm^f 

T)o ttnttmn a feó, 
1f x>o fCA'o^mn a^ nóf ^aC ^on-ne." 

ÍMo^ó tMome '^Á pÁi) r\Á fuMb Aon b^mc 45 UomÁf te 
nAmfvÁn n^ Speite, if 50 mbA fe^rv eite T>e mtnnncif\ 
Cfón — SeAjÁn nó Sé^trmf, ní feATMfv ciACd, t>o cúm av\ 
c-^rhfán ; acz m^f A*oeifv av\ f e^n-focAt " dn cé 50 
^océi^óe^nn fé amtiac aí^ bett r\A rhoóóifvige rh^it, ní 
mifce *óó cox)t<vo 50 rleA > OAfvftJC. ,, A^tif pé 'ca ttntt 
fé é nó nAf ttntt, bí ^mim fite -df tomÁf 50 tá a b^if . 

Tlíofv ctiAt^f-fA fviAtri ua\*ó acz pofCAifve<Aóc mAf a 
bé^t) a% aoví f e^fv, Agtif fÁ^Aim te n-ti<<vóAcc ^tifv bmne 
tiom-f^ 50 móf\ ^tit t^i^ín, ^gtif é a^ cdf At> " X)eAr\ 
An pf K.tlA1 > ó/ , nó " Uúifvín a Céim," a~£ ce^cc ótin 
oibfe *óó 50 moc a\\ mAiDm, nó A]\ X)vX AX)A\te i)ó 
cfÁtnón^, r\Á beit ^5 éifce^cc te ti-^on pofc a tÁmi^ 
A\r\At Af béAt ÚomÁif Cfvóm av\ IÁ ^oob' fe^fvfv a bí fé 
fvidtri' 43 

T)o b'-AoijVoe if X)A tneife t/feAf é T)orím4tt Ru^t) 
nÁ Uom<áf Cfón, ^tif b-ó teite a btntte, -dóc b^ ttnme 
eife^n ^n ^n *oc-AtAtíi, A^vy ó if fe<Ann ófVotAc x>e'n bun 
'nÁ tcAt-tnoig Tíe'n bAff, bío*ó Áfvo-éite^ríi <Af f.<vo a\\ 
ÚomÁf ctm *ottt a^ rpe^Uvoóife-ACC a\\ ríióinféAf^ib 
ce^nntngte *oo ríitnnncif n^ TZvaza ; -Agiif ó *óeine ^n 
Cf-Arhf ai^) 50 cof ac av. f ogrhAif bA be^s tÁ f^ Cf e-dcc- 
ríiAin vÁ bíot) -á conóm bÁn n-a tÁmi -Ai^e rtiAf pÁ^ 
fpeAtA*oó|tá. 

T)o te^5-AmAi|\ bófvo 4f fCÁt n^ ^cf-Ann 45 ce^nn va 
pÁince, mé fém A^vy Se^gin t^i'ó^ín. t)í va pnÁCáí 
50 n-^n^-ríi-Ait a\\ f <vo, 50 "oeAg-bt^fc^, ptúftAC, if g^n 
pf^c^ 5|\éme-Aó 'ná pfÁCA pi^rcdó oft^. X)a *óe^f 
a beit -Ag fé^CAmc oft^ ^sttf iat) te^tc-A ^m-Aó -óf 
An é-<voAc ctáijt. 

* CÁ'f f^f ^a Pf^c-AÍ feo ? " -dftf & UomÁf Cfón. 
tlíof ite^f a teitéroí fóf 1 mbti-d*ón^, b-Ait ó X)\a 
oncA/' 

" X)'\:ávaX)A^ " A\\yA m'-At^if, " 1 bpÁinc ^n ^eAZA 
UMfCi^f "oe'ri ctdi-óe. ÍH zva\\ n^ mbó -ann nomi fé, ,r 
if bí ce^f n^ 5féme a\\ av lomAife ó ríiAiT)in 50 
n-oit)ce AStif x\a pn átza\ a^ ce^cc f u-Af ." 

" "CÁ a fi-dn oftA " A\\fA "OiAfm-AiTD n-A ITIón^. " THt 
-Aon ceójva teó te f e^b-^f ." 

" 1f CftMg nÁn ctnn t)o ríiÁt^if cdtnóv; x>e b^mne 
feAm^jt nó *oe btátAig 'f^ o^mne feo ; bí fiof -aici ^tif 
ríi4it Uom-f-A bt-df ax\ b^mne géin " A\y?A m'^t^in tiom- 

fA. 

" t)í e^tA -Aifti 50 mbniff eA*ú avi b-ámne te f ti-dtA^ 
t\a cfnc^1tteAc. ,, 

" b'féi^oif 50 f4ib avi ce^fc xmci ; -áóc cá ati b^mne 
f eo f ó-ríntif > ooríl-f^. ,, 

" pé-Aó ^f fm Anoif/' a^a Dorím-Att tltiAt), " An f n*o 
a be>Atnige-Ann T)time, fé a m^fbtnge^nn iDtime. X>Á 44 

n-ótfdmn-fe bfdon btátAige DéAt) tofCAt>-*ooige ofm 

'tWA -ÓIAlt)/' 

" T)eif tu\ > ooccúifí nÁ f tnt "oeoc te f AgÁit rriof f ott- 
Áme 'nÁ btácdc n^ ctngwe," Affd T)iAj\tn.di > o íia tTlón^. 

" X)e&tA mnne a coit," Af\fA Cojwaí, "acc b'fedff 
tiom-f -a av\ tedmn.dcc." 

" Uá bé-df ntiAt) Ag ce^óc ifceac Anoif ," Af fd T)om- 
nAtt tltiAt). "Tlí oíonn T)Aome Áifice f Áf tza ^An c^e 
a beit aca. T)Á bfdtgmn fém pfÁCAí "oeAf a ptúfidód 
mAf iat) f o, A^tif ^feim beAj; ime Agtif bfidon bAinne, 
rriAf AtmtAnn teo, oa bedg é m'éite^m-fA a\< ZAe 
n-A feAn-t)^n. Agtif ní bíonn ctiiT) ACd fÁfCd te cde ^aw 
cobAC a beit aca. HtiAif t>o bíof-fA im' gAffún if 
be<á5 T>e n CAe a bío^ó A5 nA mnAib, Agttf 1 T>CAob av\ 
codac, X)éAt> nAife-Af Aon mn-doi ^oVomÁitso fAib píop 
aici. t>'féiT)if 50 mbe<vo boifcín fn-Aoif e a% gobn-dic 
v\a ntlb, if a^ XWÁ\\\e n peAfd — fm a mbíot) ; A^tif ní 
te T)tnt 1 f nAoif T)o bíot) An boif cín 1 n-úfdiT> ACd-fdn, 
acc te pAiT)f eACA 'ó'fÁg-dtt ^f f on n-d m^f b." 

" X\\ féi > ocigednn n^ f edn-pf Acaí nA n-d pf azaí ntixVOA 
teó," AffA m'-dCAif 1 teAm-gÁift^óe, mAf t>o bí ctt-difim 
Aige cat> a bí A5 ce^óc ; " Agtif ctoifim ó curo aca 50 
mbAmednn %At cooac -dn c-tnf ce f cótcA ó v\a gcf otfte." 

" Ai*óe 5feAT>A > ó cuca, cá ctnT> aca, if ní féiT>ceóóA > ó 
tia íiAm^it fem teó," Affd X)omr\Att Kua*o. 

t)í mÁc-dirv a céite Af tic An cemceAm a^ T)omnAtt, 
Agtif níof féi > ócigeA > OAf fó-rhAic te u-a óéite. 

" Co^Af," Aff a m'^cAif tiom-fA A^itf te^c icce 
^5Amn, " r\Á fAib T)omnAtt Ó5 J lex> > coif? Cd bftnt 
fé Anoif ? 

" T^'fAn fé coif 1 n-Aice n ge^cA, a^ imifc cn^ipí, é 
fém if tnAC ^n gÁif^oneóf a." 

" pé^C Af fm ^noif, bei*ó ax\ ^a\< fún bocc aj^ ctncim 
teif An ocf at* . "bfofctng ofc -dnoif, AStif buAit foif 45 

ctn;se, T -Ab-Aijt ^ el f ce>Aóc ^noin xvgtif ^feim bi^ó a beit 
^i^e. tHonn a goite 1 ^comntn^óe a^ 5^f f ún, 'f if f ó- 

OtC AVi CtM'Oe.ACC-A AW C"OCf Af ." 

" í^4gA > o-f.A, ,, Af f a Se-AgÁn ÚAi-ó^ín, 45 pjt eAbA*ó 'w-a 
fe^fAm ; -Agnf fiú > o ctm fitibAit é ^5 fit. 

ílí ftdib Se-dgÁn aóc T>ífe,ác c<df éif imte-Acc, ntixMf 
cé béAX> ctig-dmn 1 teit 'nÁ ^OonncAt) t),án. 

" 1310*0 ge-Att," ^f f a Cof n^í ^tif lAf^cc píce nó 
i-AfAóc jvaca a teAfctuge-Ann ó 'ÓonnóAt). "CÁ fé fém 
if U^g n-A Sci-Att ^tif cditín -Aimrife > Oonnc^ > ó^, 45 
5-AOÁ1U: o'féAf te ctíptA LÁ, 4511 f nít aca eAcontA -acc 
fe^n-f aca m-Aot m^nnc-Aó, píce teAú-oeAnn^c ^5tif x>Á 
óteit. *Óob fm ^ótnc beit a-$ fédóAmc ofúA ^5 
lompÁit avi féif. T)o ^óéAXMpAX) fe^f obAif An ce-At- 
fAif, if ^An bfeif cfiobtói'oe t>o ctif ^in fém." 

" 5° tnbe^nntngiT) T)m ^ó^oib/' a^a T)onnóA K ó. 

" 5° iribe^.nntiigi > ó T)ia 'f ITItiife 'f pÁOf^i^ ^ótnc, a 
T)onnc^ > ó/ , Aff-A m'-ACAif. "TlÁc Áttunn avi IÁ é feo 
ctm féif ." 

" 1f Áttnnn 50 T)eimm, moLdt) te Th^. O >áf *o- 
fAotAf Af fA'o t)é-Anc^ A^-Aib-f e ó mA1 > 01n, ,, a^a T)onn- 
cd > ó. ,, 

" ílí bíonn ém-ne a^ a ^óícéAtt aw tÁ bfe-Ág, a 
> ÚonncA > ó. ,, 

" ÓngA ^nAtt, ,, Af f eif e^n, " fédc^mc a } bf-digmn 
píce 'f f aca -df lAfAóc tixMb 50 ce-dnn c^dmA1ttm. ,, 

" Co^-áf , a T)onnc-d > ó, ,, a\\ f a Cófndí ; " b'f éiT)in 50 
> oce-Afcóc , píce tiAmn-ne a\\ b-dtt. 1f t>óca 50 mbé.<vó 
ce-Ann te f-AgÁit t1A1c-fe. ,, 

" Tlít -A^Am ^nnf o acc píce. t)íof a^, feite-dm a\k 
*ótit 50 b-AonAc a ptitnc ctm ctíptA píce A^tif cof f ^n 
a ce-Ann-dó 1 ^cóif av\ f ógm^if ."' 

^ti-Aif T)onnc-<ró ^aca A^tif píce, if t/imtig Aif 1 
mbtm a gnót-4. 4 6 

c< "FéAó/ 1 A\\yA UomÁf Cnón, " ax\ beinc ^cd, if n& 
teis;feAt> ah ^nAC|\A Tjóib píce a ce<\nndc, A^uf nÁc 
medfA T>ume aca 'ná -An T>ume eite," 

" Ó, T>eAfvbnÁtAifv t>o "Catj^ *OoríinAtt," AffA *Oorhn,dtt 
RtiA'ó. " 11 í feACAtAf píce 'nÁ f ac^ aca x\\aix\ 50 
mb'fiú píce 'x\Á f aca a tAb-dinc xy\ax\ Amim ,áif\." 

" tDíonn a |\iaii fAn ontA 1 ^comnin^óe, if AinT>eif & 
bíonn ax\ f ogríi.An aca," -AffA m'Atdifv. 

" An cuirhm tib," Aff a T)iAfvmAiT> n^ ITlónA, "nu-Aif 
t>o támig n^ pící x\\AAt>A axwac ax\ T>cúif, sun fti5 
x\a cúnfCÁbtdí teo iat> ó 'Ónom a' tXdite? t)í ^n 
fÁftA ^ming 50 fAib x\a pím^nAig cúgAinn -d^uf píce 1 
tÁirh 5AÓ T>ume aca. Cuif cte^fAi'óe éigm fcé-dtd 
50 Citt Of^tAn 50 fAib tÁn rnÁ.hA T)e pícíb 1 bfotdó 
ifcig 1 fciobót 1 nDfom a' t)Aite. tdmig ce^nn n^ 
bpóití -A^uf fCACA póití te x\-a coif if t>' ájvouig- 
eAT)Ar\ teó nA pící. tlí t>óca 50 bfedcd T)ume aca 
píce CAtA niAríi, if t>á bfeicfiT)íf fém x\Á íiAitneoc- 

A\T>\f." 

"if nó-rhAit, if cuirhm tiom ax\ xjUa*óa\x\ cé<von.d," 

AXMfA m'^tAif . " 1 T>COf AC AX\ eAX\X\ Alg 1fC,<VÓ T>' él|Mg 

buAóAittí tlíb HÁtAig axwac. t)í fiúmé^f a% obAin 'f^ 
bAite ^s^mn-ne, a% T>éAnArh cnucAittedó x>o'x\ ax^aI, ax\ 

CéAT> CfvUOAttt A CUIfveAt) A1fv. X)'fAX\ ax\ fiúméan, 

T>\Ax\xr\A\T> a Th-AóAig, cun fuipéin, if ax\ *óut AbAMe *óo 
^fcoi'óce, buAit x\a " buAóAittí " teif tu-df ax\ bótAx\ ax\ 
X,eAfA, A^uf t>' ÁfvT>uigeAT>^fv teó é foin, corh x:at)a 
te X)eÁx\x\A\x\ ax\ Cuimín, óun x\a ftige a te^fbÁmc T>óib. 
\,ax\ x\a bÁineAó, nuAif T>o óu^t^t^f fcéAt^ ax\ éifige 
Arx\At, t)o teió x\a tiuAifte teó foin 50 Citt Aifne. X>a 
rhófv ax\ ^fveAnn a be\t a^ féAó^mc oft^ a^ b^mc 
x\a ^cof t>á céite ax\ ax\ mbót-dfv. T)o gfe^T> tuóc 
ax\ cige rhóif feo tíof teó 1 T>ceAnnc^ x\a cot>a eite, 

^Uf T)'fÁ^AT>AX\ AX\ cig fé óúf^m CÚptA fe^fv A^Uf 47 

fe^n-gunnAí aca, if 50 scuiffexvó CAitteAó tfióf tiAt 50 
mxjéAX) ^unn^ aici <<m fic ax\ An mbeifc út>. T)o bí 
Ott Aifne tÁn t/udiftib Ci.AffAige ^snf eA^td ax\ 
•oorhAin oftA cun 50 T>cÁmig An c-Afm. tluAif a bí An 
c-^fm m^f caca aca, bí ^ac fpfiofÁn aca, -^suf é 
ax\ bo^-meifce, 45 m^oi > oeArh Af a g^ifce fém, rtiAf 
a xbéAXj cmncé^f a\\ AonAó a' pntuc, nó cÁittiúif 
^efe^c ax\ AonAó ax\ OiteÁm. 1f beA$ é mo me^f-f^ 
ax\ tiAiftio CiAffAige ó fm. tlí fAOATDAf fÁfCA 5-An 
*out ^f cóif nA opíniAnAó mbocc, te n-e^tA 50 mbé-dfj 
Arhf^f ^5 fíg S^f^nA oftA x\Á f-áb^'OAf-fAn *oítif a 
x\X)ótA\x\ t)ó-f-An if *oo t)ti$cib x\a nj^tt; ^uf xja 
me-df^ 1 bf ax> x\a 5Aet)it A^tif n^ fe^n-gxMtt 'x\Á f tiocc 
Cfum^itt fém. Tlí fe^ff a beic a^ c^mnc 50 *oeo 
if coiftce, acc xja nÁife^ó ^n fcé^t é *oo rhAc Óé^muif 
'ac iT\ut\cAt>A — m^c "oeAfbfÁcAf *oo ^ÓorhnAtt tTlóf, — 
beic óorh ^éAtx te n--don $Att x>Áx\ tfiAif fi«drh ax\ 
cófAi^óe-Aóc ctAnn a com,dff.dn. , ' 

" X\Ác móf aw cfu-dg," A\\yA UomÁf Cfón, " x\Á 
x\a\xj CogAn \\\iaxj 'w-a beACAi'ó cun \ax) a fCAtUvó." 

" X)Á mbéAt) fém ní cui^fiTnf é acz cof-*óume aca, 
if oóaxj ax\ t)ume út> bo*óAf. Acc," axm^a m'^CAif, 
A^uf fAobAf ax\ a guc, "mufA fAib CogAn ftu-A-o 
A5<Amn óun n^ Seomíní reo 'oo ge^ff axj, x>o cu^ T>ume 
eite x>e rhumncif SúitteAbám* fúcA 1 xx\X)éAx\lA, ^guf 
5e^ttAim-fe *óuic nÁf fA^ fé ^ax\ be^ffA'ú \at>. Af 
f eif e^n : — 

" And, oh! to see the proud J.P/s, 

The poor man's hard and cruel masters, 
Now feeling weak about the knees 
And struck with fear of all disasters." 

* Cat>3 Ó SúateAbÁin ( a C. *0 S."). 4 8 
Aguf a^ c.A5.Air\c *oo iíiac SéAmtnf '^c TTItifó^'ó^* : 

" And, oh ! bright stars of heaven, 
How the bones in Glasnevin 
Must have stirred in their shroud 

When the sleuth-hounds least slack 
On the patriots , track 
Owned the name and the blood of O'Connell the 
proud." 

" T)Af pnvó ! cti^ fé *óóit) 50 5é^|\ é. X)a óóif 50 
mbé<vó nÁi|\e ofcV AffA T)iAfm.di > o wa TTIónA. 

" TUife if Aicif cuóa. tlí T>óig tiom 50 y<A\b fiArh 
tMifte X)A rhc<vicce x\Á r\A htiAifte feo A^Amn-ne. Tlít 
cotv<vó v\a mtic 'nÁ tu m.d > OfVAi > úe aca a\\ ém-ní a 
DAmeAvm te n^ nTmcAig fém. T)o cAitleAT>A\\ ceAn^A 
a T)cír\e, -dóc cof-tmme aca ^nnfo 'f ^nnrút). THt 
me^f aca a\\ nóyAib nÁ ai\ béAfAib a fmnfe<Af. WiÁ 
bíonn a ^oótAm ^1^51*0 a^ TJtime aca, 1 Sa^awa a 
c-AiteAnn fé a f^ogAt, Agtif av\ feómín if boicce aca, 
ZA^Ann a pÁipcAf ótn^e a\\a\X ó tonniDAm. Ttf ^oéAW- 
f ax> pÁipéAf Í)Vác CtiAc, r\Á ce<dnn Af CofCAtg av\ gnó 
1 n-Aon cof . TUife a\\ a teicéiT)íb fiúT> ! Tlí tie-A*ó, a 
mic ó, acc mótvúÁit món 1 TtZAob AgAi'ó béit tiA nTMome 
a betc n-^ ^coinnib 1 bftif, te f tnt if 50 b^A^At> T>time 
aca betc 'n-A Sof (Sir), nó ceAX> T>ttt A5 t^nncán 
(tÁrh-dcÁn) ifceAó 1 \,ÁtA\\\ ^n fíog, nó ctiif\c4 > ó ótin 
búijvo Tí'fÁgAit ó r\A btiAó^itt ^1mf1|\e. ,, 

13'féAc r\A fif Af m'-AtAif. T/fCAóAT^f a\\ a úéite. 
T)o óf om f eifc<\n ai\ ice, if ní f Aib f ocat eite ^f ótm 
50 jvóib T>etfe icce ^i^e. 

Com ctnf ce if bí a nT>ínnéAf icce aca t>o cAifng ha 
fi|\ oibfe ótióA a bpíop-AÍ. 

" IféAC, a g^f f úin," A]\y a UomÁf Cf ón tiom-f^, " 6 

* Sir Maurice O'Connell, Lakeview. 49 

if cú if ói^e 'f if sioftta 50 bpóffAi'ó — zá píop if 
bttnttm cob-óc 1 bpócá mo CAf ói^e t^tt xmnf út> -áf -dn 
5Cinn-fe>AjVAinn. ttit Anonn A^uf c-AbAif cugdm at\a\,1 
ut), if 50 n > oémi > ó T)ia f e-Af móf m^it tnoc." 

H ^5 w f n^ T>e^f nh^T) av\ fmé^f Ó1T) ceme^t) ^cá 1 
n-^ice av\ 0^41*06," ^f yA T)omnAtt TUnvó. 

" T/f ótMin t)orh-fA T>e^fmAT> -A -oé^n^m a\\ cott|Uinm 
t\a fpeite. T)o btMit ctoc tiom ó ói^miD, if bam 
fí m^nnc ^f bé\At mo fpeite. CAitfi*o mé b^mc tiAitt 
teif -An ^coffÁmín. tlí ^óéAnf a*ó ctÁifín n^ f peite An 
^nó 1 n-Ao' cof ." 

" Ca bftnt T)o coftUmín, 4 Úom-áif?" -áff^ mife, 
ASUf imfmorti ofm. 

" 1 bpócd x\a c-Af ói^e 1 T>ce^nncA 'n cob^c," -AfvpA 
UomÁf. 

THon bpvo-A t)om -A5 T>ut Anonn cfeAfnA n-d pÁifce. 
t)tMit An beinc eite a teit cugAm, Se^gÁn ÚAi-ógín 
^iif TDomn^tt 05 Ó t)nuigm. 

" Seo," Af f a mif e te Se.Ag.An, " beif te^c-f a aw 
píop -Agtif ^n coffÁmín. "bei^o -An rméAf óit> -A^m-f a." 

TVéifig be.dc g^b^if axx\ac Af av\ ^ctAi'óe cug.dmn. 
T)o teice.Am.Aitt. Siút) tmn ctte.dfn.A An rfiómféif, AS^r 
at\ beAc g4b.Ain a\k ^f T>cóif. Ce-Ap^f fém 50 t>Aib 
f-Aite aca Ar\r\. teif av\ f^otAf a bí ottAmn A^uf ^n 
fé^f fé n-^f gcof^ib, t>o ttuce^f fém if Se.Ag.an ; 
TMmtig av\ píop uai^o A^tif x>o bfifeAt) í*. 

" 1£éAc .Anoif," ApfA m'^tAif , 50 f e-Afb. " 'Sé moitt 
Af tí ^n x>eAbA\x> a^a^o é. T)A mb',Áit trb bun ftiAim- 
ne^f a ce^pA-ó, if ^at\ a beit a^ pofÁitc An féif níof 
b-óogAt t)o píp ÚomÁif ." 

" 'S t)©/' Aff-A mife, if mo cfoi^óe im' bé^t a^a\y\ 9 
" fiAT> nA ocaóa g^bAif t)o cuif A5 fit finn." 

" ítlAif e, Votc y\a f^igTunifí fib T) , ttá > ó if 5tit^ ouif 
^on g^b^f Atiiiin av\ fit ofAib/' Apr-A CofnAÍ. 

D 50 

fí tlí fAbAif fém 1T>' fAigT)iúif\ fó-tiiAit &n IÁ úr> 
A^uf cú ^5 zax\x\ac tfióriA ^r>Aite tio'n ptéimeAnn^c, 
ntiAi|\ x>o teicif te CAtiAtn ó beAóAib ftfig'Oe ^n Cúff Aig. 
An ctnrhin te.dc An tÁ úT), a Cox\ nAí ? " AffA Se^gÁn. 

" t)í fAtA (f-dice) aóa Ann dn U\ út>, Ámt-dc, if t)o ctnf\ 
ce^nn aca ceAtg im' pttnc," Ax\fA Cofvn^í. 

" Acc bA rheAf-4 'otnc ^on oe^c g-AbAif axx\á\x\ 'x\a f AtA 
be^c ax\ Óúff Aig. péAó, nAc longAncAó An fcéAt é nÁ 
ctnf e^nn ce^nn "oe f x\a be^óAib ce^t^ 1 f e^n- X)x\\%\*o if 
í ifag 'w-a me-AfC. 1f ctimA téi \ax> nó x\a míotAí- 
cfíonnA," At\y a T)omnAtt fttuvo, A^tif é a^ geAfvfuvo a 
Ccó' cobAc. 

" Sm é •oífveAó a •ó.dtLdnn mé. D'éifigeAT^f 50 téif\ 
CtigAm-fA Agtif mé Uvpmuig x>en ctAi'óe," At\?A Cofn-dí. 

" 'Cá f e^n-Aitne aca ax\ tDfigiT), acc ní m^it teó 
b^Ldite ax\ c^pAitt," Ax\f a m'-dtAif. 

" 1f cftiAg tiom, a ÚomÁif ," Aff a Se-dgÁn T2a\*o-§\x\ 1 
Scos-Afv, "^tifv bfvipe^f t)o píop, acc ní f\Aib teige^f 

A^AXW A1f\." 

"Ac! x\Á bío'ó ceifc ofc ; ní fAib mnci Atz fe^n- 
*óúi*oín gAn ttiAit. JeobAt) 5-At Af p\p TÍomnAttt. Cím 
50 bf tnt f í T>eAfv5 -ái^e." 

" TTlAif e 50 T>eimm geob^if A^tif fÁitce," Af\f a 
T)omn^tt if é ^5 c^ffAC ax\ a f tiAimneAf 

" A^tif bett) píop te fÁgdtt a^az Anocc ax\ tóffv^m 
Sigte x\a mt)ó," ax\x^a CofvnAí. 

" 1f m^it ax\ Áic 50 fAbdif, a CofnAí," A\\fA m'AtAif. 

" X)eAx\x\Acz X)é te n^ hAnAtn, if 'm^úó Aifce^f oit)ce 
*oo ctnf\ fí X)\ 1 fvit a fAog^it. t)eit) ftiAimneAf aici 
feAfc-4." 

X)eAx\ cAX)A\\tA a beAt» Sígte n^ mt)ó. VIII. 
SAiTVOín riA t>Án-CUiAnAc. 

ntiAi|\ a bí a -óótAin ótc^ A5 ^OomnAtt ttu-dt) t>o b^m 
fé Ar\ píop Af -a oéAt; t>o cirmt fé cof n^ pípe Ar\ 
mumincte a téme, if X)o fín ctm UomÁif í. TDo bí -a gAt 
A5 UomÁf . 

" Seo "ótnc x>o píop, a > ÓomnA1tt, ,, Ar\ f eif e-An, " A^tif 
De^nnAcc *Oé te c'AHAm if te r\Ar\Arr\Ar\ T)o m^f x>" 

" bíot) f eAó eite a-^az Aifa ; cá fí nÁc móf tÁn fóf ." 

" ní be\*o Anoif , a ^ÓomnAitt, gnf a rr\A\t a^az." 

" Seo Anoif ," ay\x*a rr\'AtA\r\ , a^, pr\ eAbAX) 'r\A fe^f Atíi, 
" if rr\\t\x> T)tnnn cnomA'ó av\ Ar\ obAin . Záaw %r\\Ar\ fian 
tAtt í)inn CAene^c. "beit) ce^f n^ sféme a^ LAgTmg^t) 
fCAfCA, if ní r:AX)A 50 mbeit) T>núcc Ar\ cnÁtnónA a^ 
ctnam." 

" 1f bneÁg ^n fux) ftn'óe acc t>o b^m fíneAt) -An bA\\r\ 
*oé," ^nf-A T)iAnmAiT> nA ITIón-A, A^tif é fínce fiAf, bot£ 
te ^nem, a\\ Ar\ ^cmnfe^fAmn. 

" Cax> if f eAr\r\ a tmmn a *oéAr\ aiti Anoif ? An fiú a 
ttutte f éin a teAtAi) axwac ? " An f a ConnAÍ. 

" ní t)ói5 tiom ^tin f iú," Ar\ f a m'AtAin. " 'Sé if f eAr\r\ a 
t)úmn a *oéAr\Arr\ 'r\Á lompÁit eite a bAmc Af a bftnt 
te^tc-ó. Arr\Ac A^A\r\r\, if ntiAin a be\*o Ar\ méiT> pn T>éAnc-A 
AS^mn beit) fé 1 n-Am ^Amn cofntig^t) Ar\ é 'cntnn- 
mugAt) ifceAó." 

X)a món é m'ácAf-f a nu<<vin t>o cuaLa r\Á n Abt^f ótm 
a ttntte féif a teAtAX) axt\ac. tTlife ^uf Se^gÁn 
C-Ai'ó^m a b\ a^ te^tAt) Ar\ f éin 1 r\x>\A\X) r\A f pe-dUvoóiní, 
-ó^tif X)o b\ fúit -A^Amn 50 bf^igmíf ce^T> T>tit a^ 
féAó^mc gÁifT>ín Ar\ cige moif. Af Á^órtiAf^ige Ain 
c-f-AogAit cé btiAitf eA*o a teit ctigAinn r\Á Ar\ ^ÁifTíneoin 
é fém, -A^tJf a rr\AC te r\A coif . 

Si 52 

£e^f ci4ttrh4fv cuifge-AriAó a b'e^vo é, ^uf bí ÁfvT>- 
itie-Af 45 m'AtAip Aif. ÚfvoniATMf, &n beifc, Af\ óAinnc, 
if A]\ cúff-díb Ati c-fAOg<Ait t)o ótirv Cfé riA óeite, aóc 
níof óuifveAf f éin ptnnn ftume 'n-^ ^corhf^t). 

" t)'f éiT>if ," -Aff ' -An 5ÁifT>neoif , a% itnteAóc T)ó, 
"jgtif tfiÁit tetf t\a buACAittíb feo f^^fvc T/f-dgÁit 
-Af mo gÁ1f\ > oín/ , 

" O 'fiof -A5-Am 50 mbA m^it teó-fxm é t>á mba 
tfuMt te-Ac-f .a ^n 5Áifv*oín a te^f bÁmc T>ótb ; -dóc co^Af, 
ná tei^ T>óib f ^n^máinc fvó-f at>a ; bei'ú lAó^tt -Afv 'óume 
aoa T>ut -Atj^ite 1 gcionn c^m^itt óun n^ mbó a tiomÁmc 
-Ab^tte cun cfvtl1 > óce/ , 

t)í Át^f ^n T)orhAm ofwvmn ntiAifv T)o fUAifCAtriAifv 
ce^T> T)tit te coif -An gÁifvTmeófA. t)í neAtft-foi'óne 
ofv^mn 1 T>CAorj -ón f^iT> if bí m'At^ifv Aguf é fém 
A5 cAmnc. CuaIa-^a 50 mimc ó fn-A fe^fwMb oibfve 50 
mb^ ^n^-gteoi'óce ^fv fAT> An 5-áifvT)m é sÁijvoín n^ 
t)^n-Ctti^nAc. 'Sé T>ubAifc T)oifinAtt tlu^vó ná fvAib a 
teitéiT> eite 1 sOAfvfwMge, ^nf conn^c f eif e^n ^Áijvom 
ÚtgeAfvnA Cmn-tn^fv^ 1 5C1UI Aifne, Aguf ^ÁifTun n^ 
tTUmifCfe^c 1 mt)Aite 'n ttltutmn, xv^uf ^An cftácc Af 
5ÁifvT)ínírj T)o connAC fé ^tif é fíof ^mAc'n-^ fp^itpín. 

flíof rjfAT)A 'óúmn 50 fvAbAtriAf a^ ^e^c^ An giifvT)ín. 
T)o te^t Áf f úite ofwvmn A^uf fmn tAifag T>e'n ge^CA. 
t)í f-AttA ÁfT) mófv-T)cimceAtt aw g.áifT)ín. t)í cfvdmn 
^5 V&V ^ e ^ob An fAtt^ AS^f MT) ^fe^mtugte T)e'n 
fMtt-á mAfv a fjé^t) ei^óneÁn. t3í, -dfv av\ ^ctnT) if ttigA 
T)e, ctipt^ ^cf^ cAtrhAn 'f^ gÁifvT)m, Agtif ctgte ^tome 
^nn corh cmg if rjéA'ó cÁbÁm 1 bp^ifc avi Aon^ig 
-Afv p^cfún Citt jobn^c^n. t)í ctHT) aca be^5 if ctnT> 
-óca móf, ctuT) ^c^ bu-Aitce fti^f 1 gcommb av\ f^tt^, 

^tif ctuT> eite ACA 1fC1§ 1 táf AT\ §Á1fT)ín, A^tlf 

ttube-AnnA ^tif btÁt-Ann-A X)A 'óeipe 'nÁ a céite A5 fÁf 
ifng mr nA cigtib ^tome fm. 53 

t)í bóitníní beA^A *oeAf a, T)éAncA T>e gáinim gUm v\a 
5eAT)^ige, 45 ^Abáit cníx) ax\ gÁinTnn ó caoó 50 caoo, 
A B U V cjvainn a% fáf a\\ -óA tAob 5AC bóitnín T>e fna 
bóitníníb fin. 

t)A rhmic *oorn-f a 1 n-AbAtt-gonc tíof ax\ ^n TThAnuf 
AS^f t-Att 1 mt)éAt ^t-A tTUtAif, ^óc níon tfiAf a céite 
i,at> cfAinn ax\ ^b^tt-goifc 45 uf cn^mn ^n gÁijvoín. 
ÍTlArv AT)ubAfc ce-óna bí curo tfión aca snedmuigte 
T>e t^ob An f^tt^, A^uf aw curo eite, bí a n^éA^A fínce 
^mAó ^fv *ÓÁ c-dob *oe coif ax\ cjvainn, i<vo ce^n^^itce 
m-Af -a bé^vó *oe ge^c-A At)m.<MT>, A^uf ^n ^eACA fÁicce 'f 4 
c-At^m . 

t)í ceAT> AgAinn T)ut pé Áic b<\ tfiAic tmn. T)'fMn 
Se^gÁn Ú^i'ó^ín te coif ax\ gÁifroneón-A, 4$uf ax\ beinc 
aca ifce^ó 'f &m&c mr n^ agtib gtoine. T)o buail- 
e^mAif-ne 1 T>cniún fíof fu^f ax\ gÁifroín. Úu$ ax\ 
5ÁinT>neoin ceAT> T)úmn ém-ní oa rhiAn tmn a b^mc acts 
é beit ^ibit), mAf 50 fw\ib mónÁn x>e tontAib av\ gÁifvoín 
if 5>au 1-dT) acz te^c-Aibit) f óf . 

"UÁ 'fiof -ASAc-fV' Af feife-An te x\-a rhAc, c< c<vo zá 
^101*0 A^uf cat) nÁ f U1t. ,, 

t)í cuiT) T>e fnA n-úbUMb cotfi món te pnÁc^, Atz 

0\OT>AX\ AUA-gtAf fóf. t)'é AX\ fCéAt céAT)n^ 45 t14 

ptum^íb é. t3íoT)Af\-fAn óorh $tAf, corii fe^nb teif x\& 
ti-Áinníb a\\ tiof ax\ Át\T>-A-RÁtA. Acc ní feACA r\\Arx\ 
•'nÁ ó fm a teicéiT) *oe í\a*óax\c T>e fptúnánAib A^uf t>o 
tri Ann. t)í cuit> aca 50 5tAf ^uf 50 fe^nb, 50 f\igm 
A£vif 5° fé-Afó^-Aó. t)í cuiT) aca buit)e if cuit> aca 
T)eAf5, -á^uf 1AT) 50 bo^ bfeÁg mitif . A^uf n^ f itíní ! 
— bAmf eA*ó fé ax\ c-uifce ó c'fi^ctAib beic a^ féAó^mc 
oftA. t)í At\ óuit> X)A mó aca cfón-^óeAf^, -A^uf btAf 
x\a me-AtA oncA. Tlíofb ion5nA*ó tmn íia beAó^ beit ^5 
cfón^n móf\-T>cimceAtt oncA, if t>o tui^eAmAif 1 ^ce^fc 
ca' x\a tAoX) ax\ feAn-tíon a beic c^itce AnuAif o\\tA óun 54 

n\T> 6 CofAinc &\\ 11A né^nLaittb. X)a Tje-ACAifv 14T) a 
CofAinc otvdmn-ne t>á mbeimíf 1 n-^ice teo. 

" Seo Atiotf/' ^fvf' ^n sÁitvoneótfv nuAti t)o bí btteif 
x\$;tif ÁtA n-T)ócám itce -A^mn, A^tif Áf bpóóAÍ Lán, "if 
mitiT> T)-aoio beit 45 imte<Acc. t)eifeAtt ^5 peite^m 
orwMb 'f-A mómféAfv; AS^f ftiT) eite, cá ftnt 45-Am tetf 
^n fcíoo-AtiT) a beit ^nnfo 1 ^cionn c^m^ittín, tf 
b'f étTHfv nÁf tii-Ait teif ftbfe beit ^nnf o fvonriif . ZÁ fé 
cotfi m-Ait a^az-^a T)tit teo," Afv feife^n te na tfi-Ac, 
" Atx: bu^it tfce^c ctm *oo mÁt^fv f éAtAmz ^n mbéA'ó 
^on gnó 41C1 tjíoc/' 

T)o bos^voAfv teó 1 T)ce<AnncA a céite, T)omn<dtt Ó5 
-Aguf m-AC ^n g-áttvoneóftd. TVfAnAf fétn if SeAgAn 
btutte be-05 1 T>c<Aob tiAf T>íob 1 bf ocaij\ aw gáifvTmeófi a. 

" Ce^p^f," At\fA Se^gÁn, ná fuxtb ^on ctif ifce^c a% 
^n f cíob-dtvo orvc-f-d, nA -Aon bAtnc At^e teT)' ctivo oibfve- 
fe. 

" tlít ^óc com be^ ; acc T>tune be^s Attifv^f aó 
úgTMfvÁfAó ife-At) é, A$tif ó tf ftiT) é 50 Tíctis^nn ay\ 
m^igifCfveÁf ctti-Af *oá ctnx) cdmnce, b'fe^ffv tiom s^n 
fib-fe beit tfctg ^nnf o |toimif ." 

T)o b4itigeAm^ifv tmn %av\ a ttntte moitte, m<At\ t>o 
bí 'fiof ^Aititi 50 m^it nAfb -aon T)óicín é ^n fcíob-dfT) 
úT). T)o ótntt fé An T)tige ^f g^fvfúmm 05 mAfv ge^tt 
ax\ ótotc a c^iteAm te fe,<\n-cLáfv a bí LAifcis T)e n 
bÓt-Afv 'A f Ó^AtfvC T)o n pob^t 5-án T>ttt tfceAó 'f-A óoitt 
nó 50 gctnfvfi^óe av\ T>tige ofvt-A. 

" VIÁ >oeAt\mAT> av\ Iti-dn f o ctigAtnn," ^ff ' ^n ^ÁittT)- 
neoif te Se-AgÁn Ú-Ai'ó^ín, A^uy é a^ X)únAt> av\ ge-Aca. 

" t1i b-Aog-At T)om/' ^fvf^ Se^g^n. 

" Co^Ap," A\\yA Se^gÁn Ú-Ai^ín tiom-f-d, " cÁim £tm 
T)tit 45 ob^ifv 'f-A gÁitvoín ^Oé ttixMn feo óúg-ámn. t)ei*o 
cofvóm 'f a cf e-Accm-am m>Afv pÁg 45-Am, tf mÁ bíonn ax\ 
5-ÁifvT)neoifv fÁfc^ tiom bei*ó ÁfvT)tig-A > ó p^tge A^Am 1 55 

SCiorm jváice. T)úb4if\c fé tiotn 50 bftiAif fé &yx>- 
ceifciméifeAcc &\\ r:&x> omn ó c'-dc^if, if mtijtd mbéAt) 
£0 bf t141f\ r\Á X)é&*o -AOtl T>tlt &%&rr\-r-& &r\ &r\ &\jz x>'f Ág^it, 
m^|A 50 jVAib «a lÁn ^5 ctif irce>dc A1|\." 

" Ó ! ctn^im Ano1f/ , &\\ f & mif e, " c&x> & 01 eAcofca ó 
ci4imo ^5tif fmn ^5 f-ás-dmc >an mómféif. Cofóm 'f^ 
cfe-Aócm^m, & áe^gÁn, ^uf ,df\ > oúg<<ro pÁige 1 ^ce^nn 
fiáice! t)eit) feó ^if^it) &^&z, & Se^§«á1n. ,, 

" beit) f éifín &%&rr\ 1 ^cóif /don^i^ & pt11c, ,, ^n 
fdfe^n. IX. 

A^ÓAttCAÍ) tlA 5COCAÍ. 

t)í &r\ r:é&r\ ,A|\ f^T> b^itigce irce^c &c& fótfiAmn, — 
Cofn-AÍ if T)\&\\rr\&\x> r\& \T\ór\& &'$ur- pící &c& ; m'-At-Ain 
A^tif f-ACA -Aige. "00^' éAccdc -An f e&p &\\ f^c-A m'Ac-Aift. 
"000' fe^ff é nA Aon beifc, if ní oé&?> fop &\\ &n 
*oc-At-Am 'r\& 'óMit). 

" 1f fo-iti^ic &r\ óAb<Aif\ fibfe &\\ mó1nfré-Af\/ , -Aff-A 
m'-At-Aif, 'gá tei^mc &\\\ 50 fuvib fe^f^ -Aif ctig^mn. 
" "bti^it -ánonn & Se&%&\r\ ctm mómféif > Óonnc-<yo 
t)Ám, if Ab-Aif\ teif «An píce & ftiAif fé ti^mn & c-Ab^ifc 
jOtnc. Ue^fctnge^nn &n píce ti^mn -Anoif ctm r\& 
5C0CAÍ & X)é&r\&rr\ ; A^tif/' -Af feife^n tiom-f.4, " cÁ 
fé cóm m-Aic -Ag^c-f-á ^n z-&y&l & gtéAf, A^tif bos-cvó 
te-ác -Ab-Aite ctm &\\\e c-Ab^ifc x>o r-r\& btiAib. ílít 'fA 
b^ite -dóc *oo rr\&t&it\ ^tif r\& cóitíní. ^eóX)&rr\-r\& 
^bAite &r\ comn^-Af &r\ b<Att. ,, 

tlí fAib bfeif 'oe^bAi'ó ofm-f-A. 

" Co^^f " &\\y& CofnAí tiom. " O *ÓÁ cnfnóig -Ag^m 
> ot11c. ,, 

" Cá bf tnt fiAT) ? " &r\r*& mif e, 56 
" V A " 5° ^t)^ 1 ^ ati c-AfAt gtéAfca, if ceAfbÁinpeAt) 

T>U1C A&X)." 

" t)f int ptnnn meAUv lonncA ? " 

" JZÁ 1 sce^nn aca 50 n-á1f1te. ,, 

" A' bfu^if SeAgÁn tAi-ó^ín Aon cuit> T>e'n riut? " 

" tlí bfUAif . 1f món a te^fctngeAnn fí uait), ^guf ní 
fiú *ÓÁ cuit> -a 'óéAnAríi T)Á bfuit Ann." 

" Ac ! níof rhAit tiom %ax\ a óiíit) a tAbAifc t>o 
SeAgxSn, A^uf féAó cug^mn a teit é -Af f o*OAf," Aff a 
mife. 

" ílí x\ AÚAif 1 bf at> a SeAgÁm," Af fA m'^tAif 

" 'S "oó' ní f At)Af . 1f AititAit) a b\ An beif c, — 'CAt>% 
x\A SciAtt if T)ox\x\ca*o X)Áx\ A TM-Aff ai*ó cfí cocaí T>éA5 
f éif a f omnc eAcoff a. t)í *óá tfiAn A5 T>ut T)o ÚA135, 
A^uf cfiAn T)o > ÓonncA , ó. tTluf a mbéAt) aca acc ^n t>á 
coca T)éA5, 'b'fuififc T>óib An fomnc <a ttéAriAm, acz ní 
fe-A > ofA > OAf cat) a ^óéAnf^míf teif ^n 5C0CA coffAi^- 
te-Aó, teif ax\ zx\\oxr\A*b coca ^oca^. 'Sé if T>óig tiom 

50 bfU1t1T> AJ$ CeAÓC AX\A\X AnnfO A5 CflAtt OfCfA, 

fé^CAmc a' t)féAt)f A-f-A -An f omnc a *oéAx\Axr\ 'oóib." 

" TtlAife x\Áx\ eifige a mbótAf teo, if nÁf a míte 
fÁitce fómpA, x\a ti-^mAT)Ám. 1f beA^ ax\ lon^nxVó ax\ 
bneAtt oftA, 4.$;uf bei>ó f é oftA 50 T>eif e x\a f cfíbe," 
AxufA m'^tAif 50 fe,Afb, if t)o tofnui^ a\\ coca a 
t>éAx\Arr\. 

^u-dife^f fém if Se^gÁn ÚAi*ó5ín ax\ mít, Aguf 
T>o gtéAf axx\a\\\ ax\ c-AfAt 1 *ozeAx\x\zA a óéite. t)í f úit 
a%axy\ 50 mbéAft f eife^n 45 T>ut AbAite tem' óoif, A^tif 
50 mbéA^ó ax\ cfÁtnón^ fúmn fém A^Amn a% ao*óai\\- 
eAcz x\a mbó. 

Ax\fA m'AtAif tiom : " t)eif te^c AbAite ah\ cUao A^uf 
x\a x\ux)A\ eite, acz fÁ^ ax\ b^mne Annf o ; b'féit)if 
50 mbéA*ó zax\ c of Amn ax\ bAtt. péAó a' bf uit An ct^f 
Af ax\ n^Átún, if cuif -£AbÁl x>e'x\ féAx\ gt^f Anu^f am[\ . 57 

\!ax\x:a\x> Se^gÁn £41*051^ ^nnfo cun íia fú^Án a óax^ax) 
"óAtn-fA. t)f0fcui5 onc Anoif, if cuif x\a bA b^mne 
ifce^c 'f a mómféAf móf ax\ feA*ó ua\x\ a CU115 nó xx\ax\ 
fin. Acc f é-Aó ! feAóAm A$uf x\Á teij; T)óib íia cocaí 
•óVú-AfCA'ú. 'Sí 5 eA> °^c ^n ce^nn if me-dfA aca. T)Á 
mbéAX) ax\ biceAtfmAC út> ifci£ 'f^ mómféAf, ^$uf féAn 
50 f úitib Aifti ní Dé^t) fí f Áy tza -§ax\ *out 45 A*ó^f CAt) 
n-A 5COCA1. t)eit> CAft c Af nA bu^ib, if te ne^tA 50 
mbeiT>íf 45 tofj; tnfce ^juf a mbuit^ \Áx\ T)e'n féan 
gtAf, aomáiti fi-Af óun n^ n-Abn^ \ax> ax\ T)cúif ." 

t)íof mí-fÁfCA 50 teon 45 t)ut AbAite ^uf ^ax\ 
Se^gÁn te m' coif. tD'feAnn tiom 50 món a beic 1 
bfocaif x\a bx:eAx\ 'f^ móinféAf. X)a mó "oe'ti mí- 
fÁfCAóc a béAX) onm acc 50 fwMb fiof a^axw ^uf a^ 
CAyA*ó fú^án a béAX) Se^gÁn, ^uf níon tug^ tiom-f^ 
Aon ob>Aif x\Á cipín a be\t itn' tÁnfi a^ cax^ax) méAx\ó^ 1 
mómféAf tá x^axy\x\a\X). 

T)o buAite^f Ab^ite mé fém ^uf ax\ c-Af^t if -gAin a 
tán x>eAbA\X) ofAmn. 

" 1f tmciT> T>uic ce-dcc," ax\\*a mo mÁcAin tiom, " tzá\xx\ 
fém ^suf x\a CAitíní mAfb a^ n^ buAib ó rhAit)iti." 

" CA bfuit fMt) -Anoif, a mAcAif/' ax\x*a mife. 

11 CA bfiof x>Axf\-yA cá bfuit y\AX>. UAimÍT) cx\Á\X)ze 
aca ó beic A5 5uit)eAt. X)a t)óig te.dc ^un ax\ btnte 
-acáit), Aguf cá ax\ o\x\eAX) T)e ce^fbAó An n^ fe^n- 

bOT)Ó5-A1b 1f CA AX\ X\A OA feAfCA. féAC A bfUlt f1AT) 

tiAf 1 bp^ifc n^ JtAife. 1f bAogt^ó x\Á oe\X) bf^on 
b^mne aca ax\ teAcz ax\ cfÁtnón-A. A' x\X)\aoa\x\z ts-aúa\x\ 
teAc \ax> a cuf ifce^ó m -Aon Áic a^ m^níof 
(mbe-Af ) ! " 

"iDubAinc fé tiom x\a oa b-dmne a cuf 'f^ mómfé^f 
mófv ^fv f eAX) \3A\X\' a' ótui^." 

" t)uAit fMf, xr\Á fe^t), if cíomAm ax\\ax\ \ax> ó j x\ 
n^t^ife. PÁ5 ci^f n.A beici*óig fe^fCA, A^uf cuif 5» 

f c<mj\c 9 fA beÁfn^m fómpA ; aóz pm 50 fóitín if 
fA$«vo féini^ 16*0' coif, te t\eA^lA 50 mbéAt) n<\ 
toeiti > oi5 •óot)' teAn-átfiAmc -dniAf." 

T)o ctnf e^m^if r\A ba b^mne if ccac 'f ^ rhómf é^f rhóf . 
T)o ttngeA^o^rv aj\ m^níof . t)í ^n c-At-fé^f 50 n-^jvo, 
^5 t1 f 5° ^ ^? AS^f 5° tnitif aca. t)-A *óóig te-Ac oft^ r\Á 
citicf-Ai'oíf ^f a mbtntg a Xáowa^ó óoit)óe, bí -a teitém 
fin *oe ceot aca 45 bAitiug^t) cuc.4 45 uf a^ co^mc. 

CuAf 1 gce^nn n-A pÁifce .a bí n^ cocaí, ^tif *oá 
rhéAfvói5 A]\ 5AÓ coca ^ca. Ce-ApAf fém r\Á fuMb -Aon 
be^nn a^ r\A btiAib a\\ v\a cocdíb, aóz m^f fm f ém bí 
mo fúit 1 n-ÁifT)e te íie^U ^n coifmifc. T)o ftn^óe^f 
f úm 45 btin coca, mo *óf om teif av\ ^coca if mo n-Ann- 
UMt>e fínce. t)í *oófnÁn x>e gcAicifíb im' tÁim A^Am if 
"oo ófom-áf a\\ óAipín 00541*0 a *oéAr\Am *oíob. t)í 
ctnffe ofm cdf éif n^ mAi*one. T)o ttnccdf im' 
CO'ÓUVÓ, A^tlf 1f X)ÓCA 50 1(\AOAf a^ CAi'obfCAm. 
S-Aoite-df 50 \\aoay 1 n-Áijvoe ^f cftdnn úbAtt 1 n^Áifoín 
t\a t)Án-CttiAnAC, if mo pócdí tÁn t/úbUvib -á^^m. 
T)íf eAC A^uy mé a^ fteAmntigAt) AntiAf T>e'n crumn t>o 
conn-Ac av\ fcíobAfT) tíof 45 btm av\ cfdmn. " U^f 
Antl-Af/ , Afi feif exvn, -Agtif f aooa^ a\\ a gut. " U^n 
awuat ," Af f eif e^n ^fíf , " nó ctnf f e^vo-f-A i^óAtt ofc 
ce-óóc ^ntiAf 5>dn 17101^1," a^ cpomAX) <Af av\ scfuvnn 
a tuAr-cAt* ^nonn 'f -AnAtt. T)o 'oúifig av\ tti^fCxVó mé, 
-A^tif fé av\ céAX) ftsx) a conn^c 'r\Á mo rhÁcAif r\-A 
fe^f-Arh itn' -dice, ^feim aici Af mo gtiAt^mn, if í •óotn' 
cf otxvo, a Xí'i^ff ai*ó mé a > óúif e^cc. 

T)o pfe>Ab-Af im' fe-áf^m ^tif Ar\ cox>Iaí) im' fnitib. 
t)í n^ b^ A5 m^níof *oírveAó mAf a bíoT)-Af ntnMf a 
ftii^óeAf coif Ar\ Coca. Ce^p^f fém r\Á fAib A011 
T)íogb^it X)éAr\ZA ; aóc ^n céAX> f é^cAmc "o'Áf tti^Af Af 
n^ coc^íb, bí pof A^Am 50 m-Ait 50 f Aib ^n ^oon-Af ^f 

f-AT) X>éAr\ZA. 59 

Híon pás-d'ó coca 5A11 at)a\\ca*ó. tlí jtóib mé^|\ó5 5^ n 
bnife^T) aja ^on óoca <aca, &cc a\\ tiio óoca fém. t)í 
cúpLd coca ^Stíf tcat-ceAnn onc.4, ftiAine-A-o^n <m 
oifCAT) f-An *oe fu&tAt) ó fn^ bti^ib. 

t)íof fém cnÁit)ce. T)o ónom-Af .an got. t)í fiof 
^5^m 50 m^it 50 mbéat) m'^t^in 50 -oi^n ornn m^n 
ge^tt Afi m'f<Mttige, -A^tif &x\ f ósfxvó tti^ fé *óom 45 
f^S-dinc av\ mómféif . 

" Seo ! f eo ! fCA*o <Anoif, 4 LAoig," anf^ mo tfiÁtAin 
tiom if í cótfi cfÁi*óce tiom fém, u &cc cax> & cÁimg 
onc A5Uf ctncim 1*0' óot)Uvó ^uf & pof a^az 50 m^it 
nÁ bé<vó An TH^btóin út), 5 eA> °^ c 5 f-áfc-á T)^ mbeAt) fí 
<A5 pté^fc^t) te fé^f, 5-dn a beit 45 .<yó4nc<yó n>A 
5COCA1 ? " 

" 1f -ArhUM'ó t)o ftn'óeAf ^nnf o 45 *oé^n^m CAipín 
co^-Ait), if x>o ttnce>Af im' óox)Uyó 1 5^n fiof "ootn 
fém. 

" 1f f ó-mAit &r\ f cé^t é mif e & te-Aúc Amáó, mtif4 
mbe-At) ^tif cánx^ ní bé^vó coca s^n te^í^vo aca. 1f 
-áriiLAit) a bíof ctm ^t-AO'óAó onc n^ b^ & ciomÁmc 
^b-Aite ctm cf nit)ce nti^in *oo conn^c ge^oAó 45 T>é\AnAm 
ifce^c ^f óoca, ^tif ^n ctnx) eite ^n fccátUró nx\ 
*oi^i > ó. T)o gLdotxdf ofc-f^, ^cc b& be-A^ ^n tfiAite^f 
t)om beit ^5 5t^ot)^c ofc : ní í óúifeóó' ^ÁftA v\a 
n-^t)^fc tti." 

" ílí fvaib teige^f &%&m -Aif, -a tfiÁc^if ." 

" 1f x>óóa r\Á f -Aib, if cú 1*0' óo*oL<vó. " 

" m^fbó'ig m'-At-Aif mé." 

" 1f b^ogt-Aó 50 mbéi'ó f e^fg Aif , acc nít m-Aite-Af beitr 
A5 fe-An^ó^f -A^tif &x\ ^n^c^m *oé&wc&. O fé óom 
m^it ^5^c tiA b-A & tiomámc -áb^ite -Anoif . 1f mitit) iat> 

-A 0^*0." 

<f TUc f e^f f a 'ónmn f 11*0 éi^m a *óé^n>Am teif tiA 
coc^íb ótm \ax> & focftig^t) Af e^t^ n^ 5-Aoite? " 6o 

" Y\A oac teo 50 f óitt. 11ít bdogAt oftA, if b'féitnrv, 
a\\ bAtt, 50 bfé^T)fdimíf nA f úgÁm .a fndi*óme.<vó A^tif 
f eifaugAt) éigm a ótifv ofvtA 1 ^cóif v\a n-oi*óóe." 

*Oo gAib mo mÁtdifv ^n comn^Af AbAite. T)o 
tiomÁmeAf-f a n^ bA -AbAite if mé 50 Cjvái'úce. 't) í 
gedtMó ^n bó T>eif.eAnnAó 45 T>ut aitiaó Af ^n mbeÁfv- 
n^m. t)í ft-AC T>e ótntednn figm im' tÁim -A^Am. T)o 
f u^Af ^f e^f bAtt -Aifti if t>o bíof t>á ^feA^OAt) ótm 50 
f Ab^f ctufvfe^ú cf aoóca. t)í An cAitín A5 ^eAfvÁn náfv 
tti$ An $e^T)Aó A ctiiT) bAinne fvó-rhdit An CfvÁtnónd ÚT), 
if 50 mb'éi^eAn T)í btiAfAó a ótif A|\ ^n mbtim, te 
tie^tA 50 niDoifCfeAt) fí ax\ bAmne, bí fí corh CfOfCd, 
coffvA-tónAó f An. t)í a f?iof -A^Am-fA 50 mAic ca*o a bí 
-áifti. tlíof fA^Af-f a ^on coc-áf Af a ctiAtÁnAib. 

T)o crvú'ó^t) nA bd. T)o fnm^At) iat>. T)o ótnfe^f-f-A 
ifce-Aó 'f a cti-Af idT) if t)o ^óún^f -An beáfvnA 50 mdit 

Ofvt-A. 

TMjteAó if mé a^ x>éAr\Arf\ ay\ An T>a§ ay\ fitte^t) 
-AbAite i!)om t>o óonn^c Cof n^í A5 ce^cc -aníof pÁif c y\a 
tiCófn-dn. 

" & Cofn^í," -Afvf a mif e teif , " cáfv f A^Aif An ctiiT) 
eite? " 

" CtiAT)Afv AbAite, if t>o btiAit c-AtAif ftiAf ótm cige 
at\ Úntuc." 

" Tlí f e^fvfv tiom é a teAóc ^baite," -dff a mife. 

" As^f ca' n-d tAob ? " Afv f eife^n. 

" VC\ax\ t>o *óem nA b^ at\ T>onAf ay\ fAT> Ar\ óocdíb ^n 
rhómféifv móifv." 

" A^tif cá f AbAif-f e nÁf tti^Aif Aife *óóib ? " 

" CtnceAf im' óo > otA > ó A^tif mtifvA mbéd'ó mo mÁt^ifv 
ní oéA*o coca aca 'tia feAf^m -dnoóc. Uédndm ofc fidf 
if b'fénDifv 50 bféd*Of^imíf idt) a focfuigd'ó ^tif a 
óe^n^At." 

Hí fvdib avi fcédt óorh ti-otc if *oo óe^pdf, dóc mdf 6x 

fm fémbí eA^iÁ mo *óóc.din orvtn-f-A n-Á f-Ag-dt) tiom x\ó- 
xr\A\t nu-Ain -a ceóf-<yó m'-Ac-Aif x\a cocaí. 

tlíon tÁmi5 fé Ab^ite 50 t>cí c.Afv éif ctnam x\a 
n-on!)ce. Tlí fe^cA fé x\a coca\ 50 t>cí ^f m<MT>m tÁn 
n-A báijte-AC, A^tif if t>óca ^tif bog mo m^t^if An fcé\At 
•oom-f-A. pé fcéAt é, ní T>tib.áifc fé tiom-fA acc 
" f e^*ó ! bf tiit -An c-Aipín c05-0.1t) úT) T>é4nc.A 45-Ac f óf ? " X. 

uónrtAtii si$te ha mt>ó. 

tiAf 1 tifín ax\ pe-Af-Ainn t>o bíot) Sigte n^ mt>ó 
'x\a cotfmtn'óe, -A^tif if -Ann -a fu-Ain fí bÁf . t)í -dn-A- 
cóffAtti Af f-AT) -A1C1. CtMtA-fA ^tif cÁmig c-ditíní ax\ 
b-Aite ótin mo tfi-ác-dfv, ax\ tof^ comnteoiní ^uf é-ATMige 
^e^tA 1 scóif An cófjuvim. 11 í f-Ab-Af-f-A fiAm -dn 
cófvf-Atfi, if bí -An-A-t>úit -A^^m *out ax\ cóff-Atri Srngte. 

" Cos-Af ," ax\^a mo ttiÁcAifv tiomf<A, if n-d da 1 X)zuax\ 
a%axx\, " xja ceAfc t>uic mit-Asuf c-dtri-Aittín a ó-Aice-Atfi ax\ 
cófvrv^m Sigt x\axy\X)ó. t)í fí Annfo An oit)óe-d fvu^-At) cú. 
tTféiTHfv 50 tnbé-At) Se^gAn ÚAi'ó^ín 45 T>ut te'o' coif ." 

t)í 'fiof ^5-dm-fA 50 mAtc cat> a bí óm' mÁc^if. 
ptiAif tiA c-ditírrí t)á óomnteoif ^uf éAXtAc ctáin -A^uf 
cúptA b-Aiftíní ^e-dtA ax\ 1-Af-Aóc u-dict, A$uf xja xi\A\t tét 
a fiof a beic -aici cá mbéAt) -dn c-éA^o^c ctáifv -A£;uf x\a 
b^ifvtíní ^eAtA, te ít-e^tA 50 mbeiTríf m aox\ áic 50 
•octncfexvó fmót ofvc-A. t)í 'fMof aici 50 trt-Aic n-ác onc-A- 
f-an 'x\Á ax\ a teicéiT>íb a xjéA^ó m'^c^if ^5 ctiimneAtft t>á 
mbéA-ó feife-An Af ^n X)zóx\x\Axft. 

" 1f T)ócA/ , Afvf-A mif e te Cofn-Aí, Cí 50 mbeifv-f e 
-Af cóffv-Am fe-An-Sigte." 

<( X)éAX> ^ax\ Atrifv-Af . Ca' x\a zaoX) x\Á bemn. A' mbéA*ó 
-don c-fe-Anf 50 bftiigce-Á-f-A ceAX) T)tit te m' coif ? " " ó cn\mib be<\s; ifeAt) T>úbAinc mo mácAin tiom 50 
m bv\ ceAnc T>om T)ut Ann, if 5tif\ t>óca 50 mbéAt) 
SeAgÁn 0^1*05111 te m' coir . A11 T>óig te<\c, a Connaí, 
<\n mbéit) feirean Ann ? " 

" CA bflOf T>Otfl-f A f AX\ ACZ CÁ flOf -A^-Am 50 1TIA1C x>Á 

mbéAt) fiof Ai^e cufA beic a^ Tmt ^nn r\Á fAnf-At) 
f eif e<\n 'fá bAite. IpéAc ! ní |\Aib ^At &s&m ó 'ó'fÁ^f 
An mómféAf . X)o óditteAf mo píop. flí fe^TMf An 
mbé^T) píop 1 bf oU\c aj^az' mÁcAif . Conn^c ce^nn <\f\ 
An ^cteibí — -án píop a ftiAif c-AtAin a\\ cóffArii Ar\ 
ptéimeAnnAig/' 

" tlít fí Ann Anoif . T)o cug mo rr\ÁtA\t\ au píop ÚT) 
*oo "Ói-áf tr\A\x> x\a KX)ót\A ax\ tÁ fé ^óeife/' 

" tHot> ^eAtt nÁ bé-dt) An oif\ex\T) f<\n at\í\ 1 5*\n fiof 
T)ó, ^n p1Af > oÁtA1 > óe. ,, 

t)í ctncim x\a noit)ce Ann A^uf f inn A5 5-ábÁit fiAf An 
comn^^f, — mé fém ^gtif Cofn^í A^tíf SeAgÁn ÚAi^ógín. 
t)í ag ak\ cóffAim tÁn. t)í SeAn-éigte fínce At\ bóf\T> 
-Af AgAit) An T>onuif ifceAó, Aibít) tiímpe, A^uf í a féAó- 
x\mc 1 bf ax> níof óige r\Á rr\At\ a bí fí if í tiA be^c^it). 
t)í é^T)Ac ^e^t fé n ^cofp At\ Ar\ mbófvo, ^tif éATMige 
^eAtA of a cionn Ar\Á\t\x>e. t)í comnte a\\ tAf^t) Af\ 
comnteoiníb, — fé cmn aca if T>óig tiom a bí Ann. t)í 
t)Á ptÁCA ^n Ar\ mbófT) cíof 45 cop\ib Ar\ cuinp — ní 
f eAx>At\ r\Á 50 f Aib ce-ánn aca «<\nuAf At\ cof<\ib Ar\ ctnnp 
— fn^oif At\ ptÁcA aca ^uf cob^c a\\ Ar\ bptÁCA eite. 

T)o cA\teArr\A\t\ fmn fém At\ Át\ n^ttnmb if x>o ótnf- 
e^mAif pxMT)if ^stif Abe tTlÁine te íi-An^m Snigte. 
^ac T)tnne a cAmig ifce^c, t>o fíneAt) píop ctnge. *Oo 
f tiAif eAf fém mo píop 6om mAic te fe-Af. 

t)í cúi^e^f nó feife-Af b^n ^nn, ^tif \ax> n-A ftnt)e 
At\ t)Á ftnt)eAóÁn At\ t)Á CAob At\ búifT). 

t)í X)Áic Vía t)ftngm Ar\UAf ó n ngAOfCA Ann, A^tif 
SeAn-Se^gÁn 'ac Stnbne ó Cfoif a zSeAr\-X)A\le, a^ 63 

c^mnc cu.Af coif ua cemeA-ó, A^uf cniúfv nó ceAtfvAfv 
eite a% éifceAóc teo. pe^n An A-tnAS Aice ^n fdt) 
AbeA'o T)Áic. 'Sé 010*0 A5 nÁt) n-A conómeAó 5^0 
mAiT)e^n DorhnAig A5 féipéAt n-d Uuaca. t)í p^ifce 
beA^ c-dtrhAn Ai$e Af féi*ó Ar\ JAontAi'ó, x>e CAtArh 
bocc -dn-dcrw\c, if ce^T) Ai^e cAoife A$uf ^AbAin a cun 
Af féAfu\c -Af ótiAtÁn nA gutb^n, A$uf if fó-be^ a bí 
te fÁgAit aca Af An ngutbAm acc fjtdoc if fionÁn if 
Aice-dnn gAe^óe-dLdc. 

CtnpéAf (fonnfóif) Abe<<vó Se^gÁn 'ac Stnbne; dóc 
at\ IÁ Ab' feAff a bí fé fiArh -oob' fe^ff teif beic a^ 
fe^nACAi > óe<Acc nÁ beic a^ -oé^n^rh feifcíní ime nÁ 
cítéAfAí bAinne t)o rhnAib v\a Uuaca. ÚeAfcuig me-A'OAf 
if cúptA cítéAf ó TtlÁifve pitib. Ótnfv fí tr\A\r>e món 
5itimAife A5 cfiAtt ^n Se^gÁn tim tÁ 'te 50bn.dc.dn, te 
f úit if 50 mbéA^ó íia nÁfCAige aici 1 ^cóifv n-d t>e.dtc.dme, 
ntiAifv a béA*ó ua b.d a^ bfeic -d^uf fei'óre b.dmne «aici. 
tluAin a cÁmig aw t)eAtcdme bí fé mAf te-At-fcéAt a^ 
SeA^Ár\ ná jvdib av\ z-A*úmAT> fcómrice a -oóc.dm. t)í 
te.dc-fce.dt b.dcdó éicmc eite A^e nu-din a cÁmig IÁ 
Aon<di5 a' ptnc, if x>ob é T)eine n fcéit é sun fd^^'ó 
tTlÁifve ^at\ rheAT)Arv ^n cíté-dn 50 *ocí tÁn -dn f ogrhAifv. 

t)í fe.dn-T3i.dfm.diT> nA Citte Ann Aguf ÍTIíceÁt 11a 
pogtnt)^. X)a rh^ic .dn f e.dn b.dc.d *oo tÁnrifeÁit é fe.dn- 
T3i.drvm.diT> 'yA cfe^n-^imfif . pe^f túbAó LdiT)if a be.dTj 
é, nÁf caic fviArh .dcc bnífce se.diniT> A^tif cdfó^ 
cuinp. 

CeAfctmn Tí'feArv cé^AfCA coófAifce a be^'ó TTlíceÁt 
Vía pogtutM, acc 5^n a beic fó-ÁfvT). "Oeifcí gtifv te^g 
fé oifigeAó Aifm auua^ t>á óApAtt IÁ, Af pÁcfún Citt 
JobnACAn, te btntte rhAi'oe. 

t)í UomÁf 'ac tntnrvif Ann. 'Sé if mó a bío^ó A5 cuf 
crviobtóiT>e Af ÚomÁf, nÁ ^An Aiffe^nn a beic aca 
1 sCitt JobnACAn. 6 4 

Corh ysx)A pAf if cá cuimne4m 1tn , ceAnn bícó ax\a- 
•oútt ^Atn beit 1 scotiiUnroAfA feAn-TMome, ^uf Ag 
éifceAóc teo x.\5 cAmnc 'f A5 cotfifá'ó. T)o ^ófui^oe^f 
f uAf coif na ceine^t). 

" Sé tno £11141^1™/' axx^a f e^n-ttiAf tn^iT), " ^ufv trnf e 
-án fe^f if fine ^nnfo ,Anocc. ,, 

" itlAif e, 50 T>eimm, ní cú," ax\^a 1Tlíce,áttU pogtuft.A. 
"lf fme tnife x\Á tú. 1f tnmic *oo cu^Lá-fA Sigte 
fém §Á xxÁi) nÁ fAib acc bti^*óAin aici oftn-f^, if 50 
f<Mb An t>á btnvó-Ain aici ofc-fA Aguf ^f Thuifvif x\a 
Cofu^nn. ,, 

" Uá e^t-á omn 50 jtAib X)eAx\mA-o ^ifti," ax\ f-A f e-dn- 
^Ót^ftnxMT). "ÍHof-f^ Agtif THtnfif riA Cof^nn ^f ^on- 
f coit tíof ax\ An tTh^nuf . 1f f ó-ni^it if ctnttnn tiotn 
^n tÁ ^ufv g-Aib T)ottinAtt Ó Con^itt An bót-df fiAjt 
45 T)tit Ab^tte 50 T)Aife ponAm if é a% ce«Aóc ó 
Cof caiJ. t)í n-A f cotÁifí 50 téifv ^tntng ax\ ^n mbótAf, 
^5tif ^ tÁn T)^oine eite ^nn cotn mAit. T)o b'éi^e^n 
^oo'n rhAigifCifv tntnfif T> , <ÁfvT>ugA > ó ^f a guAtAmn ctm 
50 bfeicfCAft fé ax\ ConAtLáó tTlófv ." 

" t)iof fém Ann ax\ tÁ céAT>x\&" ^fvfA ITIícéAt tU 
pogtu^, " actz ní A-& féAó^mc ax\ ^ÓotnnAtt Ó ConAitt 
a bíof-fA xv^uf triicit a Cntnc, acc ^mtngm ^bAtt-gonc 
ax\ mÁigifcifv a% bAititigA v ó cug^mn. Ca*o if T)óig te^c- 
f a, a SeAgAm, c\aca a^a\x\x\ if f me ? " 

"'S x>ó' ní fe^'o-df 1 gce^fvc ótm 50 bfeicmn mo 
teAftAp," Ax\yA SeAgÁn 50 fugín, " acc fé mo tuAifim 50 
bftnt ax\ ce^fu ^5 feAn-'Ói-AfvmAiT). t)íof a^ fé^c^mc 
ifce^c 1 m' teAbAf ax\ Iá f é 'óeifve : Cuala 50 f Atb 
cteAtnn^f ^f bun iTHf rhAc Se^gÁm tlí &éA-$A Aguf 
m^ín SéAtnuif Ó15, — fé^c^mc ax\ fAib -Aon g^ot aca te 

WA 061^^." 

" C-AT) A bé^ff At> ^AOt e^COfvf^ f ÚT> ? " Afvf a UomÁf 

'ac 1Tluifif . 65 

" Z& s^ot 615111 eACOf\tvA," &py& T)Mt Ví& t)f tngm, 
" &cx, if t)óig tiom fém r\& ftnt xvnn acx: ^ot 1 bpvo 
>dm,dó. ,, 

" Sm & bf tnt ^nn," Aff<A Se^gÁn. " Tlí fvó-ftnfvifc é & 
cóittirveAtti — fé ^túme &\\ t&oo &n óAitín 015 ^gtif fe-dcc 
n^túme Af t-dob &r\ ó^&n&^." 

" ^5 w f ^' bpóff-Af i^vo ? " -dfvf-d UomÁf . 

" Cá n^ tAob r\& pófpvi'oe iat> ; nÁf póf^vo T)onnc<<vó 
Tlé^t ^tif SiobÁn €41*05 if iat> -a' cfví 'f & ceAt^ifv 
te céite ? " &w& tTlíóeÁt. 

" Acc m& póf &x>," &w& T)Áit, " bí 1-ACAtt oft-A ceAt> 
x^'f&j^&rt, ó'r\ bpÁp^, &-$u f ciMtA-pd TDonnóAt) ^n 
Ctéifi^ fém 'gÁ fÁt) 50 n^oe-AóAit) fé *oiAn 50 teof 
oft-A &r\ ce&X) X)'f&^&\l, THorv éirvig & bpófxvo fvó-tti-Ait 
teo. Tlí '& c&f&X) teó é, ní fAib te-Anb &c& s&r\ 
m^c-áit éi^m &M(\. Tlí ^An fAt & ctnfeAnn &r\ e^Uvif 
cof c ^fv cte^rhnAf -Agtif r\& cteAttmAróte f ó-Atcotrnvirv 
1 n^-Aot. t)ftut x>o ' ÚAt)^ 5^et)e-dl^c ' A5AC & 
Se&^&m ? " Af f eif e^n te Se^vgÁn '&c Stnbne. 

" t& triAif e, ^cc nu^virv & oíonn &w te&o&\\ &^&mr\ ní 
bíonn &r\ téige^nn Aj^inri. X)'"f&^&r mo fpédctdí 'f^ 
bAite im' t)i^it), &cz feo tMotb ye&r\-x>&r\ »01^5^1 te. Tlí 
fe&x>&\\ Afo é UAt)^ 5^ e>oeA ^ Ae A eúrn e n ® nÁfb é. 

" Ar\ tTloUvó t)eifce >aca mxVfv ^mm &\p." 

Tlíorv fvu^^f-f^ tiom -acc ^rhÁm ^n méit) feo x>e'n 
ttloUvo : — 

" ^é&c &n ce^nn if ^&n &nn 
Acc Áic r\& f út, — 

pe^c &r\ ^ofwvnnTMt tn-dnncdó beAfn^c x\X), 
pé-dó, cé fveAttiAfv, ce ce-Ann, 
Cé Átttmn ctí, 
t)eit) T)o ceAnn g^n ^ttifv^f 
Lá m-Arv fiút). 

E 66 

^éAó *\n ctoigeAnn &\\ &n otdi^, 
A^uf &x\ T)|\AnnT)At m-Aot, — 
péAó & toi^e^t f xxx) f otam 
A^uf An cf úit n-A cfé — 

Pé^C 11A COf A ^An f OT)A|\ 

5^n túc ^An ténn, 

A$uf T)émimíf moUvó m-Af fotAt) 

Jau óAm 5A11 ctAon." 

" "beAnnAóc T)ítif T)é te c'^n^m if te n-AnAmAn 
*oo rfi-Afú," An fiAT) 50 téin T)'Aon-focAt. 

" AmeAn," Aff a T)Á1Ú. " tlÁc micit) T>úmn An Conóm 
& fÁt) ? " Af f eife^n, &-$ CAffAc a pAit)f\m cuige Af 
pócA a ofífte- 

T)o fteArhntngeAf féin fíof 1 T>cf\eo &x\ T>onuif, A^uf 
AmAó tiom &r\ &x\ mbócdf . t)í SeAgÁn ÚAi^ó^ín Atnuig 
fótfiAm. 1f éAócdc a fAiD T>e 'óAomib Ann. t)í T>Aome 
^nn Aníof ó n ÍThAnuf, A^uf AnuAf ó n gCoitt. C^n^- 
&x>&\\ ax\x\ -dniAf ó SeAx\-X)o\r\ e Aguf Anoif ó n T>UuttAig. 
t)í mtnnnceAf ax\ cSeAn-bAite Ann Aguf mumnceAf Citt 
jobnACAn. t)í SeAgÁn nA CeApAige Ann A^uf ConcubAf 
Xiac A^uf íTlicit a Cnuic. 

í)í ax\ oi'óce óom bneÁg f &x\ 50 mb'feAnn te^c oeic 
Uvpmuig 'nA tAifog. t)í a tÁn T>Aome Atnuig A5 ce-Ann 
ax\ cige, if món-cuiT> 1 T)cigcib ua scotíiAnfAn. t)íoT>An 
x\a T>cniún aid if nA ^ceAtf Af A1D A5 ^AbÁit fíof fUAf ax\ 
bótAv\ ; iat> Ag CAinnc 'f A5 corhfÁt), if A5 ót cobAC, 

T)o buAit CApAtt if cnucAttt Aníof ax\ bócAj\ cugAinn. 
'Sé bí f a cnucAitt 'x\Á T)ox\x\caX) r\& mt)óicne if é &\\ 
bo^-meifce. 

^uAinnéAtAó DeAg feinmeón & & be&xj X)ox\x\c&i). t)í 
f eimn oe&s cAtmAn Aige cuAf &\\ &x\ ^Coitt &\\ De^Án 
cíof a ; Aguf x>& mb'Áit teif Ai{\e & cadaij\c X)& gnó, ní 
DéAt) T)foc-fAogAt Ai^e, 1 ^comófCAf te x\& óomAn- 6 7 

yAx\A\o. Acc X)ÁltA X)o\\x\cax) 111141*0 -oob fe^nn teif 
beic A£ bóicfeoitteAcc 'nÁ beic "45 5fdfAt) 'f 45 
cneAbA-ó ^on axt\ ^oe'n btiAt)4in." Caic fé cní btiAtm^ 
45 ^ÁineÁit te b^nbuíb. 'Sé if mó a bí A\^e *oe b^nn d 
gÁtneÁtA nÁ mnt 'f^ mbfAon. X>'fÁ^ fé cúttdm n^ 
fetnme fé xia tfmdoi if fé nd ctdtnn. Tlu^in a bí fé 
cutffeAó >oe n gÁmeÁtt 'fé x>é\r\ fé nÁ bótAf a c^nn- 
cÁit ax\ tíluituf tiA Cotwm. X)\ 1Tluij\if 45 fÁgAit ttédt 
a péiffe a\\ ax\ mbóc^f . X)o cutn T)onncA > o tfceAó ax\ 
ax\ ooa\x\ a x>éAx\Axf\ ax\ ceifcum if teAt-pm^ne. 

X)\OX> A\\\^eAX> AT\ bOCAIf te ZA\\ \\AC A1^e X)Á UA\\\ 'f^ 

mbtiA^ó-Am. 1f mmic x\Á bíot) ptunn 41^51*0 te f^gdit 
A\%e; acc bío*ó ax\ z-A\\\%eAX> beA^ nó móf, oa \\ó-oeA-£ 
ax\ cmx> T>e bíoT) 1 bpócA > Óonnc^ > óA a\\ a c&dcc Abdite 
ó ÚtUig tí". ílí \\a\o ag cÁb-Aifne 'x\Á fíbín a\\ tAoo ax\ 
bóc^if ó ÚtUig tí 50 Citt Of^Um, x\Á Citt Of^tAn 
50 Cfoif ax\ c-Sedn-t)Aite x\Á 50 -$cA\teAX) X)ox\x\cax> 
cAm^tt Ann 45 T)ut 'f a^ ce-dóc x>ó. X)\ox> cÁinoe A\^e 
^5 ^AbÁit ó tuA\x> A^tif Aif^eAT) fíof a\\ fitte^t) 
AbAite 'óó. 

X)o fZAX) tÁtnín "ÓonnóA^óA ax\ a^a\t> age ^n cónndtm 
^m-Aó. X)o óe-dp fí, if *ooca, gutt 45 T>oj\df age órcd -a 
bí* fí, -A^tif a \\a\o x>e t)Ao\ne ax\ ax\ mbótdf. 

" 5 — 5° mbeAnntngit) T) — X)\a x> — •úAoib, a btt — 
ouaca\11\," Ax\yA "Oonnóxvó. 

" 5° tnbe^nnutgtt) X)\a tf ITIuine if ipÁx>x\A\^ •óutc, a 
X)ox\x\cax>, if X)é x>o be^c^ a oA\le ó tx\A\-$ \A" ax\ 
fiAT)-fAn. 

<( C — cá — bfutttm ? " ax\ feife^n. 

^Uaoi 45 t)otvAf ctge Sigte ua mt>ó azá fé ctÁf 
-ánocc." 

" ttlAtfe b — be^nn^cc X) — X)é te x\a n — n^nAm, Agtif 

CA CACOtn 4 CA CA\lleAV) i ? " 

í< Afcoi > óceA|\éi|\A > Óonncd > ó,ft4n m^f-dn-mnfce^f é." 68 

t)í a cMtt &~s u V A cAinnu a^ ucacu ctn^e. 

" 11ác 111AIC An f céAt ^tifv tÁn^-A 1 'ouuait) 1 n-^m. t)^ 
mófv An nÁine T)orh-fA x>Á $;ctiirvftT)e Sigte tjocu 1 ^An 
ftof > ooni/ > 

T)o ftedmntng T)onncAT) ^ntiAf T>e'n unticditt. 
T)'fÁn fé c^m^tt 'n-^A fe^f ^rh te n-Aif via ufvttcAitteAó, 
if 5femi Ai^e ^f av\ teAt-ttnge. 

" SeAX> ! f e&tt ! " An fdf e^n, " Sigte nA mt)ó fé ctÁn 
-Anocu. 1f 'rtiTXJ AifueAf a ctnfv fí uí teif n^ btiA^ó^n- 
cAifj. UÁ ueife -Anoif te n^ ctnT) fiúrjtónje. Seo, a 
rjtiAóAittí, uÁ coutAt) Sfífín im' cofxvifj ó fjeit im' 
f tnt)e 'f^ uftiCAitt. T\Á ftnt ^on fjeinu AgAifj a tAfjAfv- 
f-At) tÁtfi if ue^c T)om ? " 

T)o te^5 Tíonnc^t) tám Af mo gtiAttAmn-f e, if tÁm eite 
^f gtiAttdmn Se^gÁm ói^ó^ín, ^tif irueAú teif 50 uig 
^n uóff Aim, Agtif mife if SeAgÁn ÚAit^ín mAfv a fjeAt) 
t>Á rhAme cf oife Ar\ t)Á t&oo x>é. 

t)í Ar\ cú^rhAX) > oetcneAfj,áf\ ue'n Cofvóm Af fitifjAt 
aca ifuig ^^tif fmne-ne a^ j^fjÁit ax\ T)ofAf ifue^c. 
T>o c^it 5AC T)tnne ^mti é f ém a\\ a gtúmifj. 

U^f éif fATj n^ CofómeAó x>o tDÁit, bd gnÁtAó teif 
tioT)An r\A TTUfvfj a r\Áx> ; acu com utíif ce tf fjí ueifve teif 
^n ^cni^rhAT) T>eicneAfjAfv T/éifvig X)onr\CAt> 'n-A 
feAf-ám, if X)o ófvom a\\ otA^ón X)o c-df At> of cíonn An 
ctnfp. 

HtiAif a tA^Ann utnne ifue^c 50 uig uófvfwvirh A^ur 
cfomAnn Ar\ got fé if ceAfu x>o tmme T>e mtnnnuifv An 
uige, nó X)o tmrne T>e g^otAirj ax\ ué azá fé ctáfv, 
éifvige A^tif sfe^f ^tnt a ^óéAn-drh 1 n-Aonfe-Acu teif. 
1f oeA^ mÁ trí ém-ne ^5 ^ot a\\ tómwh Sigte riA mt)ó. 
Híofv fÁ^ fí Aon ót^nn r\A uiAit) ctm í a óAoineAt), pé 
ct^nn a rjí aici X)o cA^lteAX) iat) ^stif iat) 05. T)o te^n 
IDonnc-At) Tíe'n got at\ ipeAX) u^m^itt, ^cu níon éifvtg 
ém-ne ótm ^tnt teif. "O'féAó a \\a\o ifuig Af 69 
^ÓormóAt). D'féAóATMf A]\ a céite. 1f lonjAncAC nÁn 

pté-AfOATMf Af gÁ1f1T)e, ACC 1f T)ÓCA ^O f Alb nÁ1|\e OfCA 

-a teicéiT) a t)éAnAiri 1 "ocig av\ ctnf p. íluain T)o contuc 
T)onncAT) nÁf 005 ém-ne óun gtiit te n-A óoif if gtlfl 
fÁ^AT) -dn sot fé fém, *oo fCAT) fé. T)o 005 fé A 
óe^nn fiAf 'f avwa^. T)'ofCAt fé if *oo Tnm fé a f úite 
cúpt-A tj^i|\ no cfí, A^iif 4T)úD<Mfc " 5 01L1> ° 11A Cfúibímg 
úT) te céite ; Aj;uf 501UT) ha ptncímg út> te céite." 

TVféAó a fAib ifcig a\\ a ceite -acc ní f onn $;ÁiniT)e a 
bí ofvt-A ^noif, -dóc a riiALAifc. Tlíof tdbAin ém-ne. 
X)a t)óig te^c ^ufv vjuaIax) b^fb iat>. 

t)í pei5 v\a ^Cf e-Aó 'n-^ f mt)e a\\ fm-óe^óÁn 1 n-Aice 
-dn ómfp. TVeimg fi-fe 'n-a fe-AfAtíi. Ú115 fi fCdc-At) 
T)o n bf ac a bí Aifci fAn v\a ^ctuAf aici, ^suf ^f fi-fe 
"A póicifve bi$ f úg-Aig fme^nc-Aig, a t)iú5<<Mfe n^ n^tomní 
bfoLdtíi, nÁc ofc acá An c-éimge Ar\Á\\\X)e. T)Á mbéAt) 
•ornne Annf o 50 mb'fiú f e^f a cAb^if c Aif , T)o bamf e^t) 
fé av\ ce-dfb-dó ptifpíne-Aó oíoc-fA. T)o cmffeAT) 
biofÁn buióe 1-AóALt ofm fém cú a cuf av\ T)OjVAf A\r\ó6 
teif av\ fcuAib." 

t)í gtiocAf -An tfiATM fUALó 1 nDonnóAT). tui$ fé 50 
fíon-rhAic 50 fAib av\ bocún X)éAnzA A^e, if $uf 
b^ogLAó wÁ bé^ff At> fé r\A cofA teif . 'Sé fu*o a *óem 
fé, r\Á cAfAi) Af a fÁit, A^uf -An T)of\Af a b-Amc AílUC. 
TDífe^c if é 45 av\ noof Af TMompAig fé ifce^c A^tif 
ax>úX)AM(kz : " A^tif 501UT) n^ Sciticímg út) te x\-a 
céite." 

tlíof ceAfctn^ Aon m^ioe cfoif e ó T)onncAT) A5 ctif 
^n bAnnf.Aig aví\ac T)é ; if •o'imcig Aif f uAf An bóc^f , é 
fém 'f a óAp^ittín Af bo^-f oo-Af . 

LeAf-^mmneAóA AbeAX) pmcímg Agtif Cftnbínig a bí 
Af mtnnncif Sígte v\a mt)ó A^tif Af mtnnncif a fif, 
^tif n-á Sciticímg a bí m-Af te-Af-xMnm Af mtnnncif 
> OonncAT)A fém. XI. 
Ati ueme cnArh. 

" A Se^gÁm," -Afif^ mife le SeAgán "CAíi)%m, "if 
*oói£ tiotn nÁf mifce ^óúmn-ne beit A5 T>tit .AbAite. 
T)úbAif,c mo mÁtAi|\ tiom-r^ -^An a bett f ó-^óeif e^nn.dc." 

" pm 50 fóittín/' ^f feife^n. " Tíi feicim <an 
ge^tAó nA f tn'óe f óf ; béi^ó ^n f é ^e^t ^gAmn a\< hA\x. 
UéAn^m ofc fíof 50 x>z\ rciobót Thióít tlí SúiteAbAm. 
1f ^nn azácai(k ^5 *oéAn^m n^ cotfifidnn, if bío'ó ge^tt 
50 bftnt Se^gÁn tnó|\ n^ Ce^pAige Ann, AStif if 
10n5Anc.dc ^n fe^f fcéAt fiAnn^i^óe^ccA é Se^gÁn 
tllóf." 

13o otiAite^m^ifv fíof 1 *oce^nnuA a óéite. t)í avi 
fciobót te^t-tán ; bti^c^ittí ó^a ati ctnt) X)A mó aca. 

t)ÍOt> fOfC fOdt OfCA A bpíop^í A ^ÚeA^AÍ) Of COtflA1{\ 

vía fe-An-tMome, acz ^nnf o ní jtdib f cit ná e^tA f oim 
ém-ne ofCA, <A]$tif aw Áic nÁc móp ftítA fém. 

" Ca bf tnt *oo píop ? " Af f a T>mr\eACA tiomr ^. " Hi|t 
ii)eAfu;Aif f óf í ? " 

" tlíof ^óeA^Af," a^a mife, " actz ní béit) fí 1 bf^t) 
5^n "oe^fgAt). Cím CofnAí ^nnfo, if b^mfró feife-An 

T>eAZAC -A1fC1." 

" Ó, mo nÁtf\e é," AffA bti^c^itt eite, " nÁ ftnt' fiof 
^S^c nÁc ce^fc T)tnc píop cófftdim a t^b^ifc *o' ém-ne 
5^n í 'óeAfisAt) ^ótnc fém Af >octnf ." 

t)í e^gt^ ofmfA 50 mbémn bjteoróce ó'n T>roX)Ac; 
acc níofb é eA-^lA ha bfeoi^óce^ccA oa mó a bí 'om' 
coimeÁT) ó beit 45 ót n^ pípe, ^cc eA^lA itoirh 
m'-át-difv ; mA\\ bí' fiof A^Am 50 tn^it t)A mbéAt) 'fiof 
A^e mife beit ^5 ót cob^c 50 mt>A fe^cc meúf^ 
»óom é 'nÁ -A'ó-ajaca'ó n^ ^cocaí \a ttlómfé^f 1T1ó|\. 

70 7* 

" £éAó a\\\," Af r^ T)iAnmuiT) 0$, " nÁc é ah bosftdóAti 
é." 

t)í reifeAii 45 ót COtMC ó 01 fé t)ei6 mbtu\*ón4 
•o'^oif. 

M t>A ^óóig te<*c $un caitíti be^s é," AffA TMitcín eite, 
A^uf 50D Ain ^5 c<\nju\c a pípe fém. 

M An pÁifce bocc, if t>óca 50 bftnt b4tU\ice ^n 
cob^c nó-U\iT)in t>á goite t^r rcotb t>ó, a T!)iAnnu\iT) 

015." 

M 1f fe<4nn^ tnnc í a 'óeApsA'ó," ^|\f<.\ Se^gin r^i-ó^ín 
tiom 1 sco^n . " 11 í 5^*0 tunc ^cc cúptA cdfn^c a 
b^mc -Aifd, ^511 f pAi*oif if Abé HlÁif e A cun te ii-An^m 
Si$te." 

TMne^c AStif mé ctm iu\ pípe a ^úeA^sx^ cé ciucf<vó 
avi T)Of<\f ifce^ó 'wÁ feAn-'ÓtAfnuMT) n^ Otte, pÁipé^f 
'n-A LÁim A\^e 4511 f ]v\oc^\n a\]\ . 

M Seo," <<\n feife<\n tiom-f-A "ó if cú if fex\nn 'f 
if $;éine f-At)Afc, téig ^n pÁi pé^n fo tnnnn. Tlí 
fé-<\T)p\mn-fe é a leige acz te fotuf Aii U\e. "bo^ Ay 
yo," -Ajt feife^n te btMó^itt eite, " ^uf teo^ x>o'x\ 
gAfftm fo ftn'óe. 11 ít pAic te T)éxMi^m 45-Ac, if ní 
fe^nn a tmic beit 1 t>' ftiróe 'wá 1 T/f e^fAttu" 

> Oob , é^ccAc, A11 fe<\f pÁipé^n é fe-dn-TÍi^nmAiT). t)í 
beinc nó cnúif x>Á ctAmn c^tt 111 x\meinic<\. CuiniT>íf 
pÁipé-Af ^n-Att ctu^e 5AC fe<\ccmAin. X)a veA^ T)tnne 
'fA corh^ff ^n^óc 5-A11 T>ume éi^m a bxvm teif tAtt. Aw 
f<MT> if te^n aw C05AT) c^tt if be^5 cnÁcnónA T)omnAig 
a t&^&X) 5A11 tÁn cige T>e fn^ corhAf f &x\a\X) 1 t>ci£ ua 
Citte, a^ éifce^cc te fe.<\n a age if é a^ teigeA/ó 
av\ Bosion Pilot A^uf a% mínuigAt) ^n fcéit T)o'n meiT) 
nÁf CU15 A11 t)é-dftA. ' A cotfiAntA f^n fém if beA^ 
teicif a tA^A^ó AiiAtt 5^n c< C^nof cá f e^n-TDiAfmAiT) n^ 
Citte " a beic mnce 1 T>cúf nó nT)eine, pé f cé^t eite 
X)éAt> mnce. 7^ 

T)o bAiti§ a LÁn TDAoine ifce^c Af fÁtAib fean- 
> ÓiA]\niAT)A, fé^cAmc An mbéAt) Aon fcédt nu-At) 'f^ 
pÁipéAf, 1 T)cneó if 50 |\aio ^n fciobót tÁn 1 ^cionn 
CAWAitt 015. X)o ónoniAf fém ^n téigeA'ó. tlí fuMb 
^5Ain A|\ T)cúif acc T>f oc-f ottif ó comntib n^ fiúméif\t, 
-acc t>o ctnn fe<m- > ÓiAmnAiT) lACAtt Af *ótime éi^m 
comneAt eite a tAfAt>. T)' éifig tiom 50 mAic Af f^n 

AXT\At. 

X)o téije^f : — "1f oao^Iac 50 mbeit) co^aX) iwn 
-dn Pfuvmnc Agiif An ALdmÁm. UÁ Tmpif e n^ bPfwmncAC 

&S t)^5A1|\C -Afv ttíg Pf ÚfflA." 

" "b'féi^oifv te T)ia 50 bp AgAfj SAf AnA teA'úb ó tAob 
éi5in," Ar\r-A T)tnne 'f^ cúmne. 

" Hít bAog-At Aifti " Ar\fA T)time eite. " pmfAiT) fi- 
fe m^f iomÁnAit)e Af An ^ctAi^óe. pé f céAt é, cá fúit 
A^m 50 mben!) An tA a^ av\ bpfumncAó. Tíac cntiAg 
5An feAn-t)ónAí aca Anoif. 'Sé a ctnffeA'ó rmAóc Af\ 
Pf úffiA. t)f tnt Aon f cé^t eite Ar\n ? " 

O, 5^n ArhjtAf, acc f^n 50 f óitt, if bíot) f oi'óne 
A5AC," Ar\fA f e-dn-'ÓiAf mAiT). " UÁ ^n g^ffnn A5 
t)éAnAm a •óícitt if fib 50 téif a^ bftigAt) if ce^c Aif ." 

T)o cofntngeAf Afífc : — 

" "Oeif ceAf 50 bf tnt ^ac Aor\ x>eAor\ Arh 50 mbeit) T>tige 
ntiAt) 1 bfei'óm 1 nT)eife n-A btiA'únA fo, A5«f r\Á beit) 
ccat> feAfCA A5 ogeAfvnAí nA feifmeoifí a cAiceAtn 
AmAó, 'r\Á feitb a bAmc T)íob ^au fÁfAtri éigm a 

tAOA\r\TZ T)Ólb." 

" TTlÁ'f mAic é, if miciT) é," a^a T)time cíof 1 n-Aice 
Ar\ T)OftHf ; " acc if bAogt-dó r\Á ftnt ^nn acc m^if a 
ó^pAitt if geob^if f éAf ." 

" UiomÁm te^c, a btiACAitt," Aff a feAn- > ÓiAftriAiT). 

lt \\\A\r\ \X\ac giottA Cotm tTlóf bÁf 1 mt)Aite ÁtA 
CUAt Aféifv. t)í f é ^An beic Ar\ f ognAm te cAtnAtt, ^cc 
ní f^ib Aon comne te r\-A bÁf . 'bei'ó a ctnx) cAtm-An 73 

fé cúfu\m nA cúince 50 ce^nn cAm^itt vftAit. ílít ^n 
c-oigfe 05 -acc n^ óonnÁn^ó £óf." 

T)o fCATMf. 11í T)ubdinc ém-ne " StÁn m^n a n-inn- 
fce-A[\ é." ílí -oúbAinc ém-ne " tJe-Ann^cc T)é te 
n-AnAtn." Acc 'fé "oub^inc feAn-T)i Anm ait) : " ITlAfb- 
tnge^nn X)\a T)ume cun T>ume eite a tó^Ainc. "DíteAf 
cun r\A ITlAn^Án^ig a cun -df feitb ax\ cfeACcmAm f eo 
cug-Amn. X)é&*ó ax\ fifiAm Ar\n cun \ax> a c^iteám 
ayy\ac zá fedócm^in ó fm, aóz fUAin fé te^t-fcéAt 
éi^m ótin x\a noibne a cun a\\ At-IA." 

" A^tif cax> a t>éAt\r:A]\ teó -Anoif ? " at\ f a Se^gÁn y\a 
Ce^p^ige. 

" F^St^p 1 ™f ^ t>f uit fiAT) iat)," Af f^ f e-án-'ÓiAf niAio. 

" pé^c," ax\va bti^ó^itL t^f mtng T)e'n T)on^f . " péAó 
^n LAfftóc. 1f bAogtdó 50 bf uit ag éi^m cné temit)." 

Siút> ^m-Aó a \\a\Vj ifog, if \ax> A5 b-Amc An *ooftiif T)Á 
céite. t)íomAif 50 téif Amtng a\\ at\ mbót^f , if ^av\ a 
fiof a-£ ém-ne 1 ^ce^fc cá \\a\xj ax\ LAffiAó, .acc 5-dó 
T)tnne A^tif a ttiAifim fém A^e. T)úbAif\c T)tnne ^unb 
é ag ^CttApmAVA tlí CiofÁm a bí T)Á T)ógAT). " 'S T)ó, 
ní né," -Aff^ T)tnne eite ^cc ag £^1*05 tlí CtútiiÁm." 
" T\Ác T)Att atzá fib," -Aff ' ax\ cfíomAT) T)tnne, " nÁ 
feice^nn fib ^ufv 1 T)cneo age TDonnc^T)^ tlí tllAn^Ám 

AJZÁ AX\ tAffvAC." 

" 'Sé if T)óig tiom-f^," ^ff a SeAgÁn 'Ca\x>^ > \x\, " ^un 
ceme-cnÁm azá Ann." 

" Cax) a X)éA\\\:AX> ceme-cnÁm a beit Ann ax\ tzaca f o 
'btMT)Am ? " Aff^ mif e. 

"1 mbAifce^o bftut av\ ce<dnc«<V5 ^n n^Affún. Ueme- 
cnÁm ajzá aww ^aw Atrif^f. 1f T)óca ^tif ctiAtA wa 
XX\Ax\^Ár\A\^ f céALA ax\ xjá\v, if ^tirv *úe\t\eAT>Ax\ ax\ ceme- 
ónÁm a IavaX) te n-ÁtAf ." 

" CAitfimé T)tit f tiAf ,- A^tif At\ f cé^vt T)'mnfmc T)o 
"ÓÁit X\a t)fuiigm," Aff a fe^n- > Ói-dfvmAiT). 74 

" ZéAt\A\r\ o\\z f u-Af ," ari f eif eAt\ tiom-f-A ; ^tif f ti^f 
tititi 50 téif, acz An beifc fiinnéif a bí ^5 X)éAnAm x\a 
cotrifvdnn. 

" lldib Aon f cé^t nu-á'ó f^ pÁipéAf ? " a\\ ^a T)aiú. 

" Cat) if T)ótg te^u? " A]\yA feAn-'Ói^fniAit). 

" S X)ó, ní f e^TMfv ," -Af f<A T)Áit. 

" Ua fcé^tA <dnn stif c-Aitte-d'ó 1TUc 5 10 ^ A CoX)A 
1Tlóf tti-Af 1 mtO'tÁ-CtiAt Afétf, if m^f ^oeimntng^t) Af 
ax\ fcéAt zá ceme-cnAm At\ lAfAt> ^5 n^ irUn^Án^ig 
«Atntng At\ A^Ait) -An oge aca." 

" ]2éAc ^f fm Anoif , a TDiAfvtnAiT) ; nÁc aic -dn f céAt é ; 
Anoif TrífeAó a bí WA mx\Á gA r\Á*ú 50 bfe-AcAtAf ^n 
cóifce ^An ce^nn A5 ^AbAit fMfv ^n bót^fv íoccfv ac 1 
n-Atn rh^fo íia hot > oce Aféifv. 'Sé T)eifv fixvo 'nÁ 50 ftdib 
cAitiúifí SeAgÁm pitib ^5 5tti^ifeAcc teó ^o^ite zax\ 
éif bett a$ obAif 1 T>ctg itlicit a Cntnc. O m^c t>o 
fhicit^5 TJttt^o hAmeiftcA^n cfeAccrhAm feo ctigAmn ; 
if bí riA cÁititsifí ^5 AifneAn ctm a ctiUvit é^T>Aig a 
"úéAnAm 1 n-^m. T)eifv x\a tnni gtif óu-aUvi'ó nA cAititiifví 
fotfom ax\ coTfce Ag ^AbAit fiAf ó'n nT)f oiceAT^ íoccfvAó. 
t)íof-f a a^ Áice^m 1 gcommb n^ mb^n. Hí géTttfmn 
T)ótb m ao' cof, ^stif ní m^it tiom ^éitteAi!) T>o'n fcéAt 
^noif , acc mAt\ ATmbAfvc ce^n^ if ^feAnnm^fv ax\ f céAt é." 

" 1f 'miDó fvtiT> azá 'fA c-f^og-At f o x\Á ctnseAm 1 
gce^fc a 'ÚAtt, if ^An zt\Ácz a\\ ^n f^ogAt eite/' AffA 
fe^n- > Ói^fvmAi > o. 

t)í ctírvf^i^óe cAtnnce ^noif Ag tticc ^n córvfAim. 
Tlíof X)1£AT>a 50 fAib An f céAt 1 mbé-At ^a6 émne ; 
5-ac T)time A^tif -ó focfttgAt) fém ^tf, acz ^rhÁm An 
métT) feo, nÁf rh^rv a céite ^on x>a focfvtigA^ó aca, 
if nÁf b^ogAt gttfv b^m ém-ne aca ó'n fcéAt mtifvAfv 
ctnfe^T)^rv tetf . 

Seo m^f a óuAt^-f^ i^t> A5 ctif ^n f cétt cfé wa 
céite, — T)ob f e^f f 1 bf^T) n^ mnA ctnge x\á x\a fif : — 75 

11 Conn^c Se-<\g<\n pitib An cóifce -a^ Ati T)c*\ob ck\u 
•oe'n T)f oice<\T)." — " llíonO é <\cc <\n rc<\n-pinfiné<\n a 
conn^ic é." — " Connac tntdó-Aitt an ifnnif cift Ati cóifce 
1 n-^ice te te<\b<\-n<\-t)ó " — " fn-Ajtd mbévvó a tAp&\*óe 
-Agtif *o'fA5 re^n-Ce^nron an bóc<\f, if é 45 ce^cc 
Ab-<\ite ó cig v\a Cuoife, *oo fciK\bfAit>e "oe'ti bóc<\n 
é." — " ''Óe, 5j\e<<voA > o ótn^e, an f e<\n-f c*\oc<\iue, ní 
ófei'Ofe^t) ém-ne -<\n finmne gt<\n ó fe<\n-Ce<\ufon. 
t)n^\on a bí ótca ^i^e." — " A^tif l4fu<\c 45 ce^cc ^nuC 
^f -dn ^cóifce & cmnfe^-ó néilcíní it/ fúitit>." — " Cax> & 
bé^ff-At) 'oo'n cchfce beic at; 5<\bÁit ^\n bóCvMf út), 
if ^un cu-<\f 1 mt) , t<\ , CU<\c a f m\if An fe<\n-buAó-<\itt 
b-Áf ? " — " t)'féiT)in ^un k\u]\ fé m<\|\ Accuimge -<\n giotta 
-au cóifce jkvó<\uc *o'fÁg<\it dji ah mbc\ite fuU\n Áfvouig 
fé teif é." — " X)a móu te nÁT) é Cdtnatt ó fm ; níou 
T)e^c<\in é f^fAin Anoif; b.\ tfiAtt teif m^U\inc cigif 
a T)é<\iK\iii te fean-áigte." — " X)o cu<\U\c<\f c^oine-A*ó 
cnn-<\igúiéitex\c 1 n--<\ice An -Ác<\, c<\ fe-Accm-ain ó fin." — 
" tlí cueiT)fmn é. Vlíou te^n -<\n be-án-rroe te mtunncif 
tTl^ic gitte Cox)A ó •ó'ioinptnge-A'OAf. 11u<mu~ T)o 
cuéiseATMu <<\n feAii-cueiT)ex\rii, *oo cuéiv; x\n be<\n-fiT)e 
nvo-f-An." — " CÁ bfiof T)inc n<\n iompuig feif e*\n if é -<\£ 
f^gAit bÁif? 'b'ftnuifc T)ó }v\5^\fc tVfdgÁit cu^f 1 
111 "DVá Cti-<\c." — " t)'f éiTun ^unb é -<\n t>óccuiu a bí 41111 : 
cu-<\U\-r-<\ 50 f^\ib T)tnne 615111 'n-A tuige bfeoiT)ce coin 
<<\u -<\n T)UutU\ig " — " Híonb é 'nÁ -<\n f -<\$-<\u c acc corii 
be><\5 ; -<\n T)óig te-<\c r\Á 11-^1^^00' ha cÁitiúifí -<\n 
T)occúif. 'Se An fe^n-giottA fém a bí ^tin ^uf av\ 
fe-An-bu^\c^itt 'n-<\ cóifce A^e." 

& teicéiT) T)e ctifi^\m níof cuAt-dc-<\f uMtfi 1 T)cig 
cóffAim, ^uf ní fiof cAtom a fc^\T)-<\T)-<\f . 11í u<Mb Aon 
t-A^ug-át) -<\f -<\n 5c<\mnc -A^uf mif e a^ f-Á^mc cige -<\n 
cóff-<\im. 

t)í fé T)eiu e^\nn-dó 'f-An oit)ce ^uf mé fém if Se^g-Án 7 6 

í\\it>5Ín Aguf CojuiaÍ A5 ue^cu AbAite ó n T>uóffAm. t)í 
a\\ ge^tAC iw\ fui'óe, if 5<<\n f^AmAtt 'fA fpéif. T)o 
gtuAife^tnAij\ An cotfm^Af foif. Tlí fAib fonn cdmnce 
aj\ ém-ne A^Amn ; acu ní t>ói$ tiotn 50 f-dib e^gtd 'tU 
uAi^ne^f ofAmn. 'Sé if mó a bí A^dm-fA Á cun uné 
n<\ óéite 'nÁ ^n Cóifue ^An Ce^nn A^uf TlfUc QoWa 
£ox>a if cá mbeiT)íf A5 T>ut. 

"O'fÁ^Am^if pÁifcín 11-A opotf aó aj\ T>u<dob uiaj\ T>mn, 
if oíomAif ^5 X)éA\\Am Af Lo^-An-Aiffmn. Áiu ax\a- 
tiAi^nedc a\\ ^ax> if eATj to5-An-Aiffmn. tlit Áic níof 
tiAi^mge r\Á é 't-a pAffóifue acu gUMfe-'n-Ue-Amptntt 
A^tif X,eAbA-nA-X)ó. T)eiftí 50 bfeicuí rpj\iT> A5 Cfoif 
\,eA\)A-r\A-t)ó. T)íf eAó A^tif fmn-ne A5 x>éAnAYh At\ ^05- 
An-Aiffmn t>o cuAtAmAif ax\ cif céim At\ ax\ T>uAob eite 
•oe'ti tos- Tlí feACAmAif ém-ne, beo nA m.Afb, acu bí 
cifcéim avi T)ume Atin, gan AtfifiAf. t)í lAnjtAcu beA^ 
T>e ceo 'fA tos of cionn iia 5^ A1 f e - ^ fCAT)AmAif. 
Tlíon tAbAif ém-ne A^Amn. t)íof fém A5 cuf fu-df- 
■Attuif T)íom. pé juiT> a bí Atitt, bí fé A5 ue^cu 'n Áj\ 
T>ufeo. 1 ^ceAnn u^mAitt óe^pAf fém 50 bfe^cA 
fAtriAit tfióf A5 ue^cu AmAó at- ax\ ^ceo. X)Á bfAg^mn 
ax\ X)omA\\ móf ní féAT)fAmn coffuige, 'nA cof tiom a 
bo^AT) cun \\eAtA. A5 T>ut 1 ttngeAT) a bí an f aúac if 
é A5 ueAóu 1 n-Aice tmn. 

"if T>ei > oeAnnAc T>Aoib-re A5 ueAóc AbAite," At\yA 
m^AúAif, mA|\ if é bí Ann, A^uf é A5 T>ut Af ^n 
T)uóf jVAtfi, mAf bA gnÁúAó teif, 1 r\x>e^eAX) r\A n-oi'óce. 

" Tlí bf tiAifeAf a teiúéiT) T>e f5Annft<vó ó f u^a^ó mé," 
Aff a CofnAÍ, A^tif fmn a\\ a T>uAob eite T>e'n JtAife. 

t)í at\ coiteAó A5 5tAot)Aó A^tif fmne A5 ^e^u^ ax\ 
uige. 

" SeA > ó, ,, AffA Se^gÁn ÚAi-ó^ín, "ní beit) Aon UA15- 
ne^f ofm-fA A5 T)tit AbAite ^^01^,^ A^tif "o'imti^ Aif 
AbAite Af f oT)Af . XII. 

An csoCruvro. 

" 1f t>óca," A\\yA m'ACAin te m' rhÁc^in m^iTie-dn lAe 
r\A foc^iTíe, "50 mbein a^ *out An ^n r-oót\AW." 

,< t)éxVO 50 T)eimin, te con^n^m T)é. t>A món Ar\ nÁine 
'óom-fA 5^n *out At\ focnAit) Óigte. fteit) Ar\ cAp-dtt 
A%AZ, 1f > oócA. ,, 

" Ó, beix), níon mifce t>uic beic 1 c-uttmúgAt) 
pem. 

" geAtt-Aim-fe t)uic r\Á béxvo-fA 1 bfA-o. Tlít pioc te 
X)éAr\Atf\ A^Atr\ acz mo bfó^A if mo c^nóp a cun onm 
^giif mo ctóc^ a c-AiteAm Am^n onm. ,, 

r< t)eit) An cApAtt ^téAfCA A^Atr\^ ^ce-ánn cAmAittm/' 
At\r-A m'AtAtx , if T)o t)ún fé av[ teAt-x) ot\Ar- r\A t)iAit). 

" & Cáic ! nó a Y\óx\a \ r\ó a ttlÁine ! nó pé Amm ajzá 
onc/' At\r-A mo mAcAin. " 1£éAc cá bf tnt mo cAit)p. TZÁ 
eA^tA onm 50 bftnt fí r\A ceinc. péAó a bf uit fí 'f a 
c-fíonÁn. Cuin ax\ c-iAfAnn 'fA cemit) — A^ur, a 
Óédmtnf , fé-dc ca bftnt av\ bion T>eAn<5 — bnorcuig onc, 
n^c onc acá at\ teifce ! t)eit) c-ACAin a^ ^tAox)Ac onm 
Cím 50 bf tnt av\ cdp-dtt f e'n T>cn ucditt A^e." 

" thtAit AmAc" Af fife tiom-fA " if AbAin teif ce^cc 
ifce^ó, A^tif Y\at:a eite a cun 41 n'. X)a nÁin e f ao^aXjca 
*óó T)tit At\ f ocn A1T) A^tif An cÁibín úx> Ain, acc if cumA 
teif cax) a ó^iceAnn fé." 

'Sé if mó a bí tiAici 'r\Á te-dc-fcédt cun moitte a cun 
Ain, 1 >ocneo if 50 mbéAt) a cdit)p cóinigce 50 x>eAr- 
A1C1, ^stif í uttdm ctin bócAif . 

" "Gá f é com mAic A-gAio-r-A ce^cc Unne," ^n f a xn'AtAirx 
tiom-f^. " t)A m^ic tiom-fA 5-AbÁit fi^f a^ féAc^mc 
Ar\ fein At\ Ar\ mt)Án-CttlAm. ,, 

77 7 8 

^O'fAruMiuMn teif ^n focn<Mo tu^f a^ ^eACA^n rjótAin 
1 n-v\ice te LÁitneÁn ^n ítmnceAt). 

t>«dinc|tedó bocc a oeAt> Si$te n^ tnt)ó, Atz o\ f ocjumd 
^nA-móf aici. t)A iJóig tiom fém ^ufv tfió *oe fn^ mnÁit) 
r\Á oe fnA fe^fuMb a o'\ Ann. t)í ceAtfWMA fe^n fé'n 
^comfuMnn, toeinc a^ cof.dc A^uf beifvc tiAfv. tluAin 
a rjíot) ^n beinc tofxMg ctnffeAó téi > óeA > ó beifc fe-dn 
eite ifcedc tiAfv, A^uf An beinc ciAf\ téiTHf cun cof A15 
1 n' aic n^ beifce eite. SiubAt n^. mnÁ 1 noi^Mt) n-A 
bf e-dn a bí a^ lompAf nA corhfumn, ^ac be^n aca A^uf 
cAipín a ctócA Ani-óf Aifvti A5 ctúOAó a cmn. T)Á mbA 
T)ume 05 a X)éAt> 'á cuf, nó AtAm nó tnÁtAin ctdmne 
oéAX) tiA mnÁ a^ ^ot, A^uf b'féioin cu\x> x>e fr\A 
f e^fvAib, acz ní jtdib ém-ne A5 got <df f oófuMT» Sigte n^ 
mt)ó. 

" t)a rhAit liom-fA/' -AffA mo rhÁcAifv " cAtriAittm a 
fiutjAt te coif An óui*\p ; 'f e 1 f tugA if ^Ann *oom a 
*oéAr\Am" A^tif TMtntig Ainti te coif r\A mbAti. 

" t)í T)^ome 1 *ocfvucAittít) ax\x\ A^uf x>Aome a% 
coifi^ócAóc, A^uf 5^n x>e óúnf-Ai , óib cAinnce aca acz 
t>Áf 1TIA1C 5iottA Cox>a. 

" ~Za f é com m^Mt a-^az f uiije f u^f ," Afvf a m'.dcdifv te 

T:At>s pitit>. 

" tlí pú *oom é .dnoif/' ^ff ' An fe^fv eite. 

" Corh-'úíot a fAg^Mt) ofc, A^uf bA rhófv An ní ijuic 
tjo cof a beit ue'n bótAfv ^guf ^n bnot^tt azá ^nn." 

" t) , féi > oifv ^ufv fíof t)uic fin. A' bfuit fiof a^ ém- 
ne c^t) uufjAinc "Oonnc^ij tl^ ITlAn^Áin ntuif uo 
óuAtAi^ó f é f céAtA An tMif ? " 

íf tlí féAOAfv, acz 'fé ^oé^fvf^Mnn-fe ^ufv siofvtW ^óume 
CArjAif X)é 'r\Á ay\ uof Af ." 

1 'Sé ctoifim r\Á 50 bfuit beifc f^of ^5 ueifiug^t) 
at\ cuAmA 'n-A cóif ., — te tie^tA 50 mbéA > ó Aon bfuum 

ATWiAf A^." 79 

" D'féi-oin" nán ifiifce teif -dn bjtAon AtitiAf ai;\ 
re-Afc^." 

11tiAift t>o ffOTf cednn tu f ocr Aroe t)ói€ftifi iia 1TU|\b 
t>o te^At) An comn^ -df ctdit)e att Oóc-dTf, fé 11M f A 
te-A^cT 5^c comn^ eite. 

'Sé Ue-dmp-Att a' CnocÁm noiti^ nA Cu-AtA, Aguf if 
^nn *oo ctnneAX) Sigte nA mt)ó. U-Á fdttdí -dn c-fean- 
ce-Amptutt 'n-A fe-df Am f óf ifcig 1 tán iu noit^e, A^ur 
ce-dmp^tt eite -ónn teif, ce-dtnp-Att gAlfo-A 1 ti-^ice -<m 
cfe-An-f ocnmg. U-Á bócAn f ocatj\ f\éi*ó A3 T>tit ifce^ó 
ó'n mtoóc-An món 5:0 T>d T>onAf ^n ce^mptntt út> ; -dcc 
mÁ zá ní n^nn g-At)^nn -Aon cf oón att> -acc f octvAiT)í ti4 
nj^tt, A^tif if fó-t)e^3 T>íot)-f^n \& pdffóTfce. Tlí 
ttAtgTríf -<mn. tDíonn TAó-Att onc^ Tmt Tfce-dó c^n 
ctAi*óe av\ tóóc-dTf, &S U V fti-Af t)óitfín n^ TTUnt), if 5^n 
^e^cA Af -don ce^nn "oe'n tjóicnín tro 

"LeA^cAf -dn óomtt^ ^jt ótAróe -<\n bóc-dif. Uéi*óe>Ann 
nA T>-dome ifceAó c-djt ct^T-óe. AnT)UTge.Ann fTAT> teo 
av\ cotiin^ f tiAf An feAn-t)óiC|tín, Tfcedó c^jt fcn^p-d tiA 
ttoit^e. Utt^^nn fT^T> cttjtdf món-T>cíompAtt au 
c-fe-dn-ce-dtnp-dTtt, -d^uf te-d^Ann f 1-0*0 aii corp -djt c-dot> 
n-A n u^g^ 'n^ 5cmfce-A|t é. 

t)í -ó tÁn T>-dome nÁn cAmig if ce-dó ó n mbóc^f ; -dcc 
&r\ méit) -a cÁmi5 t>o f cAtpe-At)-A|t -djt f uatt) v\a jtott^e, 
5-ac T)ume -dn tiAig & t)ume fém. Caic ^ac mune -dc^ é 
fém Af a gttimit), -d^ttf t>o cuin P-droTn if At>e TDÁTne 
te n-An-dm-An n^ mAft). Cfom cuit> aca A|t got — be-^n 
^nnfo ^5 cAome^t) -a fif, be^n eTte -d^ cAome-At) -a 
ct-Amne; teAntjtniDe 05A 1 scúmne eite -A5 ^ot 50 
f tnge-dc -djt tiAig -A mÁc-An ; t>o f ciob &r\ fi-Aóf tif u&t& í 
CAmdtt be-ds f oTtrnf fTn. 1f be-dg fe^f & t)! ^5 ^ot 50 
Ti-átvo, acc t)o conn-d,c T)tnne nó beTfc, Tf t>o tj-dmfexvó 
fé n-A T>eófA ó f v\a ctoc-ATt> 5tAf & oe\t -dg éTfce^cc teo. 
T)ó t>^m fé n^ T>eofA óm' ftutTt>-fe. T)o c^fdf -df mo 8o 

fÁil, Agtif t)o bo^áf awaó uaúa, nó tp AtíiUvi'ó a bemn 
fém 45 ^ot f-AjtA f atm. 

CtiAit) móf-ctnT) T)^ome &§ féAóAmc ctMtriA 1ÍUic 
giottA Cot>a. TOua\y\a ^n<A-mót\, -An-A-bfteAg a oeAt> at\ 
zuA\r\A tro. "Óí beifc fAo\\ Á 'óeifiugA'ó. t)í te^c ^n 
T)otunf at- Áic ^stif ^n cn^m-A of cAitce. T/fé-Aó^f f ém 
ifce^c ^n T>otv4f . tlí tuvib -don f onn ofm *out níof pA. 
Conn-Aó v\a corhf Amn ifctg f ínce coif av\ f a\Xa, cfí cmn 
aca of cionn a óéite Af zaoo, AS^f *oá c&dnn a\k ax\ 
thzaoo eite. An f^of a bí 45 obAif ifag, ní ttAib 
^ t)óúAin fottiif A^e. X)o tAf fé comne-At. t)í ^n 
c-uif ce -45 púfCAt) ifue^c cfé fn^ f^UU.í'b, i^vo ctút)- 
tngte te fn^f tiAt, ^gtif púcáí peitt ^5 fAf -Af n^ 
ctoóAib, tn^f a oéAt) cttiAfA A$ ctoi^eAnn. T\a corh- 
tuvmn a bí ttiAf, bíotMf te^t-tobt^, a n-ótmAit)! ftiAt) 
te meif^, ^Stif ctútíi ti^t a\\ at\ At>mAX> > ot\eoi > oce. 

Conn^c ctoi^e^nn móf ifag -<mn, A5Uf> X)A^\ tiom-f-A, 
é a^ ctif n^ fút ufíom. t)í ITIoUvo t)eit\ce n^ n-oiT)ce 
-á]téi|\ im' ceAnn. T)o bí fé m^f a oéA'ó ceot im' 
ctti^fAib. : í 

pédó ^n CeAtltl if 5-dti Alltl 
Acc A1U r\A Stít, 

péAc ^n T)tiAniiT)At mAnnuAc X)eÁKr\Ac tiT)— 
péAc, ce neArhAii, ce uexvnn, 

Cé Attnnn Utí, 

beit) tío ceAnn s^n Attlf^f 

lA m^f S1ÍÍT). 

1f t>óca 50 f^ib i<AfttAcc *oe cot>Ia > o ofm c>Af éif 
ÁitmeÁm r\A hoi^óce Aféif. t)íof t)ífeAc m^f a oeA*t> 
T)time ^5 uAi'óbfe^m ^tif mé a^ fé^óAmc av^ 

A toi^e^t f úx> f ottAtfi, 
A^tif ^n cf úit 'w-a cfé. 8i 

"T)o b'fe^fn tiom-iM," ^ff^ ati *ouine ^n <m T>cAob 
ti<Af tríom, "-a beic ctinc-A fíof \a c\\é x\Á mé a fÁCAt) 
irce^c 'f^ of ocf-Aó of u-Af úT). ,, 

T)o pt\eAb-Af Af mo c^it)Ofe^m. T^féAc^f amce^lt 
omn. ÍH ^n fót) T)eine4nnAó a\\ ti^ig Snigte n-A mt)ó, 
TMome a^ <a n^túmio món-T)cíomp.átt n^ 11-1^54, ^Stif 
^ome Ag 0054*0 ótin fiuo^it -áb-Aite. T)o gtiMife-df 
onm 1 t)ce-ánncA n^ cotm eite. 

t)í f-Aife ^n ce^mptntt avi oiT)ce úT) a\\ Snigte tu 
mt)ó. XIII. 

tvmrice. UfUcnón^ t^e wa focf^it)e, cé otMitfe^t) Ateic 
ctig^mn ^n bóicnm ^cc UomÁf 'ic Ce^nbAitt, ax\ 
beiT)tioT)óin -Ab^r A beiTHín fé n'of c<vit Ai^e. t)íoT> 
fÁitce 45 ^ac ém-ne noimif : óíoT) f Áitce 45 n^ mAT)f ^íb 
f ém f oimif . t>A T)óig teAC ^tif av\ túcÁit a bíoT) ^ca 
címce^tt Aif , 5ttf T)e mtimncif ^n age é. 

Tlí feATMf a f Aib fiof ^5 ém-ne é beic a^ ccacc, acc 
if T)óc^ 50 bre<AC-Ac^f é ^tif é a^ xtéAnAm A]\ C15 
tía ScAince. pé f céAt é, níofb ^ax>a t>ó ifci^ ctm ^tin 
btMit TDtnne t)e fn^ com^ff^n^ib ifce^ó, ^tif Tmme 
eite, -Agtif T)tnne eite. 1 gce^nn tiAif e a ÓU115 c-Af éif 
vía 5féme a T)tit fé bí An cifcm teAt-ti.n. 

T)o t-Ainn^ UomÁf ctnge a beiT)tin. T)o cnom fé ^f 
f emim 50 bo^ f éiT) Af T)cúif ; T)o te^n ^f -An ^ceót f ayi 
^f f e^T) c^m^itt 015. T)o f emn f é " Cáitín T)e^f 
Cntn > óce n^ mtoó/' "An tonT)tlb, ,, Agtif "An t)UACAMlm 
11t1A > ó. ,, 

"Scáoit ctig^mn 'An Cáitín X)eAf T)onn/ " Aff-A T)ume 
éi^m. 

F 82 

" Seo t)Aoil> í/' A}\rA comáf 50 pfáf. 

Ctnf " An CAitín T)e^f T)onn" n^ cof-A a^ bo^At). 
Iltofb f?<<voA 50 fiaib ceAt|\A|\ Arntng at\ ^n úftáf ; 
beifc fe&\\ A%ur beifc b^n. t)A v óeAf steoiftce 
nA fmnceoifí iat>. ílí fe-ACA-f^ fiAtti ná ó fm fmnc- 
eoifí ao feAf|\ x\Á íat>. tlíof teiseAtMf btutte T>e n 
óeot mit cAffc^ g^n btntte a btutA'ó ^jt An tífLdf, 
nó cof éi^m eite oifeAttinAó a bAmc Af cof teo ; 
^5 t1 f tiíofb Aon oazax\á\X 'x\Á poc-ténrifvig a bí aca, 
acz fmnce ^teoi^óue, ^aXAx\za, cof-é<yocfom. 'Sé 
T)éAr\v.A > o ém-ne a rjeAt) ^5 féAúAmc oj\ca, nác a^ 
obAif ax\ fAttiAm Agtif a\\ fttiAfAtt) a bíot) nA fi|\ 
úx>, bíot)Af com cof-éA^ocfom f-An, ^gtif nÁc ^5 
fCfAc^t) te btiAib if te 5-AttmAib, te mticAib if te 
bAnbtiíb a bíot) via cAitíní út), if 50 mbA *óóig te^c 
ox\tA nÁ fAib T>e gnó aca ó tti-di'om 50 notóce, 'wá 
ó Lti^n 50 S^tAjtn acz a^ fmnc&cvú. 

tltiAif t)o bí p^f fmnceAt) T)éAncA A5 5AÓ ém-ne 
^o fAib fé 'x\a cof Aib, " Seo Anotf a btiAóAittí 'f a 
óAitíní," ax\va m' AtA\x\. "if mtcit) t>aoiX) betc ^5 t)ut 
AbAite m Amm X)é." 

" t>eiT) ot'óce eite A^mn te con^n^m X)é," ax\va mo 

'ttlÁCAtf , A^Uf X)0 bí ÁtAf OX\tA £0 télf. 

" Cé cá te X)' coif-f e, a CAic ? " a\\ f -a m'^cAtf te 
CAitín ^níof ó pÁifc $Afb. 

" TZa Y\óx\a Uac A^tif a X)eAx\X)x\ÁtA\x\." 

"TZÁ 50 mAic. Hío|\ mA\t tiom cú a beic A5 T>tit 
AbAite sax\ T)tnne éigm te T)' coif ótm cú -a cof ^mc ax\ 

AV[ OpÚCA." 

" Tlí xjAo^At 'onmn fpfm n^ pticA Anocz" Aff' ay) 
CAMm. 

" Aóc f eAóAm At\ cóif ce sAn ceArin" AtxfA Za*ó^ 
X)r\eAc. 

" T)itic a%az f ém if x>o cóif ce ^n ceAnn" at\va 83 

HÓfA ÍMC. "ílÁC ÁX)\fiA\\At 1K\ fé<VOfÁ ^AII é tAffAC 

ctigAmn ctin eA^t^ a ctin ofAmn." 

" Tlí b-aojAt mnc é atiocc, a Hón^ ; cá ctnnfe a\\ An 
5Cóifceoin 1 nx)\A\X) v\a mAnctngeAccA a tti£ fé x>o tíl-AC 
^iottA Cova ^n oi*óce pé ■óeijte/' a\\^a T)tnne eite. 

"StÁn -ADAite >oAoib," A\\yA m'AtAif, if iat) 50 téin a^ 
^tAn-dt) teo 50 néAT>cn om, Aen eAc, seAt-JÁiniceAc. 

"Seo Anoif," Af\ feifeAn, A$tif An T>onáf T)úncA Aige, 
"ci fé com mAit A^Ainn An Conóin a nÁ*ó, if beit 
A5 T)tit a co'OtAt). 1f bAogtAó 50 tnbeit) cot)La*ó An 
Ó111T) A^Amn Af mAiTnn." 

t)í co^olAt) Af ctnT) A^Ainn Agtlf An Conóm T)Á nÁt). 
T)o tÁini^ mío5 An ConnAÍ 1 tÁn a *óeicneAbAif, if ntiAin 
t)o tÁmi5 mo > oeicneAbAn-f a : "An 1*0' cot>Uvo acaot ? " 
AffA m'AtATn tiom. 

" Ó, ní ne><vo/ , -Af f a mife. Jo mAitit) T)ia t)om é. 

T)ob fíon t)o m'AtAin é ntiAin ax>uoa\\\z fé 50 mbéAt) 
cot>Uvó ofAinn a\\ mAiT)in. t)í cot)Uvó A^tif teifce 
Oftdmn A5 éifije tÁn riA bÁTneAó. CtiAtA-fA mo mÁtATf 
A5 cdmnc iT)if cot>Uvó if tnnf cacc T>om. 

a ^Á5 An ^Affún boóc n-A ttnge 50 fóitt: if t>óca 
50 bf tnt ctnff e a\]\" An fife. 

^éAc! Af fAn AmAó ní féAT)fAmn néAt a cot>Uvó. 
T)Á mbeT > ófT > óe &§ cAtAnc onm beit Tm' ftn'óe bé<vó 
coT)Uvo A^tif teifce t&\\ oa\\\\ onm, acc ntiAin a o\ ceAX> 
A^Am f tnneAó triAn a fAbAf, if 50 mbA 'óóTg te T)tnne 50 
mbemn im' cnAp cox>lAtA An a nóTtneAc, if AmlA\?> 
a bíof cotfi nAibiT) te ^eAtbAn. T)ob éi^eAn T>om 
é 1 F 1 Se; bíof ctnffeAó x>e n te^bAiT). 

t)í ax\ bei^óteATíóif n-A ftn^óe fomAm. An cé bíonn 
fmbAtcAc bíonn fé fcéAtc-Aó, A^tif fe^f fmbAtcAc, 
fCéAtcAó a oeAT) UomÁf 'ic Ce^nbAitt ; acc mÁ b'eAt>, 
níof bAogAt 30 ^ctoiffi^óe Aon T)foc-fCéAt tiAi*ó. 
tlíof ctiAtAtAf é a^ cfomAiiDeAcc 'r\Á a% cút-óAmnc 84 

ax\ tunne eite. Ilíon cu&l&t&x* ^vi-Atni f ocat bofb axx\ac 
Af a bé^t. 

"1f T)óca," «dff^ m'-Ac^in teif, "50 bf-anf-Aif ^nnfo 
45^1 nn ^noif 50 ce-Ann cúpLA LÁ." 

" 'S T)ó T)o ge^tLAf, cAm-Aittín ó fm, oit)óe a cAb-Aifc 
T)óib tAtt Af ax\ T)UuttAig. T)o CAfAt) ce^nn x>e rn-A 
bu^cxMttíb onm if mé a^ ce-dóc -Annfo mT)é, if b'éi^e^n 
■oom 5e.AtLAm.Amc T)ó 50 mbuAitfmn ifce-dc ctic4 
cfÁtnón^ 'nTmi," Aff.A UomÁf . 

"1f móf aw cnu.Ag fAn," -AffA m'-AC-Aif. "T)o 
ctnfeAf-f a fiof ^f pÁipé^f a\\ mAiT)m mTnu, te fúit if 
50 xwbéAXt fCéALá ó'n ^co^At) Ann." 

"HíL teige^f .Aif Anoif. Tlí LeomfAmn Ag.Ai'ó a 
zaoa\x\z oft-A Afífc m>áf^ mbemn com mAic te m' focAt." 

" Acc f avi 50 nAimfif T)ínnéif , if bíot) ^f eim bí*ó 
asaz. tlí fAib -a teicéiT) T)e pf Acaí fi^rn A^Amn A^tif 
cá 1 mbti^T)nA. Ce.AncLíní pLtnn ife.<ró iat)." 

" go méAT)tngi > ó T)ia pfAcAí if ptún ctigAib. x\cc 
co^Af ! fé CU5 ^nnfo mé 'nÁ fe.AC.Amc -An LAb-Aff-Á" teif 
aví f-A^-Afc T)om. t)íof fém if T)i4fmAiT) 5e.Annc.Ac A5 
bx\A\t -Af f coit nmnce^vó a beic ^itin cti^f Annfo a^ 
Cf oif r\A SeAn-Ctti.An.Ac. THof m.Aic tmn cAbAinc fé'n 
ob^if s-án ccat) T)'f,Ág.Áit ó'n f^g^fc pAffóifce." 

"Uéigif fém ctnge ^tif geob.Ain ax\ ce-AT). £ti.Aifif 50 
mmic ce-dnA-fém é, AS^r ca' x\a tAob x\á f A/gfÁ Anoif 
é ? " A\\yA m'ACAif. 

" tTlun a mbéAt) 50 bftnt e-A^LA oftn x\Á béA/ó ax\ ee.AT> 
te fÁg.AiL a^axd, ní bemn T)OT)' bo'úf.ATD-f.A, 'gá 1-Aff.Ai'ó 
of c T)tit .A5 cfi^tt -óf An AtAif Sé-Amtif ." 

" A^tif ca' x\a tAob 50 mbéAt) e-á^t-A ofc-f-d? THof 
cu-At-A-f-A ^tif t)emif ém-ní a? ax\ ftige ó bíf -ánnfo 
ce-dn^." 

" VÍ\u\\a mbé-At) ém-ne -dnn acz ax\ feAn-fA^-Afc ní 
oéAt> pioc veA^lA oftn ; -acc ctoifim 50 bftnt ax\ 85 

f AS-Afc 05 Ar\A-*o^Aw a\\ jmt). Tlí mAit teif f coiteArm-A 
fvmnceA'rj, if ní mAit teif r\A T>Aome 05A beit 45 imifvc 
rjÁifve cfAtnón-A T)é T)otfmAig. Anoif, if nó-mAit azá 
'fiof A^Am-r-A 50 bftnt Árvt)-me^f a^ ^n Atdin 
SéAmtif oncf a. Tlít xmrne 'f^ pAffóif ce 5tin mó teif 
é nÁ tú fém, a.-^a^ cÁim tÁn T)eimniceAó mÁ cá" ^n 
ce^T) te fÁgAit 50 tjf Ag^ifv-f e é níof cúif ce v\a ém-ne 
eite." 

" t>'féiT>in 50 fjfeicfmn av\ f A^^fc 1 mrjÁifeAó nó 
Arr\Ar\AtAr\, if mÁ feicirn IaX)A\\^ax> teif," Apr-A m'AtAin. 

" 50 fjfÁ^-Ait) T)ia x>o ftÁmce a^ac," Aff a Uomáf 50 
TmtfvAccAó. 

TltiAifv a cÁmi5 Aimfif Trínnéin A^uf An gfi^n fiAf 
t^n í)mn CAeneAó, bí concÁn món pnÁcAí cnoócA an aw 
T)cemiT) A^tif An concÁn An ffvitióAiT). 

" Uéigin AtnAó/' Aff a mo rhÁtAin tiomf a, " if ^tAOT)- 
Aig An n^ fin." 

T)o gtAot)Af Ofc-A. T/ffve-dsATMfv mé. T)o fc^At) 
n^ pjtácAí ^m-Aó Af rjtnfv^oeoi^. T)o ctnneAT) tnfce 
r\A bpfÁCAÍ tAfmtng T>e'n T)OfAf, A^tif t)o fÁ^At) 
n^ pnÁcAÍ Amtng cAmAittín ctm tei^mc x>o n tiifce 
fitte-At) AfCA. T)o ctnneAT) ^n btiinT)eó5 ^tif r\A 
pnÁCAí tti^f coif t\a ceme^t) if cax>ac ^t^n AntiAf 

OfvCA. 

TltiAin a t^mi5 r\A fin oibne ifce^c t>o ctnneAT) 
éAX)Aó ctÁin Af ^n mrjófvT). T)o fti$ n-A fin ^feim a\k 
atí éAx>Ac ctÁin, Tjtnne aca a\k ^ac cúmne, te H-e^tA 
^o^uctncf eA*ó aoví pfAcA Af ^n úftÁn ; AStif *o° c<viteAT> 
nA pfvÁCAÍ axwac A-jt An mbófvT). 

t)í m'ACAif A5 ce^nn An rjnif x>, A^tif An rj eiiJteAT) 01 f 
Af a táitíi *óeif. T)o tAifng 5AÓ fe-Af oibfe a 
CAtAoif f tísÁm ctn^e if x>o f tntj if ce^ó ótm rjnifT). t3í 
cÁfc rjAmne fveArhAn of corhAifv ^ac nT)tnne, A^tif 
me^fcAn ime i*oi|\ 5AC Aon beifvc aca. t)íof fém if 86 

SeAgAn tAi'ógíti 'n&\\ f tn^óe &$ fcót A^tif ^obtAó ime 
e«.vo|u\mn AfAon. Ctiijt mo tfiátAif bju\on te^tfinAócA 
rru\f tnitfvAóc 1 mtMinne m'At^f A^tif 1 mbAmne &r\ 
X)e\*ole&x>ó\\&. tlí *oóig tiom 50 bfeAod-fA fMtti ná ó 
fm béite bít) com ftibAitceAc teif ^n mbéite út>. T\& 
■OAoitie bí 'n-A ftii'óe ctm btíifvo bí ocruvp oft^\. t)í &r\ 
b\&*ó 50 fttnffex\c, if 50 fottAm. 1f mmic ó fm *oo 
connAó-f & tticc oibfe &s \te gfeim bit), x\5tif \&x> 'r\-& 
ftn'óe &p fe-An-cofCÁn fAU\c, nó &\\ c&\\\\&\^ ctoice, nó 
&\\ cn^\pAn móf pice &\\ botg r\& ffÁi^oe, if ^&r\ &c& &cz 
5f eim &\\ &\n, cttf, cifitn, A^tif f tif ne >o'f eoit fugrn fti-Af- 
beifbte. 111 fu\ib pfÁc^ 'nÁ ím 'r\& bAmne &c&, &cz 
bju\on z&e beifbte, & bí com *otib teif ^n f ú£, if cotft 
f e^f b teif &r\ nt)timbt<\f . 

Tlu^\if & bí r\& fif c<\mAittín 'n-& ftn'óe ^ttf <<\n 
f-Aob>Af b-dmce x>e'r\ ocf &r- &c&, tÁini^ & gc^mnc ctic,<\. 
T)OltinAlt ntt&X). — " C& mbeif Atiocu, & tonUif ? " 
AH tJei'ÓteA'OÓITL. — "t)'féi > oifv 50 mbemn t^\tt 

t&\\ Ab^mn." 

T)OttinAtt tltlAt). — "tUc ofc &z& &r\ X)e&X)&i) 
-Atiotiti. X)& cóif n& oé&*ó Aon tocc ^ac <<\f -dn x>z&oX) 

fO. 

Atl "Óei^ÓteAIDÓIIl. — "líUife, vj&s&rm te ti-tuvóAóc 
50 mb'fe<\ff tiom 50 mófx beit <<\nnf o, &cz nít teige-Af 
&<$&m &\\\ <Anoif. T)o ge-AttAf *oóib oi'óce & t&o&\\\z 
x>ó\o tAtt, A^tif níof m^\it tiom s&n beit com m-dit 
te m' focAt/' 

m'AÚAIH. — " t)eit) f úit -á^Amn teif ^n^tt &ri 
cfe<Aócttix\m feo ctigx\mn ótm ^\\e&x)& > o eite & tAbAifc 
•oo'n úrvtx\f-fo. Agtif x>&Vt& &r\ fcéit ó ci«<\mib, 
ctoifim-f e 50 bftnt btiAóAittí r\& SeAn-Ctttx\n,<\c, ^tif 
& mbf ó^& c&\tre &c& &$ TiéAn^m CAitige ^\f fmnce/' 

T)1A1imA1 > 11A mÓHA. — "ri-Áf ctiAUíf ^tif b^m 
X)\&i(\m&\x> 5e-<\nncx\ó &r\ cfoice-<\nn x>e fe^n-g^^f 8 7 

rhicit tíí SéA^A, éun f ei*of e bf 05 éAT)Z\\om a beic a\-§c ? 
TLÁ aw cf oice^nn 'á te^f tigá'ó 45 «CAt)^ n^ ^Cf oice.dnn 
cíof 1 5C1U, OfsUm. 

tTi'AtAHl. — xX^ mas-dt) -dCAoi AmÁr* , a 'Ói^fm.AiT)." 

DIAUITIAIT) — " íTlo tÁm if m' foc^t -ótnc nÁó e^vó. 
pvn 50 f óitt 50 bf eicif n^ b\\ó^A." 

ÍH «Afm-f ceroimmí a\\ f at> omii-fém ^5tif ^n ée^g^n 
tai •05111 nti^in T)o ónAtAm^if 50 mbéA^ó f coit fmnce-<yó 
A 5 Án 5>Cf 01 f ; -acc bA mó r\Á f-An na f ceiTnmmí a bí ^f 
n^ CAitíníb, Ay\ \,é&r\ ÚAit^ín if ^f mo 'úeifbfíf-fe. 
tlí béAij feife^n 'r\Á mif e ^n n^ f cotÁifib ; bíom^if \\ó- 
05, acc béAt* Ar\ oif eAX) fpóinc -A^^mn-ne if béAT) ^ije 
fn-A fcotÁim'b. TltiAif a béA*b nA nó^Án^ig A5up na 
cxMtíní 05A 45 finnce-AT) benníf-n-A 45 T>éAnArh ^icfif 
ofc^, if b'féi'oif 45 rn^At) fé ctnt) ^cAAbéxVó 50 m^tt 
45 ce^\cc ifce^e -Af ^n nmnce, coif5 5<m n-A cofA a 
beic f ó-é-A'ocf om f úc^. 

tlti-Aif a b\ nA cAitíní 45 cf ú*o nA mbó An cf Ácnón^ úx> 
bíom^if fém if \at> fém 45 com^ife-Am x\a fcotÁifí. 
1f b^ogtAó tiom r\Á\\ fnm^At) n^ bA fó-rhAic, if 50 
\\AbAX)A\\ btntte be^5 fiSm ^5 cAbAinc a 500*0' b^mne. 
O fiof A5 Ar\ r-Ao%At nÁc féixnfv te cAitín beic A5 
cAmnc 'f 45 cmí'ú. X)' féAX)ipA > ó fí pofc a cat-a*ó ^tif 
bó -a óftít), if *oob fe^ffvoe Ar\ bó aw pofc ,* acc ní 
féATnpAt) fí cdmnc if cftit) a ^óéAWAm. Hí fuvib Aon 
pofc Ar\ cf Acnón-A x\t>,act: a Lán c<vmnce. pé ^n ^m 50 
fwvib n^ bA cftíi'óce, A^tif ^n c-Áife^tti x>éAr\zA A^^mn, 
fé a óe^p-Am^if r\Á 50 mbé^ ^oeicne^b^f if t>acat> 
fCOtAifí Afy Ar\ fcoit, if 50 mb'fiú x>o mAigifcitt 
Itmnce^t) -A^tif *oo ceotcóif ce^cc ^nn ótm \at> a 
múme-At). 

T)o tAb^if m'At-Aifi teif aw AtA\r^ SéAmtif . Tlí "0015 
tiom 50 bftiAif fé ptnnn fÁfAim. Sé t)tib-difc ^n 
f e^n-f^5^fc teif 50 ^AVb f é f ém -05 T)t{t 1 n-Aoif ; r\Á]\ iíumc teif cofc a cu|\ a\\ A11 fvmnce f^ p^f\f\óifce, acc 
nÁ cAb-AfvfAt) fé ceAX) Tí'ém-ne fe-AfCA, bA cumA cé'fvb 
é, f coit finnceA*ó a beic Ai^e UMfcig T)e'n p-dfvfvóifce. 

,An T)onitiAó a bí ctigAmn, fé At\ f^Afc 05 a C115 At\ 
CAfn^ riAiffveAnn ti^it). 

tliiAif t>o tti5 fé ^gAit) ^f An bpobAt ctm LAbAfc^ 
teó, T>ob' fuififc t/Aicmc 50 fAib fAob-Afv a\\\. Af\ 
f eif eAn : — 

" Ctoifim 50 bf tnt TMome T)íorhAome a^ ce^cc 
ifce^ó 'f a pAffóifce feo A5 bfAic Af\ fcoit fmncexvú a 
ótifx Af btm ciAf Annfo a% Cfvoif í\a SeAn-ÓttiAnAó. 
X)éAX) f é cotfi rriAic aca ^An ce^cc ; acz At\ cé bíonn 
TnorhAom cAitf e^nn fé beic T>fvoc-gnóc>Ac. X\Á f tnt ém- 
ní eite te *oéA\\Am aca ? TTItifvA bf tnt f é aca-\>ax\, xja 
cóif\ 50 tnbéAt) a nT>ótAm te T)éAr\Am a^ boccÁn,Aib n^ 
p^ffóifce feo, a ^cíof a 'úíot, ^aí\ cfÁcc a\\ ém-ní 
T>o'n cf A^Atxr, tf %At\ a beit ^5 CAice^rh a 500*0' «dif5iT> 
^f\ fmnce-<vó. TlÁc ofvtA acá ^n ceAfbAó ctm beic ^5 
poc-téimfi^. TlÁfv cóif 50 mbéAt) ctnff e ofvtA 1 nT>eife 
At\ lAe, A^uf a bf tnt te T>éAt\Am aca j^ac tA 1 fit n^ 
f e^ócmAme ; A^tif nÁfv bf e^f fvA^óib a bpAiT>f\e^cA a 
t\At> cfuScnónA T)é T)omnAig 'nÁ beic a% t\\t Anonn 'f 
^n-Att a^ fmnceAt) mAf\ a rjéAt* cifvcín cjvág-A. T)eif\im- 
f e a%uv T>eif\im Afíf c é, t\Á beró Aon f coit fvmnceA'ó 'r a 
pAfvfóifce feo At\ fAiT) if cÁim-fe Ann, bio*ó fiof An 
méiT> fm a^a\xj." 

W\ t\Aó ton^nAt), bí 5AC émne ^5 ctif At\ f céit cfvé n^ 
ceite a^ ce^óc AbAite ó'n Aiffe^nn, ctnt) aca At\ tAob 

At\ CfA^AIfvC A^tlf Ct11T> ACA 't\-A COItltllt). 

" TZá a óúif f ém a^ At\ f AgAfvc," Afvf a X)Á\t Vía t3rvtngm. 

" 1f t>óca 50 bftnt, ,> AfvfA T)time eite, " aóc fé^c, nít 
btiA^óAm ó bíof itn' gAffún ^An fcoit t\\t\t\ceAt> if 
cócAtÁn A-£A\t\t\ 1 bpAffvóifce n^ "CuAtA. tlí feAC^-fA 
3tif\ cÁmi5 Aot\ T>ío5bÁit fviArh avza." 8 9 

" tTUf AX)úbA\\z te^c ce^n-A, zá a ctuf fém 45 ^n 
f-A5-Afc," -Aff-A X)A1C. 

" Sé if T)ói§ tiom-f &, a *ÓÁit," -Af f An f e-Af eite, " 5tij\ 
ctimA cat> a -óé^nf a*ó av\ f a^a\\z beiteÁ-f a a\\ a tAob. 
T)Á mA\\X)ócA?> fé Tnnne, fé T>é-4ff Á-f.4 ^tif b é av\ fe^jt 
eite bí 'f-An é^scóif." 

" ^E U V b'f éiTnn 50 mbé-<yó An ceAfc ^5^m. 1f mmic 
a mAfbtnge-At) T)tnne, if ^tifO é f ém -a bí cionnc-ac te 

Ví-A m-Afbtlg-dT)/' -AffA T)-Áit. 

" -Anoif, a T)Ait, cA fiof -A^^mn ^tin T)ume T)i-A5-dite 
ttif a ; acc nÁ f tnt fiof a^az 50 m-Ait n-ác f éiT)in ceAnn 
cníonn-A a ctif -df\ cot-Amn 015. T\a TMome 05-A azá a^ 
eifige fti-Af 'f A p^ffóifce feo, nÁn bfe-Aff-A *óóio 50 
mó|t cf-átnón-A t-de r\A fe-Accm-Ame A^tif ctnT> t)e'n 
T)otfm-Aó a óAite^m a^ bti-At-dT) b-Áine 'f -dg fmncexvó 'nÁ 
beit n-A fCf .Aifcí coif cIazaca a% iminc cáj\caí A^tif 45 

Ót COb-AC. TlÁf Df e-Af f A > ÚÓ1D pOC -A btl-AtAT) -AfV tlAtf Ó1T) 

nó p-Af fmnceAt) -d x>éAr\Am cnÁtnón-A T)é T)omn-Aig nÁ 
beit A5 f te-Amntig-dT) teó f oin 50 Cf oif íia T>Oitiúif\í, 
f éAó^mc a' mbé-At) ^on ptmcán a^ 5-AbÁit -dn bótAif -d 

t-Ab-dff-AT) b01T)éAt póf CA1f T)Ólb ? " 

" Sm í -dn CAinnc," a\k f-A f e.An eite ; " ^tif 1 T>c-Aob ax\ 
Cf A^Aifc, bí f-A^Aifc Annf o ce-dn-A -A^Ainn, if ní f AbAT>A\\ 
1 ^commb f\mnce.<yó, nA 1 ^commb b-áine comófctuf 
cjUtnón-A T)é T)omnAig. Y\Ác rn^it if ctnmm tib 50 
téin An fA^Afc 05 fionn^-ftiAt) a bíoT) -Annfo, A^tif 
a tA^A^ú a^ btMUvó bÁife ni|\ bf oóAif, if bA T)iAn-m-Ait 
-An poc -A bí -di^e/' 

T)ob é cfíc avi fcéit é nÁ ftiAif UomÁf 'ic CeAfbAitt 
An ceAT). tlí T)óig tiom 50 f-Aib fcoit fmnceAT) 'f^ 
p-Affóifce ó fm. flí féAT)fAT) f é beit Ann -dnoif. tlít 
n^ T)-dome ó^a Ann ótiige, -d^tif if mó|\ An cftiAg f-dn. XIV. 
iu\ nnncéAUv\í. 

Seo mAf & bíot) ati otiA*óAin ^eAnntA AtriAc A^Amne, 
if mtfe im J gAjvpiáti : — 

Ó 11 ot) 1^15 50 íi-AotiAó An pÁcruím ; 

Ó'n bpÁCfum 50 Lá 'tepÁT)r\Ai5 ; 

Ó 1á r te PáX)|íai5 50 T)oirhnAc CÁfca ; 

Ó *ÓomnAc CÁfCA 50 Ló. 'te n SeÁtn ; 
Ó t.Á 'te n SeÁtn 50 rvAonAó a' ptnc ; 
Ó AonAó a' ptiic 50 1á 'te ttlicíl ; 
Ó Lá 'te fflicit 50 SAtfiAin, 

A^uf ó SAtfiAm 50 t1ot)t<\i5. 

t)íot) AnA-fAOjAt Af pAT> A^Amn 11 m 11 0*0 1^15. tltiAin 
a oíot) An t1ot)tAi5 CAicce A^Amn, tf cActigAt) nA t)iAit) 
OffAmn, if A5 ctiímneAm Af féifm 1 scóif An pÁcfúm a 
oímíf. x\r\ ceAcc tAe 'te pÁT)ttAi5 bímíf A5 T)éAnAtfi 
cr\ oifíní ctm iat) a óAiceAtfi ó lá 'te pÁT>r\Ai5 50 Lá 'te 
mtnne. t)íot) ftnt ^áiíin te ntiíoio 'OotfmAc CÁf ca, if 
oímíf a$ bAittngAt) nA n-tio ó í)omnAc nA pAittne 50 
SACAfn CÁf ca. 

SeAóctfiAm noirh 1á te n SeÁm oímíf a$ bAittngAt) 
cugAmn ctm ceme-cnÁm a oeic A^Amn. tlí fÁ^cí 
f cocÁn Af ctAit)e, nÁ f CAif c 1 mbeÁnnAin, nÁ Aon Cf onc 
reAn-At)mAiT) ? beA^ nÁ món, $An cAffAC tmn ctm iat) a 
cAiceAtfi ifceAó 'f a ceme cnÁm. CeApAtnAif nÁfo Aon 
pe&c&t) T)úmn ctiAb mónA a goiT> Af cntiAic nA cotfiAf- 
fAn, ctm 50 mbéAt) fé te r\Át> ^inn 5tir\ A^Amne a pí 
ati ceme-cnÁm bA mó if T)ob' feAff Af An T>CAob fo 
*oe n jeAT)AiJ. 

"010*0 fúit A5 5AÓ ém-ne A^Ainn T>tit Af AonAó a' 
90 9* 

ptnc, ctm beit ^5 f é\dc.dmc ^n n^ cmncédf AÍb ; bíot) 
f úit te mit rtA mbe^c ^$-dmn -An t&dcc Lde 'te IThcít, 
-A^tif te n-tibtd oit)óe &drftti4 ; -d^tif T>ob ^ax>a tmn n-d 
fe^cu fe-Aóurh^me f\e,drhru\ ó &dm.dm 50 t1ot>Ldi5. 

THofvb f&T>& tMmn ^noif Aon.dc a pntnc. JZa^aX) wa 
cmncéArwtf ó'f ^ac ÁifvT> T>e Cúi^e tTliirh^n a\\ av\ ^onAó 
út>. t)íot> aw ctnT> X)A rhó T)e pÁifc .dn Aon.dig fticd 
fém aca. Coicctge>df nó cfí re.dccm.dme fvonii IÁ 
Aon.diJ a ptitnc X)o ctnn T)fe.dm cmnce.drv.di ftitA 1 
bpÁifcm n.d 5Cfvt1.dc C1tt-j0bn.dc.dn. tHoTMf Ann, 05 
if crvíonn-d, A^uy ^teó .dn T>orh.dm .dc-d ^5 focftig-dt) 
f úza. Úti$;.dT).dfv -dtn.dc 50 mbé.d'o ^of^t) aca aví cf e.dóc- 
rh.dm a bí cug.dmn. tn^iT)e.dn tÁfv t\a bÁife-dó cdfv éif 
ce^cc T>óib T) , ^fT)tiig 5^0 cmncé\dfv .dcd a rhe^tbo^ .dfv .d 
5t1.dtt.dmn, if TMmtig.dirv -d^ T>eifitig.dt) n.dn--dfvcdcrcdin,. 
AStif -df tof5 n.d ^cofCÁn mbfifce, -d^tif ^5 b.dititig.dt) 
fe.dn-rhíocdit, a\^ via b.ditcíb mófv T)-címce.dtt. Corh 
ipAVA if zá ctnrhne^rh im' ccdnn, ní T>óig tiom 50 mbíot) 
ptimn fÁitce fómpA m -don b.dtt. t)íot) fé Amtng ofcd 
50 mb.d be^5 teo 5-dbÁt f éif a §oit>, nó b'f éiT>if\ ficín 
nó ce-dfc X)Á mbtiAitf eA*ó a teitéiT) timp.d. 'Sé if t>ói£ 
tiom 50 mbíot) f ófc e-dgt-d .djt n.d x>Aome fómpA. JZÁ 
fiof -d^^m 50 m.dit 50 mbíoT) e^tA ofvm fém. 

T)o &ditiT>íf re.dccrh.dm mA\\ feo ^5 'oeifitig.dt) if a% 
bAittng-dt). THon bfe.dfvfv n.d fifv ótn^e 'nÁ n.d mnÁ. 
1310*0 r\A mnÁ ^5 éite.drh f e.dn-b.dtcdifí if a% b.ditmg.dt) 
f e.dn-ceifvce.dc.d teif . 

t)A t)ói$ te^c x\Á rwvib cofCAn nÁ oit)e>dn, beA5 'ná 
móf , f^ p^fvfvóifce nÁ f^ib aca 'n-A mb^itmgAt). t)í -dn 
cofvcAn ^An óof ^nn AStif An cofvCÁn 5-dn ctti^f , A^tif 
-dn cofCÁn -d^tif pott ^nn. pé mAc^it a bí a\k cofcÁn,, 
nó ^fv fcitté^T), nó Af oi^óe^n, bí fé ^nnftiT), ^ bé-dt fé 
Agtif a tón ^nÁifvT)e. 

T)o t-difn^ ^n cmncé-dfv ctnge cofvCÁn -d^tif pott Anm 92 

t)í enApÁn T>e cné bui*oe 'n-a tAitfi Ai$e a fu^iri fé cíof 
As; t)un & tj^ite. T)o cuin f é ceini*oe T>e cné bui*óe tAif- 
a§ "oe'ti cof cÁn a% ctúT>Aó An puitt. Cuif fé ceifi'oe 
eite tAfnung, acc ^au &n x>Á óeifit)e a beic bu^itce^n a 
céite. T)'fÁ5 fé poittín be^s 'f a ceini'óe a bí Atnuig. 
T)'féAT>f Á t>o túiT)ín a cuj\ ifcedc 'f a poittín T)o te-ó^ 
fé An cofcÁn, béAt fé Af avi T>CAtAtn Afíf. T)Á mbd 
cof a oéAi) 1 n-eAfnAm a\k cofcÁn, avi pAifce cfé bui^óe 
T>o cuiff eAt) An cmncéAfv Atnuig ,aij\, Díot) f é Afl *óé&r\Am 
n^ coif e, mAf 4 oéA*o tnúntA, A^uf An poittín 'n-A oa\\ f\. 

An f^iT) if bí au feAn-cmncéAf a^ uttmug<yú ua 
^cof cÁn mbfifce bí avi cuit> eite -A5 CAb^ifc <<vif\ e T>o'n 
gof ax>, T)ume aca A5 fémeAt) n^ mbuit^, if Trume eite 
^^uf f úit Ai^e 1 nTUAit) ha cemeATD, Aguf 45 f Aif eA*ó avi 
rmocAit te^cc-d. 

HuAif a cuincí au miocAt teAóCA ifce^c 'f^ poittín 
Aguf ati ce^f UAtbÁf ac a bío'ó 'f^ miocAt, T>o téime^t) 
cuiT) x>e 1 n-Áifoe com n-Áj\T) teif x\a cfwmnAtb. 

t)í n-A cofcÁm A^uf tía tioi'óe^nc-d uttdtn a^ at\ f ean- 
cmncéAf, ^guf ax\ rmocAt teAócA. T)úbAif\c fé te ha 
rhAc ax\á*ó teif riA n-AOfÁnAig T>fvuiT>im fiAf te n-e^td 
^o *ocuicfe,<vo Aon cuiT) x>e n tfnocdt cé AnuAf oftA. 

T)o 'ófuiTíeAmAif 50 téij\ f iaj\ acc au t)noc. t)uACAitt 
T>foc-múmce mí-cuibeAfAc^be-A'ó "^n t)|\oc," <A5«f má 
bí -dn m-dc T)f oc-múmce, T)f oc-tAbA|\t^ bd feAóc me^ 
nÁ f-dn a AtAif A^uf a mÁcAif. t)ío*o eA^lA ^|\ ^aó 
ém-ne fómp^. 

" T)|\uiT) fiAf\," Af f ^n cmncéA|\ 05. 

" t1í "óé^nf AT)/' Aff An t)foc 50 T)-áua. 

fí, b fe^ff^ *óuic T)fuiT)im fiAf, nó b'féi'oif 50 

T)cuicfeA > ó cuiT) T)e'n miocdt te-dócA ofc," a^ aí\ 

cmncé-Af 05, ^uf cuif fé a tám df uóc ax\ t)|\uic, cun 

a óuf fiAf te coif nA coX)A eite. 'Sé *óein at\ t)f oc 

nÁ f eite a óAiceArh iT)if ^n T)xS fúit dif. ACc mA ódit 93 

oa m^it ^n T)íot a\\ av\ T)cinncé^n 03 é, m^f T/^imrig; 
feife*m ^n t)foc iT)if ^n T)Á fúit te buitte 'T)ofn. 

t)í mumeÁt fe<am,Af if cloi^e^nn móf a\\ an mt)foc, 
if bA "óe-Abft^ó te ctnte-Ann cap^itt av\ fcut SfUAi^e & 
bí a% fÁf ^n a Ctoi^eAnn. Ctnf fé púic a\\ fém, ^suf 
ftém fé ifce^c a\\ av\ x>rmr\céA\y 05 ctm bneit ain if é 
a te^A-ó. Acc bí fiof a céif*oe a^ av\ mbu^óAitt eite. 
TltiAif a bío'ó av\ t)foc -A5 -oéAn-Am ifce^c Aif, *oo 
T)f\ui > oeA > ó feife^n ri^n uaiT), nó 1 te-Ac-c^oib, if t>o 
tti5-d*ó ctobc^ vo n t)noc 'r^ te^t-óe^nn, nó te.<voó5 
ajs btm n^ ctuAif e. 

t)i ^tAif " av\ t)fuic " ^n n^ t)Aoine bí tÁitfe^c. 
Conn^c fé 50 mbé-A*ó ^n cuit> bA me^f a x>e n f cé^t a^á 
m-Ac. T)o ÓUA1T) fé ifce^c cun é a cof ^mc. 

" V Á E f úca f ém é, nó if *otuc-f e if me-Af-A/ í a\\ f ^n 
fe><m-tmncéAf\. "pe-Af cnÁm^ó, féite-Ac, fe1tteo5.dc a 
beAt> é. tui^ -AtAif av\ t)nuic 50 mb'otc ^n T>óitín é 
cun T)ut ^5 cfoiT) teif , if T)'f ^n f é m-df a bí ^i^e. 

t)í An t)foc 1 ^comnui'óe a^ x>éAr\A\r\ ifce^óóum bneit 
a\\ ^n mbuAóxMtt eite, ^uf eife.<m 45 -^adáM móf- 
T)cimce^tt -dn t)fuic 'gÁ cof^mc fém .Ain, ^suf a^ 
bu^t^t) cn^A -ánoif if Afíf ^n mneom-ómn ^n t)nuic. 
t)í -An t)noc <Af buitte. t)í fiof ^i^e 50 m-Ait nÁ f^ib 
S^ffún -Af av\ mbAite r\Á béAt) A5 m^^T) fé f e^fc-A, T)o 
jtá'ó if 50 bfUAif ^n cmncé-dn 05 ^n tÁm uAccAin Ain . 
t)í f é fém -A^uf ^n cmncé^f 05 cúpt-A cifcéim ^m^c ó 
n^ céite, if 1AT) a^ f Aif eA*ó a\\ a céite m^f a oeA*ó *óá 
coite-Ac a\\ cAfn-^oitig. Úu^ ^n cmncé^f 05 cif céim 
a\\ a^aí^ú ; T)o buAit av\ t)foc 'f^ cffóm, A5«f *oo fc^oit 
n^ cAifi'óe teif . 

" xXnoif, a t)ume mACÁnrA," Aff ^n fe-án-tmncéAf 
te h-AtA^ av\ t)fuic ? " C05 te^c T)o coiteÁn. t)A T)óig 
tiom 50 bfuit a *oótAm b^mne 010' ótc-d -Ai^e ^n bobc-á 

fO. uí a n*oótAin péin te pÁgAU 

DcmncéAn 1 xCitt-$ob- . 7 XV. 

v\01U\C vV ptitnc. 

- . LugnAfA bíot) AonAc a' piunc. An ré nÁ 
piArii Af ati aoiiac íí*o nít Ai$e acc v\ohac t)eÁnnA- 
■• a-JJ^ Múe "oo LéigeA'ó, if bei*ó cúncAf cnumn Ai;$e An 
piunc. 

"t)ío*ó bA, cApAitt, tAoiJ Atin, 
JJaC . :a Y CAoine." 

-piú AffiÁiti 

*Aft 'f A t'. 

•oe couteAif e 
. coiffeAti cur, neAtA fUA15íní. ,, 

t)í f eif eAn Ann Agtif nA f UAi^íní péin 50 n-iomA , OAmAiL 
Ann : A^uf níon rfieAfA nA fCAi"5íní nÁnA ^t^i^íní a bío*ó 
Af mÁf c. tr :t : t 

tV Mfteáti iruij 1 tÁn ati bAite. Cuinuí pocÁn 

" -5i]\*oe A]\ ctiAtÁn An ufeAn-CAifteÁm tÁ 

. -- 1 if FÁ5C1 Ann é 30 *ouí tÁ An 

piúe. C115CÍ . í : t wti te n-ite *oó. t)A *óói5 LeAU 

A1]\ A^uf a rhei^eAtt Á LuAfCA*ó, if é a^ co$Ainu a 

cíop ; :t DftiomA'ó ^n cnoicmn *oe ófAob LeAtfiÁm 

: t iit Aifi, 50 món-móf nuAin a cuineA-ó 

A.n gAot A5 fimtice nibíní a Dí A]\ a A-óA]\CAib. 

t)ío*ó tÁ Ati : : n •: 't :--: td fAoi^e A^Amn-ne nÁc món. 

jine 50 m '010*0 a LÁn te T>éAnAm aca, 50 mbéA-ó 

: Le buAinc, beroíf a^ obAin 95 

le&t At\ tAe, aóc if beAj otnne i ce Citt 

On^tAti 'nÁ irif n-d pAffóifcit* 1 n-Aice teir <\ DeA'ó r, : 
5^n *out x\n x\n AonAó, U)At nó mAtl 'f^ tó. 

t)í SeAgán táro^ín cfví feaócifiAine 43 ob*\in <\n sr\ 
mt)Án-Cuu\in A^uf & óonóm 'fA Cf eAóctftAin Alge. £ 
a <\c<\in cní né<\U\ó<\ -óó 1 gcóif An aouaiJ. 11í naib 
•o'fréifín A^AmrA a£c néAt if teAc-pm^ne, Aóc bí fúil 
^Am te HA cmtte ^n An AonAó, if 00 geAtt mo 
mÁCAin pí -óom acc ha -oiorcÁm a ÓAitiu&At) Af Ati 
gcomnteAó. 

11a TDAome A bí >A]\ aii aouac, A3 -oíot 'f A5 ceAnnAó, 
bí 01110 aca A3 ceAéc AbAtte, Aguf rmne A3 -oul 
irceAó ^n au aohac. t)í beinc feAf Af beintiAir. 
curcAim, A^uf bneir A^ur a tiDúúm te oéAnAtfi aqa. 
t)í cteic-Aitpín pi$w fumnreói^e 'n-A tÁitii "óeif A3 
3<\c peA|\ aca 3 Agiif reAn-te<\bAj\ fAtAC ^iobAtAó 'n-<\ 
táitfi cté. 11a o^ome a uí A3 ceAóc AtnAó ó ah aouac, 
A^ur beicroig nó c<\oine, no gA&Aif aca, bío-OAn a 
•o'iAnn^it) n\*o 00 ciomÁmc AmAó, if pif An óurcAim a 
•o'iApnAit) gAn is\o a teismc ahiac, cun 30 tiT)íotpT)e 
Ajv^eAT) Ati óufCAim, nó cun 30 troéAtijrAt) An cé ^un teir 
ua beicróig, nó nA c<\oij\e, nó nA ^AbAin, -oeAnbujAt), 
A^ur a U\m x\n aii feAn-teA&Af fAtAó, ^iobAtAó, nS\\ 
■oíoUvo if m\n ceAnnui'geA'ó Aon ceAnn aca Af An aoiiac. 
t)A t)óij te TDume 30 mmic 30 mbéAt) iia bntngm 
cAoncAm eAcoffA, ha oAome ifcig Aguf U^c^í aca A5 
cun ua mbeicit)eAc AniAó, A^ur *\n ueinc a bí an ^n 
mbeÁnn<\m Agtif a mb<\c<\í x\n c.\|\|\v\c aca cun iatj a 
comieúT) irci§. 

tlí 1 bpv\i|\c Ati Aon.Mg & bíot) Aon^c ^n pnmc acc <\n 
bot3 nA f^Áioe. 1]^ a\\ éi^m t)'t:éAT)rÁ 00 cof ^ 
c^nnAC ^3 3^\bÁit fUAf Cnoc.\n n<\ 3Ce<\p. 

t)í tre^n n<\ meAfAcÁn Ann A^tif pe^n n^ ^cÁfc^í, 
peú|\ cipíní Acinn Agtif -pe^n au fpAfÁinfn, Agtif \:e&p 9 6 

CvVf CA Atl fOCA, 1f \AX> 50 télf A5 fSfvéACAI'Ó 1 n-ÁfVO a 

ngutA. 1líon bAc-AniAin" te h-ém-ne aca aóz ouaIaí) 
tmn a\\ a^a\*o cnít) An ^on-AC, pédóAmc cá fu\ib n-A 
cinncé-Afwví. 

1pcig 1 bpÁinc ax\ Aon^ig 4 DíoT)-án-f-An. X)\ ^n pÁinc 
^n p^t) nác món pútA pém, ^suf ^teó ^n T>om^in aca. 
t)í cuit> aca f ng^c, curo aca ax\ bán-meif ce, ^5tif cuit> 
aca ax\ T>eAf5-nieifce ; iat> A5 ^igne^f if a^ AcjtAnn. 
THon oac ém-ne teo. THon oac x\a póití fém teo. X)a 
■oóig te^r nA x\a\o fe^n-gnosA c^pAitt ^ax\ rh^it, 'nÁ 
fe-An-^fAt muc-AttAó, 'x\á feAn-ifnuit cnofcAtcd 1 
5Cúi$;e TTlúrhAn x\Á fuvib b^itigte aca ax\x\. x\cc níonb é 
f eo ax\ cuit> t>A 5f eAnnrhAife T>e n f céAt. An fe-An- 
c^pAtt 50 mbéAt) x\a cnÁmA ^5 te^cc AmAc zx\\x> a 
cnoiceAnn, cuifvfiT>íf a^ cáiteArh a tóx\A é : ax\ c-^f-At 
X)A nigne x>Á Xbv.CACAtAT' fi-Am, cuifvfiT)if a^ poctéimnig 
é, ^Stif ax\ rhtúit 50 mb'éi^eAn í a leA^Ai) cun tia 
cnui-óce a cun púiti, oéAx> pí com cne^fc-A te n-udn 
aca. tDíof fém Agttf mo fúit 1 n-Áijvoe, fé^CAmc a 
bpeicpmn cmncéAn 05 Citt ^oon azax\. ÍH pónc e^StA 
ofm 50 bpetcpmn é fém nó a AtAM(K ax\ meif ce a\\ nóf 
r\A cox>a eite. X)\ox)A\\ ax\x\ acz mÁ bíotMfv, ní x\aot>ax\ 
<A5 cnoiT> nA ax\ meifce, acc a TMAnn-Ait) fíotcAnA a 
'óéAn-árh, AS^f a x^'ia^aí^ó cmncéAfuvi eite a rheAtUvó 
teó AmAC Ay pÁinc ax\ -AonAig. 

X)\ ax\ gfi^n a^ T>ut f é A^tif fmn-ne a% ce^cc ^bdtle 
ó n Aon^c. X)\ Aor-ÁriA^ ax\ b^ite 50 téin b^itigte ax\ 
ax\ mbót^fv, ccat> aca cfve^fn^ ^n bót-Aif ctm íia 
niDAome X)o fAftigAt) te fúit if 50 bf^ig^oíf péifín 

tlAt^, ^Stlf 5^0 A\t\X) ACA A% ^t^O'ÓAC AmAC 1 X\-ÁX\X> A 

%utA :— 

" péifvín, féifín, ttióc ax\ aox\a\^ bttufvín cob-dc, nó 
nui*oín é151n. ,, 

^O'pAn-dm-difv 1 bpoó^ifv n^ te^nbui^óe cun ^uf tÁimg; 97 

ax\ Tíoince^cc, if ^utx rintiT> T>úmn 50 téin ^ beit <A5 
5tuAifeAóc -AOAHe. An tornug-At) ax\ gfmn t>o bí 
te-Anb 05 ^nn te ttlÁine flí pogttit)^ x\Á jtdib ^cc t>Á 
bUA?>Am 50 teit T>'<Aoif . ÚÁmig ax\ te^nb fo Ann te 
coif te^nbtn^óe eite ó béát ax\ T>ontiif A\^e. Hí fe.dCA 
ém-ne ax\ te^nb te cdnidtt, acc fé a f^oiteAniAif 50 
téin 'nÁ ^tif-db AriiLait) t>o gtuAif fé Aif AbAite 
n-Aon-df ; ^cc te iieA^Ld nÁc 'f a b<dite a bí fé, ctnn- 
e^m-áin ce^ccAife cun cige a tr\ÁtAt\ 9 fédóxMnc ax\ r\A\b 
fé ^nn. tlí r\A\b. tlí fe^cA a riiÁtAin é ó bí fí a^ c\\ út> 
r\A mbó. ÚÁmig mÁtA\\\ ax\ temb -dntiAf ^n bóitfín 

Ctlg-Ainn, 1f T>Ob' f U1f1fC Tí'AltmC -Alftí 50 JVAlb bUA*OA\r\Z 

Aiftí, ní x\Á\\b lon^n^T). X)o ctiAirotngeAiriAin cigte x\a 
5Corii4ffAn, tlí ^eACA ém-ne aca ax\ te^nb te c^m-dtt. 

" Ctnnf e^iD-f a ^eAtt," A\\fA T>tnne 615111, " ^un tíof 1 
T>cig Heitt Réit ajzá f é. 1f mmic a tu^nn ^n cf e-An- 
be^n mífteÁm t>ó." 

Síof teó A-$ fit, Cftnf r.ó ceAtr\At\ aca. 11í r\AbAX>At\ 
1 bpvo tíof ; >acc ní a% fit a b\ox>A\\ a^ zeAcz tA\\ n-Aif . 
tlí \\A\b ax\ te^nb 1 T>ag Heitt íléit. ílí f^ib f é Ann te 
fe-Accrii^m. 

" t)'f éiT>if ^un te-an ax\ pÁif ce r\A X)Aome a^ ccacc 
-AbAite ó n aouac. t)udit ^n bót-df fUAf, f éACAmc ax\ 
mbéA*ó fé ax\x\." 

T!í f Alb, X\Á A CU<d1f1f c. 

" 'bAi'óce azá mo te-Anb," ^ff ay\ mÁtA\\\ bocc, ^suf í 
^S bfif e-At) a cf oi*óe a^ ^ot. 

" Ó ní neAt), a ttlÁif e ; <acc x>'f onn tti a f^f Arii f-AgAT) 

1f T>é^nf AX> CUAt\T)AC COIf X\A 11^^^^/' At\yA SeA^Áx\ 

Ú^iT>5in. 

tlí béAt> ax\ riiAt^if bocc fÁfc^ ^ax\ t)ut te x\-a coif. 
X)a riióf ax\ cnu^g i, ax\ beAx\ bocc. 

X)' f éACAT)Ar\ if ce-áó 1 bpott x\a péite ^stif 1 bpott ax\ 

T)f01C1T». 

G 98 

" t3eA*ó mo teAnb tíof 1 T>cóin An puitt 1 ^An fiof 
Tnnnn A^uf ah T>oifceAóc azá Ar\n Anoif." 

" Ó ní T)óig tiom 50 mbéAt>," AffA SeAgÁn. 

" ITIo ófeAó cfÁiT)te é, a ÓeAgÁm, nít Ann acc T>óit ; " 
aj\ fif e 50 T)úbfónAc, A^uf T>'fítt fí AbAite. 

t)í fé buAitce ifceAó of Amn 50 téif Anoif guf imtig 
T>foc-íT>e éi^m Af &r\ teAnb, t>o fA'óif r\Á jtdib cÁifc nA 
cuAifif c Aif A5 ém-ne, 05 nA cfíonnA. 

t)í An mátAif A5 buAUvó a bAf A5 cAomeAt) a temb. 
T)Á bf Anf Amn-f e A5 éif ceAóc téi 1 bf at> t)o ptéAf cf Amn 
fém Af got. T)o bo^Af tiom fiAf av\ bóitfín AbAite. 
Ctnf eAf aw c-Atán T>íom. THf e<\c Aguf mé A5 T>éAnAm 
Af geACA nA cemíottAó t>o ceApAf 50 bfeACA fut) éi^m 
A5 An ngeACA, if é A5 b 05^*0 Anonn 'f AnAtt. 

" ^AbAf SeAgÁm tlí SéAgA aca Ann," Aff a mife im' 
Ai^ne fém. 

Tlíofb eA*ó, acc An 5AT)Af móf fo A^Ainne, A^uf 
teAnb ttlÁif e Tlí pogtu > óA te nA coif . 

" ÍH An SA'ÓAf A TMAff ai>ó An geACA *ó'f Of cAitc te nA 
tApA cun An temb a f cAoiteAt) tAV\ geACA ifceAó. 

TVfÁ^Af An teAnb Agtif An 5At)Af mAf a f AbAt)Af\. 
X)\ fiof A^Am nÁ fAib bAogAt av\ av\ teAnb An £ait> if T>\ 
av\ 5At)Af móf if é fém te coif a óéite. 

tlí f AbAf 1 bf at> a% bAmc cige tílÁife tlí pogtu'óA 

AmAC. 

" TZÁ av\ teAnb A5Am-fA," AffA mife. 

" tTloUró te T3ia if te ttluife," Af fif e, if t>o tuic 1 
bf AnncAif . t)í An teAnb Af An úftÁf A^Am A^uf if e a^ 
ceAóc ÓÚ161 fém. XVI. 
tn^i$isum ntnvó. 

tlíon féit) aov\ §aoc niArii 1 ^coitt 'nÁ 1 ^conn^c r\Á 
f éi*of e^vó f í m^it *oo tunne éi^m ; acc ^n ^n t)c-dob eite : 
av\ Jaoc if fe-Aff T>'Án féiT) ni4tfi féi"oeAnn fí otc 
X)o -ótnne 615111. 

tTltifA mbéxró 50 bfti>din 1TUc5 1 ottA Cot>a fflón bÁf 
bé-<vó n^ tTUn^Án^ig caicce aítiaó ^n c-aob ^n bócáin, 
5^n zaIaxti 5^n cneo. tlíonb aoii lon^n^t) xr\A\\ fm nÁn 
ctun a oáv- btM'óAinc oncd, acjz a rhdtAinc. Acc bí 
•OAome eite 'f a p^ff óifce if níonb ^on cúnfAM'óe ÁcAif 
*oóib a báf, acc cúff^it)e btiA*ó^fCA ^5tif cné íia 
céite. 

t)í iDtnne ti-df^t 'n-A óomntn'óe coin ^n ^nx> íia 
5^mime 1 n-^ice te Citt <\inne, ^5tif if é bí m^n 
mÁigiran <df Ú^ob n^ geAT^ige, a\\ <<m njAonc^, a\\ 
tiof Gdittige, Af An bp^ifc j-Anb, a\\ av\ ^Cnoc, A^tif 
a\\ t)Aite nA Scáince. t)í f einim món coif bAite ^i^e, 
fé n-A cún Am fém, if a tán Uicc oibne ctm n^ feinme 
fm t)0 f-AotftigAt). X)a niAic av\ ce^nn t>,á tticc oibne 
é, a^uv b^ fó-m^ic -án mÁigifan t>á cionóncdíb é. t>í 
cigce T>eAr a ftAccrhAnd A5Á tticc oibne, if t>á t^za^a^ó 
T>noc bti<<vóÁm a\\ > otime bocc, ^5tif 5^1 av\ cíof Ai^e 1 
5Cóin t^e t)eAtc-dme, béAt) oáijvoe te f^gÁit -di^e ctm a\\ 
-Alf^lT) A f otÁc-dn. 

ÍIa cAtmAmcí a bí ^i^e an c^ob x\a Je^vo^ige, if 
^mtAit) a owt>a\\ Af tédf ^i^e, av\ mnne u-AfAt fo ^5 
CAb-Aif c cíof a T>o'n Ájvo-ciJeAnnA, A^tif é f ém ^5 fÁg^it 
a cíof.A ó mtnnncif avi j^AoptAít*, A^uf ó mtimncif An 
te^fA, A^tif ó mtimncif ^n Cntnc, A^tif ó mtnnncin 
av[ p^if c $Aifb, A^tif ó mtnnncif t)4ite ha Sc^ifce. 

99 100 

Seo mA\\ a fvÁinig ah uaIaiii f o beit n-A feitb. pedf 
-AnA-téige^nncA -Ab' e^t) Ar\ cé 50 mbA teif Ar\ á\z ó túf . 
Úti^f 1 rnt)Aite ÁtA CUAt -a 1310*0 fé n-á corhntn'óe 
^5 u r é 'f & rjAite ; acc oa f ó-ArmAm 'f^ bAite é. A5 
fiíiVj-At Ar\ x>orr\A\r\ t>o óAit f é Ar\ ctnt) bA itió t>'á f AogAt. 
)?e-df AtiA-fAi'órjif a b'eA*o é acc mÁ b'e^t) fém bArhmic 
^n c-Aif^eAD g^nn 50 teóf Aif, A^tif é Af tofs eottnf . 

X.Á -A^tif é 1 n-Áic \a\\^cúIac lAf acza 1 bf ax> ó bdite, 
if é a\\ be^Án Aifv<5iT), x>o cdf At> ce^nntn'óe Af éijvmn 
a\\\. 1f T>eAbftAó (t)eAttfviteAc) ^titt ctnfv 5AC T)tnne 
aca a gnó f ém, nó ctnT> T)é, 1 n-tnt 'oo'n T>time eite. t)í 
A\\\^eAx> a > oótAin a^ Ar\ ^ceAnntn^óe Agtif ax\ z-A\\\%eAX> 
a^ ce^f cÁit 50 géAf ó'n bf edf eite. ptiAif f é An c-Aif- 
^e-dt) Af i^f acc, A^tif ttij; f eife^n seAttAtfiAmc fé via 
tAitfi, ax\ zAtArh f o coif x\a J^eAT>A\%e AtAX)A\\xc a\\ beA^Áw 
cíof-d T)o'n ceAnntn^óe ax\ fAiT> if béA^ó ém-ne ■oe'r» 
beifc aca beó, Agtif za\\ éif a mbiif 50 mbéAX> avi Áic 
^5 ftiocc aí\ ceArmtn'óe, acc AmÁm ax\ mé\x> feo : 50 
rnbéA'ú \ACAtt a\x\ A\r\m T>tnne tiAfAit éi^m a ctif 'f^ 
té^f, ó Am 50 ttAtn, A^tif t>Á céAX) púnc a t>\ot a\\ bÁf 
5^c "fAogAit" a béAt> Ainmmte 'fA téAf. 

Ati cé bí ^ttoif S r\-A córrmtii'úe Af ÁrvT>-riA-5Amirhe, 
mAc T)o'n ceAttntii > óe a be^t) é. ptiAif feifeAn téAf 
nti-At) Af bAf a AtAt\, A^uf fé tTUc JiottA Cox>a móf A 
bí m^f f ^ogAt 'f a té-Af A\-&e. 

Ttf r\A\o Aor\ óomne a^ eife^n 'nÁ a^ é^n-tte eite te 
bÁf Th-áic 5 1 °^^ A Cox>a. Tlíof ótnfv a oÁy Aor\ imfníorh 
Aifv, ÁrhtAó. CeAp f é r\Á \\a\o te x>éAr\Am A\^e acz 
fAog^t eite a ctif 'f^ té^f, A^tif Ar\ x>Á céAt) púttc a 
*óíot, mAfv a t)éitt a AtA\r\ fvoimif , A^tif mAf a *óé\r\ f é 
f ém a\\ oÁy a AtA\\, if 50 mbéA'ó ^ac Aor\ r\\ mA\\ a bí 
fé ceAttAfém. Acz r\\ mA\\ a f-doitce-áfv a bíce^fv. 
tÁimg T)time eite txMfci^ T)é 1 5^11 fiof T)ó, A^tif 
oéAt* mÁigif cif eile f e^f za at\ 'Caoo r\A "§eAX>A\t;e, A^tif 101 

a\\ ay\ mumnan a bí x\a ^cottintn'óe Ann. t)í fCAnnnAt) 
oncA, if X)A oca^ ax\ \ox\^x\ax) fAn. 11í nAib T>e cún- 
f Ai'óe CAmnce aca aj\ pobAt tia Uuaca T)é T)orhnAig a 
bí cugAmn acc An fcéAt f o. Tlí f\Aib a fiof a$ ém-ne 
céAfb é ax\ mÁigifcin nuA'ó, 'nÁ cat>~ Af *oó, acc ^ac 
ém-ne A^uf a tuAinim fém A\^e. T)ubAinc T>ume $un 
ceAnnui-óe ime ó ConcAig é. T)úbAinc t)ume eite nAj\b 
eA-ó acc Acúnn^e ó Únáig V\. ' Sé mibAinc 0*05 5 d ^ A 
^uf cuaUm'ó feife^n mAj\ cúff Ai*óe CAmnce aj\ \í\a\\^a'ó 
Citt Ainne, ^un ceAnnui-oe éifc a fUAin ax\ áic, if 
50 gcuiffCA'ó fé Arr\At v\a x)Ao\x\e a\\ f at), iT>in oocc if 
noóc, te n-eA^tA 50 mbeiT>íf A5 mAnbug.<vo x\a mbnAT>Án 
mf aí\ ngeATíAig. t)o gAib cmncéAn món An bócAf, 
A^uf fé T)úbAinc f eif eAx\ nÁ fAib Ann acc ctéineAó a bí 
1 n-oifis An fi|\ rhóin, £un póf fé mgeAn CAbAfCA X)o n 
Áf\T>-tigeAnnA, if 50 bfUAin fé nA CAtrhAmcí feo mAn 
fPféit) téi acc í a póf At>. 

tlíonb fAT>A 50 fAib fiof aca 50 cnumn céAfb é ax\ 
mÁigifcin nuA'ó. SeAcctfiAm nó mAj\ fm caj\ éif AonAig 
a' ptiuic t>o cÁmi5 f é A5 féACAmc x\a nÁice. t)í f é 50 
H-AnA- > óeAf, 50 n-AnA-ptÁmÁf ac a\\ \:ax> teó, if 50 món- 
món teif í\a feAn-mnÁib. 

" 1f fuififc x>'A\t\x\z aij\," Aj\f a Tieitt UéAt, " ^un 
T>ume uAf At é." 

" 11í h-Aon At\\AX)Ár\ é acc 50 nÁinite," Aj\f a T)Áit 
X\a t)j\uigm. 

" AbAin é," Aj\f a SeAgÁn > Ó1AJ\mAT>A, , ' " níon fÁ^ fé 
pott 'nÁ póiffe, ag 'nÁ ceófA, ^An féACAmc. t>Am 
X)A\\\\a wa ctuAif e T>íom-f a muj\A mbeift cuiT) A^Amn aj; 
femim x\a bpofc uAi5ne.dc a\\ bAtt. 

*Oo óeAp An mÁigifci|\ IÁ Áinice *óóib cun *out 50 
Citt ^ifne óun f ocfuigce a ^óéAndm teo. T)o gtuAif- 
eA*óA|\ f oin au tÁ ceApAice. 

X)\ ax\ T)ume uAfAt ifcig 1 n* 01P5 bi^, if iAt)fAn 102 

Atntng 1 feomriA rhóf. Ctnr\ fé fiof a\\ X)Á\t Wa 
t)rungm. t)tiAit X>Á\t ifce^c. X)o > oúriA > ó Ati T)oru\f 
'n-A > óiai > ó. 11í fAib fé ibf^T) ifuig, ^stif a\\ te&cz 
AmAc X)ó, if é bí 50 tní-fAfc^, mí-óéA^otAc. 

" 1f b^ogtAc, ^ X)Áit," Aff^ ITHceÁt Ú^iT)^, " nác 
fó-cne^fUA Ati u-oiT)e f ^oiufme ax\ ué ^cA ifuig." 

" tlí beAg ^ótnu a tu^ite a ctnffi'ó uú Aitne Aif, if a 
bei^ó fiof Ag^u An bfeite^rtinAó^f -Aitfige ^ te-A^fAf 
or\u *oe bAff t)o > óeA5-01br\e^cA/ , a\x a *OÁ\t. 

tAmi5 ctéife^c aitiac if T>tibAir\u fé te SeAgAn 
'ÓlAftnATM T)tit 1f ue^ó. 

pe^f cfíoónArh^it ^a^za ^be^vú Se^gÁn X)\Ai({mAX)A. 
1f beAj; mÁ bí T)tnne eite 'f a p^ffóifue cotfi T>íceAtLAó 
teif ctin a gnócA a ctif ctm cmn ; ^tif níof bf e^r\r\ é 
fém 'ná a be^n. t)í a fiAn f^n oft^. t)í An uig A^uf 
^n Á\z -á bí aca 50 ftAóurh-df compófTMó, if ^aó obAtf 
n-á bti-<vónA 1 T)ur\eó aca 1 n-Atn <A5tif 1 T>ur\Át, muriAb 
lon^nn if TMome ette 50 mbé<vó bfteAtt or\t<* t>á m\)A 
fome^nn 50 SAtriAm. 

" A fhic tH > Ó1^r\mA > o-A/ , Aff' ^n tTUigifuif teif . 
" if T>e^f ^n Aiu é fm a^az 1 mt)Aite n^ SaAifue." 

" Tlít f é acjz ctnbe^f-Aó, a 'ótnne tiAf^it." 

" Uá T)o óíof-f^ ^nA-éAT)ur\om a^ f ax)." 

" UA f é ufom mo i)ótAm "oorh-f^." 

" 1f fiú 1 bf^AT) níof mó 'nÁ aw cíof T)o tAtAm-^A." 

" x\cu mÁ Y f iú, a ^ótime tiAfait, if or\m-f<d if ceAfU 
a btn^óe^c^f f^n a beit," ^ff^ Se^gÁn. 

" x\cu if tiom-f^ ^n uxvtdm ^noif, pé f eAX)Af azá 
a\?" 

" 1f T)óc^ 5ttr\ te^u, a ^ótime uAfA\U" 

" Oim-f e ^5 ctif CÍÍ15 púnu m^f bfeif <Af T>o óíof-f a. 
1f fiú 1 bf^T) níof mó 'nÁ f ax\ avi á\z, acj: níor\ rfiAit 
tiom éA^cóif a X)éAr\Am -Af ém-ne/' 

" 1f ur\om At\ u-ti-át^ó An méiT) fm Ap ^ótnne boóu, 103 

za\\ éif a\\ CA\t fé t>á ^tt-Af a Tu-Auf^iTJ pe^D^f a a óuf 
a\\ TJtA0ó-c"AU^m. ,, 

" 1TUn ^Tjubauc te^c óe-an^ if tiotn-f^ -an cAtAtn 
-anoif ; muuAn m^ic te^c-f^ ax\ méiT) fin cíof^ a Tjíot, 
geob<vo-f-A Tjume eite a tjíotf «mtj é," ^ff ^n mÁigif au 
50 cuf, móf-óúife^ó. 

" T)é-AnfA*o mo TjíóeAtt é , TJÍot, ,, AUfA Se^gÁn. 

" Sé if fe-duu a ^ótnc -a > óé<^n<^m, ,, Aff a\\ f e^u eite 
-A^uf Se^gÁn &£ 5At)^\it Atn-Aó. 

A11 fAit) if bí Se^gán *ÓiAfm-ATj^ tfog f uAif ax\ óuttj 
eite fiof fcéit X)Á\t u-aitj. 11í \\a\X) T>e cíof a\\\ 50 tjct 
feo acc t>Á púnc. "Óé-ATJ T>eic fCTttm^e if t>acat> a\\\ 
fe-dfc^ x\\a\\ cíof a\\ a p^ifce be<A5 cAttíiAti, AS^f T>eió 
fcittm^e 'x\-& tCAx\x\zA f-<m a\\ féA\\AC a\\ ómuc. 

11Í \\a\X) fonn m^5<MT) a\\ ém-ne aca -d^uf Se^gán 
tti-Afm-ATj-A -A5 ce^óc axx\ac CXXCA. 

" An móf .a óuin f é ouc ? " A\\yA cfTúf nó ce-ácu a\\ 

ACA Tj'-AOn-f OCAt. 

" Cuiu fé bueTf if mo tjá Tjóc-din oum. Cutta fé ÓÚ15 
púnc onm, ^suf nu-4iu xVOúb-Auc-fA 50 mb-A cuom ax\ 
c-uaLac ax\ oTfe^T) f-án T)e bueTf tjo óutja a\\ TJUTne 
bocc, ^5uf muiuíge<<\n móu a^ bnxvic a\\\, 'fé Tjúb^Tuc 
fé Uom 50 \\a\X> mo u og-d a^axw ax\ cíof a TMot nó 50 
nxnotfATj T)ume eite é." 

" xV^uf c-ótj a Tjemif ? " 

" Catj a Tjé^nf Amn, Aguf mo tAm 1 mbé-At ax\ xx\at>\\a, 

ACZ \ tA\\\\ AC 50 UélTJ," A\\fA Se-AgAn TJT^ftT1ATJ>A, Tf é A\\ 

buTte te f eTf^. 

ÓTUTg AX\ CtéTfe-AC 'fA TJOU-Af, Tf TJÚb-dTUC fé te 

ÍTItóeÁt ÚAITJ5 Tjut if ceAó. u A^uf /' a\\ f eif e-An, 
" uubAifc ^n mÁTgTf ctta tTom a taátj titj-f e a X)\ if cig nÁó 
^átj TjAoHj f utu e-Aó ; 50 mo'f e>Af f teif 'r\Á f ^nf a*ó fib, 
te n-e-A^t-A 50 mbéA'ó gnó éTgm 'f a X)A\le a]$a\X)." 

" &X)A\r\ teif ax\ nT)ume u-Af-dt 50 bfuite-dm 104 

4n4-bint)eAc T)é, A^iif fmn a f CAOite^T) Ab^ite," AffA 
T)áic tL\ t)}un$;m, if é fém Agtif SeÁg^n ^ÓiAttm^voA ^5 
5Al>Áit An T)Of^f -AtriAó. 

" Se^t) ! cax) t>eif e^nn cú teif f m, a X)Áit," Ar\fA 
Se^gÁn, ^tif 1AT) Uvftntng *oe n T)ojtAf . 

"'Sé At)eifim AStif A gtii'óitn 50 tnbeitut) ax\ IÁ 
of fw\mn r\Á bett) ctoc-A ce^n^Aitce ^tif rr\AX>r\Aí f oaottce 
'f A T)t1CAlg feo." 

" ítlAif e, Ame^n, a ttgeAf x\a" Af f ^ Se^gÁn ^ÓiAttm-ATM. 

" A' bftitt fiof a^ac, -a T3Á1C," ^f f eife^n, ^gtif 1^T) 
CAtnAtt Am^c ó'n nT)Of Af , " \\v\A\f\ AX>úbA\r\Z fé trom 50 
tnb' fe^ffA 'óom Ar\ cíof 4 ^úíot nó 50 n^oéAnf a*ó T)tnne 
eite é a iDíot, A^tif ^n féAc^tnc a tv^ fé oftn, if 
lon^AncAó tiom ^noif, acc ^fÁfCA T)é, nÁf fti^^f A1|\ 
«A^tif CAf At> a tAb-Afc x>Á píopÁn " 

" Af f tiT) ^An teigeAf fí ^n f onime tf f eAff, & 
SeAgÁm ; if T)Á teA^cÁ-fA bAffA T)o tnéitte a\\ fitíT), 
1 bpfiofún a betceA-fA Anotf, A^tif Atntng ax\ t-Aob 
An bócAif a béAt) T)o be^n if T)o ct^nn UMfctg T>e 
teAc-bti-A'ó^in." 

" TZÁ AW CeAf C A\\ f AX) -A5.AC, A *ÓÁ1C, ACC 1f X)eACAÍf\ 

•óom' f oitme a betc A^Am, -d^tif a bf tut T>e m' Atttif , if 
T)e m' fAocAf 'fAvi Áic úT), ^tif n^ó A^Am-fA acc 
Ai^e-feAti a berú cof a*ú mo fAocAif." 

" TlÁc lon^nn fcéit T)úmn é ? Cat) «a bí A^Am-fA Att 
ctiAcAn An óntuc úx> tuAr- acz ffAoc Agtif CAV\V\A\^eACA 
nti^if a ótufeAf f úm Ann Ar\ T)cúif . fíít ctAi^óe 'r\Á 
T)ío5 -Atin acc An ctAi^óe x>o tó^Af A^tif av\ x>w% T)o 
f ótriAf Af . HtiAif r\Á bío'ó ^n fé^f cifim ^Am *oo fn^ 
bti^ib 'f^ geitíifveAt), x>o t)emmn An c-Aice^nn a opút 
*óóib. Tlí fAib bócAf ní oa gioffA 'óom 'r\Á Cfoif r.á 
Se^n-CttiAnAó, if *oo ó^icfmn at\ ótoc-<Aoit T)'iomp^tt 
-Ab-Aite A\K a^aI A^tif fr\AtAY\-\:AX)A. péAó oftn ^noif 
m eifbAtt mo fAog^it, cof mf ^n ti^tg A^^m, A^tif An 105 

cof eite a\\ a bfti^c, if CA\t\peAr> beit 45 obAif moc, 
•oei'óe^nriAó, cotfi tn^it teif An bfeáf if ói^e 'f if cféife 
-áf -pob^t n^ TLuAtA." 

" ÍIác fm é ctnne^nn a\\ btnte mé, mif e ^stif cuf-d 
^5iif T)Aoine eite a^ o\)a\\\ ó bfeACAt) av\ t^e 50 ctncim 
v\a 1i-oi > óóe, ó ce^nn ce^nn v\a btiAtm^, ^tif ^n *oá 
bAff -á^Amn ^cc An T>om\f A^iif cá T)0 fog^ a^ac ^n 
cíof a 'óíot nó T)íotf^it) •otnne eite é. ílí beAt) X)\a 
tti4f, mot^t) 50 T>eo teif, mtin\d nTnotf-Ait) fnvo 4f IÁ 
éism," Aff-A Se^gÁn > ÓiAfm-d , OA. 

" IpÁ^Am fé T)1^ iat>, a Se-AgÁin." 

" 1^f f^nn X)\a con^n^m, a T)Á\t." 

T)ob é T)ÁtCA Óed^Ám 'ÓiAftnATíA if T>ÁtCA *ÓAit tli 
t)ftii5in aca 50 téif é. An cé 50 f^ib ptmc ^if 
óe^n-á, béAt) cofóm if ptmc ^if fe.dfc,d, A^tif ^n cé 50 
mbío'ó ÓÚ15 fcittm^e T>éA$ a\\ ficro tcoíot Ai$e ceAWA, 
bé<ró cof óm if vaóax) te -oíot Ai^e fe^fc^. XVI. 

" Se-ACAin -An *oiioc-*ótiine, ní b^oJAt -oun: &r\ -otime mAcÁn^A. ,, 

T)o bí Se^gÁn ÚArósín fé feAcctfiAme A5 ob-áif 1 
n^ÁifTnn n^ t)Án-CttiAnAó, if é A5 ce^cc ifce^ó a\\ aw 
ooa\\\ a tféAnArh 50 T>eAf if 50 cftnnn ó tÁ 50 IÁ. X)\ 
av\ 5AifvT)neóifv ATiA-fÁfZA teif -A^tif bí f é f Áy za 1 n' Ai^ne 
fém. ttn^ fé 50 fíof-mÁit ó túf nÁf ge^t teif ^n 
fcíobAft) An $Áir\T>neoif . tHot> AnA-'óoiceAtt Af avi 
fcíob«AfvT> ém-ne beit a^ ce^cc a^ fé-Aó^mc av\ gÁifoín. 
Cti5 fé cnptA lAffAóc A]\ tiifce fé tAt^m a "óédnarh 
iT>if Se^gÁn A^tif ^n gÁijVoneoif, acz níof éij\i£ fó- 
rh-dit teif, m-áf T)o bíoT>Afv-f4n a\\aoí\ Af a fe^óAmc Aif . 

" 1f t>óca" Af\ f eif e^n t^ te Se^gÁn, f< 50 T>cditne^nn 
c'obxMf teAz." io6 

" Ó, c^itnexmn 50 n-At1.a-1l1.41t," Aff a Se^JÁn, " A^tif 
50 mótt-mc-n Anoif, A^tif me a^ ceAóc ifce^c ax\ ^n 
11511 ó." 

" Af ax\ otMin a %eAczAx\ An f ogttnm. 1f t>óca 50 
bftut A11 5^if*oneoif 50 nAnA-rii.4it > ótl1c. ,, 

" UÁjcoeinnn. Ue^fbÁme^nn fé 5AÓ ní 'úom, ^stif 
c^nof T>tit 1 mbtm nA noibf e 1 5ceAnc. ,, 

t)í fiof 45 Se^JÁn 50 rtiAtt c&T) a bí tiAi^ó — féAóAmc 
-dn bfAgAi} fé Aon bfAon AntiAf ax\ ax\ nsÁifVoneótn. 

" 1f X)óca 50 T)cti5Ann f é ceAX) T>tnc x>o t>ótAm 

tlbAtt A bdt A^Ac," AT\f AX\ fCÍOOAttT), 1 TMAffAI'Ó 

ce^cc a\x\ ax\ tAoX) eite. 

" T)úbAinc fé tiom ax\ céAX> IÁ x>Á mbé^vó zaxxz onm, 

tlbAtt A tMinC Ctm AX\ CAfCA A fUAXXAX), acz 50 mb'feAfjt 

teif X)Á mbemn fÁfZA teif n^ n-tibtdib a ttncf e^vó T>e 
ftiA cn AnnAib." 

" ^tif 5^n AmjVdf bíonn Ax\A-tAx\Jz ofc 45 obAif 'f a 
gÁifT)m, A^tif ax\ bnoc^tt a bíonn Ann." 

" ítlAife ní bíonn bneif zax\za onm Anotf. tMo^ó 
c^fc onm ^n céAT> feAócriiAin, A'stif ca^Ia o|\m nÁ 
féA'OfAmn An obAtf a X)éAx\Axr\ ; acc ^noif if mé 
A<& T>tit 1 T)CAitige r\A tiotbne, ní bíonn e^gt^ r\Á c^nc 
onm." 

" Utl151m, ,, Aff' An fcíob^ft) Agtif ^ttdbAf a\x\ te mí- 

fÁfCACC. 

" SeA^ó," Af f a Se^gÁn 1 n'Atgne fém, " bí x>o tux\ ax^ 
1 n-Aifce^n ax\ bobc^ f o, a ftimAin e." 

\,Á eite, A^tif Se-AgÁn 45 bAititig^ x\a n-úbdtt a 
ttnc X)e ?x\a cnAnnAtb, tÁmi^ ax\ riiÁigifcneÁf fém 
tfce^c 'fA gAifTnn. t)í tÁn btntvoeotse T^tibtAtb 
bAttigte A\^e. Cmx> X)'oX)A\x\ áeAgAm a beA'ú x\a ptUcAí 
tti-At^, ^stif x\a n-tíbtA, ^stif 5^bAifce, -A^tif ~&aó x\ux> 
eite a XjéAX) viAtA 'fA cifcm, a bfeit ifce-áó, if \ax> x>o 
tAX)Ai\\z x>o f x\ cóCAM^e, x\ó X)0 c-Aitm n^ cifcme^ó. 107 

" 1f X)óc&, & Se-A§Á1n, ,, -Atif' <<m ríiÁigifCfeÁf teif, 
" 50 bf tut te^nt)uit)e ó^a 'w-a ^corímtn'óe 1 n-^ice 
le-AC-fA 'y& O^ite, if 5un h'mic teó sneim a u-ahic Af 
ub^tt -áiuit> mitif . 

" O 50 T)eirhin, a ríu\igifcneÁf , A^uf if be&s mA uí 
ub^tt ^5 te^nb aca ó tÁ Aon^ig & pnuic, -Agur 114 
h-úbtd a cÁmi5 ó'n aohaó 111 n^uTMtt rvó-A1b1^). ,, 

" T)Á T)CAuAnrAinn-fe T>ottn tibatt thhc, a' mbéAffÁ 
AbAite óúóa iat> ? " 

" T)o rjé^ffAinn, if míte fÁitce, & ríiáigircf\eÁf." 

UnÁcnónA ^n t<\e út>, A^uf SeAgÁn 45 ctrirímeAríi &\\ 
t)ut a bAite, ótnrv &w ríiÁigifCfeÁf fiof A1|\. 

"Seox^no1f, ,, Att fife teif, " mÁitín be^s uu^tt te 
CAbAifc t>o te^nuuiT)iu au uAite 1 ^cóif \&c 'te ITIióít; 
if b'féioif , &\y ce^óc 11A S^rímA, 50 mbéAT) mÁitín eite 
^5^m T)ó1u. ,, 

" 5° mé-AT)uigiT) T)m cu, & tfiÁigifCfeÁf," Aff & 
Se^gÁn, 50 tÁn-T)titrvAócAc. 

X)& ríiAit te Se^gán tAiT)5Ín r\& h-ubta & ueic Ai^e te 
bfteic & uAite teif , acc bí f ófc nÁif e Aif\ An mÁitín & 
beit ^fv lomp^fv Ai$e, 45 uf 1 n-meAT> T>ut aitiaó Af Ati 
n^e^cA móf, m^rv X)& gnÁcdó teif, if ArhUviT) & gtuAif 
fé f uAf ó'n n5-áifvT)ín te coif w& coitte, A^uf ifce^c 1 
mómfréAtt SeAgÁm ^&x>& &p ah T>cAob eite "oe'n bótAf. 
t)í cfí cmn T)e óocAíb mófA réif\ tdifcig T)e'n cUviT)e. 
T)o te^5 SeagÁn ^n mÁitín te h-Aif coca &c&. T)o 
tíon fé & pócdí T>e fr\& h-ubt<vib, T) , Áf\T)uig fé bf.dc 
T) , féAfv ^n óoca, A^uf T)o fÁic f é An tnÁitín A^uf & ttAib 
Ann ifce^c ré'n mbfAc. T)o focrvuig fé &w bf^c 
^nu-Af m^fv & bí fé ceAn^. T)o cu^ fÁf caT) t>o f u^Án 
^n coc^, -A^uf T)o gtuAif -Aif ^bAite. 

tjí -dn f cíob^fvT) ifcig 'f & coitt, A^uf nuAif T>o conn-AC 
fé Se^gÁn ^5 é^tug^t) teif ^f c^ob n^ coitte, if & 
rh^itín ^tt & ^uAUvmn ^i^e, óe^p fé ^uf ^b AríitAit) & ioS 

tu^ &t\ s\\ir\*oneoin n-d h-uVjtA fo T)o SéAgÁn 1 ^An piof, 
110 3 l1 l x S 01 " SeAgÁn péin iatj. 

" Seo Anoif," Af f eif ean teif féw 3 A^tif é a^ f Aif eAt) 
Af SeAgÁn ^3 cnn nA n-tit)Att 1 rjfotAó, " cÁ beintA A|\ 
tnnne aca fé "óeif e A^Am, m«fA fcftiit ^neim asaiti aj\ 
-ah mbeifc." 

D'f An f é 30 fiAit) SeÁgAn Af f atjaji c. *Oo fteAtrmtng 
f é ifceAó tAp ctAi*óe. X)o ctiAjvotng fé An coca féif . 
Do ftiAin fé mÁitín nA n-titjAtt, if T)o gttiAif aij\ fé 
t)ém ati oge rfióijt. t)A ^óóig teAC Aif A^tif An ftiATMf 
a tri pé, 5«f tnÁtA óif a f uAif fé A5 T>tit Amtit)A. 

"Uá eA^tA onm-fA a rhÁigifCfeÁf," Af feifeAn, A^tif 
cniteÁn n-A cAmnc, " nÁc mAit An a^a ctuT) x>e n tticc 
oirjne acá A^AC-f a Annf 0." 

" Se&t) } ca*o ca ofc Anoif ? " 

" A teitéiT) f eo, a rhÁigif cf eÁf . tjíof ttiAf 'f a coitt 
ó ciAimt) beA^. X)o Vjf AiteAf An cif céim tAfmtug T)e n 
ctAit)e. X)'f éAóAf AtriAc iT)if t)Á óf Ann, A^tif cé rjéAt) 
Ann 'nÁ SeAgÁn ÚAiTjsín, mÁtA Af a mtnn Ai$e, if é A5 
éAttigAt) teif AmAó Af An mrjótAf . *Oo teAnAf é 1 ^An 
fiof T)o. IfceAó teif 1 mómféAf SeÁgAm £at)a. Do 
teA^ fé An mÁitín Af An T)CAtArh, if T)o ctnn ifceAó 1 
tÁf ^n coca é. Sm é a^ac aví mÁitín, a tíiÁigifCf eáf." 

T)o fCAT) fé, feAóAmc catj T)éAff At) fife, acc níon 

tADAIf fí f OCAt. 

" Anoif, a mÁigifCf eÁf, cá bftiAif f é nA h-tibtA út> ? 
1f ag 1 t/ 5ÁifT)ín-f e ^An ArhfAf . Tlít A5 obAin Ann aóc 
An beinc. T)o gÁir\T)neoir\ if é fém. CACOffA acá 
r e. 

" Úti^Af fém ViA h-tibtA út> T)0 SeAgÁn ÚAi^ó^ín. 
JeAtt fé iat) a tAt)Aifc T)o fnA teAnrjtnt)irj acá coif 
rjAite Ai^e, A^tif 50 T>eimm T)tnc if cftiAg tiom, if fó- 
tftiAg tiom, nÁc Tjóió a tti^ fé iat), acc iat> a ótif 1 
rjfotAó T>o fém." iog 

"1f m^ic av\ fcé\at, a mMQvz^eÁv," a\\ feife^n a^ 
c-AffAC fi^f, " nÁc AmtAit) >a 501T) fé i-at)." 

" Ó ! if m,A1c, ,, ^f f if e, " ^cc nít ^nn Atz f-dn/' 

tlí tv<Mb fí ttó-bui > óeAC "oe'n fcíobAtvo. 'Oob' fCdff 
téi 5>dn -An f cé^t a ctof . > Oob , f e^ff téi v,Á béAX> pof 
aici 5tif cuin Se^gÁn n^ n-ubtA 1 bf oLac x>o fém. tlíon 
ííi4it téi av\ bu^c^itt a x>ao\\ax>, " acz cax> Ab Á^l teif 
v\a íi-tiotA a cun 1 of otAó 'va tocA mun An -árhUMt) a b\ 
fé ce^p-áite a\\ \ax> a coimeÁT) x>o fé1n, ,, a\\ fife tia 
tixM^ne fém. 

tlíon tei5 -An m^igifcf eÁf Aifci te Se^gÁn ^un cuAt- 
a^x) fí ém-ni", acz bí fi a^ fxMfe^t) ^in, f éAcAMnz cax> a 
X)éAv\vAX) fé ^uf ^AVt au nMitín A^e te c^daijac za\\ 
n-Aif CÚ1C1. 

Lán t\a oÁife^ó, -A^uf Se^gÁn a^ *out a^ ob^if, X)o 
ouaM fé 1 x>z\\eo av\ coca óun av\ mÁitín a bneic teif . 
T)'péAc fé amce^tt a\\\ ^juf é 1 n-^ice av\ coca, te 
n-e^Ld 50 mbéAt) ém-ne a<; fé^c^mc a\\\ ^uf 50 
nT)é-ánf^iT)íf n^ n-ubt-A a 501T). Cuin fé a tÁm ifce^c 
'va coca. llí fuMb mÁtA 'v\Á ub-Att -Ann. X)o x>\\ uiT) vé 
AmAó ó'n ^coca, féAó^mc A\\b é ^n coca ce-dfc a bí 
A^e. T)ob é. 'O'-ditm fé av\ fú^Án ^un cu^ fé av\ 
vávcax) x>ó. X)o cu-AfTHug fé v>a cocaí eite ; -dóc x>á 
mbéAX) vé a^ cua\\X)ac ó fm ní béAX) av\ mÁitín 
'v\Á v\A n-ubtd te f-AgÁit -di^e. tTIÁ bí n^ine ^in cfÁc- 
nónA 'v\X)é 9 bí n-áine ^uf bv\AX>A\\\z A-guv ce-dnnfé -dif 
^noif. 

" Cax) a t>éAV\VAX> -dnoif ? " a\\ feife^n teif fém. 
" X)a cuvr\A tiom cÁ v^eobAX) v\a ti-ubtA x>Á vc\béAX> av\ 
mÁtA A^Am, AtJz nít Aon bfeit ^5^m a\\ é 'ó'-fdgÁit. Hí 
fe^T)-Af a\\ tAlám a T)omAin cax> if fe^ff-á *óom a 
x>é&v\Am. Tlí cuimm tiom, Amc^c, 50 nT)ub^ifc av\ 
mÁigifCfe^f tiom av\ mÁlA a bfeic AbAMe óuici. 
"b'féiiDif ^ufAb AmlA^X) v\Á\\ ce^fcuig fé u^ici A\\iv 1 110 

n-Aon cof. 1TIÁ teAfcuigeAnn fé uaici, if m& cuijte-dnn 
fl a tuAijuf c oftn-f a, neóf fAT> av\ f céAt A\y f ax> t>í." 

ílí peACA Se^gÁn av\ tfiÁigifcfeÁf 50 ceAnn cúptA tÁ 
nó cfí. T)ob' f e^ff teif sav\ í -ó'feif cmc, te tieAstd 50 
mbéA'ó fí a^ cuf cuAtfif c av\ mÁitín Aif . An 6éAX> uaij\ 
a tÁmi^ fí ifceAó cuóA'fA JÁifTnn, f é f u*o a fu;s ifceaó 
í ná óun a fÁ^ó teif An nsÁitvoneoif 50 mbéA'ó T>Aome 
UAifte Anoi|\ ó Citte Aifne 'fA C1 S ^ 1C1 AT1 cfeAóctfiAin 
a bí cugAmn, if 50 tnbA tfiAtt téi An sÁijVoín a beit 50 
x>eAf A^tif 50 ftAcctfiAf, tnAf 50 fAtt) ftof aici Amm 
móp a beit Af gÁijVoín nA t)Án-CtuAnAó imeAfc uAfAt 
Citt Aifne. 

" Anoif ," aj\ ftfe, " fÁsAim fúib fém An obAif\ a 
•oéAnAtri, acc mÁ teAfcuigeAnn feA|\ ette uaic geobAif 

é" 

"ttít Aon gÁ*ó teif, a mÁigifCfeÁf/' Af f etf e^n ; 
"T)éAnfAT>-fA A^uf SeAgÁn av\ obAif. tlí béimíf acc 
as cAiteAtfi Aimfi|\e te feAf otbfe a tiucfAt) ifceAó 
^noif, a^ fAife^t) Aif, te fteA^lA 50 nvéAmpA^ó fé 

T)Í0gbAlt." 

" ~CÁ 50 tnAit," Aff' ax\ ttiÁigifCfeÁf . 

" t)í SeAgÁn cotfi snótAc aj\ feAt) v\a f eAóctfiAme út> 
$uf imtig ctnmne av\ tfiÁttm Af a ceAnn nÁc móf . 

ÚÁini^ v\a ti-uAifte ó Citt Áifne — beAn uAf At A$uf a 
n-mgeAn. Ón^A^oAjt fém A^uf av\ mÁigifcfeÁf IÁ a% 
féAóómc atí gÁifT>ín. T)ob fuififc t/Aitinc ^o fAib 
ton^nAt) oftA-f av\, Aguf ÁtAf aj\ av\ mÁigifCfeAf . CeAp 
SeAgÁn guf\ Aitm f é av\ X>eAn uAf At 05, Aguf í a% ce^óc 
ifceAó Af An n^e^CA, acc ní fAtb fé tÁn-T)eimniteAó 
céAfb í fém cun guf tAbAtf fí. t)í fiof Ai^e Annf aw 
^ufb í be<m uAf At v\a 5f uAi^e bfeAg bui'óe í. ÍH feACA 
fé m Aon bAtt í ó ^n t^ a t-áint^ fí fém A^uf An 
c-ó^ÁnAó uAfAl óun n^ f cotte av\ tÁ út> c^f éif tae av\ 

pAtfA^, III 

1f AriitAró a tÁmi5 rí -anoif 45 f^Ainc ftÁn a^ 
mumncin av\ ct$e riióin. t)í fí 45 T>ut ^nonn 50 
nx\meinicá, a^xiv a mÁc-Ain te x\a coif 1 ^ce^nn fe^cc- 
ni^me, cun púncáin a póf^'ó. pe^n An-A-f^róbif Abe^vó 
^n púncÁn fo. T)ob' ú*o é ycéAlA a fUAin Se^gÁn ó 
c-ditíní au cige ; if cá pof 45 ax\ fAogAt mó|\ gun aca- 
fAn a bíonn ^n fíjunne 1 ^conmuróe. 

1 "ocáob tiú tnnÁ uAifte, ní x\ Aib fí Atf\uit;te pumn, 
Atz 50 mbA bf eÁt,tA, if 50 mb^ *óACAtnU\, if 50 mbA b^n- 
^rht^ í Anoif 'wá aw IÁ 11*0 ^n £1^*0415. X)a *óóig te Se^JÁn 
x\Á ipeACA fé niArii ói^be^n b^ bneÁgt^, da t>AtA\\\lA, bA 
b-An^mtA tiA í. t)í fe^nbuf a\x\ *oo x\Á*o if 50 bpóff^T) 
fí púncÁn. t)A be^5 é me^f Se-AgÁm An nA púncán- 
Aib a tA^At) -dn-Att ó AimeificÁ A^uy cum ax\ a ^CAmnc, 
1 *ocneó if 50 tnbA t)ói§ te*,\c 511 x\Ab -An':tAi*ó a bíot> 
cteice fÁicce 'w-a f|\óm, \x\ax\ -a bé^t) 1 scifc guin. 
Ce-Ap fé T)Á bpóffA*ó fí ém-ne ^uf^b é ax\ \x\ax\cac 
u-Af-At a bí cotfi cúx\ AmAC 'w-a cAob tÁ ax\ fiA*óAtg, if a 
t;Áimg te r\-A coif 50 T)cí f coit ax\ Cuite^nnAig ax\ Iá 
x\-a > oiai > o, a béA^ó m^f nogA aici tA\\ fe^fAib ^n 
T)omAm — acz púncÁn mei^e^tt^ó, CAoc-fnón^c a 
pof^ó — pneic! ! 

" &doite^f x\Á póffxvo p a teicéiT) vá xwbéA*ó fAit)- 
bne^f An voxuaw A^e," axxva Se^gÁn, tf é 45 Aitnif aw 
fcéit T)oríi-fA. XVIII. 

11 1f móf rAix)bfeAc ia*o a-óajica nA mbó t-Af LeAji." 

T)o bí SedgAn Ú^i^ógín ifceAó 'f AtriAc te cfví btiA'ónA 
&■$ ob^ifv Af ^n mt>án-CttiAm, Agtif a ^óeic f cittm^e 'fd 
u-fe-Accrh-ám Ai^e, ftmc if ofvim, A^tif %An tA bfvifce 
^i^e ó íWhAin 50 toeAtCAme'nÁ ó t)eAtCAme5o SAtfiAin. 
1f 'm'óó cof\ a ctiifveAnn ^n faogAt t>ei T>cfví mbtiA > ónAib/ 

t)í n^ T)^ome ó^a ^5 itnte^cc 50 n-Ameifvicá. Za^a^ú 

f Cé-At-A Ó ÓU1T) ACA, AS^f CH1T) ACA nÁ CA^At) <don f CéAtA 

uAtA. 11 a t)Aoirie 50 thzasa^) f cé^t^ uaza tu&óitríf 
Ájvo-rhoUvo Tío'n Aic t-Att. 1310*0 pÁg móf aca, Agtif 
^nA-f^og^t ^f f<ro. 1f be^5 T>time 50 mbíot) Aon 
f cé^tA A5 ce^cc 11^1*0 r\Á ctnrveA'o f ínciúf Aif 51T) -db^ite 
tim Tlo^ótAig, nó 1 $cóif cíof x\a t)eAtCAme, nó 1 ^cóif 
cíof x\a SAtrm^. T\a X)Aome bocca a bí A5 fcrvAOd'ó 
teif ax\ f ao%aI 1 bftif , b^ rh<dit teó beit tAtt, 1 n-áic 
'tia mbéAX) heAtA >otnne tiAf Ait aca. 

tÁf An eAffAig 50 *oeirve av\ c-fAtiifvAit) 45 taf ahiaó 
'f ^n bfógrhAfv, oa rhófv An f eó a mbíot) 'oe ^ó^omib A5 
imtedóc ó Citt Áifvne ^fv aí\ %céAT> T>cfden Afv m-AiTnn 
f oifv 50 CofCdig, AS^f ó Cof CA15 AmAc 50 ti-Ameif\icA. 
T)'imtig a tÁn dCA fo a bí Afv fcoit tiom fém if te 
Se-AgÁn ÚAi^ó^ín. t)í X)iAt\mAíT) Ó5 tdtt btiA^ódm 50 
teit. X^éA^b mAc SéAmtiif a CdfvfvtAig t^tt At\ bUAttAm 
ftán ^fv te^cc ViA t)eAtcAme. t)í m^c if m^e^n te 
tThcit a Cntnc t^tt te bfveif if *oÁ bti^Am. Ctnfv av\ 
CÁffvtAó 05 *oá púnc ctm a tfiÁtAfv ctin cíof r\A SAtfinA 
a nMot. T)úb^ifvc f é 50 fwvib f úit Ai^e pACA ax\ ZAe a 
ótifv CÚ1Ó1 1 scóifv x\a Tlo^ótAg mtifvA mbéA'ú^o fvdib ob^if 
^n^-gdnn oftd tdtt fit av\ geirhfvit), acz te congn^rh 
T)é, ótnfvf eAt> f é Á*óbdfv éigm ^5 cfvidtt -difvti a\\ te-Aóc "3 

r\A t>eAtcdme. Cuif m-ac 1Vhcit a Cnuic ^AtA Ar\ 
cob.dc ctn^e, ^suf f u^tn be^n ithat Á?>X)A\\ -$úr\A ó n^ 
n-m$ín. Tli tvdib Aon f céAlA ó X)\A\\rr\A\x> Ó5, ^cc An 
méiT) -a bí 1 teton ó ttlAC <Ca\x>s t)fic, A^uf bd be^ 
tm tu^ituf c a bí 'f a teiof úT), acc 50 f aib r é t^tt if 
50 mb'fe^ff teif beic Y A b^ite. 

€115 SeAgÁn -An méro f eo fé n*oe^f^. An cé bío'ó 
CAtt, d^uf -a ótnff e^t) cúptA púnc nó cní -Ab^ite 1 fic 
nA btnvón^, bíot) Á\\ X)-ri\eAy a\\\ ; ^óc x>Á rr\X)A f a bAite 
X)éAX> fé ^uf a pÁg 50 téif, Atz Uiac ^n cob.dc, & 
tAb<difc X)Á AtAif nó *oÁ tfiÁt^in ní X)éAt> ém-ne X)Á 
moLdt) n-A 'gá f-d*o 5un m>dit ak ítiac é. An *oÁ púnc út) 
.d cuin <dn Cdfftdc 05 .db.dite, bí fiof 45 ^n bp^f n óif ce 
é. Híon CAit Sedgdn fém fé.dt 'f^ cfedócm^m x>Á 
pÁ\%, Atz níof ctiAt-Ac-Af tu.dm -d -Ac-Aif 45 md.oi'óe.dm 

Af. 

t)í be-dn u^f^t tu t)An-Ctu.dn.dc -05 T>ut cun com- 
nut'óce f u^f 50 t).dite &t& Cti.dt, "o'fonn f cotui'óe^óc 
oinedtfindó a fotdt<\f x>Á ctdmn. t)í ax\ t)Án-Ctu^m 
có^cd a^ *oume u^f-dt -dndtt ó Ó-df-dnd. pedf a XjcaX) é 
<d tA^At> -An^tt jjdó fAmfA*ó ^5 t.dfCdine.dcc a\\ aw 
le.dtfi.dm. Tlí £ei*oifi fé fóf -An mbédt) a gÁifoneoin 
fém ^5 ce^cc .dndtt teif . t)í f eif e^n rÁf cd 50 teón 
a\\ teAtz, -dcc bí e^Ld a\\ a tfm.doi ce^cc 50 nétfmn. 
CuAtA\*t> fife 50 f^ib mumnce^f x\a néife^nn av\a- 
fiA'ó^m, -An-A-tiií-cuibe-df ^c ax\ f ax> ; 50 mbíot) x\a te-An- 
b^róe a-£ f iub-At t\a mbóicne -&Ar\ bf 05 ^at\ f coca ; 50 
^cuifcí y\a p\\áza\ av\ at\ mbóft) A^uf 5^n ua cf oicmn 
-0 b-dmc t)iob ; nÁ f-áib *oe gnó nÁ ^o'obAtf -aca ?;ac Iá 
T)omn-Aig ^cc -A5 imi|\c bÁine, ^uf a^ fmnceAT) ; if r\Á\\ 
bfe^ff teó ^nó AX)éA*t> aca Afcoit)ce nÁ ^5 cAtteAm 
pité>Af te S^f-AnAig. 

Sut av\ imtig Ar\ itiÁigifCfeAf 50 t)Aite ÁtA CtMt, 
cu^it) Se^gÁn Ú^i'ó^m CÚ1Ó1 at\ tof^ ceifciméife-Aóc-A. 

H ii 4 
" &eobA\\\ <m ceif ciméifedóc," a\\ f if e. " ~CÁ f \ ctnttce 

A^AZ 1 T>CAOt) <A1f\e 1TM1C A tAX)A\\\Z T>0 Tí'gnÓ, AJJtlf 1 

•ocaoVj t>o tox>' oib|\e d "úéAWAm 50 ftdóctíi^f C|\tnnn. 
X)a mA\t tiom, x>Á mb'féiTHfv tiom é, ceifciméifeAcc ní 
b'f? eÁff a tAbA\\\z T>tnc." 

" A^uf cat> a *óeine^f ofc, a tfiÁigifCfeÁf, *oo f &t> if 
r\& féAT)fÁ 4 teitéiT> fiúT) T>e ceiftiméife^cc a tAbA\\\r, 
T)om Anoif ? " 

" ílíof ^óemif ptnnn acc via Vi-ublA a ctigAf T)mc c|\í 
bUA'ónA ó fm a cufv 1 rjf oLac T>tnc fém 1 n-meAT) 1AT) a 
tAt)Ai|\c t>o te^nt)tn > óit) av\ bA\le," A\\r-' aí\ tfiÁigif cfeAf . 

X)o ^óe^fv^ Af Se^gÁn, acc nt te feif^. 

" HeóffAt^ó mé-dti fcéAt Af fAT> Tnnc, a tfiÁigifCfveáf ." 

^O'mnif fé aví f céAt cfvíT) fíof t>Í. 

4Í UÁim LÁn c-fÁf za," Af fif e. 

" Anoif, a ttiÁigifCfeÁf, au mifce ftom atí mé\x> f eo 
*oe > óÁnAi > óeAcc a *óéAx\Am ofc? Cé mnif fcéAt n^ 
n-úbAll T)tnc? " 

" An f cíot)Af x>." 

" 50 m-áictó X)\a a peACA\*óe t)o. 1f a\\\ a b\ aí\ 
^AtAf ViriA, cúttAm 5-dn cion." 

" X)\ eA^lA A\t\ gtifArj AmlA\*ó x>o goiTHf r\A ft-ublA." 

" SÁf a ^óéAnzA a ótnmmg a\V\" aí\va Sedgán. 

'PtiAif Seágdn a teifciméif e^cc, Agtif b-A fvo-tíiAit ^n 
ceifciméifeAcc í. 

t)í mtimnceAf íia X)Án CttidnAó 'n-A scomntn'óe 1 
mX)A\le AtA CtiAt. 

ílíofv tÁmi$ ax\ T)tnne tidf At ó ÓdfAn^ f óf . X)é&x> av\ 
SÁitvoneoifv A^ T>tit foifv 50 tTltic tlof aí\ teAóz wa 
X)eA\,ZA\x\e. tlí x\A\b Aon obA\x\ t>o Se^gÁm a\\ ax\ 
mt)Án-CttiAin. 

u Ka%ax> 50 nAimei|MCÁ," ax\ feife^n onóóe te 
n-At-difi. " Tlít aov\ oíMi|\ te fxlgAit A^Am Annf o, 
georj^T) obAif tAtt, te con^nAm *Oé." H5 

" 1f T)óóa. nÁ f uit teigedf dtf, d SedgÁm, a tdoig, 
.dóc ■00^ fe.df f tiom 'f-d b.dite tú cun tno fedn-cndmd 
-a fíne.d'ó 'f dn udig," .dffd UAi^ó^ín. 

" U-dimíT) bo'ó.dn .d5.dc p ém -d^uf An udig, a .dt.dif\," 
-Aff & Se.dg.dn, m^f -o'eA-ó if 50 fdib f e^f^ dif. 

" 'S t)ó, -d Óe-dgám, uÁim-fe 45 cuiam 1 n-.doif . 
11ítim corh tútrii.df tdixnn if bíof. UdiT) tiA TMtdód 
im' cnAm.dib, -d^uf tiu^if if coit te T)id -au bdf a cun 45 
cfMtt onm ní beit) Aon T)oiceAtt onm foitnif." 

" 1f ^&t>a uaic f óf é, te con^ndrii T)é if ttluine." 

" t>'féiT)in fm, ^ Óedgdm, .dcc cuifitn-fe mo coit te 
coit T)é." 

t)í 5AÓ Aon ní focdin 45 Sedgdn Údit)5m cun *out 
50 nAimeificÁ, if é 45 feice^m te fcédtd *o'fdg.dit ó 
tfiumncin n^ tum^e. Cáitiig fcédtd cui^e 50 mbédt) 
av\ ton^ 1 ^Cóib CofCdige 1 n-oeine nd fedccriiAme. 
tdic Se-dgdn n-d tdete.dncd & bí ^noif ^i^e 45 fÁ^mc 
ftÁn a^á cotfi.dffdn.dib. ÚÁmi^ fé cug.dmne. t)íom<df 
50 téif, 05 if cfíonn^, .dn.d-ce.dn.dtfi.dit -dif, if T)o bí 
u-Ai^ne^f A]\ 5AÓ émne 'f-A ag 'w-a *óidi , ó. Ú115 mo 
mÁcAif fmuc T)e comncdt coiffe.AC.dn *oó óun cun n^ 
bofCd, if T)'f uAig fí fmuicín eite tdtfcig T)Á beifc. 

" X)Á mbé-dt) t>o tfi.dt.ditt fém beo," a\\ fife, " T)o 
*oé\dnf At) f í -An méiT) f eo t)uic, ,d SeAg-dm." 

" 5° bf.d5.dit) T)i.d T)o ftÁmce a-^az," a$ feife-dn. 

tDcdt) ScdgÁn 45 *out 50 CofCdig a\k mAiT)m "Ot-djv- 
•OAom. t).ditig mumnccdtt ^n bdite .dtt fA*o 1 *ocig 
tJAit)5ín Afcoi'óce T)é CcdTMom'. T)Aome 05A Ab' eA*ó 
x^n óuiT) bA mó aca. t)íof fém if mo t)ei|\bfiú|\ ^nn. 
t)í m'-dt-Aif ^nn, ^óc bí f é T)ei|\e^nnAc 'fdn oi'óóe nudif 
a tdmi5 feife^n. 

t)í té^n ÚAi'ó^m if mo t)eifbfiúf 50 5n0t.dc A5 cuf 
5^0 Aon ní irce.dc 1 mbofCA Sed.gdin. 11í f^ib *oe gnó 
«d^Am fém 1 T)cof^ó nd hoit)ce &tz a% w^ W ^°f5 n6 

catAoi^eAc 1 T)cigtib tu\ 5cori1.Anr.An 1 5Cóif n.A nT>Aoine 
-Aorcd. tAit x\a gAfifúin A^tif iu seAff A-c.Aittí & beit 
fÁfUA te fót) tnónA m.An ftnTje.Ac.An, nó ftnt)e -An ^n 
újvtÁf. \\a CAttíní 05A .A^tif n,A btiAó^tttí 05.A, bí 
ctitt) .aca 'x\-a ftnt)e, cfutf nó ce.Atf.Att .aca, a^ cóttt.A, 
cuit> .aca -A^uf cAtAotf nó fuóitín iT)if beifu aca, A^tif 
mótt-ctnT) .aca 'w-a fe.Af.Atti. 

X)o bí pets nA n-tlb Ann if í n.A fuitm .Att fuí > oircm 
'fA cúmne, coif n.A cemcAt), -A^uf fCAtt-SeAgÁn X\a 
SéA^A Af -A n-.Ag.Ait) ^nonn A]\ ax\ T>c,Aob eite. t)í 
U^it)5ín 50 cúfAm.AC ax> lAttf-Aiij ftige T>'fAg.Áit T>óib 
50 téttt , .A^uf Se.Ag.Att f ém a% T>ut ó 'óume 50 T)tnne aca, 
A^ttf " Co^tt a tett, A 5e.Ag.Á1tt/ , a^ ^ac T>ume aca tetf . 

1f be^5 mÁ bí ém-ne Atin ^au T)tnne éi^m teif t.Att. 
X)a cumA cá mbeiT>íf tAtt T)o ce.Ap x\a T>.Aome 'fA mbAite 
x\Á f Aib 45 SeAgAn te T>é.Att.Ain acz bu.At.At) ifceAó cúca 
^tif fe^nóAf a beit .At^e teo, T)ífe.Ac m^f a y oéAr\ipA > ú 
f é 1 bf tif te mtimncif ax\ tcAfA, if te mumncif aí\ Cnuic, 
Agtif te mtnnnofv &x\ ScAtttxe. 

t)í rn.dc te peig n.A n-tJb tAtt tetf n.A btt.A'ó.Attc.Aib, if 
5^n f céAlA u-Ait). Ctnf fife ScAgÁn fé ge.Af.Aib cf omA, 
fcéAt-d a cun cúici 1 T>c.Aob a mic. 11í bf ón r\Á ti^igne^f 
a bí Af nA buAóAtttíb 05.A, 'wá .Af r\A CAitíníb 05.A, acx: 
\ax> a^ ctifx Cfvé céite cé oéA*o a^ T)ttt ^nonn 1 mbti.Atm.A, 
CAtom a beiT)íf fém a^ T>ut ^nonn, nó a í\a\o ém-ne 

tAtt A CU1ff CAt) f10f .AttAtt OjVCA. 

1 sccAtm cAtnAttt x>o tÁmij; Ia^u^ax> .Af aw fiofmA 
CAtnnce a o\ aca. X)o t^ifn^ T)omnAtt Wa "bftngin 
cntímpA AmAc Af a pócA. T)o t^ifn^ fé ótn^e ax\ jza^via 
ce^nn, -á^tif t>o cnom ^f iat) T)o femtm. THof oipAX>A 
50 fAtb ce^tf^f a\\ av\ nftÁf ^5 fmnce^t). tltiAif x>o 
bíoT>Af-f^n coftA t>o feAf ceAtfAf eite ^mAó, A^tif 
mAf fm T)óib Ctm 50 f Atb cmne^f 1 tniT)ínib "Óomn^itt 
ó beit a^ buAtAt> ax\ X)Á tfúmpA. "7 

" tD'féimn ^noif," ^|\fú *otime *oe fna ^vinnceoi|víti>, 
" 50 mbé^t) AtfinÁn -AgAinn." 

ÍH fiof aca 50 m^it 50 |vai£> gut ^n^-omn ^5 U<Ait>5ín. 
1f rrnnic T)o ctiAUvoAn é ^5 c^fAt) " Ut'nnín a' Céim," 
AStif " t)eAn -An pn TUiai-o." 

" U^o^in trnmn ' t)e^n An pn 1Uidit)/ " AttfA m'^tAin 
teif . Ce^p m'-AtAin , if t>óca, 50 n-ÁfTDóCAt) ^n c-AtfifÁn 
ctnt) 'oe'n ofón x>Á cttoit)e. t)í UAit>5ín n-A ftii-óe ^n 
CAt^oin if é 45 féAó^mu ifce^c 'fá cemit). An tof- 
ntigAt) Af .AmnÁn T)ó, bí lAff-dóc *oe cniteÁn n-A gut, acc 
ntiAif x>o óAf f é — 

" Ca-o é An mAite^f T)om fém 

X)Á nx)éAnfAinn mtnteAnn ^n fftit, 

Cax> é &r\ n'iAite-Af *oom fém 

X)Á nx)éAnf^mn CAifteÁn ^f cnoc, 

Cat> é An ifiAiteAf T>om fém 

T)Á x>CAOfCfAinn ^n f^iff^e fU-Af, 

1f ^tin óAitte^f An féinín 

T)o OféA^fAt) bexm ^n fin íltiAit)." 

if fó-beA^ & ctnffeAt) a nAib ifci^ 45 50U Útn^; 5-dó 
ém-ne nÁc An " tDe^n &n pn ftti-Ait) " ná &\\ ém-ne a 
b^m téi & bí UxMt>5ín A5 ctntfmeAm, acc &\\ a rh^c fém 
^tif &\\ An bfAiff^e a bé^vó e^conttA 1 ^cionn fe^cc- 
m^me. 

Ax\ c-ApAtt A^tif ^n cntiCAitt feo A^Ainne & bédt) 45 
T>tit 50 CittAifne te Se^gÁn &\\ m^HDm. Ctun m'ACAitt 
mife ^bAite ctm sfe^f coT)tACA & beit A5Am 1 scóin na 
mAiT>me. 

"ÓíomAf 50 téifv n-Án ftnt)e <An An gcéAt) f oLAf, ^^tif 
^n c^p-átt ^té^fCA 45 m'-AtAin. T)o ceAngUvó bofc^ 
Se-dgÁm ifcig 1 tÁf wa cnticAitte^c. ^O'f^S fé ftÁn -A5 
mtimncifv ^n bAite. t)íoT>Af 50 téin Amtng ^5 ce^nn 
-An cige, «A^tif ^ac *otime ac^ &§ cun a be^nn^óc 50 n8 

X)útr\AczAc te SeAgÁn. THfe^c ^tif fmn ^5 bo^^t) 
ctm fitib^it tÁini5 pei^ n^ n-tlb -Am^c Agtif boiT)éAt 
tiifce coiffe^c^n <aicl T)o cjtoit fí ctnT> T>e'n tiifce 
coiffe^c^n ofjvdmn. 

" go n-éif ge T)o tuf-Af te^c, a éeAgÁ1n, ,, a\\ f if e, "^SUf 
nA T)e-AfmATí fcé^LA a ctif ctig<4m nti-dif a c-Aff-Af mo 

g-Afftm-f^ Ofc/' 

T)o fti^m^if -df tjmcdittíb eite a^ \,eAX)A-r\A-X)d, 
AS^f A 5 T)foióe^T) tía XeAmr\A, Agtif ^5 t)mn thfce, 1 
T>Cj\eó if 50 |tAib focf^iT) móf <A^inn A5 x>éAr\Am Af 
Citt Átfne. t)íomAf CAtriAtt m^it a% feite<dm ^f Ar\ 
T)Cjtden. Cti^tAmAif 45 ceAóc í. í)ti^tt fí foif fé'n 
n'OfoicexVo m^jt ^ bédt) fí A5 T)titti^mn, 4f T>cúif . T)o 
fCdT> fí, ^tif t/fitt fí tAf n-Aif ctig^mne 50 f éit). 1f 
-ámt^it) a ftcótfintng fí ifc&dó te n^if ati Áfmátn. 
Tlí T)óc^ 50 ftaib T)time «df ^n ÁfT>Án ^avi a cf oi'óe a^, 
btMUvú Agtif An cjtden ^5 édttigAt) a teit ctig^mn cfé 
ftiit ^n ^ofoiciT). 

fí t)A t)óig te^c," ^ff^ mife te Se^gÁn, " gtif pt^fc 
móf í." 

" ^5^f oa*o eite í acz pt^vpc azá a^ ftoi^eAt) Á|\ 
nT)Aome ti^mn teif n^ bt1.d > óAncA1b, ,, Aff a f^Af c a bí 
'r\-A fe^f^tíi 1 n-Aice tiotn. 

T)o bí 5^0 ém-ne Anoif a^ bftit ifce^c -Af ^n T>cf^en, 
ctnt) ^c^ A5 got, ctnt) aoa ^5 cAb^iftc Mf f acc aj\ gáif i*óe, 
if é ceipite 'SlATi oftt-A ^on gáif e a >oéAr\Am. X)a giofftd 
*úóib 50 móf Ar\ ^ot 'wá Ar\ ^Áife. 

T)o bti^it ^iott^ r\A cfAenAc a óto^. Cf om r\A mnÁ 
-df got. T^'f^s SeAg^n a ftán a% sac nT)time ^itin. 
t)í té>án ^5 ^ot 50 ftiíge^ó. t)í U^i^m fém 'n-^ 
feAf^tíi 1 r\-A\ce r\A cf^en^ó -A^tif Ar\ T>of Af Af of cditc. 
T)o tei5 -An cf ^en f eAX> xMfci. T)o fti^ C-Ai^ó^m b-áffó^ 
Af\ a mAc. Tlí f éAT)f:A > ó f é a ftá'ó -Aóc, " A Se-Agám ! 
a Óe-Ag^m ! ! a Óe^gÁm ! ! ! " T)o téim Se^gÁn ifce^ó iig 

'va cf^en ; A^ur* rr\A\\A mbéAX> ^un ^115 m'dtAif x\n 
C^it>5ín T)o tuicfe^t) fé. 11í mifce a n<\t) n<\ 50 f<\ib 
ti^i^ne^f onnainn ^5 ce^cc -AbAite. A^uf nu<\in t>o 
cuine<\f-f a ay\ c-u-Aigne-Af *oíom f ó ir mó a ómn 45 m^cc- 
n^m mé 'nÁ av\ fut) ^\*oub<\i|\c <\n fAganx 1 "ocaod r\A 
Cf\<\en<\c : " Cat> eite í -óóc pn\rc ? " XIX: 

" S tf fe^ff 'nÁ dti tíf reo 
*Oir s;.\c ftéibe Atiti — 

bÁn-cmnc eifeAnn Ó." 

1 5ce*\nn cfí fe*\ccnu\me cÁmi^ fCéaLd ó Sed&ári 
ÚAi^ó^ín. T)ubx\ij\c fé n<\ fidifc Aon Dfeoróce^óc jMinn^e 
A1|\ A5 mit v\nonn *oó, 50 n<\ib fé 50 nu\it n-4 f U\ince, 
if 50 fdib ftnt A\^e te n-ob^if t/fÁgc\it 1 $;ce<\nn cúptx\ 
U. 

T)'f^5Af fém x\n b<\ite 1 T)co}wc *\ Cf-AtfifiAi'ó cun x>ut 
A|\ f coit 1 ^Cof Cx\ig, Agtif if be^\5 *oe m' f\\og<\t a ó*\ite<\f 
'f a b^ite, Coif Le^\mn*\, ó fm. 1 nT)eine Ati cr<\mn^it) 
f ttúife^f teion ó ÓeAjÁn : — 

Tlí cAtAin m<\f a cu<\i|\ifc av\ Áic feo. "Óíof feAóc- 
tiiAin Af tof^ oibne CAfi éif ce<\cc ^nnfo. X)a t)e.<\c<\in 
mé a f\5fAm 1 T)cofx\c ua fex\ccm-áme, acc 1 n*oeine nA 
f e^\ccrhAme bíof fÁfCA 50 teón mo f cux\b a UirhfmgAt) 
A^uf *out a^ gUnAt) r\A ffÁiT)e. Oun Anoif te feAóc 
f eAccmAme A5 obAin aj\ x\a bóitfub a\\ imeAtt r\& CAtn ac, 
if ní nobAif 50 T)cí fAn. 11í mAn a céite x\a bóitne 
x\nnf o A^uf r\A bóicne 'f a bAite, if ní mAf a céite beit 
A5 obAif Annfo if beit A5 obAin 'fA bAite. Ufmtng 
•oe n CAtAin if rv,Ar\ a céite iat> ^uf a\\ bótx\f x\cá ^5 
•out ifce^\ó ^\f por\i:Aó ay\ g^oft^it). t)íT) 'n-^ bptu*o^\ 
f^v geimfe^t) ^uf n<\ tu^itfe^n 'f^ cf^\nif^\t). Ob-Aif 120 

AnA-ífvom ifeA*ó ax\ ob^i|\ reo x\a mbóitfe. Tlít &ox\ 
crmexvó &\\ ax\ ^cmnpe^nAmn ^nnro man a b\oX> \a 
bAite 4541 nn 45 fÁbÁitc <an féin, -acc t>o ce.<\nn fúc ó 
n'ui'oiti 50, tioiftce. 1f be&% xx\a bíonn ceAT> a^az 
tAbAinc teif ax\ bfeAfv oibne if 5ionfw\ *ótnc, A^tif x>A 
tADAt\tÁ f ém teif , b'féiTnfv x\Á ctnsfeAt) fé tú. 

" T)o b'feAfvfv tiom 'nÁ ftit) m«dit t><S mbemn ax\ pó\\z 
pott-nA-£eice -dnoif. tlí bemn 1 bf ax> a^ b^mc T>íom 
AS^f 45 pfe^bA'o ifceAó. 

" Uá T)Aome -Annfo Af éifmn, -A^tif *oob fe-dff teo 
beit f a b^ite, xx\ax\ & mbéAt) T>e ftige beAtA*® aca aót: a% 
b^itmgAt) x\a ^ceifueAó. JZá ctnT> eite, A^iif v oo 
r\ AgAiT)íf Ab^ite 1 mbÁif eAó X)Á tei^f eA*o ax\ nÁine *óóib é. 

" X)a xf\A\t tiom fém a beit Amtng fé ax\ X)zuA\t x>Á 
bf Aigmn obAif ^nn, acz if teif c tiom bo^-dt) te he^LA nA 
béAt* A^Am acz ciif^f m AirceAf. ílí hionAnn T>tit 

AXWAC f e'n TíCtlAlt 'f-A X)X\tA\% f eo A^XXf -gAbMt ax\ bót^f 

ó ttiAi'ó ctm UfvÁigtí, m-áf a *oé\x\\x> n^ rpAitpíní a^ *out 

A% CtÚXtAÓ tAf ZUA\X), 1 tÁfv AX\ CAX\ fuMg, > 

" ílíof m^it tiom 50 mbéA"ó fiof^&5 m'^t^in 'x\Á &$ 
téAn ax\ mé\x> feo. Y\\ feAfvfA *oóib fiof a beit aca. 
TZá fiof a-^axx) 50 bf tnt tiAi^ne-óf oft-á. Tlí be^ T)óib ^n 
c-tiAi^neAf , A^tif %ax\ bti<<yoAifvC a be\t o\\tA 1 x>zeAx\x\zA 
ax\ tiAi^nif." 

SeACcrhAm fxoirh tÁ AonAig a pntnc f tiAin "CA\t>j;\x\ *bÁ 
púnc ó SeAgÁn, A^tif teicif 'gÁ r\ÁX> teif f éifín a t-AbAif c 
T)o té^n 1 scóif\ ax\ -AonAig. 

CtHfv f ATlA-ÁtAX* AX\ tdl'Ó^ín. tlíOfvb é AX\ Z-AV(\'geAX) 

a bí tiAit), acc 50 mbéA*o f é te fÁ^ó A^e, teif nA com-Af- 
f^nAib A5 ax\ Aiffe^nn T)é "OomnAig, ^tifv ótnf a xy\ac 
A\r\seAX> AbAite ctn^e. 

tlm SAYhA\x\ A^tif mé 1 ^CofCAig ftiAife^f teicifv eite 
ó áe^gÁn. Af feife<An : — 

" UÁim-fe ^noif a^ ob^if ifcig yA cAtAin. Ot-Afv 121 

-A5 *oé4n,árii *oío5 riióin cfé USn t\a CAcn^c, a^u^ meice^tt 
riión A^Amn 1 mbun iia n-oibne. 1f mimc mife, if 
mo óe^nn fúm, ^5 mACcnArii A]\ ^n ob<Mf ^cÁ A]\ fmb^l 
'fA OAite -ACA. 

" UÁ fiof ^5^m 50 bfintiT) ^noir a^ b^inc ha pfÁCAí 
tu-Af 1 bpdinc a' Le^f-A. 

" llíon bt-cMfe-Af pfÚCA pógAtiCA Ó £ájydf Atl b-AltC 

tHonn btAf n^ ^néme onc.<\, nó btáf tia s^oice, -Aguf if 

CUttlA C1AC4 

" X)ob fe^nn Uom n^ pÁg fe-Aócrh^me a beic 'f^ 
óifcm f eo ^^Aibf e 'f a bAite, A$uf na pn oibf e 4£ fui*óe 
cun omnéin. 'Sé oéAnf^T) 00 riiÁc-Ain tiom ' Suró 
Ar\Alt cun av\ búin*o, a ÓeAgÁm.' "geAttAim-fe thmc nÁ 
íi-iAfff Ainn-fe pumn CAc^mc. X)éAX) cÁnnÁn oe 

PfÁC-AÍb ptÚJVAC-A, "Oe^g-btAfCA A\\ m'-AgxMT) AttlAC A]\ ATl 

mbotvo — ^uf av\ b^mne ! — 11í bíonn a teicéro ^nnfo 
m Aon con. 

" T)o ca^ax) TDiAnmuro Ó5 onm av\ tÁ f é *oeine. TZÁ 
fé m^n giottA Af c^p-Att if cnucaitt, A5 bxMtmgAt) 

fAtACAf TIA ffÁIOC 1f 1TIA1C AZÁ f10f A^AC-fA ^Uf fÓ- 

be^5 o'obAin a ctuc te T)i-Anmuro 'f a b^ite. <CÁ fé 45 
obAif Annfo, if nÁfA rriAic ^M^e. puAine.df cuAinifc 
riuc pei^ 11A n-tlb. t)í ^5 einge 50 uiaic teif An T)cúif 
CAf éif ceAóc ax\a\X. 1 ^ce^nn c^m^itt 00 ttug fé a\\ 
ót. 'Sé av\ Áic 'v\a bf uit f é Anoif 'r\Á 1 T)cig tid n^e^tc. 
tlít fiof a-$á riiÁCAin cá bfiut fé. 11í fe-Ann a tm fiof a 
beic aici. 

" X)Á mbéAX) fiof aca Annfo 1 ^ce^fc cax) Af oó, 00 
óuif f ioíf Ab^Mte é, 1 f tige if nÁ béAtt a cof cAf on c^ ^nn- 
fo. T)ei|Mm-fe te^c nÁfuit^on féic bo^ f^ puncÁn. 
t)eiT) a CU10 f ém Ai^e, ^uf ciut) au fif tAtt mÁ f^g^nn 
f é 5feim Ain. 

" Uá ^n cftÁmce 50 m^ic A-^Am, motAT) te *Oia, -aóc 
ní m^ic tiom au ob<dif feo n^ ffÁi'oe." XX. 

T)o cA\t Se-AjÁn T>eife An fógtfixMf «^tif ctnT) T)e'n 
geirhfexvó a^ ob^if 'x-a CAc^if, .45 T)é^tiAtri n^ Trio^ út>. 
Lá T)Á f Aib fé 45 ob^irv te n-A piocóiT), t>o ctnc cnApÁn 
ctotce -ónu^f T>e caod n<A t>ío<5A Af a cotf . ptMtf a cof 
^nA-^ófoc-ojAtijAt) a\\ x:ax>. T)o teonAf) a aVc ; t>o 
bjtttg^t) ^ cof tfctg 'x\-a 0^015, Agtif x>o fCfíob^'ó ^n 
f eoit ^nti^f v& ttif5^m. 

X>o ctnfe^t) ifce^c m ó\fp\x>éAt é. 1f ^nn & cA\t fé 
-^n Tlo^otAi^. X)\ e^tA Af n^ T>occtnrvib a\\ T>cúif 50 
gc-áitfi'oíf ^n cof a b^mc T)e Se^JÁn, ^tif ax\ T>foc- 
gof ctigAt) a f tMif f 1 ; ^cc ní fu\ib bfdon f otá 1 bf éic- 
eACA\X) SexvgÁm a£c ax\ br\ aox\ f ottAm, ^tif t)o cne^f A15 
ax\ cof 1 Qx:at> níof ctíifce 'x\Á tnAf a ceAp«AT>Afv. 

t>\ SeA^Án bocc 50 cf orti^-ctt oiT>eAó aj\ feA*ó r e^cc- 
ttiAme, A^tif a cof -án^-cmn a\\ ^ax>. Hí jtáib ^óá tiAtf 
a cttnj; coT>tAC^ xM^e ^on oi^óce, ^cc é a^, tmf-Aifc 'f a 
leAbA\t> } a cof cmn cjaocca 1 n-Aijvoe te^c-cfoig of 
cionn x\a teApc^ti, Agtif ^ax\ ne^fc A\^e \ a corvfvtnge. 
t)éA*ó ax\ fgéAt 1 bf ax> ní bA rheAf^ A\^e mur\A mbéA'ú 
T>occúifv 05 a bi ax\ 'óoccúifvib AX\ Ó1fpiT>élt. Cofctng- 
e^c a b'eA*ú é, ^ttf x>Á mbA ^oe^fbfÁc^if x>ó SeAgÁn 
ní féAX>ipA > ó fé a beic níof cúr\AmA\%e } x\-a tAob x\Á 
mAX\ a bí f é. 

1 gce^nn mí fti^if Se^gÁn ceAT> ftiit)e^f c^cAoirv, ^tif 
a cof cmn A\-$e a\\ ftn^óifcín; ^gtif 1 ^ceAnn feAcctíiAme 
eite cti^^o^f mA\x>e Cfoif e t)ó, 1 T>cfeó if 50 bfé«AT>f a*o 
fé beA^ÁXi fitibtóiT)e a ^óé^nArii, acc ^ax\ ttnge a\k ax\ 

5C01f bACA\-$. 

\a, Agtif SeAg^n 'x\-a ftii > óe 'f^ c-dCAoif, tÁwg ax\ 
T)oócúif\ 05 ifce<Aó ^tif T)tnne ti^f^t te x\-a coif. 

122 123 

ílíon ctun Se-Ag^n ^on c-ftu'm lonnca. X)a tfnnic 
T)o tA^At> t)^oitie ifce.ac 45 f é4C4mc ^n óifpiT>éit, 4$tif 
<An t)occúin 05 mA\\ cneófun-óe ofc.4. A5 pé^c^inc 
-AmAó ^n -An bf tnnneóis a bí Se^gÁn, if é 45 ni.Accn.Arii -an. 
cdT> a •óé^nf^t) f é 4£tif ^ co r f T<m ^i^e 4fíf . 

" Canof cÁ ^n óof oac^c mTnti ? " 4ff ^n *oocctiif 
05 te SeAgÁn. 

" Ó, cá fí 45 mit 1 t>fe.40.df 50 mój\, a *óocctiif\. 
tDog^im wa méife^nn^ anoif, if ní gofctnge^nn Art 
X)OS&t> mé," A\\f& SedgÁn. 

" TUc fm éxvotio-dfc te^c fe^cctn^m ó fom. Se.4C.din 
if nÁ ctiif f úc 50 f óitt í." 

" Tlí b4og4t *oom f^n a *óéA\\A\ri. O fí \\ ó-tA^." 

" t)ío > o f oi*óne Aj;Ar. Acc co^^f , n^c ó Citt Aifne 
ctif^, a Se^gÁm/' 

" Tlíon ox:ax)a ti^it) mé, *oá mbémn 'fd o^ite, ^ 

■ÓOCCtHf ." 

" An f^T)4 'ótnc f^ T>tic4i5 feo ? " a\\ f^n T>tnne 

UAfAl. 

" Tlítim Atz cfí \\Á\te a\\x\ } a t)time ti4f.dit " 

" 1f t>óca 50 mb'f Cdnn te^c beic \>a b.dite." 

" TÍlAife, 50 T>eirinn x>ob f e-Ann tiom, a T)tnne tMf-Ait." 

" Agtif cat) if Atnm mnc ? " 

" ScAgÁn Xía TDti|\C4ite if ^mm T>om, ^cc fé Se^gÁn 

Ú4it>5m a bíot) m^f ^mm 'f^ o^ite oftn. U^i'ó^m if 

4mm T)o m , ACA1|\. ,, 

" Se^gÁn Ú^i^ó^m — Se^gAn ói'ó^ín ! " a\\\> ax\ *otnne 

tl-Afdt. " Tlí ó p^ffótfce wa TZviAtA cti ? " 

" SeAt>, tri^ife. 1f ^nn a -[\t154m -d^tif a zó^Axh 

mé, ^stif if cfti^g móf tiom x\Ác ^nn >ACÁim Anoif," 

a^a Se.dg.an. 

" TlAOAif f\i4rii ^f f coit An Ctnte^nnAig ? " 

" 5° *oeirtnti *oo oíof , acz if b^ogAt^c n^ fxMb lonn^m 

acz bti4ó4itt 'oíoriiAom if mé ^nn/' I2 4 

" An ctnrhw te-Ac tÁ fi<vúAig ^tin te^n ha fcotáiní ax\ 

plA'ÓÁC ? " 

" 1f \\6-\\\A\t if ctnmm tiom é, a x>\x\ne iiAfAit. t)íof 
f ém An nd f cotÁiníu *oo te^n ax\ fi,<yoAc " 

" A^tif cuf a T)'of CAit ^n -^eAZA 'oo'n mnAoi ti^f Ait 5Uf* 
imtig a c^pAtt ctm \\eAtA téi ? " 

" 1f mé," ^ffA Se-dgÁn. 

" .A^nf t\Á n-AitmgeAnn cti mif e ? " Aff' aii x>iiine 
n Af At, a^ f éAc^mu it)if ax\ x>Á f úit Af Se^gÁn. 

" 5° 'oeimm, ní Aitnigim/ > 

" t1Ac ctnmm te^c mé a^ ce^cc 50 f coit ^n Ctnte.4tv 
nAig An tÁ rAf éif t^e An ftA'úAig ? 

" 1f f ó-rhAit if ctnrhm tiom ó^áwac iiAf ^t t>o te-dóc a^ 
X)éAí\Am Á\\ teit-fcéit teif ax\ mÁigifcij\ m^f ge^tt Af 

tÁ AV\ flA^ÓAlg. A^tlf AX\ Ctlf A AW X>mx\e UAfAt úx> ? 

1f me. 

" Tlí -Aitneó'm pioe Díoc," AffA SeAgÁn. 

Annf ax\ T)'mnif An f e^f eite "oo'ti x>oczú\t\ ca'q a *óein 
SeAgÁn IÁ ax\ fiA^óAig, A^tif CAnof a fÁX)Á\t fé An-dm 
nA mnÁ tiAifte, A^tif a c^pAtt a^ imteACC a\\ btnte 1 
*ocneó aw ge^cA T>tmcA. 

" Cax> ca ceApAite a%az ax\ a ^óéAnArh A^ur- x>o cof 
ftÁn a^az ? " a$ feifeAn te SeAgÁn. 

" Tií feAT>A\\, a 'ótiine tJAfAit. X)Á ftiAjtAige é av\ 
ootÁw azá A5 rr\ y AtA\\\ 'r-A OAite, oé\<vú ftige a^ayx\ av\v\ 
x>á mtoemn 1 nCinmn, acc ^nnfo ní fé<yof.dinn 
TD-ánAroeAóc a *oéAr\Arr\ At\ éin-tie," 

" 1f fíof *ótnc fm. Tlí mAf a céite \ax>, 6if e A5Uf ax\ 
TmtAig f eo." 

" & ^óoócnif/' ay\ fdfe^n, " mbeit) fé 1 Df ax> ifcig 
^nnf o ? 

" CAitfit) fé ftnfe^c Annfo cfí feAócm^me eite, a\k 
ax\ 5011113 if ttigA *óe, A^tif n-A x>\A\t> f^n níof ce^fc 
x>6 Aor\ ooa\\\ a x>éAr\Arr\ 50 ce^nn mí nó fé fe^ccmAine, 125 

acc ob-dif AnA-é-<voct\om, obAin r\Á tuigf eAt) ajv An $coif 
Ai$;e/' A\\y &r\ T>occúif 05. 

TlÁf bf e-Aff a *oó stu-dif e-acc f iAn tiom-f a Anoif ? 

" Sé ah j\ut> a T/oij\feAT> T>ó, acc r\Á\\ rhAic tiom é 
fCAoiteAT> Am-dó 50 ceAnn CAmAittín eite, te neA^tA 
é beic -45 Unge a\\ av\ ^coif . t/féiTnn nÁc \\ ó-fuinifc 
T>occúif T>'f-<vgÁit ciAf AtmrúT) As-dtb-fe/' Aff An t>oc- 
cúin 05, ^5 cun f muc-A ^Áif e Af . 

" A' T>ciucf aij\ , a SeAgÁm ? " 
5° 'oeimm cmcfAT) a *óume uAfAit. Sé TDia fém 
a feót ifceAó Annf o cú cug-dm/' Aff a SeAgÁn 

An fAiT> if bi An c-015-fe-Af ^5 -óicfif fcéit 
Vae au fiA'óAig bí fúit Ai^e SeAgÁn cuAinifc ét^m 
t/f-ÁgAit a\\ An mn-Aoi UAf <Mt A^ttf a\\ a póf at>. 

t)'f éiT>if\ ," Af f eif e-<m 1 n-^i^ne f ém, " ^uf *oeif\bf lúu 
T>ó í nó 5Uf ctAnn cUvmne iat> é fém if í f ém, acc t>á 
mbeAXj nÁ ctnufeAt) fé Ati méiT> fm 1 n-tnt t>o n T>oecúiu 
'f^ fcéAt." 

t)í fé au b^rvf te-An^An áeAgÁm ceifc a cun aiu, acc 
50 UAib fcÁc aiu ém-ní a \\átj 1 T>CAob r\A tiói^-mnÁ of 
com-Ain An t>occúua. ómi5 beAn-f uiceÁitce ifce^c, if 
t)o tAbAiu 1 5C05AU teif &r\ nT>occúiu. 

" p^n Annfo 50 f óitt/' a\\ feife^n. " Tlí béAT) 1 
bf at>/' A^uf é A5 T>ut Atn-dó au ax\ nT>0UAf . 

tlí UAib acc CAmAtt ó fm A^uf t>o fAoit SeAgÁn t>á 
mbé-AT) fé fém A^uf au f e-Au 05 teó fém nÁ oéAXj Aor\ 
ceifc aiu tAb-diuc teif 1 T>CAob tiA mnÁ u-Aifte a bí te tiA 

COIf AU tÁ ÚT) CAf élf tAe -AU pAXjA^ ; ACC AU01f , 

ní f?eiT)if fé cAnof a cmcfAT) fé Af au f céAt, 'nÁ CAnof 
An ceAnn a bAmc r>e. 'Sa *oeife, &\\ feifeAn : 

" ConnAC au beAn UAfAt úx> cfí btiAtmA ó fm." 

( ' Cawatj ? " 

" Cíof a\\ Ar\ mt)Án CtuAm. CuAtA 50 \\ Aib fí A5 
ceAóc AiiAtt Annf o ? 126 

Agti'f c<vo cmje ? 

" Sé T>nbAifC CAitmí t\A X)Át\-ClUAt\AC 50 fdtb fí 
ceApAite a\\ f)tmcÁn a póf<vó/ ; 
D f eiT>if fin. 

" Ce^pAf f ém," Aff a SeAgÁn, A^tif a ceAnn fé, 
" X)A bpóf a*ú fí ém-ne ^tif ctifd a póff ax> fí. ,; 

" Tlí ftnfifc t\A mnÁ -a tonhdf, a SeAgÁm. Cím dn 
T>occúif ^5 cedcc, A^tif cá fé 1 n-Atn AgAm-f^ beit ^5 
Stu^ifedcc. Ctnf-fe fcéAtA ct1gAm-fA, ,, Af feife^n, 
teif An nt)occtiif , " nnAif a oeit) ceAT> a óof a% SeA^Án" 

" Ctl1ffeA > o, ,, Aff' ^n T>occúif\. 

t)í ^itfeAó^f Af SeAgÁn gtif LdbAif fé 1 n-Aon cof. 
t)í f é com *oaLI if bí f é f\iAm 1 T>c.Aob imceAcc^ n^ mtii 
Ó15C A^tif ce^p f é t\Á f a\X) At\ c-05-feAf f ó-btn'úeAc T>é. 

" Dob' f e-Aff a 'óom mo bé\At T^éifceAóc ; nác ctim^ 
'óorh-f a cé póff Aii) fí nó t\Á póff 4*0." 

t)í f é mí-fÁfCA, if ní féAT>i£A > ú f é <<m mí-fÁfCAóc a cuf 
*oé ^tif a •óíce^tt a ^óé^n^m. XXI. 

t>A1ie 1 bf AT) S1AÍL. 

t)í cof éeÁgÁm as T>tit 1 bfe^bAf 1 n-Ag^it) At\ Lde, 
&S U V 1 5Cionn coi$;cigif ctnf ,dn T>occúif\ fcédta fi^f\ 
50 mbé-d'ú Se^gÁn A5 T>tit fiAf AtftigA'ó mbáifteAó. 
Hti-Aif t>o tÁmi5 An tá ce^p-Aite xmb-Aifc An *ooccúif\ te 
Se^gÁn 50 mbéxvó fé f ém a^ T>ut fiAf te n-^ coif . 

t)Aite 1 bf at> SiAf a tti^ f é Af An Aic. t)íoT>Af\ c^mAtt 
mAit a\\ An "ocf^en, a£c mÁ bíouaf if beA^ T>e ctiiffe bí 
-Af ÓeAjAn. flí bé^vó fé coftA 50 n-oi'óce A's féACAmc 
Atr\A6 -df At\ nx)útAig cdf éif ^ beit cfí fÁite ifcig f-A 
cdtdif. t)í -dn cfÁtnón-A <dnn nudif *oo f|\oifed*odf 127 

t)^ite 1 X)^ax) Si^n. Cé X)éAX) 45 An yzAX> nómpA 'nÁ 
be^n uAf^t íia ^nuAi^e bneAg' bvnt)e, x*5Uf c-ApAtt ir 
cóifce aici. Cuin fi n^ míte fáitce nómpA. T)o te^t 
a fvnte ^n Óe^gÁn te 111011511^*0, acc nu^in & tu^ fí pó^ 
A5Uf t>Á PÓ15 "oo'n *ooccvii|\ bí f é n<5c món av- a meAb><\in 
x\n f ax). 

T)o comÁmeATMn teo ^b^ite. t)íox)4n CAm^tt m^ic 
a\\ aii mbócAf. T)foc-bótA|\ Abe^t) é. X)a ge^tt te 
cif e^ó 45 *out ifce^ó -df poncAó Acám cvnx) món *oé. 

" pé-dc mo púnc^n 45 ^n n^eAC^," ^f f ^n be-An u^f &l 
te Se^gÁn. 

'Sé bí Ann 'nÁ mAncAó t^e ^n £14*0415. 

" Cax> *ovib4fc te^c, a Se^gÁm, acc nÁc fvnnifc n-d 
mnÁ a tom^f ? " ^n f eif e^n. 

" Uá eA^tA onm-f-A/' 4ff a Se-AgÁn, " nic f éixnn tiom- 
f a An f céAt f o a com.Af nÁ a meÁt)CAinc ^n ^on cumA." 

" 1f cúifce "oeoc ná fCéAt," -anf' ^n be^n u^f At, " if 
b^ ce>dfc 50 mbé.A'o ocn^f onndib." 

" O, ocfdf buite," Aff ^n T>occvnn. 

VCíac 'oo'n mnne u^f At d bíot) m^n m-áigifcin An Úaob 
n a 5ed*o^i5e a beAt) An c-ó^ÁnÁc. pe-An dn^-cuif ^edndó 
-An-A-géAfóúife^ó a be^vo a acai|\. Óe^p fé 50 mb^ 
ce^fc x>Á m-Ac eótdf a beit Ai^e A\y ^ac ní a bAin te 
cujv<yoóineACC, if te fAotnugAt) cdtrfidn, 1 ftige 50 
oipéAXnpAX) fé comdifte m^ic a tAbAinc t>o fn^ 
f einmeoiníb a X)éAX) 45 *oíot cíof-A teif . puain ax\ c-05- 
áv\ac An c-eotAf f o. HuAin x>o tÁmi^ f e^n eite t^ifcig 
X)Á -At-Ain a\\ feitb t^ob n^ g^* ^ 1 ^ 6 ™ nAib fiof ^i^e 

VAX> Ab'feAff A t>Ó A X)éAT\AXr[. 

X)o be^fcuig fé «An "óutso nAimeinic^. Ce^nn^ig fé 
-nei'ófe m^it cAtrh-An, é fém if *oume eite 50 f^ib eotAf 
iTiAit at\ av\ ^ic A15C ID'éifig 50 mait teo ó túf , t)í 
fe.dn-4itne -Ai^e fém ^5Uf ^n T>occúin Af a óéite ó 
t>íoUAf\ 1 ^cottÁif ce tu^f 1 mt)<Mte &tA CtiAt. T)ei|\bf lún 128 

•oo'n T)occúifv a b'eA'ó Ar\ be^n tiAfAt 05. t>\ geAtt- 
Ariu\mc pófCA 1T)1|A í f ém A^nf An mAfCAC 05 a bí te n-A 
coif tá An fiA^óAig. tltiAifv a ttn^ feifeAn cAfv éif 
t)Áif IÍIaic 5 1 ^ e Cot)A, 50 mbéAt) Aifv X)tit -05 ctntteAm 
T)o f ém TMAfvn f é Aifti é f CAoiteAt) ó n-A geAttAitiAmc, 
mAf nÁf triAit teif if e a beit ceAn^Aitce 1 sctim<5 pófCA 
te t)tnne bocc ^An CAtArii ^An cfeó. 

" 1TIÁ if ceAX> X)o cmn Agtif "oo cof azá tiAic/' at\ fif e, 

010*0 fé a^ac, if T>éAnf A*o-fA f oitme." 

'* Hiof mAit tiom Aon ceAn^At a ctin or\z," a\\ 
feifeAn. 

" Tlí -$Át> *otiic é," Af ftf e, " mAt\ ax)úoax\z teAc ceAnA, 
x>éAY)ipAX)-yA foitme." 

A^tif X)o >úein. 

1 ^cionn ftnm Aimrife X)o ctnf feifeAn fcéAtA cútct 
*otit Anonn ótn^e ; A^ttf com triAit *oo cviArx), í f ém A^tif 
a tnÁCAin, A^uf x)o póf fí ptincAn, mAfv AmtbAinc CAitíní 
t\a X)Ár\ CttiAnAó te SeAgÁn ÚAi^ó^ín. 

Tlíofv of ax)a 50 fvAib SeAgÁn Afv rhtnn CApAitt, A^tif Af 
fAn Atr\Ac bí fit a nÁif teif. Ar\ c-eotAf a ftiAifv fé 
1 nsÁtfom r\A X)Ár\ CttiAnAó, tÁmi^ fé ifceAó 50 
nAnA-ÁifeAtfiAit Anotf X)6 fém tf X)A máigircifv. X)a 
fvó-g^ifviT) a o\ SeAgAn a% ceAcc tfceAó ay\ CAnof cobAc 

A Ótlf 1f A f AOCfvtlgA'Ó. 

t)í An máigifcifv n feAf fAi'óbin, Agtif é n-A fAogAt 
A^tif n-A ftÁmce. Atn X)Á mé\X) fAit)bfveAf a oéAt> 
Ai^e oa tfiAit teif ceAóc AbAite 50 nAfvTJ-nA-gAmitfte» 
ÚAmi5 f é f ém A^tif a oeAr\ AnAtt CAf éif bÁif a AtAfv, 
A^tif SeAgÁn tAtt 1 mbtm r\A nÁice. t>\ot> fé A5 X)ut 
Anonn 'f AnAtt, acc 1 n^oeif e nA f Cfíbe x)o t>\ol f é An Áic 
tAtt, if X)o tÁmt^ ^b^ile ^o tiéifve^nn -á^tif SeAgin 
te nA óoif. 'Sé Ar\ fcéAt if ^oéi^óeAnAtJe a ctiAtA-fA 
uaca r\Á 1AT> a beit A5 beAfctigAt) ctm cobAó a ctif 1 
nÁf > o-nA-j;^tm^^- 129 

Hí fiaib Se^g^n ,acc na U|\í bti<vón.A c-dtt nu^in t)o 
fu^in U^i*ó^ín b^f. t)o cmfveA'ó é coin i T)UeAmp-<Mt 
av\ CnocÁm. 

X)o te^n téAn Se^gÁn ^nonn 50 n<\imeinicá, A^uf ^ 00 
póf fí t-Att. 1f -Ann azá fí ^noif , ^cc 50 bf uit f úit aici 
1 scoirmui'óe ce>dóc ^n-Att ^n otiA-ó^m reo cugAinn. 
tlíon cáini^; An oti<vóAin út> f óf . 

T)o teA^^t) ag tAi^ó^m, if "oo cuif\e<vó ctoc^ an a§e 
1 ^ct-Ai'óe an bóicnín. Uit) ha b-A 45 m^níon anoif 4f\ 
tátxMjA An cij;e. t)A t)ói§ te^c nÁ ft<\ib cig ná ceA§U\c 
f\iAtfi -Atm, acc -AriiÁin 50 T>cAbAffÁ f é nT>eAf\A ^un inifte 
if 5Uf\ tuime An fé^n ^nn ná 1 n-Aon ctnt) eite *oe n 

pÁ1f\C 

A CUfoC. <« \<~m ff 

K» «A'W v 
Date Due 
Author^ ___*___eamuiL Title » nirinte^r íla T uata » 

►6g 

Boston College Library 

Chestnut Hill 67, Mass. 

Books may be kept for two weeks unless a 
shorter time is specified. 

Two cents a day is charged for each 2-week 
boók kept overtime; 25 cents a day for each over- 
night book. 

If you cannot find what you want, inquire at the 
delivery desk for assisstance. 

® 9-48